ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/12/2003

קריסת מערך החינוך לסיעוד בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים