ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/01/2004

חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים