ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/10/2003

לקראת סיום עבודת הבדיקה החיצונית של חשבונות קורבנות השואה בבנקים דיווח על המגעים עם הבנקים וקביעת מועד הגשת הדו"ח לכנסת., המשך עבודת הוועדה בנושא הבדיקה בנכסי דלא-ניידי.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים