ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/12/2003

פיצול חוק הקולנוע מחוק ההסדרים

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/76045
ועדת החינוך והתרבות
24.12.2003

פרוטוקולים/ועדת חינוך/7604
ירושלים, ה' בטבת, תשס"ד
30 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 123
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום רביעי, כ"ט בכסלו התשס"ד (24.12.2003), שעה 10:30
סדר היום
פיצול סעיף 105 - הצעת חוק הקולנוע - מהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003.
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי - היו"ר
מוחמד ברכה
יוסי שריד
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
תמר שפנייר


פיצול סעיף 105 - הצעת חוק הקולנוע - מהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003
היו"ר אילן שלגי
אני פותח את הישיבה הזאת. מטרת הישיבה היא לנסות לפצל את חוק הקולנוע, כדי שנוכל להמשיך לדון, בלי לחץ, בשיפור התנאים של ענף הקולנוע. נכון שנועדה לנו ישיבה ביום שני בנושא הזה, אבל אני חושש שחוק ההסדרים יונח לפני כן, אולי ביום ראשון או ביום שני בבוקר, ואז המשמעות היא שהעניין מת, כפי שהסבירה לי מירב, שהוא הוצא מחוק ההסדרים, אנחנו לא הספקנו לחוקק, והתוצאה אולי טובה - שסעיף 11ב לא בוטל. אבל אם אנחנו רוצים גם לשפר את מצבו של ענף הקולנוע ולהבטיח להם גם סכום מינימלי וגם להשאיר בתוקף את סעיף 11ב, כדאי שנוכל להמשיך לדון בזה.
יוסי שריד
אדוני היושב ראש, התכלית משותפת לכולנו אבל השאלה היא שאלה פרגמטית. אני בעד שיפור, לצערי הניסיון מלמד שכל מה שוועדת החינוך רצתה לשפר לא בהכרח שופר. אם נבדוק את הדברים, יכול מאוד להיות שקרה בדיוק להיפך. אשר על כן, יכול להיות שהתוצאה הרצויה היא שזה פשוט מתבטל. אם אנחנו לא מפצלים, יישאר בתוקף סעיף 11ב. יכול להיות שזאת תוצאה יותר טובה - אמנם לא שיפרנו אבל לפחות הבטחנו את הקיים. אנחנו לוקחים המון אחריות על עצמנו1 כאשר אנחנו מפצלים אנחנו לוקחים אחריות לשיפור, ואם חלילה יקרה ההיפך.
היו"ר אילן שלגי
אני יודע שיש פה הימור.
מוחמד ברכה
תלוי מה יחסי הכוחות בתוך הוועדה.
יוסי שריד
קודם כל, הוועדה לא מספיקה לעניין הזה כי בסופו של דבר זה הולך למקום אחר.
מוחמד ברכה
אם אנחנו משנים לשפר ולא מצליחים, אנחנו חוזרים למה שהיה.
יוסי שריד
ממש לא, זה הימור, אתה לא חוזר לשום דבר. אתה חוזר למה שהאוצר בסופו של דבר ירצה להכתיב לאנשי הקואליציה.
היו"ר אילן שלגי
אני מסכים אתך שיש פה הימור, אבל בואו נזכור גם את הנתון ששמענו בישיבה, שהיום התמלוגים האלה הולכים ופוחתים. אם נלך בדיוק לפי החוק, יגיע לענף פחות מאותם 61%.
יוסי שריד
אני רק אומר שבאותו רגע אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו, שאם לא שיפרנו אז הבאנו להם נזק. זאת שאלה מעשית, אין פה שאלה אידיאולוגית.
מוחמד ברכה
אני חושב שצריך למצוא דרך שאם לא משפרים, לא מפסידים את מה שיש.
יוסי שריד
אם כך, לא צריך לפצל.
היו"ר אילן שלגי
אם אנחנו לא נפצל, המשמעות הכמעט בטוחה היא, היות והחוק יונח לפני שאנחנו נספיק לדון ביום שני, אנחנו נחליט ביום שני מה שנחליט ואז מירב צריכה עדיין לשבת - -
מירב ישראלי
אני אסביר את האופציות. אם אנחנו מפצלים עכשיו, מעלים הצעת פיצול למליאה, אני מניחה שהאוצר לא יתנגד כי הוא אמר שאין לו עמדה חזקה בעניין הזה. אם יפצלו זה יחזור לוועדה, ואז לוועדה יש כל הגמישות לעשות מה שהיא רוצה.
היו"ר אילן שלגי
אבל אומר חבר הכנסת שריד נכון, שיש פה סיכון. נניח שבוועדה יהיה רוב, עדיין אחר כך במליאה אולי לא יהיה רוב, אולי תהיה משמעת קואליציונית.
יוסי שריד
עדיין לא קרה שום דבר. לו הדברים היו מתנהלים על פי הרוב במליאה, כל המדינה היתה נראית אחרת.
מוחמד ברכה
אבל בכל מקרה במליאה הם עלולים לנסות לכפות מה שהם רוצים.
יוסי שריד
בדיוק.
מירב ישראלי
הוועדה תעלה הצעה כלשהי - -
יוסי שריד
והאוצר יבוא ויגיד: רבותיי, לא.
מוחמד ברכה
אז גם לא ניסית וגם קיבלת בסוף מה שהאוצר רוצה. זה תסריט אפשרי.
יוסי שריד
זה אפשרי גם אפשרי. אני מציע, אדוני היושב ראש, שאתה תבוא בדברים עם הנוגעים בדבר, למרות שלא בטוח שיהיו נוגעים בדבר כי יש כל כך הרבה נוגעים בדבר שמרוב נוגעים כמעט אין דבר, תסביר להם, למרות שבהבנה שלהם הם די מוגבלים לפי מה שנוכחתי לדעת, אז עד שהם יתפסו את העניין, אחר כך גם לסמוך על שיקול דעתם זאת בכלל הרפתקה.
היו"ר אילן שלגי
אני לא מאמין בתום הלב של האוצר בעניין הזה.
יוסי שריד
אני לא מדבר על האוצר, אני מתכוון לקליינטים, לאנשי הקולנוע.
היו"ר אילן שלגי
אבל גם שם אנשים שונים ודעות שונות.
יוסי שריד
הלוואי שהייתי בטוח שיש שם דעות.
מוחמד ברכה
בואו נראה מה אנחנו יכולים לשפר עכשיו, נשאיר את העניין פתוח בלי החלטה סופית. ביום ראשון-שני נדע כל מיני דברים, גם מה אומרים אנשי הקולנוע, גם מה קורה בוועדת הכספים עם חוק ההסדרים, ואז נתכנס פורמלית רק כדי לאשר או לא לאשר.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו לא נבקש לפצל, בהנחה שביום שני נקיים ישיבה ומה שנחליט נחליט. אבל חוק ההסדרים כנראה יונח ביום ראשון או ביום שני.
מוחמד ברכה
צפוי שהיום או מחר נסיים את ההצבעות בוועדת הכספים.
היו"ר אילן שלגי
ואז המשמעות היא שסעיף 11ב נשאר, ואז ימשיך להיות משא ומתן עם האוצר - עכשיו אני מדבר על טובת ענף הקולנוע, לא על החקיקה - וענף הקולנוע יאמר: לפי ההסכם מגיעים לנו 61 מיליון. יאמר האוצר: לא, התנאי היה שיתבטל 11ב אז תקבלו הרבה פחות; או שיתחיל המשא ומתן מחדש. ואז אנחנו נמצאים שהזקנו לענף הקולנוע.
מוחמד ברכה
יושב ראש הכנסת מחויב לעניין הזה, אני חושב שהוא צריך להיות בעניין. אם יושב ראש הכנסת ייקח על עצמו שהוא לא ייתן לפגוע בסיכום שגם הוא יעמוד מאחוריו, אני חושב שיש לו היכולת ויש לו הכוח לעשות זאת.
היו"ר אילן שלגי
אפשר לנסות להשיג עכשיו את יושב ראש הכנסת ולדבר איתו.
היו"ר אילן שלגי
אם נראה שהאוצר רע אל ענף הקולנוע, אנחנו יכולים לעזור להם ביוזמת חקיקה אבל זה ייקח זמן.
יוסי שריד
זה נכון.
מוחמד ברכה
יוזמת חקיקה זה עדיין לא חקיקה.
יהודית גידלי
היושב ראש נמצא עכשיו בוועדת הכנסת, לקביעת סדרי הדיון לשבוע הבא.
היו"ר אילן שלגי
אני אדבר עם היושב ראש.
יוסי שריד
תטכס איתו עצה, ותספרו לנו מה עלה. בינתיים החלטנו שלא מבקשים לפצל.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים