ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/01/2004

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 24), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים