ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/12/2003

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להרשאה למבני דרך), תשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים