ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/12/2003

אישור החלטות ועדת המשנה לספורט לספורט בנושא השבתת ליגת העל בכדורגל-הצעת ח"כ איתן כבל לדיון מהיר

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/76033
ודת החינוך והתרבות
29.12.2003

פרוטוקולים/ועדת חינוך/7603
ירושלים, ה' בטבת, תשס"ד
30 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 125

מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שני, ד' בטבת התשס"ד (29 בדצמבר 2003), שעה 10:00
סדר היום
אישור החלטות ועדת המשנה לספורט בנושא השבתת ליגת העל בכדורגל - הצעת חבר הכנסת איתן כבל ל"דיון מהיר".
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי - היו"ר
גלעד ארדן
מגלי והבה
איתן כבל
אבשלום וילן
יוסי שריד
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
חנה כהן

אישור החלטות ועדת המשנה לספורט בנושא השבתת ליגת העל בכדורגל - הצעת חבר
הכנסת איתן כבל ל"דיון מהיר"
היו"ר אילן שלגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. בישיבה זו מובאות בפנינו החלטות ועדת המשנה לספורט בנושא השבתת ליגת העל בכדורגל - הצעת חבר הכנסת איתן כבל ל"דיון מהיר". לפי מה שאני קורא במסמך, ההחלטות נראות לי מאוד הגיוניות.
איתן כבל
אני מסכים לכתוב במסמך, אך אני חושב שלא כדאי להכניס את הנושא של ההימורים הווירטואליים , מכיוון שזה לא היה הנושא המרכזי של הדיון.
גלעד ארדן
אתה צודק ואני חושב שאפשר להוריד את זה, מה גם שאני נגד זה. בכל מקרה אמרנו שנבחן את הדרכים ולא שנקדם.
היו"ר אילן שלגי
לפיכך בסעיף 1 נמחק את המילים "לסיוע כולל קידום אישור להימורים וירטואליים ודרכים נוספות שיאפשרו". לפני המילה "הכנסות" נוסיף "ליצירת".
גלעד ארדן
לאור הכתבה ב"מעריב" של שבת הייתי רוצה שאתה ואני נחתום על הצעת חוק למנוע להמר מישראל, כי כך פוגעים בהכנסות של הספורט הישראלי.
איתן כבל
אני בעד.
היו"ר אילן שלגי
אם כך סעיף 1 ייכתב כך: אין ספק שהכדורגל הישראלי נמצא במצב הדרוש שינוי וסיוע ואנו נבחן את הדרכים ליצירת הכנסות נוספות לכדורגל הישראלי.

ליגות העל עדיין לא השתכנעו, האם אתם מתכננים ישיבה נוספת?
איתן כבל
בוודאי. אם הם יודיעו על השבתה, נצטרך לדון.
גלעד ארדן
מי שהיו פה אמרו שהם לא מתכוונים להשבית, אבל הקבוצות יקרסו במהלך הפגרה.
איתן כבל
מה לעשות? אתה יודע כמה מפעלים קורסים בישראל ואנחנו אפילו לא יודעים על כך? חצי מדינה בקריסה.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת כבל, אתה הרי הגשת את ההצעה מתוך חשש ועל סמך הודעה שלהם. האם בישיבה הבנתם מהם שהם ישקלו את זה שנית?
איתן כבל
יש לי ספק רב אם הלכו בהפוך על הפוך. לשאלה אם הם ישבתו בעוד שבועיים, לא קיבלנו תשובה ישירה. אמרו: המצב יצור השבתה, כיוון שקבוצות בכדורגל הישראלי תתמוטטנה. יחד עם זאת, אני קורא בעיתונים שבני סכנין רוכשים שחקנים, נצרת בוחנת שחקנים וכו'. כולם בוחנים שחקנים חדשים שהעלויות שלהם מגיעות לעשרות אלפי דולרים. אני מדבר על הקבוצות החלשות שאין להן הרבה כסף ואני לא רואה שיש קבוצה שעומדת לקרוס. אני לא מכיר מצב שבו זה שמודיע שהוא קורס לא ממשיך בפעולות רכישה של שחקנים.
היו"ר אילן שלגי
האם לא כדאי לקבוע איזשהו מועד שזה ייבחן?
איתן כבל
בעוד שבועיים הפגרה תסתיים והם יצטרכו להביע את דעתם.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו מאשרים את הצעת ועדת המשנה לספורט עם השינוי כאמור וההחלטה תועבר למליאת הכנסת.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.
יוסי שריד
אומנם זה היה "דיון מהיר", אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך מהיר. איחרתי בשבע-שמונה דקות וכבר היה לאחר דיון. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני מסתייג מההחלטה הזאת מכל וכל. אני כבר לא מדבר על שיבושי העברית, שרק בגללם צריך להסתייג מזה, אבל בכל מקרה אני מתנגד לתוכן. אני לא יודע אם הכדורגל הישראלי נמצא במצב שדורש סיוע. לא התרשמתי כך.
היו"ר אילן שלגי
יירשם בפרוטוקול שחבר הכנסת שריד הגיע בסוף הישיבה ובראותו את ההחלטה הוא הביע את הסתייגותו.


אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

- - - - - - -הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים