פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/8036
21
ועדת החינוך והתרבות - 29.12.2003


פרוטוקולים/ועדת חינוך/8036
ירושלים, ט"ז באדר, תשס"ד
9 במרץ, 2004


הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 128
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
שהתקיימה ביום ב', ד' טבת תשס"ד, 29.12.03, בשעה 12:00


ס ד ר ה י ו ם

המשבר החינוכי ברשויות המקומיות - סכנה לשביתה
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אילן שלגי
גלעד ארדן
מוחמד ברכה
גילה גמליאל
משה גפני
מגלי והבה
איתן כבל
מיכאל מלכיאור
משולם נהרי
אורית נוקד
גילה פינקלשטיין
מרינה סולודקין
יוסי שריד
יולי תמיר
מוזמנים
רונית תירוש, מנכ"לית, משרד החינוך, התרבות והספורט
שמואל אבואב, יו"ר ועדת החינוך וראש מועצת קרית טבעון
שמואל ריפמן, מרכז השלטון המקומי
רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל- יסודיים
ארז פרנקל, יו"ר ארגון הורים ארצי
יוסי וסרמן, מזכ"ל הסתדרות המורים
בני רגב, ראש עיריית לוד
יהודה סקר
אמנון זך, ראש מועצת אזור
יעקב בן שמחון, סגן ראש עיריית פ"ת
פטר וייס, מועצה איזורית גזר
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על- ידי
חבר המתרגמים בע"מ


המשבר החינוכי ברשויות המקומיות - סכנה לשביתה
היו"ר אילן שלגי
צהריים טובים לכולם. אנחנו קבענו ישיבה של
ועדת החינוך והתרבות כאורחים של מרכז השלטון המקומי ליום חמישי השבוע אולם לרגל ההתפתחויות של הימים אחרונים נזעקנו, על דעת ובהסכמת כל הנוגעים בדבר, להתכנס כבר היום כדי לנסות למנוע את השביתה שהשלטון המקומי מייעד למחר.

אני פניתי למר אלדר ולהנהלת השלטון המקומי כבר לפני כמה ימים במכתב שבו אני מבקש מהם בשם חברי הועדה שלא לקיים שביתה כבר בשלב כה מוקדם. שביתה זה נזק שאם אין ברירה אז משתמשים בו, אבל מדובר על קשיים תקציביים החל מ- 1 לינואר, אז ההקדמה להודיע על שביתה או השבתה כבר יומיים קודם לכן, אולי בכל זאת אפשר לבקש שהדבר הזה ידחה, בוודאי שאין צורך לפגוע במקרה כזה גם בחינוך המיוחד, ויושב פה חבר הכנסת מלכיאור יו"ר הועדה לזכויות הילד, שביחד אנחנו פונים בבקשה מיוחדת שבכל מקרה בחינוך המיוחד לא תהיה שביתה.

המצוקה של התקציבים בשלטון המקומי ובפרט בנושא החינוך מוכרת מזה זמן. כעת אנחנו עומדים בפני פגיעה גם בתקציבי ההסעות וגם במשכורות לעובדים מינהלתיים, למזכירות, לשרתים, לסייעות גננות, למאבטחים, ברור לנו לגמרי שזה מאוד יקשה על מתן השירות ועל הפעלת בתי הספר. אני מציין לחיוב את החלטת ארגוני המורים שהם אינם שובתים ואני מקווה שזה סימן שגם אחרים בשלב זה לפחות לא ישבתו ולא ישביתו.

מדאיג במיוחד שהקיצוץ בתקציבים עלול ליפול בסופו של דבר על ההורים וזה תמיד לא ראוי ובטח לא בתקופה כל כך קשה כאשר זו הטלת מיסים רגרסיביים שהציבור לא יעמוד בזה וזה גם עקרונית לא ראוי.
משה גפני
רק רציתי לדעת מה יהיה מעמדם של עובדי
הרשויות המקומיות אם תהיה קריסה של הרשות המקומית, מה יהיה מעמדם מבחינת הפנסיה שלהם, הגמלאות שלהם.
שמואל אבואב
אנחנו הגענו מבחינתנו לקו האדום. הרשויות
המקומיות לא יכולות להפעיל את מערכת החינוך בתנאים שהמערכת הגיעה אליהם. צריך להבין שבשנים האחרונות קוצצו שלושה וחצי מליארד שקלים מתקציבי מערכת החינוך ואם נתרגם את המשמעות של זה נבין למה הרשויות המקומיות מבקשות ביום הזה להעביר את האחריות חזרה למשרד החינוך שהוא יפעיל את מערכת החינוך, משום שאנחנו איננו יודעים לעשות את זה בתנאים שנוצרו.

אם אנחנו יודעים שבחלק מהמקומות הילדים הולכים למוסדות חינוך מסוכנים שיש בהם קרוואנים, שיש בהם מערכות חשמל רעועות, שיש בהם חצרות עם מהמורות שמסכנות את הילדים שמצויים בחצרות בתי הספר, אם אנחנו יודעים שהקיצוץ בהסעות מביא את הרשויות המקומיות להסיע 70- 80 ילדים בהסעה ויש אלימות והנהג לא משתלט, ואם אנחנו יודעים שחוסר התקציב הזה מביא אותנו לכך שאנחנו לא יכולים לשים מלווים לילדים נכים והם מגיעים לרמזור והם יורדים שם, ואם אנחנו יודעים שכל מערך השירותים שבעבר מומן ע"י המדינה נפסק, אז המחשבים יושבים כאבן שאין לה הופכין, כאנדרטאות דיגיטליות, אין כסף לשיכפול וצילום, אין חומר למעבדות למדע וטכנולוגיה ואין כסף לממן את הספריות הציבוריות, ואז נוצר מצב שברשויות עמידות שמסוגלות להיכנס לאן שהמדינה היתה צריכה להיכנס, כי מי שחוקק את החוק זה מדינת ישראל, היא קבעה שיש חוק חינוך חובה חינם, אז הרשויות החזקות או ההורים העשירים אומרים על אלף שקל אני לא מתווכח, קחו כסף, ואז אתה רואה בתי ספר מעובים בשעות, בתקציבים, בסל חינוך גדוש ומשופע ואתה רואה במקומות אחרים סל של עוני ואנחנו פוערים פערים בתוך החברה, פערים בלתי מתפייסים, פערים מסוכנים ולכן המאבק של השלטון המקומי הוא לא מאבק בהיסח הדעת ולא מאבק פופוליסטי, אלא הוא קריאה לשוב ולהחזיר חזרה את חוק חינוך חובה חינם כפי שהוא היה.

זה מאבק של האוכלוסיות החלשות, שלא יכולות לקיים מערך חינוכי בתנאים שנוצרו וזה גם מאבק למנוע להעביר את התקציבים האלה לתושבים. כי הרי המשמעות של זה היא שאנחנו ניקח ארנונה יותר גבוהה או נשית על ההורים תשלומי הורים, מה שאסור, ואנחנו יודעים שזה חזיון נפוץ כי זה מה שקורה.

לכן הגענו למצב שהרשויות המקומיות מתקציביהן, פרט למה שהמדינה מעבירה, נותנות שני מיליארד שקלים, ולכן הגענו למצב שאנחנו אומרים למשרד החינוך תקחו אתם את מערכת החינוך, תפעילו אותה אתם, אנחנו לא מסוגלים בתנאים שנוצרו להפעיל את מערכת החינוך.
רונית תירוש
כמעט הייתי מסכימה לדברים אילולא היה מפנה
אותם מר אבואב, מחזיר את הטיפול במערכת החינוך רק למשרד החינוך, שהרי אנחנו הראשונים להתנגד לקיצוץ ואם אתה מזכיר קיצוץ של שלושה וחצי מיליארד, לפחות בשלוש השנים האחרונות היה קיצוץ של שלושה מיליארד שקלים ואנחנו כל הזמן נאבקים נגד הקיצוצים הללו.

בשונה ממה שהוצג אנחנו הצלחנו בדרך לא דרך למנוע פגיעה ברשויות עד לזמן מאוד מסויים. פעם ראשונה שפגענו ברשויות זה היה בקיצוץ האחרון, לא הנוכחי, כאשר הטלנו אותו באופן דיפרנציאלי על ההסעות. פעם ראשונה שאנחנו החלטנו לפגוע בתקנה שמעולם לא נגענו בה ברשויות המקומיות שסך התקנה עומד על 3.3 מליארד והוא נוגע לכל כוח העזר שקיים במוסדות החינוך, בין אם זה סייעות ומזכירים ושרתים וקב"טים וקב"צים ופסיכולוגים, פעם ראשונה שאמרנו נאלץ לגעת שם משום שבקיצוץ האחרון ה- 12 במספר הושת עלינו סך של מיליארד וחצי שקל קיצוץ. מערכת החינוך גם אם תחזיר לה את כל האחריות היא זאת שסופגת את כל הקיצוצים. המעט שנגענו בשלטון המקומי הפעם, לקחנו 13% מאותה תקנה של 3.3 מיליארד, 13% שהושתו על שני נושאים בלבד, רק על מזכירים ושרתים.

כל הטיעונים שצריכים עכשיו לסגור את גני הילדים כי פוגעים בסייעות, אנחנו לא נגענו עכשיו בסייעות, בפסיכולוגים וקב"טים לא נגענו, נגענו במזכירים ושרתים.

בקיצוץ האחרון במסגרת המיליארד וחצי 300 מליון מתוך המיליארד וחצי הושתו ישירות מהאוצר על השלטון המקומי בשתי מקומות, האחת בשכר לימוד חטיבה עליונה בהיקף של 150 מליון והשניה בהיקף של 50 מליון בהסעות. אם היו שואלים את משרד החינוך אנחנו בוודאי לא היינו חושבים ששם צריך להשית את הקיצוץ משום שבשכר לימוד, קרי שעות הוראה בחטיבה עליונה יש קיצוצים מתמשכים מזה שנים ובהסעות כבר נגענו בפעם הקודמת.

במקור האוצר הציע לבטל את כל השתתפות המדינה בהסעות בישובים נטולי מענק, המשמעות היתה שמתוך ה- 50 מליון 35 מליון ילקחו מתקציבי ההסעות של ישובים נטולי מענק, התכוונו להוריד אותם לאפס כולל הסעות שמסיעים לחינוך מיוחד. אנחנו התנגדנו לקיצוץ אבל לגופו של ענין הקיצוץ נשאר וכל מה שהצלחנו להציל זה שיאפשרו לנו להציע איך לקצץ שם ולא להפיל את הכל על ישובי נטולי מענק כאשר הם לא יוכלו להסיע אפילו חינוך מיוחד. ואז אנחנו השתנו את זה באופן דיפרנציאלי כך שסופגות את זה כלל הרשויות בהיקף של כ- 9%. לדוגמה בחיפה במקום כ- 4 מליון שקלים שהיו צריכים לרדת, עפ"י הקיצוץ הנוכחי שזה בערך 9% אנחנו מורידים 400 אלף ש"ח. בכפר סבא במקום 1.4 מליון אנחנו מחליטים להוריד 113 אלף שקל. ברגע שזה מושת על כלל הרשויות באופן דיפרנציאלי המשמעות היא מאוד מזערית בכללי.

לגבי הנושא של שרתים ומזכירים, כאשר אנחנו משיתים 13% קיצוץ, למשל בעיר בת ים אנחנו מציעים קיצוץ של שני מליון שזה נוגע לשכר שרתים מזכירים ולא ליתר. בשנים האחרונות אנחנו העברנו לעיר בת ים כמאה מליון שקלים לתקציבי בינוי, כאשר 60 מליון הלכו לבינוי של כיתות חדשות ו- 60 מליון הלכו לשיפוץ מבנים וחידוש מבנים שלא נמצאו כשירים להכיל בתוכם תלמידים. לצערי הרב תקציבים שהעברנו לשם, אולי זה קצת משקף את מצב הרשויות, תקציבים שהמדינה העבירה עבור שכר של עובדים, כוח אדם מסייע, עבור שיפוצים, אפילו עבור שמירה שהמשרד לבטחון פנים העביר עבור השומרים, בישובים מסויימים כולל בת ים התקציבים הללו נלקחו ונבלעו בגירעון של העיריה. בזכרון יעקב למשל לא הגיע שומר על אף שהמשרד לבטחון פנים מעביר 63% מעלות השמירה, התקציבים הללו נבלעו ולא היה שומר במקום. כנ"ל למזכירים ושרתים ואפילו למורים.

צריך לעשות הבחנה בין מה שאוצר השית כקיצוץ ייעודי ואין לנו שום יכולת לשלוט בזה על אף שהתנגדנו, זה נשאר בעינו, זה 150 מליון שכר לימוד חטיבה עליונה, זה מורים שמעסיק השלטון המקומי ו- 50 מליון להסעות, על אף שאנחנו עשינו שם איזונים, אבל הסך הכללי עומד על 50 מליון. אלה שני קיצוצים שזה בכלל לא באג'נדה שלנו להתדיינות על אף שהצעתי מספר פעמים לבוא ולהתדיין, בנושא הזה אין לי מה לסייע.

לגבי היתרה שהיא בהיקף של 220 מליון, זה הקיצוץ היחיד שאנחנו השתנו על השלטון המקומי, פעם ראשונה בהסטוריה על תקנה שמעולם לא נגענו בה. זה 220 כללי ומתוך זה 150 לשלטון המקומי והיתר זה לבעלויות. פעם ראשונה שהשתנו 150 מליון על הרשויות המקומיות מתוך תקציב של 3.3 מיליארד וגם שם סימנו אותו ותיעלנו אותו רק לשרתים ומזכירים.

על הענין הזה אם רוצים לבוא לדבר ואני הצעתי שתשב ועדה כי עלתה דרישה לבדוק את הקריטריונים, האם זה עדיין עומד בקריטריונים, אתם רוצים לשלם לשרת פר 4.4 כיתות לשעה אולי תעלו את המפתח לחמש, נשב ונדבר על כך. אם רוצים לדחות את זה לספטמבר ולא לינואר, גם זה ניתן אבל המשמעות היא לשלש את העלות בדיוק כמו שאנחנו עושים עם מורים שאי אפשר להחיל את הקיצוץ מיד ב- 1.1. כל הדברים הללו בוודאי אנחנו נוכל ונרצה לשבת ולהתדיין, אבל אני מבינה שהשלטון המקומי בא עם טענות קצת הסטוריות של הפסקה בסיוע בבטיחות מוסדות שזאת תקנה שנעלמה, היא אגב לא היתה מאז ומתמיד, היא לא היתה בהסטוריה שלנו. לפני שנתיים האוצר מימן אותה בפעם הראשונה ב- 20 מליון שקלים, שנה לאחר מכן הם הורידו את זה ל- 15 מליון והמשרד תקצב עוד חמישה כדי להשלים ל- 20, בשנה הזאת ב- 2004 התקנה הזאת נמחקה, האוצר לא העביר אגורה.

לגבי חידוש מבנים, מאז ומתמיד היתה תקנה שרירה וקיימת בהיקף של כמאה מליון שקלים, ל- 2004 האוצר קיצץ אותה לגמרי ואנחנו אפילו במינוס שם ולגבי כיתות אני חושבת שפה כן היתה בשורה ואני הודעתי לשלטון המקומי שכן יתאפשר לנו לבנות 600 כיתות חדשות למרות שזה עמד על אפס עד לפני שבועיים. בהסדר שהשרה הגיעה עם משרד האוצר ועם שר האוצר הוחלט ש- 600 כיתות תיבננה ומתוכם 400 למגזר הבדואי ועוד 200 ליתר המגזרים.

המיליארד וחצי שזה הקיצוץ המקורי שעמדנו עליו הצטמצם לכדי כ- 700 מליון. 300 המליון שאותם סימנו האוצר כקיצוץ ייעודי נשארו בעינם ואין לי יכולת להשפיע שם, זה ענין של האוצר להחליט אם לוותר על זה או להקטין את זה או להשאיר את זה, כרגע זה נשאר. בנוסף, מהמיליארד 170 שהושת כללית על המשרד במסגרת קיצוץ רוחבי של כל המשרדים, אנחנו ירדנו ל- 400 מליון שקלים קיצוץ וזה בהחלט מבחינתנו הישג בלתי רגיל, אם כי הקיצוץ הזה מעיק עלינו, מקשה עלינו לתפקד ואנחנו היינו שמחים אם הוא היה מבוטל.

אני רוצה להפנות קריאה מקצועית עניינית לשלטון המקומי ולארגון המורים העל יסודיים. לגבי השלטון המקומי, לא היה בהסטוריה שבגלל שביתה כזאת או אחרת, בגלל מחאה, מאבק כזה או אחר, ישביתו את החינוך המיוחד. זה דבר שלא היה ואני קוראת לכם לא להשבית את החינוך המיוחד. בנושא הזה אסור לעשות את זה על גב הילדים הללו, זה ילדים שמקבלים טיפולים ביומיום מעבר ללמידה השוטפת.

מאחר ואנחנו במהלכים טריים עם האוצר, היינו עד לפני 24 שעות לערך, גם חידוש מבנים נוספו 41 מליון שקלים. לא אמרתי שהמצב טוב, בשבילי מצב טוב זה שלא יקצצו בשקל, אבל לעומת ההתחלה שהיתה עד לפני שבוע, המצב השתפר בהרבה ולכן רציתי להביא לכאן עובדות, כי כשרצים לתקשורת ואומרים שקיצצו ממני עשרה מליון, אז זה היה עוד בקיצוץ המקורי כשכל המיליארד וחצי היו על המשרד, ברגע שהצטמצמנו צימצמנו גם אנחנו את החלק שהשתנו על הרשויות המקומיות, מ- 330 מליון שזה היה 10% באותה תקנה הורדנו ל- 220.

ברשויות המקומיות מתוך כל התקנה קיצצנו רק לשרתים ומזכירים. בנושא של שרתים, לא קיצצנו בזה אף פעם עד היום אז חשבנו שאם כל המדינה מקוצצת בכל התקנות ובכל הנושאים אז גם ניתן לעשות שם איזה שהוא קיצוץ ועשינו אותו במזערי מבחינתנו בהיקף של 13% בלבד, כאשר אני יודעת שהרבה מהרשויות מפעילות גם חברות נקיון, כלומר זה לא בהכרח פיטורי עובדים שהם עובדים קבועים של הרשויות וגם זאת טענה שעלתה. יש הרבה מאוד חברות נקיון ולא עפ"י המפתחות שהמשרד תכנן ותיקצב.

אני חוזרת לקריאה, לא חינוך מיוחד, אני מבקשת גם לא גני ילדים. לנושא של גני ילדים שרת החינוך פנתה למפכ"ל המשטרה בשאלה האם השלטון המקומי רשאי להשבית את השמירה בכל מוסדות החינוך שבהם הוא מקיים שמירה. אנחנו מצפים לתשובה כי זה נושא שנבדק על ידו, משום שמרבית התקציב לשמירה מועבר מהמשרד לבטחון פנים. זו שאלה מקצועית בטחונית שצריכים לקבל עליה תשובה מהאנשים המוסמכים. אם יגידו שהם לא יכולים והשומרים יהיו אז בתי הספר יכולים להתנהל משום שהמורים כן יעבדו והגננות כן תעבודנה.

לגבי גני ילדים, יש גננות, אני מבקשת לא לסגור את הגנים ולאפשר לגננות להפעיל את גני הילדים לטובת הילדים עם ליווי של ההורים שיוכלו לסייע במקום הסייעות שיעדרו. בתי ספר, זה ענין בעיקר של השמירה ונראה מה תהיה תשובת המפכ"ל.
יולי תמיר
אני רוצה להביע תמיכה מלאה בהשבתה של
הרשויות להוציא את ענין החינוך המיוחד שנדמה לי שיש כאן הסכמה שאסור לפגוע בילדי החינוך המיוחד. צר לי שהשרה לא נמצאת כאן כי אני חושבת שלא נהוג שחברי כנסת יבואו בדין ודברים עם אנשים ממונים כי זה לא תפקידם להשיב.
מה שנעשה כאן זה מעשה נבלה. שיטת העז פועלת, קודם אומרים יקצצו מיליארד וחצי, אחר כך מחזירים 700 מליון ואומרים תשמחו, הקיצוץ התבטל. קיצצו 800 מליון שקל מתקציב החינוך אחרי שכבר ראינו את דו"ח החינוך שאמר שיש כאן אסון חינוכי, מערכת החינוך מתמוטטת, הילדים לא לומדים. תקראו את הדו"ח שפורסם היום על הפערים העצומים בין העיריות ואומרים לנו שהכל בסדר כי קיצצו את הקיצוץ.

אם שרת החינוך היתה כאן הייתי אומרת לה גבירתי תתפטרי. היא ישבה כאן ואמרה לנו שאם יהיה קיצוץ אני לא אצביע בעד וכששר לא מצביע בעד תקציב משמע שהוא מתפטר. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך ונשחק כאן בהעברת אלפי שקלים מכאן ולכאן, מושכים את השמיכה הקצרה, היא לא מכסה כבר שום דבר. היא לא מכסה את השירותים הכי בסיסיים, הפערים החברתיים צומחים במהירות אדירה כי רשות פועלת בסופו של דבר עפ"י יכולתה וכשהרשויות נזרקות לפעול בכוח יכולתן האישית אז רואים את ההבדל, וזה עובר מדור לדור. אם במדינת ישראל הדו"ח האחרון של אדוה מעיד שהפערים בין מזרחים לאשכנזים גדלו, זאת אומרת שאנחנו כחברה נכשלנו, אנחנו לא מרפאים את הפערים, אנחנו מעצימים אותם.
קריאה
מה עם העולים?
יולי תמיר
העולים משתלבים יפה מאוד.
קריאה
מה עם הערבים?
יולי תמיר
אני חושבת שהועדה צריכה באופן חד משמעי
לדרוש מהשרה לבוא לכאן, זה לא דיון שיכול להתנהל בלי השרה, זה דיון יותר מדי חשוב. אנחנו צריכים להביע תמיכה גורפת ברשויות כי להשאיר את הרשויות לבד זה לתת אישור בכתב של הועדה להגדלת הפערים החברתיים במדינת ישראל. אנחנו צריכים לדרוש מהממשלה כולה שתעמוד מאחורי הדברים שאמר אתמול ראש הממשלה, ענין הילדים הוא אמר חשוב, הזנה לכל ילד חשובה, מתן ספרים לכל ילד חשוב, חשוב זה כסף ואת הכסף הזה הוא צריך עכשיו למצוא לפני שאנחנו מצביעים על התקציב.
יוסי וסרמן
אנחנו סבורים שראשי הערים צודקים במאת
האחוזים. אני חושב שהם עושים את המירב והמיטב על מנת לתת את השירותים בעיריות, ברשויות השונות. אני חושב שהם הגיעו למצב שכבר אין להם מה לתת ואין להם אפשרות לתת.

אנחנו שומעים בתקופה האחרונה כל מיני אמירות על התמוטטותה כביכול של מערכת החינוך. מערכת החינוך מתמוטטת כשנוח למי שחושב שירוויח מכך פוליטית להצהיר הצהרות כאלה. לא מדובר כאן בהתמוטטות, מדובר בצורך לשפר ואין מי שסבור שלא צריך לשפר ואין מה לשפר. צריך לשפר ויש מה לשפר, אבל מכאן ועד להתמוטטות המרחק הוא עצום. אבל אם נאמר שאכן ישנה התמוטטות, ואני צועד לכיוון הזה שאני בהחלט לא מסכים לו, אני חושב שממשלה היתה צריכה לקבל החלטה שהחינוך זהו הבסיס לעצם הקיום שלנו, זה הגדר האמיתית, יסוד היסודות ואסור לפגוע בחינוך, אסור לקצץ מהחינוך עוד 800 מליון ש"ח וממילא אסור לפגוע בתקציב המועבר לרשויות המקומיות לצורך הפעלת מערכת החינוך של הרשויות.

הסתדרות המורים בשלב הזה לא תשבית את הלימודים, מזדהה מאוד עם המאבק של הרשויות, אני מקווה שהיום תימצא הנוסחה למניעת שביתה, דהיינו שר האוצר ושרת החינוך ידאגו להעביר תקציבים לרשויות, אבל אם השביתה תתקיים בגני הילדים ובבתי הספר, הסתדרות המורים תשקול את עמדתה פעם נוספת.
יוסי שריד
משרד החינוך יש לו שיטה מעניינת שהוא חוזר
עליה הלוך וחזור, שמענו את זה מפי שרת החינוך לפני החרמת הועדה, אנחנו שומעים את זה היום מפי המנכ"לית, שהם המתנגדים העיקריים לקיצוצים ושילכו לאוצר ושידברו איתו. זה חידוש ממשלי, אין דבר כזה בשום מקום בעולם. כולם יושבים באותה ממשלה, נושאים באותה אחריות, אי אפשר להעביר את תפוח האדמה הלוהט הזה ממשרד החינוך למשרד האוצר ולהגיד ידנו לא שפכו את הדם. שיטה קלוקלת ואני מציע למנכ"לית לא ללמוד מהשרה שלה את הגינונים של השיטה הזאת.

המנכ"לית בכל הכבוד לא יכולה להציג כאן סכומים אחרונים מהסיבה הפשוטה שאנחנו יודעים שעכשיו עדיין יושבים על המדוכה המפלגות הקואליציוניות ומחלקות שם שלל. אגב גם כן תקדים ממשלי שלא היה אף פעם. אני לא זוכר שהשתתפתי אי פעם במעמד כזה.
קריאה
ש"ס לא הייתה אז בממשלה יחד איתכם.
יוסי שריד
בגלל זה התפטרנו כי כשרצו שנלכלך את הידיים
עבור מישהו, אמרנו שאנחנו לא מלכלכים את הידיים עבור עצמנו כל שכן בעבור אחרים. לצערי יושבות היום מפלגות בממשלה שמוכנות ללכלך את הידיים גם בעבור עצמן וגם בעבור אחרות, אבל זה לא המינהג שלנו. אני הגעתי למסקנה שש"ס הם לא גדולי המושחתים.
גלעד ארדן
אז מי כן?
יוסי שריד
אני לא זוכר שבנו של אלי ישי קיבל מליונים של
שקלים כשוחד. אי אפשר לומר סכומים אחרונים משום שאם יוסיפו לעניינים מסויימים חשובים או לא חשובים, חשובים יותר, חשובים פחות, כמה מאות מליונים, הקיצוץ העיקרי הנוסף יהיה במשרד החינוך וזה לא סוד, מכריזים על זה ברייש גליי ואומרים שזה מה שיהיה, לכן סכומים אחרונים אין כאן.
יולי תמיר
מה שיקרה זה שכשיעשו את הקיצוץ יוסיפו
לבטחון מיד אחרי ה- 31 לחודש, אז יורידו מהחינוך.
יוסי שריד
בוודאי, הודיעו שבינואר מוסיפים לבטחון, מדובר
ב- 2- 4 מיליארד שקלים, זה מיד אומר עוד מאות מליוני שקלים בתקציב החינוך.

יש רפלקס מותנה שזה מצוות אנשים מלומדה ויש בזה משהו מאוד חסוד כששומעים על איום בהשבתה אז מיד קוראים קריאה נרגשת שלא להשבית. אף אחד לא אוהב להשבית, אף אחד לא אוהב לשבות, אף אחד לא אוהב לתמוך בשביתה, אבל כל אחד מאיתנו צריך לשאול מה הוא עשה חוץ מאשר לקרוא קריאה נרגשת במכתב, שזה לא מאמץ גדול, לא מאמץ אינטלקטואלי גדול, מה הוא עוד עשה למען תקנת החינוך. אני רוצה לקבוע, מכיוון שאני משתתף כאן בכל ישיבה, שועדת החינוך של הכנסת עד לרגע זה לא עשתה דבר וחצי דבר לתקנת החינוך בתקופה הכי קשה.
גלעד ארדן
תארגן אלפי מפגינים ותעלו על משרד החינוך
ותעשו גם אתם משהו.
יוסי שריד
עוד לא עשתה שום דבר ולכן עדיין אין לנו הזכות
המוסרית לקרוא לאנשים.
היו"ר אילן שלגי
תפקידנו לבקר את הרשות המבצעת ולפקח עליה.
יוסי שריד
אנחנו מפקחים נהדר רק עוד לא עשינו שום דבר
לתקנת החינוך.
היו"ר אילן שלגי
הגיעו דברים עד כדי כך שמשרד החינוך כועס
וסבור שאנחנו מבקרים אותו יותר מדי, אני לא סבור כך. אז כנראה שאנחנו מבצעים את תפקידנו באופן לא רע בעזרת חלק מהחברים.
יוסי שריד
כל ההתדיינות היא במישור הרטורי, אין לזה שום
קשר למה שקורה בשטח. אמרתי כמה פעמים ואני חוזר ואומר שהתייחסו למערכת החינוך בשנים האחרונות, שלושה מיליארד אומרים, שלושה מיליארד זה הון עתק, התייחסו למערכת החינוך כאילו היא היתה הסוס המפורסם שכל פעם יגרעו ממנו עוד תבן ועוד שעורה והוא יתרגל ואגב בהתחלה הוא גילה סימנים מאוד מעודדים, גרעו וגרעו והוא המשיך לחיות, לפעמים הוא אפילו בעט בעיטה קלושה, והוא התקיים אבל סופו של הסוס הזה שמת.

אף אחד לא אוהב לתמוך בשביתה אבל אני חושב שמכיוון שהסוס הגיע למצב שהוא כבר פושט את רגליו, מר וסרמן כל אחד אוהב את השביתות שלו ולא אוהב את השביתות של האחרים, אני לא הייתי ממהר להתנער מההחלטה הזאת של ראשי הערים אם כי היא החלטה מאוד קשה שאף אחד לא שש לתמוך בה. גם תורכם יגיע, כי הסוס שלכם זה אותו סוס, גם הוא כבר פושט את רגליו.

אמרת בראשית הישיבה ששלחת את זה בשם כל חברי הועדה, בשמי לא שלחת את זה. לאחר שנעשה גם משהו מעשי לתקנת החינוך ונחזק את התוקף המוסרי שלנו לפנות לאחרים, אז יכול להיות שאני אצטרף למכתב הזה.
רן ארז
יש דבר מאוד מוזר שקורה בזמן האחרון. לפני
כשבועיים זומנתי ע"י מנכ"לית משרד החינוך כדי שהיא תסביר לנו איך יחולק הקיצוץ של מיליארד וחצי. מתוך המיליארד וחצי, 520 מליון היו בשלטון המקומי ובבעלויות בחינוך העל יסודי. שליש מחולק על שלושה שנתונים מתוך ה- 12. אמרתי שהפרופורציה לא נראית והוספתי שעד כמה שאני מבין ומכיר את המערכת, כעבור שבוע שבועיים נשמע שהיה הישג והקיצוץ הוא רק מיליארד שקל. היא חייכה ואמרה אולי אתה צודק. אני טעיתי. הקיצוץ היה 750 מליון ולא מיליארד ואולי היינו צריכים לעמוד כולנו בשתי שורות ולמחוא כפיים. גם הארגונים וגם ההורים וגם ראשי הערים, כי המכה היא לא כל כך רצינית והנה לראשונה ראשי ערים הולכים ומשביתים. משהו קרה פה. כנראה שהמים הגיעו כבר מעל האף והעיניים.

אי אפשר יותר לקיים מערכת חינוך תקינה בבתי הספר העל יסודיים במדינת ישראל כאשר מדי שנה מקצצים בגדר "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו", ורוצים יותר אחוזי זכייה בבגרות ופחות אלימות ופחות נשירה ויותר אווירה לימודית בבית הספר כאשר מזה שלוש שנים מערכת החינוך העל יסודית עם הקיצוץ הזה מקוצצת בצורה כזאת שהתלמידים מקבלים חמש שעות שבועיות פחות. אי אפשר להמשיך בצורה כזאת, אי אפשר לדרוש מאיתנו להיות אחראים על כל מה שקורה במדינה כאשר החינוך הוא הטיפול במשאב היחידי שקיים במדינה הזאת. אין לנו אוצרות אחרים חוץ מהמשאב האנושי.

אנחנו לא מבינים מדוע כאשר קיצצו את הקיצוץ ל- 750 מליון שקל, 500 מליון נשארו דווקא מרוכזים בשלטון המקומי בחינוך העל יסודי. שמענו ממנכ"לית המשרד שזאת גזירת משרד האוצר, שזה קיצוץ ייעודי שמשרד האוצר מחייב את משרד החינוך לבצע. יתכן וזה נכון, אני מאמין למנכ"לית, אבל אני לא מבין איך פקיד במשרד האוצר מנהל את משרד החינוך ואין התקוממות במשרד החינוך. מה פתאום משרד האוצר יחליט כמה מתמטיקה ללמד, כמה תנ"ך ללמד, כמה להשקיע, אני חושב שזאת פררוגטיבה של משרד החינוך ולא של משרד האוצר. לכן אנחנו מצפים שאם נוצרה הגזירה הזאת ואין מנוס וצריך לקצץ, הקיצוץ הזה צריך להיות פרופורציונאלי בצורה כזאת שלא ירכזו את הכל דווקא בתחום מסויים. ברור שאסור שיהיה קיצוץ, לא צריך להיות קיצוץ, צריך להיאבק נגד הקיצוץ ולכן אנחנו מבינים את השלטון המקומי ואת הבעיות האחרות ואנחנו מזדהים איתם ואנחנו אומרים לא הכרזנו על שביתה, אבל אם בתי הספר יהיו במצב שלא נוכל לקיים לימודים תקינים ונאותים, לא נקיים אותם. הבטיחות, הנקיון וכל מה שקשור בזה הם דברים מהותיים ממעלה ראשונה בחינוך עצמו.
מרינה סולודקין
אני נגד ההתפטרות של שרת החינוך והמנכ"לית כי
אני חושבת שהן נשים אמיצות מאוד שהתמודדו עם הקיצוץ ה- 12 במשרד שלהם. אני מאוד מבינה את הרשויות המקומיות אבל כרוב הועדה אנחנו מבקשים לא להשבית את מערכת החינוך. אין סיבה לנהל ויכוחים על גב התלמידים. יש לנו תוצאות גרועות של בחינות בינלאומיות אז אין סיבה לפגוע עוד במערכת החינוך. הכתובת זה משרד האוצר ומה שאנחנו צריכים לדרוש זה את השלושה מיליארד. אני פונה לחברי הכנסת, אין לנו מס ירושה במדינה, ואם כל כך רע אז למה אין מיסוי על הקזינו.
ארז פרנקל
אנחנו כארגון הורים מבינים את הקשיים של
השלטון המקומי אבל אנחנו לא מקבלים את ההשבתה. אנחנו כהורים לא מוכנים לשאת את הפגיעה על גבינו, אנחנו חושבים שהשביתה היא לא הדרך הנכונה.

בואו נראה מה קורה במערכת החינוך. ארגון המורים העל יסודיים הכריז על סכסוך עבודה, ראשי הרשויות מאיימים מחר להשבית את המערכת, אני מניח שיוסי וסרמן גם יאיים להשבית את המערכת באם יפגעו במורים. מדינת ישראל החליטה לקצץ את הפעילות שלה בתקציב הלאומי בלי להעלות מיסים או להוריד מיסים ובאילוצים האלה צריך לקיים את החינוך כאשר אסור לפגוע בתשלומי ההורים כי הם לא שונים מכל העלאת מיסים אחרת במדינת ישראל.

במצב כזה הגיע הזמן לעשות חשיבה כללית ולשאול דווקא מראייה לאומית האם ההוצאה הלאומית שלנו לחינוך מספקת כדי לתמוך במערכת החינוך. ואם הפרמטרים אומרים שההוצאה הלאומית של מדינת ישראל ביחס לתל"ג היא הכי גבוהה בעולם אז על מה ניאבק, להעלות אותה עוד יותר ביחס לתל"ג?
היו"ר אילן שלגי
מה אומרים ההורים לענין השביתה?
ארז פרנקל
אנחנו אומרים שהגיע הזמן להעמיד את
התקציבים לרשות התלמידים ומלמטה לבנות את הנותני ספקים את כל הכוחות שלהם מלמטה למעלה ובמצב הקיים היום יש בעיה לרשויות במבנה הקיים שלהם, חוסר התקציב לא מאפשר להם לקיים את השירותים כלפי מטה. אנחנו חושבים שצריך לשים את התקציב במרכז העשייה מול כל תלמיד ותלמיד ולגזור ממנו את השירותים שהוא יקבל הן מהשלטון המקומי והן מהמורים. בצורה הזאת נימנע כולנו מהשבתה.
מגלי והבה
אני חושב שהשימוש בילדים למאבק של השלטון
המקומי הוא טעות ביסודה. אותם ראשי רשויות שיבדקו מה קורה אצלם ברשויות. אנחנו יודעים בדיוק מאיזה בעיות הרשויות סובלות, להשתמש במאבק שלהם בהשבתת לימודים כלל ארצית זה חוסר אחריות. הייתי אומר דמגוגיה. לא לשכוח שעוד מעט יש בחירות ליו"ר השלטון המקומי, אז מי שרוצה לבוא למאבק הזה בידיים לא נקיות שלא ישתמש בתלמידים.

נושא של המאבק בתקציב, שמעתי ממנכ"לית משרד החינוך את הנתונים ומגיע גם לך וגם לשרה ישר כוח על המלחמה שלכם והויסות הפנימי הנכון בתקציב. הרשויות שמנסות היום להגיד שאין תקציב להסעות אבל יש תקציב להוספת עובדים ברשויות, או אין תקציב לעובדי הנקיון ויש שימושים אחרים, צריך לבדוק לגופו של ענין באותן רשויות שיש להם מצב שיכולים כן למשוך וכן לסייע ובמיוחד אני מתכוון לרשויות החזקות שהן מרימות את דגל מאבק. יש רשויות שסובלות מחוסר ושחודשים רבים לא שילמו משכורות וחודשים רבים לא קיבלו את כל הסיוע שמגיע להם ולא קמתם ולא הרמתם זעקה. ישנן רשויות במיוחד במגזר הלא יהודי שעשרה חודשים לא קיבלו משכורות, איפה היה השלטון המקומי. עכשיו אתם נלחמים על גבי התלמידים מלחמה, כולנו יודעים מה מצב מערכת החינוך, אבל אנחנו לא מסכימים בדרך שאתם משתמשים בילדים.

אני קורא ומציע לא לתמוך בהשבתת השלטון המקומי, לא רק אלה בחינוך המיוחד אלא כל הילדים שלנו, כל השבתה של לימודים תביא אותי לקרוא לחברי הכנסת נגד המאבק של השלטון המקומי.
שמואל ריפמן
אני חושב שהויכוח הוא לא על 700 מליון או מליון
וחצי או כל סכום שהוא. יש פה שתי נקודות בסיסיות שאליהן צריך להתייחס. הדבר הראשון הוא, ומשרד החינוך לא חלק מזה, ממשלת ישראל קיבלה החלטה שבתהליך היא מבטלת את מה שנקרא חוק חינוך חובה חינם במדינת ישראל. וזה הנושא המרכזי ועליו צריך לתת את הדעת. חלק גדול מהקיצוצים זה קיצוצים שהממשלה החליטה דרך האוצר. הנקודה השניה היא שאנחנו אומרים, אני שומע פה את חברי הכנסת המכובדים, ראשי הרשויות, אתם לא נותנים לנהל, אתם עושים ככה, אנחנו מציעים הצעה ברורה, אנחנו נעביר למשרד החינוך 660 מליון שקל, אנחנו הרשויות המקומיות, תנהלו אתם. יש משרד, אתם יודעים לנהל יותר טוב מאיתנו, תנהלו אתם את מערכת החינוך. תתנו כל מה שאתם רוצים, ניתן לכם בצורה מסודרת פעם בשנה 600 מליון, 900 מליון, כמה שתרצו.

היום בערב אנחנו נפגשים עם נתניהו ועם שרת החינוך. באתי הנה לועדת החינוך עם הרבה התלבטויות כי באמת התלבטתי מה יצא מפה. אם לא תצא קריאה ולא מכתב, אז אתם הולכים כולכם לראש הממשלה ואומרים לו אדוני ראש הממשלה, או השר נתניהו, אנחנו חושבים שמערכת החינוך צריכה להמשיך לפעול ותקטינו את הקיצוץ בצורה כזאת שאפשר יהיה לחיות, מבחינתי לא נוכל להיענות לבקשה לא להשבית מחר.
היו"ר אילן שלגי
אם אתם תודיעו עכשיו שמחר אין שביתה, אני
מבטיח לך שמחר אני לוקח כל מי שבא איתי מועדת החינוך אל שר האוצר ואני גם אבקש להיפגש עם ראש הממשלה. תודיעו קודם שאין שביתה.
שמואל ריפמן
הפורום עם עדי אלדר אמורים להיפגש הלילה
בשעה 22.00 אחרי שישבנו עם שר האוצר ושרת החינוך. במידה ולא יענו לדרישות, מחר בבוקר שביתה בכל מערכת החינוך כולל החינוך המיוחד עם כל הצער והכאב. אל תטיפו לנו בנושא צער וכאב, אנחנו חיים את זה יום יום.
משה גפני
אדוני היו"ר, קודם כל אני מודה לך על קיום
הישיבה הזאת, זה בכל אופן חידוש שלא דנים על הליבה בחינוך העצמאי אלא על משהו רציני.

אני רוצה לומר לכם מה קורה עכשיו עם התקציב, שנדע על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מצב שבו אכן מוזער הקיצוץ במשרד החינוך. המצב נורא ואיום, אנחנו מדברים על 12 קיצוצים שכבר אמרנו לפני שנה שעד כאן ומכאן ואילך המשרד לא מתנהל ואף על פי כן יש קיצוץ. אלא מה, לשמחתנו התקציב לא הגיע לכנסת לאישור. הוא לא הגיע בגלל שיושבות שלוש מפלגות שמחלקות ביניהן כסף, לא חשוב למה. אחת מהן אומרת היות ואני 15 מנדטים מגיע לי לפי 15 מנדטים. ונניח שבאמת היו מקבלים 400 מליון שקל כפי שהגיעו למסקנה, אם שר האוצר היה מסכים לזה היה יורד חזרה ממשרד החינוך הכסף מכיוון שהמסקנה היתה שאם שלושת המפלגות הקואליציוניות מקבלות את מה שהן דרשו, יורד חזרה ממשרד הבריאות ובעיקר ממשרד החינוך. זאת אומרת שיושבות עכשיו מפלגות על כל הקיצוצים שהיו עד היום בחינוך ועל הקיצוץ שיש כבר עכשיו בחינוך, אחרי מיזעור הקיצוץ, הם הולכים לקחת מהמשרד עוד כסף. יש לי מקורות יודעי דבר שאינם רשמיים בתוך המערכת של ראש הממשלה ושר האוצר וכך אמרו לי המקורות האלה. מה שאני אומר אמת וזאת המציאות והמציאות הזאת היא נוראה.

אני לא אומר אם להשבית או לא להשבית את המערכת בגלל שחז"ל לימדו אותי אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אני לא יודע. אם אני הייתי ראש עיר שכל הפניות מגיעות אלי ואני נמצא, אל תשכח אדוני היו"ר שיש עוד שר בממשלה שהוא גם מופקד על השלטון המקומי שזה שר הפנים, שהוא מכה את השלטון המקומי בקיצוץ, אם אני ראש רשות ואני צריך לשלם משכורות ואני צריך לשלוח את השרת ואני צריך את חברת הנקיון במקרה מסויים והורידו לי במענקי האיזון את מה שהורידו לי ועכשיו מורידים לי גם במשרד החינוך שלא באשמתם, אבל מה זאת אומרת לא נושאים באחריות, מי לא נושא באחריות? כל מי שמצביע בעד התקציב הזה נושא באחריות, אין דבר כזה, מה המשחקים האלה.

אני מייצג מפלגה שקוראים לה דגל התורה, דגל התורה חרטה על דגלה ועל זה היא קמה, ביטול הכספים הייחודיים וביטלנו את זה ב- 91. היום שינוי מחזירה את הכספים הייחודיים הכי נוראיים מה שש"ס לא העזה להעלות על דל שפתיה.
גילה פינקלשטיין
ללא ספק החינוך זה הקטר שיוביל את רכבת
המשק הישראלי להצלחה, להתמודדות עם עוני, עם אבטלה, ללא ספק זה בראש הפירמידה. אבל אנחנו כאן רואים את הרשויות שנלחמות וצודקות ואנחנו רואים את משרד החינוך שנלחם וצודק. אנחנו צריכים חשיבה מחודשת על החלוקת העוגה בצורה הוגנת. צריך להתמקד בתלמיד, אסור שמחר תהיה שביתה, אסור. הרשויות ומשרד החינוך צריכים לשבת היום להגיע לפשרה. האם אתם פעם ראיתם איך מתנהל בית ספר ללא שרתים, ללא אבטחה, ללא מזכירות? סכנת נפשות. איפה האחריות שלנו כמעוותי המערכת. אסור לנו היום שלא להודיע בתקשורת, מחר לימודים רגיל. תגיעו לפשרה, אתם אנשים אחראיים.
קריאה
איפה האחריות שלכם כחברי קואליציה?
גילה פינקלשטיין
אין כאן אופוזיציה וקואליציה, יש כאן אחריות
לתלמידים, להון האנושי שלנו.
איתן כבל
היום למדתי שני מושגים חדשים של אחריות. מה
הסיפור פה, מחר יש שביתה ואני חושב שהשביתה היא מוצדקת ואני אומר את זה כאבא לשתי בנות שכנראה אצטרך למצוא להן מחר סידור. נראה לי שהועדה כל כך נהנית לקבל את הדוחות שיוצאים חדשות לבקרים כדי לדון בהם, שהיא כל כך רוצה לדון בבעיות שיש במערכת החינוך, כדי שתהיה לנו פרנסה. זה מסוג הדברים שאנחנו לא רוצים להתמודד עם הבעיה כי אם נתמודד עם הבעיה מאיין תהיה לנו פרנסה.
היו"ר אילן שלגי
ההערה שלך היתה מאוד לא במקום.
איתן כבל
אני רוצה לומר גם לגבי משרד החינוך, אין דבר
כזה אתם לא אחראים, אתם בתחומכם הכל בסדר הכל תקין, אפילו הצלחתם להוריד את הקיצוץ. יש מערכת אחת שמופקדת וזאת מערכת החינוך ואי אפשר לומר לרשויות המקומיות מה שנוגע לחינוך בתחומכם זו איננה אחריות שלנו. אין חיה כזאת. אתם היום ממציאים תפיסה חדשה של המערכת, של אחריות. מנקודת המבט שלי כאזרח ולא רק כחבר כנסת משרד החינוך הוא המשרד המופקד. לרשויות המקומיות יש צרות צרורות, אז מה, זה לא המקום, הרי אתה לא יכול להפעיל שום מערכת אם לא תפגע, מה אתה רוצה שתהיה בעיה במערכת החינוך וישביתו את אגף הזבל? הבעיה היא במערכת החינוך וככזאת צריך להתמודד איתה ולזה לא יעזור גבירתי מנכ"לית משרד החינוך ואני אומר לך את זה, זה לא יעזור, האחריות היא שלכם עם כל הציונים לשבח שקיבלתם כאן.
גילה גמליאל
המצב של הרשויות המוניציפליות הוא בכי רע
ממילא ולא נראה שהם יוכלו לקחת על עצמם את הנטל של כל אותם קיצוצים בכל מה שקשור למערכת החינוך. אני חושבת שצריך לכבד את ראשי הרשויות לגבי המאבק שלהם כי אם היום מקבלים את ההכרעות מבחינת האוצר אז קל וחומר אם הם לא יפעילו לחץ אז הם לא יקבלו שום דבר. אני חושבת שכאן צריך לגבות אותם וזה יוכל לסייע בידי השרה לקבל יותר מהפלח התקציבי שנותר עדיין לחלוקה.

אני חושבת שועדת החינוך צריכה להיות יותר פרקטית, הדיון אמנם משעשע אבל לא נראה לי שהוא הולך לכיוונים מאוד מוגדרים לגבי מה יהיו המסקנות בתום הישיבה. אני חושבת שצריך לצאת בקריאה לשר האוצר שאומרת שמבחינת הקיצוצים האלה הם אכן בלתי נסבלים והויכוח לא נתון בידי משרד החינוך או השלטון המקומי, זה ויכוח עקרוני לגבי החלוקה התקציבית וסדר העדיפויות מבחינת האוצר וצריך למקד את הדברים בצורה מאוד ברורה מטעמנו ולא לשחק לידיים של משרד האוצר בלהעביר את הויכוח ואת הדיון לספרה לא נכונה בין משרד החינוך לבין השלטון המקומי ולטעמי לא כאן צריך להיות הויכוח מי יקח על עצמו מה אלא בסופו של תהליך מה יהיה הפילוח התקציבי.

אני פונה לחברי להפנות את כל כובד המשקל לגבי משרד האוצר.
מוחמד ברכה
ראשית אני רוצה לברך על הצטרפותה של חברת
הכנסת גמליאל לאופוזיציה.
גילה גמליאל
אני לא באופוזיציה.
מוחמד ברכה
אי אפשר להגיד את הדברים האלה ולצאת
ולהצביע בעד התקציב. פה נואמים לאוזני אנשים ולאוזני התקשורת, כמה ליבם של אנשי הקואליציה נמס על מצב החינוך, אבל אחר כך עולים למעלה ובשתי אצבעות לוחצים בעד כל קיצוץ.

אדוני היו"ר, בבקשה להעביר דף ריק לחברי הקואליציה שיתחייבו שהם לא יצביעו בעד הקיצוץ הזה בחינוך. אחר כך יהיה תוקף מוסרי לבוא לאנשי השלטון המקומי ולארגוני המורים ולהגיד להם שאין מקום להשבתה, יש לכם גב חזק בועדה הזאת של חברי קואליציה. אחרת, אי אפשר להטיף להם. זה גורל הילדים אומר חבר הכנסת והבה, גילית היום את גורל הילדים, קושרים להם את הידיים ואת הרגליים ואומרים להם תרוצו, איך ירוצו? מה הדמגוגיה הזולה, מה הצביעות הזאת.

אני חושב שנעשה פה דבר שהוא לא לרמתה של ועדת החינוך. ועדת החינוך היא ועדה בעד חינוך, היא לא ועדה שאמורה להטיף מוסר לשלטון המקומי בנושא של איסוף זבל, אנחנו לא ועדה לאיסוף זבל, אנחנו ועדת חינוך. או שנמלא את תפקידנו בתור שכאלה או שחבל על הזמן.

אני תומך בשביתה אבל אני רוצה לפנות לאלה שהכריזו עליה. אנא הוציאו את החינוך המיוחד מההשבתה. יש לכם את כל ההצדקות לשביתה, ואנחנו נעשה את המאבק איתכם גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת אם זה ידרש, אבל אין שום הצדקה, ואני כתומך מסורתי בשביתות המורים, אומר לכם, תוציאו את החינוך המיוחד ממעגל השביתה. זה יכול להיות קטסטרופה להרבה ילדים.
מיכאל מלכיאור
מבחינה עקרונית ברור שאנחנו עושים את הדברים
הפוך על הפוך. הבעיה שאין מדיניות כוללת של הממשלה ואין סדרי עדיפויות שזה קשה, ואז עושים את קיצוצי הרוחב ופוגעים בכל המקומות שלא צריכים לפגוע בהם, בגלל שאין חשיבה לא תקציבית אז כל אחד אומר שצריך לקצץ. המדיניות הכוללת היחידה שאני מכיר בממשלה זה לתת השנה 2.6 מיליארד שקל לנו, כהנחות במיסים. זה מה שעשו השנה. הסכום הזה וודאי היה פותר את הבעיה, אמנם היה חסר 400 מליון אבל השלושה מיליארד שחסכו במשרד החינוך בוודאי היה פותר את הבעיה.

כל פעם אנחנו מקבלים אותה תגובה מהממשלה, גם בועדה שלי לפעמים מבקרים אצלנו השרים, שר הרווחה בא אלינו ואומר זו ממשלת רשע. איך אני צריך להתמודד עם זה? מה אנחנו אמורים כחברי כנסת, אז השאלה אם להשליך על משרד האוצר, על ראש הממשלה או על השר הממונה, אני לא יודע, אבל אי אפשר לנהל כך מדינה שכל השרים חושבים ובצדק שזו ממשלת רשע. אי אפשר לנהל כך מדינה.

אנחנו עוסקים בזה בצד הלא נכון כי אנחנו לוקחים נקודתית את הבעיה שהתעוררה היום בגלל השביתה ולא מטפלים במכלול. אם אנחנו הולכים נקודתית אני חושב שחברת הכנסת גילה גמליאל אמרה באומץ רב, בואו לפחות נגבה את מערכת החינוך עכשיו, מערכת החינוך המקומית, נגבה אותה מול האוצר ונצא פה אחד, קואליציה ואופוזיציה ונדרוש ממשרד האוצר שלא יהיה פה קיצוץ וכך גם לא תהיה שביתה. ואם אנחנו יכולים להתאחד מסביב לדבר הזה, עשינו צעד אחד קדימה.

אני מוכרח להגיד לנציגי השלטון המקומי, אל תגעו בילדים עם הצרכים המאוד מיוחדים, זה לא רק רגרסיה, זה פשע כלפי הילדים האלה. מר ריפמן אמר קודם שהם לא רוצים להתחשב בבקשה הזאת, אני מאוד מבקש מכם, אתם יודעים את התוצאה של כל ילד וילד וגם ככה מספיק קשה כי לצערנו יותר ויותר מהילדים שלא נמצאים בחינוך המיוחד הם במצב קשה, בגלל העוני האיום והתעללות החברה שלנו, אבל לפחות את זה אל תעשו.
אורית נוקד
כחברה בועדת הכספים לדאבוני אני עדה לכך
שהתקציב של השלטון המקומי, הרשויות המקומיות, המועצות האיזוריות קוצץ בצורה דרסטית. ביטול מעניקי האיזון, תשלומי רווחה וכמובן גם נושא החינוך. אני חושבת שלא רק בגלל שהועדה הזאת היא ועדת החינוך, החינוך הוא באמת הדבר החשוב ביותר. הממשלה דיברה על תוכנית כלכלית שהמטרתה להביא לצמיחה ולחיזוק אוכלוסיות חלשות אז הדרך לכך היא חיזוק החינוך ולכן אני משוכנעת שועדת החינוך חייבת לתמוך במאבק שמנהל השלטון המקומי. באופן עקרוני אני נגד שביתות, אני גם לא כל כך אוהבת שהדברים נעשים על גבם של, ולא משנה, פעם זה ילדים, פעם זה נשים, פעם זה חלשים אחרים, אבל אני דווקא חושבת, ולדאבוני אני אומרת את הדברים האלה, שבמדינה שלנו היום ניתן להשיג את המטרות הרבה פעמים בזכות הכוח או בזכות האיום ולכן אני חושבת שהועדה צריכה לצאת בקריאה לשר האוצר ולרשויות, בתקווה שאכן ימותנו או יבוטלו כליל הקיצוצים בתקציב החינוך. אבל והיה אם זה לא יקרה, ואנחנו נדע את זה הערב, אני חושבת שצריך לתת להם את הלגיטימציה להשבית, למעט החינוך המיוחד, משום שהשביתה עצמה תגרום לאוצר ולממשלה למצוא את המקורות התקציביים לכך, ובכך אני מצטרפת להצעה שהוצעה כאן ע"י חברת הכנסת גילה גמליאל.

אני רואה בעיה בנושא של הבטיחות וההסעות. בעיה חמורה שאי אפשר מבלי לתת פתרון לנושאים האלה לקיים את מערכת החינוך במיוחד בתקופה הזאת בה אנחנו נמצאים ובפרט בנושא ההסעות. יש פגיעה גדולה בתקציבי החינוך היא משפיעה בראש וראשונה על הפריפריה, שם הלכו בתי ספר לאיחודים משום שהובטח להם שיקבלו תקציב של הסעות. אני חושבת שהועדה צריכה לתמוך בענין הזה ולגבות את הרשויות.
משולם נהרי
באופן עקרוני אני נגד השבתה ולא משנה מה
הסיבה. שילדים ישבתו, לנצל את הנושא של הילדים, זה דבר חמור ביותר. הממשלה היכתה אותם מכל הכיוונים, גם תקציבי רווחה, בריאות, בטיחות והגדילה לעשות בנושא החינוך. כל דבר זורקים על הילדים. שהרשויות ישביתו דברים אחרים, תחומים אחרים, אבל לא לפגוע בילדים, לא לנצל את הילדים, לא להשתמש בילדים.

אני זוכר כשפריצקי היה חבר בועדת הכספים והיו מעבירים מליון, שני מליון כעודפים מחוייבים לרשתות החינוך החרדיות למרות שזה כסף מחוייב ששייך לשנה קודמת, הוא היה יוצא לתקשורת ואומר, "כסף למושחתים, כסף לסחטנים" וכל הזמן השמיצו. היום, כשאנחנו עדים לדבר פרוע ביותר, דבר שלא היה בתולדות, ולכן יוסי צודק, הוא אומר מושחתים כאלה הוא לא הכיר, עד היום כשהוא דיבר על מושחתים, לא מושחתים כאלה, היום הוא קיבל מושחתים מזן חדש של מיליארדים, מאות מליונים, ואחד מתחרה בשני והמפד"ל מדברת על איזה שהוא סכום והאיחוד הלאומי על סכום, באה שינוי ואומרת כפל כפליים, מגיע לנו כפול. אני במקומך אדוני היו"ר הייתי מתבייש לקיים את הדיון הזה כשאתה עומד בראש הועדה. אתה היית צריך ללכת ליו"ר שלך ולהגיד לו לפני שאני מקיים דיון, בוא תצהיר, אנחנו יורדים, אחרי ששר האוצר, אחרי ששרת החינוך, אחרי שכולם אומרים גם בתקשורת, שהכתובה והמשמעת אומרים שהכסף הזה הולכים לקחת אותו ממערכת החינוך, מהילדים, מההסעות, מהבטיחות של הילדים, אחרי שאומרים דבר כזה היה צריך היו"ר שלך לבוא ולהגיד היית צריך להוציא ממנו הכרזה היינו כולנו מצדיעים לך, אבל אתם באים בידיים לא נקיות.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת נהרי, אתה ועוד כמה מהמשתתפים
מנסים לגרור אותי כל הזמן לשדה הפוליטי.
קריאה
אתה איש פוליטי.
היו"ר אילן שלגי
כאשר בועדה אנחנו מקיימים דיונים אנחנו
צריכים להשתדל להיות ענייניים ולעסוק בחינוך. האמירה של שר האוצר שהכספים שינתנו אם ינתנו לפי דרישות מפלגות הקואליציה ילקחו מהחינוך ומהבריאות, מחייבות את מי שאמר אותם.
קריאה
זו אמת. אם החליטו להחזיר למשרד החינוך 700
מליון, זה היה דיון בועדת הכספים, היום אתה בא ואתה אומר אני מוריד את זה ב- 50%, מאיפה אתה לוקח את זה?
יוסי שריד
אם לא פורצים את מסגרת התקציב ולא משיתים
את זה על משרד החינוך, מאיפה ישיגו את זה?
היו"ר אילן שלגי
אפשר במסגרת הממשלה גם לסכם שהכסף הזה
הולך לא מהחינוך אלא ממקורות אחרים. זה יכול לקרות.
קריאה
מאיפה?
היו"ר אילן שלגי
אני חושב שאפשר לקחת את הכסף מיש"ע, אחרים
חושבים אחרת. אני חושב שבנושא הזה גם שרת החינוך לא תסכים איתי, אז המשחק הפוליטי לפעמים קשה. יכולתם גם אתם לשמוע הבוקר ברדיו, אתה דיברת על היו"ר שלי, שהוא הודיע שאם המפלגות האחרות, המפד"ל והאיחוד הלאומי ירדו מהדרישות שלהם, מקובל עלינו, אין דרישות.
יוסי שריד
איזו גישה זאת? זאת גישה של שר משפטים?
משולם נהרי
הוא היה צריך להגיד לראש הממשלה, אם אתה
נותן למישהו תוספת אנחנו עוזבים. הוא היה צריך להגיד לו אל תיתן לאף אחד, אם אתה נותן אנחנו יוצאים.
יוסי שריד
זאת גישה של שר המשפטים, אם אתה עובר
עבירה אני אעבור יחד איתך, איזו גישה זאת.
שמואל אבואב
אנחנו לא גוללנו מפאת חוסר רצון להטריח את
כולם, את כל מסכת הקיצוצים שהם לא קשורים למספרים שהמנכ"לית אמרה, אבל הם פוגעים ישירות בתפעול. לא דיברנו על 30 אלף שעות שקיצצו, לא דיברנו על הרווחה החינוכית שקיצצו, לא דיברנו על מיזוג האוויר שהפסיקו לממן אותו בכל המערכת, לא דיברנו על זה שבונים רק 400 כיתות לימוד במקום 1,400 כיתות והשלטון המקומי מממן אלף כיתות שכורות, לא דיברנו על זה שסעיף של מורים מחליפים הופסק, לא דיברנו על זה שאולמות ספורט כבר לא בונים כמה שנים, לא דיברנו על זה שיום לימודים ארוך הוקפא, לא דיברנו על זה שחוק חינוך חובה חינם לגילאי 3- 4 לא מתקיים כפי שהוטבע פה בכנסת.
קריאה
אתה מדבר על כל הקיצוצים? אתה מדבר על
תהליך?
שמואל אבואב
הסברתי בתחילת הדברים למה השלטון המקומי,
מתוך אחריות, מתוך מאבק ציבורי להחזיר חזרה את חוק חינוך חובה הגיע למסקנה שאנחנו לא מסוגלים לתפעל את מערכת החינוך.
היו"ר אילן שלגי
הוא אומר לך, כעת הגיעו מים עד נפש.
שמואל אבואב
כשילד הולך לכיתה שכורה מחוץ לבית ספר,
כשאתה יודע שלומדים בקרוואן, כשאתה יודע שאין מיזוג אוויר בחום, כשאתה יודע שאין חומרי שיכפול וצילום, אתה יודע שלומדים במעבדה ואין ציוד לעשות את הניסויים, כשאתה יודע שיש מחשבים והם לא מתפקדים ואתה יודע ויודע ויודע, ובשם האחריות ובשם של כולם אתה אומר רק לא לפגוע בילדים, אז אני אומר לך באחריות מלאה, יש מקומות שהאחריות היא לא לשלוח את הילדים למקומות האלה. במקומות שזה מסוכן אסור לשלוח את הילדים. הרי מי בא אלינו היום ללשכות, חברי הכנסת? התושבים יבואו ויהיו להם טענות מפה עד הודעה חדשה ואנחנו עומדים בקו החזית ואם אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו לא מסוגלים לתפעל את מערכת החינוך, אנחנו אומרים למדינה קחו אתם תתפעלו את זה.
קריאה
לגבי החינוך המיוחד?
שמואל אבואב
שמענו את הקריאות הנרגשות ואי אפשר להתייחס
לזה בשיוויון נפש, אנחנו היום בערב נשקול, אני לא רוצה לומר את זה כי אין לי את הסמכות ואת האחריות, אבל אני בהחלט אומר שיש פה מכנה משותף עם הרבה רגישות והבנה ואי אפשר להתייחס לזה באדישות ובאטימות לב ואנחנו נראה מה אנחנו עושים לקשר הפניה החשובה שנאמרה כאן.
רונית תירוש
כפי שציינתי, שרת החינוך במאבק יחיד הצליחה
להוריד את הקיצוץ במחציתו, ממיליארד וחצי ל- 700 מליון, זה לא מספיק אבל זה מה שהיא הצליחה לעשות וגם על זה אנחנו מברכים. אני מצרה שכל הדיון הזה וכל ההתנגדות והמאבק שנוקטים בו כרגע גם השלטון המקומי ובמידה מסויימת ארגוני המורים, אני מצרה על כך שלא עשיתם את זה קודם אולי היינו מבטלים את כל הקיצוץ. אני רואה את הכוס החצי מלאה ומשתדלת להתמודד, אני לא מסירה אחריות. משרד החינוך מחוייב להפעיל מערכת חינוך ואנחנו נעשה הכל על מנת להפעיל אותה במינימום נזקים וזה מה שאנחנו עושים. אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות במסגרת של קיצוץ של 700 מליון. אם היה לי מיליארד וחצי שנשאר כפי שנשאר, גם אז הייתי צריכה להתמודד כפי שהייתי מתמודדת, ואם אפשר להקל עלינו ולהביא לנו אפס קיצוץ אז אני אשמח יחד איתכם להחזיר הכל חזרה ולהתייעל תוך כדי כי אנחנו גם עושים התייעלויות ועושים שינויים, ובכל זאת מביאים בשורות למערכת. אני אומרת את זה בכאב, אני אומרת את זה גם בתיסכול ובכעס, פתאום נזכרים, ערב חתימת התקציב לעשות שרירים ואני אומרת שהמלחימה הזאת על גב הילדים, מאז ומתמיד, מאז ומתמיד בעיני היתה פסולה, בעיני זה פשע לעשות את זה. אם הרשויות המקומיות, ובצדק, נפגעו ונפגעו לא רק בחינוך, הם נפגעו בתקציבי רווחה ותקציבי משרד פנים ובתקציבים אחרים, אם הם רוצים לעשות מאבק והם צודקים שהם עושים מאבק, תעשו את זה, תשביתו את כל העיריה, את כל שירותי העיריה, למה לקחת רק את הילדים כבני ערובה. למה?
יוסי שריד
אם ההמלצה של המנכ"לית היא השבתה כללית
אז אתם צריכים לשקול את זה.
רונית תירוש
עדי אלדר אמר לי נגמור עם החינוך נעבור להפגין
בנושא רווחה, נגמור ברווחה נעבור לענייני פנים, למה? אם אתם עושים את זה לפי סדר תתחילו עם הפנים, שם היה קיצוץ מיליארד.
יוסי שריד
היתה המלצה חמה של גורמים רשמיים להשבתה
כללית, יכול להיות שזה יקצר את התהליך.
רונית תירוש
אומר לי אבואב זה לא הענין של מה שקיצצתם
כרגע כי קיצצתם עכשיו יחסית מעט, אבל הוא אומר שזה הצטבר. אז רבותי, תלכו על כל הקופה ותסגרו את כל שירותי העיריה ואז זה אולי יזעזע את מי שצריך לזעזע. אבל למה לעשות על מערכת חינוך. ועוד לבוא ולכעוס על זה שאני עושה מאמצים יחד עם אנשים במשרד כן להפעיל מערכת, זה התפקיד שלי, אני לא איש פוליטי, אני צריכה להפעיל מחר מערכת חינוך ואני אעשה הכל להפעיל את מערכת החינוך, על אף שאני חושבת שאתם צודקים במאבק, אבל תעשו את זה בערוצים אחרים.

אני רוצה לומר לארגון המורים, ארגון המורים נוקט בעיצומים ולכאורה זה לא מזיז לאף אחד, אבל אני אומרת לכם את זה כמנהלת בית ספר, אי אפשר להפעיל מערכת רק על החלק הפורמאלי שלה. אין טיולים, אין הצגות, אין ימי תרבות, אין התרמות, אין כלום. כבר ביום חמישי הקרוב לא תהיה התרמה לאגודת ניצן ואגודת החרשים בגלל שיש עיצומים מהארגונים.
רן ארז
למה את אומרת כך, אולי כן יש?
רונית תירוש
הלוואי, אז הנה בשורה. כשאומרים לי
שהעיצומים לא מאפשרים לנקוט בשום פעילות בלתי פורמאלית זו המשמעות. אני שמחה ותצא אתה עם זה לתקשורת ותרגיע את אגודת החרשים ששלחו כבר מליון פקסים מה עושים מה עושים. תגיד להם שיש התרמה. אני מברכת על ההחרגה של הענין הזה.
יוסי שריד
אני רוצה לקרוא נוסח להחלטה.
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש לקרוא נוסח להחלטה ואחר כך נשמע
גם אותך. ראשית, לדיון הזה יהיה המשך. ביום חמישי אנחנו אורחים של מרכז השלטון המקומי, אני מקווה שזה לא יהיה תוך כדי שביתה. בשלב זה נראה לי נכון שאנחנו נקרא כדלהלן:

ועדת החינוך והתרבות קוראת למרכז השלטון המקומי ולראשי הרשויות, שלא להשבית את מערכת החינוך לפני שמוצו כל נסיונות ההידברות מול משרד החינוך והתרבות ומשרד האוצר.

הועדה קוראת למרכז השלטון המקומי ולראשי הרשויות, בשום מקרה ובשום שלב לא להשבית את החינוך המיוחד, לא כעת ולא בשום מועד אחר.

הועדה קוראת לממשלת ישראל להכיר בכך שהחוסן הלאומי תלוי במערכת חינוך חזקה וכבר היום איננה כזאת. כדי לשנות את המצב יש להפנות לחינוך משאבים נוספים ובכל מקרה לא להמשיך ולפגוע בתקציבה.
יוסי שריד
הנוסח הזה הוא לא נוסח שהייתי מנסח לעצמי לו
אני הייתי החבר היחיד בועדה. הנוסח הזה מכוון לראות אם הכל יכולים לתמוך בו, כי אחרת הייתי קורא פה להתפטרות שרת החינוך וכל מיני דברים נכונים וראויים שהיו צריכים להיעשות.

ועדת החינוך מזדהה עם דאגותיהם של ראשי הרשויות המקומיות בעקבות הקיצוץ הבלתי נסבל בתקציב החינוך ובתקציבים אחרים.

הועדה סבורה כי הקיצוצים החוזרים ונשנים בחינוך גודשים את הסאה ואסור להשלים איתם.

הועדה קוראת למשרד החינוך ולראשי הרשויות המקומיות למצות ברגע האחרון את ההידברות ביניהם עוד לפני שהשביתה יוצאת לדרך במגמה לצמצם את הפגיעות האנושות במערכת החינוך.

הועדה קוראת לראשי הרשויות שלא להשבית בכל מקרה את החינוך המיוחד.
היו"ר אילן שלגי
אני סבור שאפשר לשלב את שתי ההצעות. אני
מסכים למה שנאמר בהצעה שלך. הסעיף של החינוך המיוחד הוא חופף ואת כל האחרים נשלב ביחד.
יוסי שריד
הסעיף הראשון שלך הוא בעייתי, כי אתה קורא
לא להשבית.
היו"ר אילן שלגי
לא אמרתי לא להשבית, אמרתי לא להשבית לפני
שמוצו כל נסיונות ההידברות.
יוסי שריד
אני מעדיף את הנוסח הזה. כל אחד גם מאוהב
בשיטות שלו וגם מאוהב בניסוחים שלו.
משה גפני
אני חושב שזה דווקא נוסח טוב, הוא יכול
להתאים. אני התפלאתי על המתינות שלך.
היו"ר אילן שלגי
כדי שנצא מפה עם החלטה מוסכמת ולא שנתפזר
בלי החלטה, אני מציע לשלב שלושה מתוך ארבעת הסעיפים שלך.
יוסי שריד
אני לא יודע מה זה לשלב, לשלב זה אם הנוסח שלי
הוא הנוסח אז אני בעד שילוב, אם הנוסח שלך הוא הנוסח אז אני נגד שילוב.
היו"ר אילן שלגי
אתה רוצה שנתפזר בלי החלטה?
יוסי שריד
לא, אני רוצה שנצביע.
היו"ר אילן שלגי
אם לא ארצה לא נצביע.
יוסי שריד
אדוני היו"ר, אמנם אתה יו"ר ועדה ונבחרת עפ"י
רקע מקצועי, אבל כל המשחקים האלה עם תרגילי ההצבעות זה מתאים למליאה, זה לא מתאים לועדה שמנסה לשוות לעבודתה אופי רציני.
היו"ר אילן שלגי
אם אופי רציני אז אני מציע לך לשלב את הסעיפים
שלך כפי שהם, פרט לסעיף החופף ולסעיפים האלה ויש לך החלטה מאוד ראויה בת שישה סעיפים.
משולם נהרי
אנחנו לא דורשים לבטל את ההשבתה, אנחנו
מזדהים עם הדרישות של השלטון מקומי.
קריאה
אני נגד השבתה, אתה גיבור על ילדים תהיה גיבור
על מבוגרים, אל תפנה את הזבל, אל תעשה שום דבר, תשתק את הרשות המקומית אבל לא הילדים. הדבר השלילי ביותר זה שלוקחים ילדים ומנצלים את זה.
היו"ר אילן שלגי
סעיף אחד שכולם מסכימים עליו זה לא לפגוע
בחינוך המיוחד.
יוסי שריד
אין ויכוח.
היו"ר אילן שלגי
אז נחליט על הסעיף הזה וזה הכל, כהחלטה.
יוסי שריד
לא, אני לא מסכים.
יו"ר אילן שלגי
הישיבה סגורה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים