ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/12/2003

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 סעיפים 27,26 -פיצוי הגזזת, הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - סעיפים 111-112 - שינויים מבניים בשירות התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים