ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/12/2003

הצגת סקר עמדות: התייחסות דעת הקהל בישראל לנושא הסחר בנשים (סקר ייעודי שבוצע עבור הוועדה על-ידי מרכז מחקר ומידע של הכנסת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים