ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/01/2004

אישור החלטות דיון מהיר בנושא: השבתת ביה"ס חט"ב אלון תל שבע ותנאי הלימודים בביה"ס, הצעת ח"כ ג'אמל זחאלקה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/76922
ועדת החינוך והתרבות
6.1.2004


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 134
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שלישי, י"ב כסלו התשס"ד (6 בינואר 2004), שעה 10:30
סדר היום
אישור החלטות דיון מהיר בנושא: השבתת בי"ס חט"ב אלון תל שבע ותנאי הלימודים בביה"ס, הצעת ח"כ ג'מאל זחאלקה.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אילן שלגי
אורי יהודה אריאל
יוסי שריד
טלב אלסאנע
מוחמד ברכה

ג'מאל זחאלקה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: שושנה מקובר
אישור החלטות דיון מהיר בנושא
השבתת בי"ס חט"ב אלון תל שבע ותנאי הלימודים בביה"ס, הצעת ח"כ ג'מאל זחאלקה.
היו"ר אילן שלגי
אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו היום בישיבת המשך בנושא חטיבת הביניים בתל שבע. בישיבה הקודמת, שהתקיימה ב-8 בדצמבר, מינתה מליאת הוועדה ועדה מיוחדת – ועדת משנה אד-הוק. ועדת המשנה הגישה לנו דין וחשבון לאחר הביקור במקום. נראה לי שעשיתם עבודה מאוד יסודית.

הואל בבקשה, חבר הכנסת ברכה, לתאר לנו מה ראיתם ומה החלטתם. אני מאמין שאנחנו נאשר את ההמלצות.
מוחמד ברכה
תודה. על פי המנדט שניתן לוועדה, ביקרנו שם והגשנו את הדו"ח שלנו תוך 10 ימים מהיום האמור. שלושתנו נכחנו בביקור השטח הזה. הביקור התחיל בישיבה בבנין המועצה המקומית בתל שבע, שמענו את ראש המועצה, את האחראים מטעם משרד החינוך במחוז הדרום, את מחלקת החינוך במועצה ואת ועד ההורים.

אחר כך עברנו לבית הספר יגאל אלון ע"ש יגאל אלון, שהוא נושא הבעייה. נפגשנו שם עם המנהל, והסתבר לנו, אדוני היושב ראש – וזה דבר שלא כתבנו – שיש בעיות בין המנהל לבין ועד ההורים.

ועד ההורים אינו מרוצה ממינויו של המנהל, ללא קשר לכישוריו הפדגוגיים והמקצועיים. ראינו את הדברים האלה, ואמרנו את מה שצריך לומר שם בכנות ובמהירות. אבל הטיפול בסכסוכים מעין אלה זה לא היה המנדט שלנו. לכן, היינו עדים למחזה מאד לא נעים שהתרחש שם.

בית הספר במצב ירוד מאוד. הדברים מפורטים אומנם בדו"ח שהגשנו, אדוני היושב ראש, אבל יש דברים שכשאתה רואה אותם בשטח, אתה מרגיש שאתה חי במקום אחר ובאטמוספירה אחרת. החדרים המוזנחים, הסביבה המוזנחת – הכל פרוץ. וזה על אף המאמץ שנעשה מזה כמה שבועות, בהנחייתו של חבר המועצה שנכנס ב-28 באוקטובר לתפקידו. בתקופה שעברה מאז שהוא נכנס לתפקידו ועד הביקור שלנו, הוא הספיק לטפל בכמה דברים, אחרת התמונה היתה הרבה יותר מזעזעת. היו חדרי לימוד ללא חלונות.
היו"ר אילן שלגי
זה לא קשור לשריפה שהיתה שם?
מוחמד ברכה
לא. המקום פרוץ לכל מיני יסודות עבריינים. אנשים מסתובבים שם חופשי בלילה, ומשתמשים במקום הזה לכל מיני צרכים שרחוקים מלימוד ופדגוגיה. אני חושב שמשרד החינוך צריך לתת את הדעת באופן כללי לקיומו של בית הספר בצורה הזו. בכל בית הספר יש 4 חדרים שנמצאים במבנה קשיח. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת.

את הדברים כתבנו בדו"ח בשתי רמות. הרמה הראשונה היא הדברים הדחופים שצריך לתקן, כמו חדרים שאינם ראויים ללימוד ואינם ראויים לקיומו של אדם. בנוסף, יש המלצות שנוגעות לטווח הארוך יותר. אני מקווה שמשרד החינוך ימצא את התקציבים ואת הרצון לעשות את מה שצריך לעשות.

ביקרנו גם בבית הספר השני, בחטיבת הביניים. התמונה שם היתה הרבה יותר טובה. הבניין חדיש, מסודר ונקי. אומנם חסר ירק, ואין שם איזורים מוצלים, אבל אין ספק שזוהי מציאות אחרת. אי אפשר שבאותו מקום, באותו יישוב, במרחק של כמה מאות מטרים, יהיו שני עולמות.

אני חושב שאם ההמלצות ייושמו – לטווח הקצר ולטווח הארוך גם יחד – ועדת החינוך יכולה להתברך בכך שהיא עשתה את תפקידה כלפי תלמידים במדינת ישראל. תודה רבה.
היו"ר אילן שלגי
תודה. חבר הכנסת אלסאנע, האם אתה רוצה להוסיף?
טלב אלסאנע
אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת ברכה. הסיכום הוא על דעת שלושתנו.

אומנם השביתה החלה השנה, אבל הבעיות לא התחילו השנה. מדובר במבנים שחלקם מאזבסטים מזה שנים – 8 או 9 שנים. הם היו טעונים תיקון, ולא תוקנו. השנה, עקב בעיות, נשרפו גם כיתות, וזה העלה את כל הבעיות של בית הספר. לדעתי, אם כבר הוקמה ועדה, ואם הענין הגיע לוועדת הכנסת, צריך לפתור את הבעיות – מה שהיה ומה שיש. הפיתרון הוא קודם כל על ידי ביצוע, החלטה והרשאה של משרד החינוך לבניית 500 מ"ר, שלא נבנו כי לא תוקצבו, למרות שמשרד החינוך הכיר בנחיצות הבנייה הזאת. אבל אותם 500 מ"ר הספיקו אז, אבל הם אינם מספיקים היום.
היו"ר אילן שלגי
אני חושב שזאת התחייבות של המשרד מיולי 2003.
טלב אלסאנע
כן.
היו"ר אילן שלגי
כמה כיתות אפשר לבנות ב-500 מ"ר?
יוסי שריד
זה כלום. מה זה 500 מ"ר?
טלב אלסאנע
אפשר לומר 5 כיתות, עם כל החדרים הנלווים וחדרי הספח. אם עושים ניצול מקסימלי, אפשר להגיע ל-6 כיתות. לאור מה שראינו, המלצנו בזמנו להוסיף 500 מ"ר נוספים ולהחליף את כל הכיתות והמבנים שאינם ראויים להמשך הלימודים. זאת בנוסף להמלצות נוספות, שלא קשורות למשרד החינוך, אלא לרשות המקומית, כמו גידור. דברים אלו הם באחריותה, ואנשיה התחייבו לבצע את זה. זה יאפשר אווירה חינוכית, והכיתות יאפשרו תנאים פיזיים ראויים.
היו"ר אילן שלגי
עד כמה שאני זוכר, הורים לא רצו לשלוח את ילדיהם לבית ספר מסויים. אם תבנינה כיתות ראויות, האם הן לא תעמודנה ריקות?
טלב אלסאנע
יש שתי חטיבות ביניים. הישנה – עליה אנחנו מדברים, והחדשה – עם הכיתות הריקות. החטיבה החדשה עתידה להפוך לבית ספר מקיף, וזוהי חטיבת ביניים שבה ייפתחו בהמשך כיתות י', י"א וכן הלאה. במקום הזה מתוכננת בנייה בהיקף של כ-1,000 מ"ר. מאחר ויש שם כיתות ריקות, צריך לדעתי לשקול מחדש את הנחיצות, ולבנות איפה שחסר. בחטיבת הביניים החדשה יקלטו אומנם תלמידים נוספים השנה, אבל יש כיתות ריקות כדי לקלוט אותם. לעומת זאת, בבית הספר הראשון, יקלטו עוד תלמידים, אבל אין כיתות לתלמידים שלומדים שם היום. לכן, אם המלצתנו בדבר הוספת 500 מ"ר בנוסף למה שאושר בעבר לא תתקבל, אנחנו מציעים להעביר לחטיבת הביניים הישנה את תוספת הבנייה שאושרה לחטיבת הביניים החדשה.
מוחמד ברכה
אני רוצה להוסיף בעניין. ברור שקיימת במקום בעייה שאיננה פיזית אלא חברתית. יש משחקי כוחות על רקע חברתי, שלא שייך לנושאים פדגוגיים, למשרד החינוך או לוועדת החינוך. גם בעניין הזה נכנסנו לעובי הקורה, וביקשנו מראש המועצה לעשות מאמץ להידברות עם כל הנוגעים בדבר. במקרה הצורך, ביקשנו ממנו לקרוא לנו – שלושת חברי הוועדה – או לכל מי שעשוי להועיל בעניין הזה. אנחנו נלך לשם ונדבר עם האנשים כדי שלא יווצר מצב כזה שבו מקום אחד צפוף ורעוע, ומקום אחר מרווח ויפה.

בכל מקרה, בית הספר הישן ע"ש יגאל אלון הוא לא מקום שאפשר לנהל בו חיים פדגוגיים רגילים. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. איום ונורא. אני מוכרח לומר, שיש בעיות אחרות שלא קשורות לעניין.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת אלסאנע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נטיית ליבי היא לאשר את ההמלצות שלכם כפי שהן. השאלה היא האם אנחנו לא תופסים את המרובה. אולי צריך לאמץ את ההמלצות שלכם, אבל להתמקד ולומר שאנחנו דורשים במיוחד את השלמת אותם 500 המטרים שעליהם כבר הוחלט.
טלב אלסאנע
זה כתוב. אבל כדי לעשות את האיזון הראוי, וכדי שלא לתת למשרד החינוך את התירוץ שלא לקיים את המלצות הוועדה, אני חושב שכדאי לבצע איזון בתחומים הבאים: ראשית, הצורך באישור התקצוב שאושר. שנית, העתקת הבניה המאושרת מחטיבת הביניים בבית הספר החדש לבית הספר הישן כדי לכסות את החסר, כי בלאו הכי יש כיתות ריקות. לדעתי, בכך אפשר לאזן בין הצרכים של שני בתי הספר.
יוסי שריד
אמרתי בישיבה הקודמת בעניין זה – ואני לא בטוח שזה מצא חן בעיני האורחים שהיו כאן, אבל מה לעשות, לא התחייבנו תמיד למצוא חן – שסכסוכים כאלה ואחרים לא מעניינים אותנו ואת משרד החינוך. אותנו מעניינת רווחת התלמידים. לא יכול להיות שיווצר מצב שבו יש מצד אחד כיתות פנויות וריקות, ומצד שני עומס בלתי נסבל. אנשי המקום מוכרחים לטפל בזה. מניסיוני הצנוע אני יכול לומר, שכאשר משרד החינוך נכנס בעובי הקורה ומשקיע בזה הרבה מאמץ – בעזרת החברים שהתמנו על ידינו – בסופו של דבר גם מצליחים.
מוחמד ברכה
אני מתרשם שהדברים הולכים עכשיו בכיוון הנכון.
טלב אלסאנע
השנה היתה בעיה גדולה ביישוב לקייה - - -
יוסי שריד
טיפלתי באלף מקומות כאלה. בסופו של דבר, כאשר אתה משקיע ואתה מתעקש, קולטים את המסר. אני בכלל לא מבין מהי הבעיה. יש בעיה אחת: אתה אף פעם לא יודע אם אפשר לסמוך על האינפורמציה שאנחנו מקבלים, או שאלו הם דברים בטלים.
מוחמד ברכה
לצורך זה נקבעה הוועדה.
יוסי שריד
אני מתכוון לאינפמורמציה שאנחנו מקבלים מהגורמים המוסמכים, הרשמיים. אתה אף פעם לא יודע אם זה דבר דבור על אופניו או דבר ריק. אתמול שמעתי שעומדים לכונן עכשיו יום חינוך ארוך, אבל אני יודע שמחר מצביעים על ביטול יום חינוך ארוך.
אורי יהודה אריאל
אתה לא ממש מוטרד.
יוסי שריד
לא, ממש לא. אני כל הזמן מייעץ לך לא להיות מוטרד גם כן.
אורי יהודה אריאל
אני מוטרד, אבל מסיבות אחרות, ולא זה הזמן והמקום לפרטן.
יוסי שריד
נמסרה הודעה, לפיה תקציב הבינוי היה אפס, אז רווח לנו ועכשיו ייבנו 600 כיתות. לא חשוב ש-600 כיתות זה קומץ שאיננו משביע את הצרכים. באותה הזדמנות נמסרה עוד הודעה מפתיעה: מתוך 600 הכיתות, 400 כיתות מיועדות לבנייה אצל הבדואים, ו-200 לכל העולם כולו. מעשרה קבין של בנייה שירדו לעולם, שבעה נטלו הבדואים. ימות המשיח. אם ההודעה הזאת נכונה, אין בכלל בעיה, עומדים לבנות אצל הבדואים 400 כיתות – אז מה ממנו יהלוך? אני מבין שמדובר כאן על 10 כיתות. מ-400 נשארו עדיין 390 כיתות. ותחזינה עיננו בבניית הכיתות האלה. הייתי רוצה כבר לראות אותן בנויות. אם מתוך 400 הכיתות 30 יהיו בנויות לשנה הבאה, אני אשפשף את העיניים כדי להאמין.
אורי יהודה אריאל
איפה הודיעו את זה, חבר הכנסת שריד? אני גם זוכר שהיה משהו.
יוסי שריד
לאחר ששרת החינוך יצאה מהפגישה המרגשת עם שר האוצר, היא הודיעה שיש 600 כיתות לבנייה, ודי התפלאתי אחר כך.
היו"ר אילן שלגי
היא אמרה שהמגזר הבדואי יקבל 400 כיתות, או 200?
יוסי שריד
400 כיתות למגזר הבדואי, ו-200 כיתות לכל העולם.
טלב אלסאנע
יש החלטת ממשלה בעניין.
היו"ר אילן שלגי
אני חושב שאנחנו יכולים לסכם. לדעתי, אנחנו צריכים לאשר את המלצות הוועדה המיוחדת. בעוד חודש נערוך ביקור במגזר הבדואי – לא נחזור לתל שבע, כי יש מקומות אחרים שצריך לתת להם תשומת לב, וחבר הכנסת אלסאנע יהיה מי שבעיקר יקבע את המסלול שבו נסייר. אבל זאת תהיה ההזדמנות שלנו לדבר עם האנשים המופקדים על הבינוי במחוז הדרום במשרד החינוך.
יוסי שריד
אני מציע לא לחכות חודש.
היו"ר אילן שלגי
אני לא מחכה חודש. אנחנו נשלח להם את ההחלטה היום.
יוסי שריד
אני מציע שתרימו טלפון לשמחה שניאור. בשונה מאנשים אחרים, שמחה שניאור הוא אדם רציני ואחראי. תספר לו על מסקנות הישיבה, ותבקש ממנו להתחיל להניע את הדברים.
טלב אלסאנע
אני חושב שגורם הזמן כאן הוא חשוב, ואפשר להעביר את המסר בשיחת טלפון. משרד החינוך היה שותף לישיבה הקודמת והוא ליווה את הסיור שלנו. הם יודעים במה מדובר.
אורי יהודה אריאל
הם תמכו בהצעה שלכם בסיור?
טלב אלסאנע
הם לא הסכימו במאת האחוזים, אבל זאת ההחלטה שלנו.
היו"ר אילן שלגי
כבר ביולי 2003 יצאה החלטה לגבי 500 מ"ר.
אורי יהודה אריאל
בדיון שהיה פה הם לא התלהבו. כמו חבר הכנסת שריד, הם הלכו לכיוון לפיו הבעיה היא פנימית, ולא סיבה מספקת.
היו"ר אילן שלגי
רבותיי, זאת החלטתנו. אנחנו מאשרים?

הצבעה
בעד ההחלטה
4

נגד: אין

נמנע: אחד
היו"ר אילן שלגי
ההחלטה התקבלה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:57

קוד המקור של הנתונים