ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/12/2003

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003-סעיף 17 -חובת יוזם ניסוי רפואי בבני אדם (מחקרים רפואיים), הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - סעיף 17 - חובת יוזם ניסוי רפואי בבני האדם (מחקרים רפואיים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים