ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/01/2004

חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 6), התשס"ט-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים