ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/01/2004

הצעת חוק המים (תיקון - הקצאת מים לטבע), התשס"ג-2003, חוק המים (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים