ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/01/2004

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים