ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/01/2004

צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסח אזהרה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003, צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ד-2003 בדבר איסור השימוש במילה "לייט" ודומיה על מוצרי הטבק, הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מכירת מוצרי טבק לקטין), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/77602
ועדת הכלכלה - 6.1.04

פרוטוקולים/כלכלה/7760
ירושלים, י' בשבט, תשס"ד
2 בפברואר, 2004

פרוטוקולים/כלכלה/7760
ירושלים, י' בשבט, תשס"ד
2 בפברואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 123
מישיבת ועדת הכלכלה
שהתקיימה ביום שלישי, י"ב בטבת התשס"ד, 6.1.04, בשעה 09:00

ס ד ר ה י ו ם

1. צו הגבלת הפרסומת למצרי טבק לעישון (שינוי נוסח אזהרה) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003.

2. צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון) התשס"ד2003- בדבר איסור השימוש במילה "לייט" ודומיה על מוצרי הטבק.

3. הצעת חוק העונשין (תיקון -איסור מכירת מוצרי טבק לקטין) התשס"ג2003- הצעת חבר הכנסת איוב קרא
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר שלום שמחון
גלעד ארדן
אבשלום וילן
דוד טל
אליעזר כהן
אילן ליבוביץ
איוב קרא
מוזמנים
יאיר עמיקם, סמנכ"ל קשרי חוץ והסברה, משרד הבריאות
חנה פלג, מרכז קידום בריאות, משרד הבריאות
עו"ד אילנה מישר, מח' משפטית, משרד הבריאות
עו"ד איציק קמחי, ממונה על הגנת הצרכן, משרד התמ"ת
עו"ד חנה טירי, לשכת משפטית, משרד התמ"ת
עו"ד ענת אסיף, משרד המשפטים
עו"ד טלי שטיין, משרד המשפטים
אשר גרנר, מרכז רישוי עסקים, משרד הפנים
אייל אלבואטי, מנכ"ל חברת למיט
שמואל גלינקא, חב' למיט
עו"ד דני פרידמן, חב' דובק
ברן חוה, דוברת חברת דובק
שירלי בראון, חברה הדסה ישראל
עו"ד עמוס האוזנר, יו"ר הפרסום הישראלי למניעת עישון
דוד אדמון, נשיא חטיבת ישראל
עו"ד זאב פרידמן, המועצה לצרכנית
עו"ד יפעת בויאר, המועצה לשלום הילד
נאוה עינבר, מנהלת מח' הסברה, האגודה למלחמה בסרטן
איריס אפשטיין, פיליפ מוריס סרווסיס ס.א. - משרד תיאום
ירון גזית, מנכ"ל גלוברנדס בע"מ
יאיר קורח, יו"ר התאחדות הסוחרים הכללית והעצמאיים בישראל
אריאל בלידשטיין, מנהל פיתוח עסקי – "טובקו"
משה לוי, תלמיד
אלי, תלמיד
אילן לוי, מפעיל מכונות סיגריות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הועדה
לאה ורון
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

1.
צו הגבלת הפרסומת למצרי טבק לעישון (שינוי נוסח אזהרה) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003.
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה. יש לנו היום שלושה נושאים.

הצעת חוק העונשין (תיקון -איסור מכירת מוצרי טבק לקטין) התשס"ג2003- הצעת החוק של חה"כ איוב קרא שאיתה אנחנו נפתח את הישיבה.

ואחרי זה אנחנו ממשיכים לעסוק בשני עניינים שהתחלנו לעסוק בהם:

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון) התשס"ד2003- בדבר איסור השימוש במילה "לייט" ודומיה על מוצרי הטבק.

צו הגבלת הפרסומת למצרי טבק לעישון (שינוי נוסח אזהרה) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003.
דוד טל
אדוני היו"ר אני ברשותך רוצה לנסות לומר כמה מילים לגבי הצעתו של חה"כ קרא. הצעה זאת,
היא הצעה מצוינת. אני רק חושב שידידי חה"כ קרא אולי ייעתר לבקשתי, אם אדוני יסכים ודאי, שהיום אנחנו דווקא נפתח בנושא הזה של האזהרה לגבי העישון. אני חושב שהיום הזה זה יהיה יום היסטורי, יום חגיגה במדינת ישראל משום שבעצם קבלת כל התקנות, אנחנו באיזשהו מקום משנים את אורח חייו של האזרח במדינת ישראל לתרבות העישון, את ההתייחסות לזולת, את צמצום מימדי ההרג והקטל בנושא הזה.

ראיתי את הצעת החוק שהיא כל-כך טובה, אני חושב שגם חה"כ קרא לא יתנגד שהנושא הזה יהיה בראש הדיון היום.
איוב קרא
אני איעתר לבקשה.
היו"ר שלום שמחון
אני מקבל את הפניה. אנחנו נפתח בצווים. אני בהחלט מקבל את ההצעה לסדר.
יש לנו היום לסיים את התקנות האלו אחרי כל הטעונים. אני חושב שהם בהחלט צעד משמעותי לצמצום מימדי העישון במדינת ישראל, כמובן למי שרוצה לצמצם, אבל להשפעות לעניין למי שלא מעשן. מכיוון שזה לא חשוב פחות מאשר הנושא עצמו.

אנחנו קיימנו אתמול ישיבה לגבי שני המקרים. גם עם משרד הבריאות וגם עם משרד התמ"ת. וכמובן עם הייצוא והייצור של הועדה גם מנהלת הועדה וגם היועמ"ש, ואנחנו סבורים שאפשר בתהליך קצר מאוד, במהלך הדיון היום, סוף סוף לסיים את הנושא. אני גם מבין שיש ציפייה לציבור סביב הנושא היום ככל האפשר מהר. אז אנחנו כמובן רגישים למנהג הציבורי שיש לנושא הזה.
אילנה מישר
כבקשת הועדה, אנחנו שלחנו את הצו להערות היצרנים והיבואנים. קיבלנו הערות, עם חלקם
דיברנו, נפגשנו לפי בקשתם. והגענו לשלב שהצו כמעט מוסכם על כל פרטיו.

קודם כל התחלנו את המסלול עם אדום מאוד ספציפי שלא יהיו ויכוחים, זה הדרך הכי הקלה, הגדרנו נקודת מוצא מוחלטת, אין סטייה מפה ולשם. חברות הטבק, בכל זאת, רוצים להגמיש קצת. בסופו של דבר וזה אחרי הרבה התלבטויות, בגלל בדיוק הויכוחים האלה, החלטנו שאפשר להשתמש בגוון אחר. אבל מישהו צריך להכריע, איכשהו צריכים לקבל החלטה. וכאן בתוך הצו, אמרנו שהמנכ"ל, הוא זה שמוסמך לקבל את ההחלטה. יכול להיות שיש פתרון אחר, אבל נראה לי שזו הסמכות המקצועית המתאימה.
דוד טל
אני מציע אדוני, שנעבור על כל ההצעה ונשאיר את הצבע האדום לסוף ונראה שנדע שאנחנו
מסכימים לכל השאר ובאדום, יהיה לנו קצת זמן להתווכח.
אילנה מישר
"בתוקף לפי סעיף 9(ג) לחוק הפעלת הפרסומת למוצרי טבק ועישון תשמ"ג 1983- להלן החוק
ולאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתכבד לאמור".

תיקון סעיף 1 - בסעיף 1 לצד הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, (שינוי נוסח אזהרה) התשס"ג 2002- להלן הצו העיקרי:
"
(1) בפסקה 2 - אחרי שבתוספת יבוא הראשונה
(2) אחרי פסקה 2 - יבוא 3.
(3) לעניין סעיף 9 (א) לחוק, אחד הנוסחים בתוספת השניה, הנוסחים יוחלפו באופן שיבטיח את אכיפתם הסדירה של כל הנוסחים כשהם מחולקים באופן שווה בין הפרסומת של אותו מותג. בעניין פסקה זו, יראו את הנוסחים כמחולקים באופן שווה כשכל נוסח מופיע על 6.33 עד 10.33 אחוז מן האריזות של אותו מותג, של אותו יצרן, בתום הייצור במפעל ליצרן לעניין מוצר טבק המיוצג בישראל, או במחסן היבואן לעניין מוצר טבק מיובא.
(4) על אף האמור בפסקה 3, אריזה חיצונית שמוצר טבק לשיווק קמעונאי שבתוכה מספר אריזות שכל אחת מהן מסומנת לפי הוראת צו זה, תסומן באזהרה העישון הורג."
שמואל גלינקא
אני מדבר על נקודת הבדיקה מתי בודקים אם
הציוד של הנוסחים לפי החלוקה הזאת. לגבי היצרנים, כתבו בתום הייצור במפעל היצרן. אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה נשמע לי, מיד לאחר הייצור שלא בודקים במחסנים. לגבי היבואנים, הבדיקה נעשית במחסן היבואן. ככל שהמותג הנתח החשוב שלו יותר קטן, יותר קשה להגיע למצב שבו כל הזמן יהיה באמת את החלוקה השווה, כמו שמבקשים פה בתקנות. אנחנו לא רוצים להפר את התקנות.

לכן אני ביקשתי שאם היצרנים בודקים בתום הייצור, שיבדקו ליבואנים בנקודת הייבוא והיציאה מהמכס. כי הרי זה ברור, אני מייבא אותם מחו"ל לפי החלוקה השווה, וזה ברור שמה שהבאתי, אני גם ארצה למכור אותו, אני לא אחזיק אצלי במחסן.
היו"ר שלום שמחון
לבדוק מה?
שמואל גלינקא
בשחרור מהמכס. אם באים לבדוק במחסן, אותו דבר אפשר לבדוק במחסני המכס. ככל
שהמותג הוא יותר קטן, יש יותר סיכוי שיבואו לבדוק אותי בנקודה מסוימת, בנקודת זמן שייכנסו אלי למחסן היבואן.
היו"ר שלום שמחון
אתה לא מחזיק מחסן?
שמואל גלינקא
אני מחזיק מחסן. אני מייבא מותגים בעלי נפח מאוד קטן, חלק מהם אפילו פחות מאחוז מהשוק.
דוד טל
אז אותך כנראה לא יבדקו אם זה פחות מאחוז.
שמואל גלינקא
אם אפשר לקבל את זה בתקנות שאותי לא יבדקו, אנחנו נשמח.
אילנה מישר
אנחנו שקלנו את הבקשה ופשוט אין לנו דרך ליישם את זה. ככל שהייבוא קטן, אנחנו לא
יודעים מתי שזה יגיע למכס, ואין לנו אדם שיעמוד במכס באופן שוטף לבדוק את זה. אז אני מבינה את הבעייתיות, אבל בכל זאת גם כן מותג קטן מדובר באלפי אריזות. זה לא מפני שמדובר בבודדים, אז סטטיסטית פלוס מינוס, רק סטייה של 2% , נניח שזה לענות על הצורך.

"תיקון סעיף 3 - האמור בסעיף 3 זה צו עיקרי, אחריו יבוא ב', אזהרה לעניין 9(א) לחוק רחב.
(1) תוצב כמופיע בתוספת השניה לרבות היחסים הפרופורציות, ואולם רשאי מנהל להתיר שימוש בגוון אחר של אדום מן הגוונים בתוספת האמורה.
(2) שטחה יהיה בגדול 30% משטחו של כל אחד משני צדדיה העיקריים של אריזת מוצר הטבק.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו ננסה למצוא פתרון לבעיה של האדום ושל המנהל. אני מקווה שעד שנסיים את זה, מי
שצריכה לחתום, תמצא איזה פתרון יצירתי.
שמואל גלינקא
תיקון סעיף 4 - לסעיף 4 לחוק העיקרי במקום שברשימה או בתוספת השניה,
"הוספת סעיף 4(א)
אחרי סעיף 4 לצו העיקרי, יבוא: מיקום האזהרה לעניין סעיף 9(א) לחוק.
4(א) אזהרה לעניין סעיף 9(א) לחוק תופיע על החלק התחתון של החזית והצד האחורי של חפיסת סיגריות וכל אריזה אחרת של מוצרי טבק לעישון לשיווק קמעונאית, כשבחזית האזהרה תהיה בעברית, ובצד האחורי היא תהיה בערבית.

תיקון התוספת - כתוספת לצו עיקרי בכותרת אחרי התוספת יבוא הראשונה.
הוספת התוספת שניה - אחרי התוספת הראשונה לצו עיקרי, תבוא תבוא תוספת שניה.
(1) (א) האזהרות לעניין סעיף 9 (א) לחוק כאמור בסעיף 1 (3) לצו, יהיו כלהלן:"
דוד טל
מישהו בדק ועשה הגהה שאין טעויות לא כתיב ולא כתב בערבית, אני לא קורא ערבית.
אילנה מישר
כן. המשך - "(ב) אזהרה לעניין צוותי שעה לחוק, כאמור בסעיף 1(4) תהיה כלהלן: בעברית האזהרה - עישון הורג, בערבית - אותו מסר
בערבית. צבעים - הדפסה וגופנים.

סעיף 7 -
(1) תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו, (להלן: יום התחילה)
(2) מוצרי הטבק שיוצר, יובא לישראל לפי העניין, ערב יום התחילה, מותר לשווקו משך 6 חודשים מיום התחילה.
היו"ר שלום שמחון
אמרנו שמונה חודשים.
אילנה מישר
זה עוד שישה חודשים לסילוק המלאי.

"(ג) רשאי היצרן או היבואן להשתמש באזהרה כאמור בסעיף 1(3) או 1(4) לפני יום התחילה."
עמוס האוזנר
המועד של שמונה חודשים הוא מועד שקבוע בחוק, כאן אנחנו רק עוסקים בתקנות, שלא
יסתרו את החוק. החוק קבע את המועד של שמונה חדשים, אנחנו חוזרים עליו בתקנות. אלא מה - כאשר אנחנו מוסיפים מועד נוסף של שישה חודשים נוספים, בזה אנחנו חורגים מהוראות של החוק. כי כשהמחוקק קבע את המועד הזה של השמונה חודשים, הוא כבר לקח בחשבון שיש לנו מוצרים שנמצאים בשוק וכו', בדיוק בשביל זה נקבעו שמונת החודשים האלה, אחרת למה צריך שיהיה הבדל, כפי שאנחנו רואים פה בין פרסום לפי סעיף 4 לפרסום לפי סעיף אחר. מפני שזה לא עיתון, זו קופסא, לוקח זמן, לוקח שמונה חודשים. ואז קבעו את המועד הסטוטורי כעת מה שאנחנו עושים, אנחנו מציעים לחרוג מן החוק. השמונה החודשים האלה קבועים בחוק.
היו"ר שלום שמחון
אם אני מבין נכון פחות או יותר יש הסכמות על כל הנוסח להוציא העניין של האדום, שפה אני
רוצה לשמוע את היצרנים.
דן פרידמן
אני עורך-דין של חברת דובק. הבעיה היא בעיה טכנית בלבד. אכן אנחנו יושבים עם נציגי משרד
הבריאות והגענו להסכמות בכל הנושאים. למעט הנושא הזה שלמעשה רק הבוקר אין בעניינו הסכמה. במרבית החפיסות לפחות של דובק כבר קיים גוון אדום. אם זה טיים, ואם זה חפיסות אחרות.

הדרישה לשלב גוון אדום אחר מזה הקיים, לפחות לגבי דובק שמדפיסה את אריזותיה בארץ, ברבים מן המקרים בכלל בלתי אפשרית. ז"א, יש גבול למספר הגוונים שניתן לשלב בחפיסה אחת. במקרים אחרים אולי זה אפשרי, אבל זה מטיל מעמסה כספית מיותרת לגמרי.
גלעד ארדן
מה זאת אומרת לא אפשרי?
דן פרידמן
כך הוסבר, אני לא מומחה לדבר. אבל יש גבול למספר הגוונים שניתן להדפיס בחפיסה אחת.
מכונת ההדפסה מסוגלת להדפיס מספר מוגבל של גוונים. אתה לא יכול להדפיס 12 גוונים, יש גבול. גם כשאנחנו מסתכלים על תכלית החוק, בסופו של דבר המטרה היא שהאזהרה תהיה בולטת, והאדום הוא אדום הוא אדום וזה לא חשוב אם זה גוון כזה או אחר.
היו"ר שלום שמחון
אז מה אתה מציע?
דן פרידמן
אנחנו הצענו דבר פשוט. אמרנו למשרד הבריאות, נעביר לכם, הרי בסופו של דבר החפיסות כבר
קיימות. העברנו, ההסכמה היתה שאנחנו נעביר להם מראש ואכן העברנו, והם יאשרו לנו מראש את הגוונים. אני הבוקר לומד מעו"ד מישר שהיא אומרת לי, בחנו את זה, אנחנו עוד לא יודעים מה להגיד, חלק לא נאשר. אפילו לא נאמר לי איזה נאשר ואיזה לא נאשר.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לאשר את זה היום.
דן פרידמן
יש לי הצעה מעשית מכיוון שכבר משרד הבריאות גילה את דעתו שהוא לא יאשר את החפיסות.
דוד טל
גם מתחילת דבריך ניתן היה להבין, שאתה מעביר לאישור המנכ"ל או אישור משרד הבריאות, ואתה אתה היית מודע.
דן פרידמן
לא הסברתי את עצמי נכון. אנחנו התנגדנו לחיוב בגוון ספציפי של אדום, אמרנו שאנחנו נסיר את
ההתנגדות הזאת אם יאשרו לנו מראש את כל גווני האדום שאנחנו עושים בהם שימוש היום.
היו"ר שלום שמחון
כאן אנחנו מחליטים.
דן פרידמן
כמובן שאנחנו בידי הועדה בעניין זה. יש לי גם כאן את כל הגוונים, אני מוכן להציג אותם לועדה
כרגע, והועדה כרגע יכולה להתרשם. בסה"כ מדובר במספר מוגבל של חפיסות.

אפשרות אחרת היא שאנחנו נעביר לועדה והועדה בזמנה החופשי תבחן את זה ותקבל החלטה. אבל אי אפשר להשאיר את זה בידי מנכ"ל משרד הבריאות. כמובן שבסופו של דבר, מישהו צריך להחליט, אבל מכיוון שכבר משרד הבריאות גילה דעתו שחלק הוא לא יאשר, ואגב, מסיבה שאני לא מסוגל להבין אותה, אז שהועדה תבחן את העניין הזה.
היו"ר שלום שמחון
אני מתכוון לסיים את התקנות האלה בעוד 10-15 דקות. זה שנמצא פתרון לאדום גם נמצא.
אריאל בלידשטיין
מבחינתנו אנחנו מקבלים את עניין הצבע האדום באזהרה. העמדה של דובק מקובלת עלינו
להשתמש בצבעים שקיימים על החפיסות. ההדפסות האלה מופנות לכל העולם, לשנות גוונים, זה סיכון מאוד יקר ומאוד מסובך וגם עונה לעניין של השמונה חודשים.
היו"ר שלום שמחון
אתם הגשתם למשרד הבריאות את הגוונים שלכם. אני יכול לקבל אותם, אני יכול לצרף
אותם פה לנוסח של התקנות.
דן פרידמן
כן.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נצלם את הדבר הזה עם הנוסח הזה. ונשאיר את הנוסח כפי שמוצע ע"י משרד
הבריאות לעתיד.
דן פרידמן
אני מוכן לברר מה הגוונים הספציפיים ולכתוב את המספרים.
היו"ר שלום שמחון
מה שאנחנו מאשרים כאן היום, את הנוסחים האלה.
יאיר עמיקם
אני רוצה להניח את דעתם של היבואנים ושל היצרנים. אנחנו לא באנו לקבוע את השם של
הצבע האדום. אנחנו קיבלנו מכל היצרנים ומכל היבואנים דוגמאות של החפיסות שלהם. אולי להפתעתם, אנחנו אישרנו 95% מן הגוונים שהם הגישו לנו.

אנחנו רק לא רוצים שהאדום יהפוך למשל לחום. ולצורך העניין הזה, נוסחה התקנה כפי שהוא נוסחה והמנכ"ל של המשרד מינה את חברתי חנה פלג, שהיא מקידום בריאות ועו"ד אילנה מישר ואני שמבין משהו בגרפיקה ובהסברה, שאנחנו נאשר את הצבעים. וצבע אדום שנראה לנו, לא תהיה שום סיבה לכפות עליהם צבע אחר, לשנות את בית הדפוס, לשנות את המכונה שמדפיסה באדום. אבל אם תוגש לנו קופסא שהיא תהיה חומה, אז יכול להיות שאנחנו לא נאשר את זה.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שאם עד סוף הישיבה, להוציא את הדבר הזה, אתם תביאו את מה שאתם הולכים להביא
עכשיו, אז אני מוכן לקיים על זה עוד דיון. אם זה הדבר היחיד, זה באמת לא הוגן.
דוד טל
אדוני היושב-ראש, אנחנו מביאים את העניין עד לאבסורד. נאמר פה על-ידי משרד הבריאות שלמעלה מ-95% מאשרים ואישרו את זה וגם את הצבע המקורי. אני מאמין ואני שומע את מה שאומר סמנכ"ל ההסברה שהם יצאו לקראת בכל מה שניתן ואפשר. ונאמנים עלי דבריו של הסמנכ"ל. אני חושב שכדאי לאשר את זה.
אתי בנדלר
אם יש בעיה באמת שהיבואנים טוענים שהם לא ידעו מה יישאר ומה לא יישאר, שהדברים נשארו
עמומים. אז אם יש כאן מבחינה זו, אז הנוסח שאני מציעה יכול לפתור אותה. אבל אני לא בטוחה שיש בכך צורך. מה שאני הצעתי זה במקום הסייג שמופיע בתקנה, תקנות בצו, המוצג יהיה ובלבד שלעניין הגוון האדום רשאי יבואן או יצרן להשתמש בגוון אדום שונה מהגוונים שבתוספת האמורה, אם תציג את הגוון שבו הוא מבקש להשתמש לפני המנהל, והמנהל לא הודיע על התנגדותו לכך בתום 30 ימים מיום שהוצג"
דן פרידמן
זה בסדר גמור. מכיוון שכבר אני גם שמעתי איזה שהם טענות לגבי האדום של הגולף או דברים
אחרים, אני מבקש שייאמר עם המוסטנג על הוועדה, מקובל שזה לא אדום, אני כמובן לא אתווכח עם זה, אבל שלפחות לגבי החפיסות שקיימות היום, שהוצגו, שייאמר שכל הגוונים מאושרים למעט המוסטנג.
היו"ר שלום שמחון
לפי הנוסח החדש אתם גם אתם לא תבואו. אם הוא לא עונה לך.
דן פרידמן
אז הוא יענה לי מחר.
היו"ר שלום שמחון
יש עניין אישי במשרד הבריאות דווקא לדובק ולא נגד קנט, אני לא מבין.
דן פרידמן
אני לא חושב שמדובר פה בעניין אישי. אבל יש כאן איזשהו שיקול דעת והמנכ"ל יגיד לי מחר,
שהאדום של גולף לא אדום, אז בזה נגמר העניין.
היו"ר שלום שמחון
כשאתה היית בחוץ, אני הצגתי אחד אחד, להוציא את עניין המוסטנג. את העניין של המוסטנג,
לפחות לפי כולם פה, מה שנאמר פה, אולי דומה לאדום, אבל זה לא ממש אדום.
זאב פרידמן
אני רואה שהדיון כאן נסוב סביב הצבע ואעפ"י המוקד צריך להיות שהמטרה של התקנה הזאת,
היא בעצם להעביר לציבור מסר באופן שיהיה ברור ובולט לו. וצריך להודיע גם למשרד הבריאות וגם הנחיה שזהו המסר ולא העניין אם זה גוון כזה של אדום או גוון אחר. כשבוחנים את הדברים, האם הגוון הזה יבלוט באותה מידה.
היו"ר שלום שמחון
אני מבין שמה שחשוב, שזה יבלוט.
עמוס האוזנר
האמנה הבינלאומית שישראל חתמה עליה, היא חייבת בעצם אזהרות גרפיות, שזה אנחנו לא
עוסקים עכשיו, וכדאי שאנחנו נהיה ערים לנקודה.
ירון גזית
בנושא אחר לגמרי, זה הנושא של תחילת הצו. השמונה חודשים יש הבנה בינינו לבין אילנה
מישר, שיתחילו לאחר ארבעה חודשים.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להביא את הנושא החשוב הזה להצבעה כדי לאשר את הצו בלוח הזמנים כפי שסוכם כאן,
עם התיקון של הפסקה.

הצבעה - מי בעד הצו?

* הצו אושר *
איריס אפשטיין
בכל הדיונים שלנו עם משרד הבריאות, יש לנו את זה גם בכתב ממשרד הבריאות, סוכם שתהיה לנו
שנה להיערכות. ייצור חדש של חפיסה אחת הוא בסביבות שמונה חודשים. פה מדובר על עיצוב מחדש של כל החפיסות. לפני חודש שונה מספר האזהרות, עד היום עוד לא נסגר נושא הגוונים. היבואנים לא יכלו להעביר הנחיות ליצרנים בחו"ל. שצריך לעשות את כל הייצור של כל החפיסות מחדש וזה צריך לייבא אותם.
היו"ר שלום שמחון
התהליך הזה נמשך כבר די זמן. בפגישות שהיו גם אתם הצגתם גרפיקה של חלק מהגוונים, לא רק
אתם גם היצרנים האחרים, ז"א יש הערכות שהיתה קיימת. עכשיו אנחנו מדברים על שמונה חודשים ומתלונן פה עו"ד האוזנר על זה שגם זה לא בסדר. עכשיו כל הויכוח הוא בארבעת החודשים האלה.
איריס אפשטיין
הוא זמן שהוא קריטי. כשאנחנו באנו עם הדוגמאות, דוגמאות שעשינו על מחשב שלנו.
פה מדובר על תהליך ייצור של חברה בינלאומית, שיושב צוות ומעצב מחדש את כל החפיסות, 12 חודשים זה המינימום שאנחנו יכולים.
דוד טל
היום הטכנולוגיות הם אחרות. אנחנו לא נמצאים היום לפני 50 שנה. הדברים האלה יותר מהירים.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להציע הצעה. אני מבקש שאתם – עו"ד אילנה מישר, יחד עם חה"כ טל והיבואנים תיכנסו
רגע לחדר שלי, תנסו להבהיר את הנקודה הזאת ותראו אם אפשר בטכניקה שלא פותחת מבחינתי את הדיון מחדש למצוא איזשהו פתרון שיניח את הדעת.
דוד טל
אני מוכן. צריך לצרף את הסמנכ"ל מפני שיש לו ידע גם בדפוס, מה שחסר לי.
קריאה
עם כל הכבוד למשרד הבריאות, אי אפשר להחליט שהתחילה היא מחר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נגיע להסכמות.
גלעד ארדן
למה שמונה חודשים? חברות מחליפות אריזה מהיום למחר, אם הן רוצות.
אתי בנדלר
חבר הכנסת ארדן, התחילה הנדחית של שמונה חודשים קבועה בחוק.
היו"ר שלום שמחון
היה חשוב לנו להעביר את זה. יחד עם זאת, מאחר ונעשה פה תהליך מסודר של עבודה ושל הסכמות,
חבל בגלל דבר קטן שלא יהיה לנו הצו הזה. בואו ננסה לשכנע אותם להגיע להבנה שזה יהיה בלוח הזמנים הסביר, ואני בטוח שחבר הכנסת טל יגיע איתם להבנה.

1.
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון) התשס"ד2003- בדבר איסור השימוש במילה "לייט" ודומיה על מוצרי הטבק.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו עוברים עכשיו לצו הגנת הצרכן על לייט.
יצחק קמחי
מוגשים פה לוועדה צו שחתם שר התמ"ת, שאוסר את השימוש במילה "לייט" ודומיה.
המטרה היא פשוט למנוע הטעיה אפשרית של הצרכנים המסתמכים על כינוי "לייט" ודומיו על כל סימון אחר על מוצרי הטבק שמרמז שמוצר טבק זה או אחר מזיק פחות מאחרים. זה כל מהות הצו.

הצו הזה כבר קיים או כבר מוחל באירופה ומיושם שם. לפי בקשה גם של היבואנים וגם לבקשתה של הוועדה הנכבדה, אנחנו תיאמנו את מועד כניסת התוקף של הצו הזה יחד עם הצו של משרד הבריאות. פשוט שהיבואנים והיצרנים לא יצטרכו לשנות פעמיים את חפיסות הסיגריות, הם משנים כבר את הצבעים וישנו גם הכיתוב.
לאה ורון
הנציגים של היצרנים והיבואנים הודיעו שאין להם שום הערות לצו הזה.
יצחק קמחי
זה שאין הערות, זה באמת בעקבות איזה שהוא שימוע ארוך שנעשה עם היצרנים ועם היבואנים
השונים, שכנענו ושמענו וזו התוצאה ואני מקווה שתהיה מקובלת על הועדה.
עמוס האוזנר
שתי הערות. הערה ראשונה - הצו איננו שלם במובן הזה שכתוב פה שאסור לכתוב מושגים כמו
"לייט" וכו'. אבל אם אנחנו נכתוב כך וכך מיליגרם של א' וכך וכך מיליגרם של ב', אנחנו בעצם השגנו את אותה תוצאה, כלומר לא אנחנו, היצרן ישיג את אותה תוצאה, גם אם הוא לא יקרה לזה לייט.

כלומר אם הוא יסמן את זה כפי שמסמנים מזון למשל, 30% שומן, 20% שומן, ויכתוב 8 מיליגרם ניקוטין לעומת 4 מיליגרם ניקוטין, אז מי שקורה את זה יתרשם כביכול אותו דבר. למרות שהיום אנחנו יודעים שהרישום הזה אין לו השלכה בריאותית ועל זה בדיוק אנחנו מדברים. לכן הייתי מציע להשלים את הצו בנקודה הזאת. שיתווסף שאסור גם לכתוב מידות תכולה של חומרים מהסוג של הניקוטין הזה. זו ההערה הראשונה שלי.

הערה שניה - בקשר למועד הכניסה. אני לא רואה למה זה צריך להיות קשור למועד שקשור לאזהרות. כי כאן אנחנו מדברים על משהו שמטעה את הציבור כבר היום. אבל האזהרה נועדה להוסיף משהו, להזהיר אזהרה נוספת ממה שקיים היום. כאן אנחנו אומרים בעצם שהציבור מוטעה. שאנשים חושבים שזה "לייט" ולמעשה אין בזה שום תועלת בריאותית. אנשים פשוט מוטעים, למה זה צריך לחכות זמן מסוים אפילו יום אחד.
אילן ליבוביץ
הדבר היחיד שאתה יכול להגיד זה שלפחות תגמרו את המלאי. תן להם את הגרייס לסיום המלאי שלהם.
עמוס האוזנר
פה אנחנו מדברים על משהו כמו שמונה ועוד שמונה.
היו"ר שלום שמחון
בוא נהיה הגונים. אנחנו לחצנו את מר קמחי להביא לנו את התקנות בזמן כדי שיהיה אפשר
לעשות מהלך מתואם עם הכל ביחד. עכשיו אחרי שעשינו את זה כדי שהכל ילך למערכת הייצור מחדש, וכדי שהם לא יצטרכו לעשות עבודה כפולה וכן הלאה, אני לא יכול להגיד להם עכשיו, תקדימו בדבר הזה. זה גם לא יהיה הגון מבחינתי. כי אז מה הערך למה שאני עושה, למה שאני אומר פה בישיבות קודמות. אנחנו עשינו למהלך משולב. אני רוצה שנשאיר את המהלך המשולב הזה ביחד. לא רוצה לדבר במושגים של ניצחון, אבל זה יום גדול ללא ספק.
עמוס האוזנר
בכל מקרה הייתי מציע במסגרת ההערה הראשונה שלי, להוסיף במסגרת הפרטים שאסור להכניס גם תכולה של חומרים, של כמויות.
שמואל גלינקא
הערה אחת - קודם כל אני אומר שהיבואן שאני מייצג לא מייבא סיגריות דלות ניקוטין. רק
המילה "לייט" באנגלית יש לה גם עוד משמעות חוץ מהמשמעות הדיאט, הדל ניקוטין, יש לה משמעות גם של אור, של אש, של גפרור. כתוב פה מילים נגזרות ממנו בעלות משמעות דומה. אומר לי הלקוח שבאירופה יש מותג שנקרא הי-לייט. הוא לא דל ניקוטין, אבל לסיגריה קוראים הי-לייט, כמו שאנחנו קוראים גולף ומוסטנג וברודווי.
אילן ליבוביץ
אבל תסתכל בקונטקסט הכללי בסעיף ב' (1) אומר שיש בו כדי לרמוז כי מוצר טבק מזיק פחות
ממוצרי טבק אחרים. אז אם תביא חבילה שנקראת הי-לייט אף אחד לא חושב שהי-לייט, זה שם המותג.
היו"ר שלום שמחון
יש הבדל לבין מה שאתה אמרת עכשיו. אתה אמרת שאם למילה לייט יש פירושים אחרים
בשפות אחרות, אז אני מבין היא שהכוונה היא לא לדבר הזה.
שמואל גלינקא
זה מה שאני מבין. אבל אף אחד מאיתנו לא עד כדי כך תמים.
אתי בנדלר
זה כפל לשון. לא פעם בוחרים בכוונה במילה דו-משמעית כדי שהיא תרמז לכאן או לכאן. ואם
עד עכשיו המוצרים האלה לא יובאו לארץ, אין סיבה דווקא אחרי אישור הצו הזה, אם הוועדה תחליט לאשרו, להתחיל לייבא את המוצרים שיש עליהם מונחים כאלה.
היו"ר שלום שמחון
אפשר להוסיף את הסעיף הזה.
אתי בנדלר
אני אומר לאדוני, אם היו מוצרים כאלה כרגע בארץ, היינו חושבים שיש מקום לפתור ולא לפגוע
באלה שכבר יש להם כמעט זכויות, אם אפשר לדבר כאן על זכויות, להמשיך לשווק מוצר מוכר ומותר. אבל היות שאין דבר כזה בארץ, לפתוח היום את האפשרות הזאת, אני חושבת שזה לא ראוי.
יצחק קמחי
"צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון) התשס"ג -2003. בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב לחוק הגנת
הצרכן התשמ"א-1981 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי 21א לחוק יסוד הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה -
1. בתוספת הראשונה לצו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ"ג-1983 (להלן: הצו
העיקרי) בסופה יבוא
17. מוצרי טבק.
תיקון התוספת השניה -
2. בתוספתה שניה לצו העיקרי בסופה יבוא:
סימון מוצרי טבק -
17. (א) בסעיף זה, "מוצר טבק" - כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק
לעישון, התשמ"ג-1983- (להלן: חוק הגבלת הפרסומת)
(ב) על אריזת מוצר טבק לא יופיע:
(1) טקסט, שם, סימן מסחר, תיאור גרפי, או סימון שיש בו כדי לרמוז כי מוצר הטבק מזיק פחות ממוצרי טבק אחרים;
(2) ציון של המונחים כלהלן, בין כלשונם ובין בתרגומם לעברית או בערבית או בכינויים או מילים דומות להן, נגזרות מהן או בעלות משמעות דומה: low tar. Ultra ligth, light. Mild.
היו"ר שלום שמחון
לפי הניסוח הזה, זה גורף לגמרי. גם אם הוא יגיד בסעיף נגיד שהמילה "לייט" היא ….
יצחק קמחי
מכיוון שזה מסוג הטעויות שיכולים להטעות את הציבור, אני חושב שמן הראוי באמת לאסור
אותה. בסינית לייט זה משהו אחר וזה יכול להיות משהו נהדר, בריא. זה עדיין לא יהפוך את זה או שימוש במוצר שהציבור תופס את זה כאיזשהו מושג ותופס את זה אם זה בריאות, דיאטה, קלות, קלילות, מה שאתה רוצה תוציא במילה לייט. אנשים שמעשנים לייט הם עדיין בטוחים שזה די פחות מזיק.
היו"ר שלום שמחון
אבל נוסיף פה סעיף (ד), על אף האמור לעיל יהיה רשאי אלא במקרים מיוחדים ביותר.
גלעד ארדן
מי קובע איזו מילה היא בעלת משמעות דומה או נגזרת. יש פה הרבה בסעיף (ב)(2) זה מן הסתם
המשרד לא.
היו"ר שלום שמחון
הוא הולך פה רק לכיוון אחד. אם נגיד המילה לייט היא לא תופיע בכל מקרה.
יצחק קמחי
דיברתי על התרגום שלהם. אם לייט בסינית בוא נאמר זה שמחה.
גלעד ארדן
או מילים דומות או נגזרות, או בעלות משמעות דומה.
היו"ר שלום שמחון
העיקר שהפירוט של זה.
יצחק קמחי
המילה לא תהיה לייט או לא משהו שמרמז על משהו בריא יותר.
שמואל גלינקא
זה לא עניין של פירוש, הם דורשים שהמילה לייט לא תופיע. פה למשל בגולף, אז יש את הגולף
הרגיל ויש גולף לייט. אם למותג היו קוראים לוגוף, היו קוראים לו בין של שם הי-לייט.
יצחק קמחי
"(ג) מוצרי טבק יסומן באזהרה לפי הוראות חוק הגבלת הפרסומת."

3. תחילתו של צו ביום כניסתו לתוקף לצו הגבלת הפרסומת על מוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה) (תיקון) התשס"ד-2003."
עמוס האוזנר
ההצעה שלי להוסיף שתי מילים בסעיף ב. אחרי כדי לרמוז וכו' יבואו: "סימון כולל סימון
תכולה."
זאב פרידמן
זה נכלל בסעיף 17(א) לכאורה משום שזה מטעה. אני רק להוסיף לגבי הערתו הראשונה של עו"ד
האוזנר, שהייחוס של תכולה על גבי החפיסות עשוי להטעות אנשים. בועדת גילון שדנה בדיוק בסוגייה זו, הגיעו פרטים שהבדיקה של תכולת עטרן וזפת של עישון של סיגריות, היא לא בדיקה אובייקטיבית, היא בדיקה של מכשירים.
אתי בנדלר
זה מאוד חשוב.
זאב פרדימן
מאוד חשוב שייאסר, אני לא יודע אם חובה לכתוב את זה דווקא בתוך הצו, אבל חשוב
שבפרוטוקול יופיע שהנתונים האלה הם נתונים שהם לא נכונים, הם לא אובייקטיבים, הם לא משקפים את הצריכה בפועל של כל אדם באופן אינדיבידואלי.

לכן אני חושב שסעיף 17(א) לצו המוצע, באמת יכול לכסות גם את האפשרות הזאת של מניעת השימוש באותם נתונים מטעים.
גלעד ארדן
עפ"י הפרשנות שלכם את הצו, שאתה אומר בסעיף ב(1) על אריזת מוצר טבק לא יופיע סימון
שיש כדי לרמוז כי מוצר הטבק מזיק פחות. אם הם כותבים על זה שפה יש 20% פחות ניקוטין או רק 40% מהניקוטין. זה רומז שזה מזיק פחות.
יצחק קמחי
הדבר הזה עלול אכן להטעות. בדיוק מאותה סיבה שעו"ד פרידמן מהמועצה אמר. הנקודה היא
שאותה בדיקה או אותה תכולה שרשומה שם, זה עישון של מכונה, המכונה לוקחת נפח של כך וכך ליטרים וכך וכך שואפת. בן אדם מעשן בצורה אינדיבידואלית, כל אחד מעשן אחרת. אחדים עושים עם אינטרוולים קצרים ואחדים לוקחים שאיפות ארוכות. זה בדיוק הפונקציה של כמה עטרן או ניקוטין נספג.

והסימון הזה יכול להיות חסר משמעות. היכן הנקודה - באירופה השאירו את האפשרות עדיין לסמן את הנתונים האלה. זה פרוטוקול בדיקה שעושים אותו, אבל זה משהו שמכונה מאשרת, אין לזה שום קשר באמת למה שנספג בגופו של האדם.
זאב פרידמן
אז אתה תראה את זה כסימן מטעה?
יצחק קמחי
ההחלטה להשאיר ולא לגעת בסימון, היתה בתיאום עם משרד הבריאות, אנחנו לא נוגעים כרגע בסימון של התכולה. וכרגע בגלל מצב אחד שאין מספיק ידע לגבי ההשפעה של הכמויות האלה של העטרן.
גלעד ארדן
אבל אם הם יכתבו 20% פחות או רק 40% פחות ניקוטין.
יצחק קמחי
זה נובע מהצו, אני אראה בזה דבר העלול להטעות. כי זה בדיוק ייחוס ממעט למשהו. לגבי הנתונים עצמם לא.
נאוה ענבר
אני רוצה להמשיך את הנקודה אודות המכונה המפורסמת. העובדה שסיגריות דלות ניקוטין
מכילות פחות ניקוטין, היא עובדה קיימת. כל סיגריה שכתוב עליה לייט, אכן יש בה פחות ניקוטין.

ואולם, אדם שמתחיל לעשן סיגריות לייט כעבור כמה חודשים זקוק להרבה יותר סיגריות, למה שאנחנו קוראים שאיפות או מה שהחבר'ה אומרים 'שאחטות'. האדם שמעשן סיגריות לייט מכניס לגופו פחות ניקוטין אבל במרוצת הזמן זקוק להרבה יותר סיגריות ולשאיפות הרבה יותר עמוקות. כאשר חברות הסיגריות מציינות את כמות הניקוטין בסיגריה שהיא נמוכה יותר, הם אכן צודקות. אבל הם בודקים את כמות הניקוטין ע"י אותה מכונה מפורסמת ששואפת פנימה וזה רק המכונה עושה את זה.

ולמה? כי אדם ששואף או לוקח שאיפות מסיגריות, לא לוקח כמו המכונה, אלא לוקח שאיפות יתר עמוקות, מעשן הרבה יותר סיגריות ומכניס לגופו הרבה יותר ניקוטין. לכן אם כותבים לייט או אם כותבים סיגריה זו מכילה רק 33% ניקוטין מסיגריות אחרות.
גלעד ארדן
אבל סיכמנו את זה.
דוד אדמון
סעיף (2) ב-17(ב) הוא בעצם סעיף מאוד רחב, שלדעתי לא ניתן להשתמש בשום מילה, בשום
מותג, כי יש לנו 200 שפות ואתה תמצא בכל שפה ובכל שם, משהו שהוא יהיה דומה ללייט. לדוגמא, המילה can you שזה מותג של סיגריה באחת המדינות בארה"ב, אם אתה מתרגם את זה להונגרית, can you זה לייט. ההצעה שלי שפה בכל זאת יהיה איזשהו גורם שלפני שמעלים שם חדש למותג, שהוא ייתן לזה אישור, כי פה זה גורף. אי אפשר יהיה לאשר שום שם, לפי מה שכתוב.
אתי בנדלר
ההערה שהערתי קודם לגבי כך שלא יביאו מותגים חדשים או מוצרים חדשים שלא שווקו
קודם לכן בארץ. והעקרון הזה התקבל גם בחקיקה ראשית שועדת הכלכלה חוקקה תיקון לחוק הגבלת הפרסומות למוצרי טבק לעישון.

להזכירכם, היה סעיף שבו נאמר, לא יעשה אדם פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מספרי של מוצר טבק באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם … מאבריהם או של בעלי חיים, לרבות דמויות מיוצרות או מונפשות. ואז טענו את כל הטענות האלה, כי יש הרבה מותגים, יש את הכמאל, יש את הגולף וכל מיני מוצרים אחרים שעושים בהם כבר שימוש.

ואז הוסף סעיף קטן לאותו סעיף 5(ב) לחוק האומר הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש או בדמותו של בן-אדם או של בעל-חיים המהווים סימן מסחרי רשום כהגדרתו בפקודת סימני מסחר וגומר. ובלבד שמוצר הטבק שווק בישראל לפני יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לאישור תיקון מס' 2, שזה התיקון הזה, שבו הוסף הסעיף הזה. תוך שימוש בשם או בדמות כאמור לשם, או דמות מוצגים באותה צורה של סימן המסחר הרשום.

דהיינו, נתנו מעמד שונה למוצרים ששווקו עד ערב התיקון בארץ, אבל אסרו על יבוא מוצרים חדשים שלא עונים להוראה הזאת בחוק. מה שאני מציעה לא לפתוח למוצרים חדשים שלא עומדים.
דוד אדמון
אבל היצרן המקומי יותר לא יוכל לייצר מוצרים חדשים.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להביא את התקנות להצבעה.

הצבעה - מי בעד.

3 בעד - נגד - אין - נמנעים - אין.

התקנות אושרו.


הצעת חוק העונשין (תיקון -איסור מכירת מוצרי טבק לקטין) התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום: הצעת חוק
העונשין (תיקון – איסור מכירת מוצרי טבק לקטין), התשס"ג-2003.

באופן עקרוני כוונתו של חה"כ איוב קרא היתה בדברי ההסבר שלו לאור הסכנה הבריאותית והחברתית בעישון סיגריות, יש לקבוע שהמעודד או משדל אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים לעשן סיגריות טבק ואמצעי עישון, דינו מאסר שלושה חודשים. כמו כן, בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים סיגריות , לא ימכור ולא יגיש, סיגריות טבק בנושא עישון לאדם שלא מלאו שמונה עשרה שנים ולא יעודד אדם כאמור לעשן סיגריות טבק או אמצעי עישון, העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים.

דווקא בגלל העובדה שהנושא הוא נושא שנוגע לבני הטיפש עשרה אז באופן יוצא דופן אני אוכל לאפשר גם לתלמידים שנמצאים פה, אם תרצו להתייחס לנושא.

אני פותח את הנושא לדיון.
ענת אסיף
הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק הפרטית הזאת, בתנאי שיעשו בה תיאומים עם מהלך
ממשלתי דומה מאוד שנעשה, אם כי עדיין לא הגיע לכנסת. ויש לנו כמה הערות.

הערה ראשונה - לגבי המיקום של איסור המכירה. לדעתנו איסור המכירה הזה כדאי שיעבור לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק. אנחנו חושבים שכמו במדינות רבות בעולם, צריך לאט לאט ליצור חוק מסגרת שלם בנושא ההסדרה של כל הדברים שקשורים לעישון ושל טבק. אנחנו גם חושבים שאיסור מכירה של סיגריות, אין מקומו בחוק העונשין.

חוק העונשין עוסק בעבירות פליליות, מה שמכונה, עבירות פליליות שהם פליליות מעצם טיבם להבדיל מעבירות שנקראות עבירות הסדר, שהם בד"כ מוסדרות בחוקים חיצוניים לחוק העונשין. ומלבד זאת, אנחנו חושבים שחשוב שמי שיהיה אחראי על ביצוע החוק הזה כולו, הוא שר הבריאות. וחוק הגבלת הפרסומות הוא באחריות שר הבריאות. להבדיל מחוק העונשין שהוא מי קודקס פלילי יותר עקרוני שלדעתנו זה לא מן העניין לכלול בו את העניין הזה כאן.
גלעד ארדן
איפה מופיע מכירת אלכוהול?
ענת אסיף
מכירת אלכוהול נמצאת בחוק העונשין. א: יש הבדלים בין שתי הסוגיות. 1: אפשר להצביע על
הבדלים וגם אם ההבדלים לא היו מקובלים על חלק מהאנשים כאן, אני אומר שלא תמיד בתור משרד המשפטים, אנחנו מצליחים לעמוד על המשמר ולעשות מספיק את הסדר בחקיקה, כדי להחליט מה בפנים ומה בחוץ.

למשל, איסור עשיית קעקועים ועוד מעט פירסינג לגבי קטינים עד גיל 16 בלי אישור הורים, כן יוצא לחוק רישוי עסקים, בדיוק בגלל שזאת המסגרת הנכונה.
היו"ר שלום שמחון
מה עושים, מעמדים את ההורים לדין, אם ההורים לא נתנו אישור.
ענת אסיף
את בעל העסק מעמידים לדין, לא את ההורים.
איוב קרא
בעיקרון אדוני היו"ר, הצעת החוק מדברת בעד עצמה. אני אתקדם עם הצעת החוק הזו
בהתאם לסיכומים עם הממשלה, אם יהיו הסתייגויות לקראת הקריאה השניה והשלילית, ויהיה רוב בקונסנזוס סביב התיקונים הללו, אני אשמח לעשות את זה.

אני חושב שהצעת החוק הזאת מביאה בשורה חשובה מאוד לבני-הנוער שעד גיל מסוים אין אחריות ואין חשיבה בוגרת. אנחנו יכולים לעזור להם בכך שבעצם שחלילה לא ייפגעו מבחינה בריאותית. ואני פונה לכל חברי הועדה ולכל הנוכחים לתמוך בהצעה הזאת, שיש עליה קונסנזוס בבית הזה.
היו"ר שלום שמחון
האם אתה תסכים, במהלך הדיון ולאור ההערות
של משרד המשפטים ומשרד הבריאות, שאנחנו נבקש מהצוות לגבש נוסח מוסכם יחד אתך להצעת החוק שיענה לדרישות, ובדיון הבא , נוכל כבר להתחיל בקריאתו?
איוב קרא
אין בעיה.
יאיר קורח
יש לי שתי הערות לעניין נוסח החוק. הערה אחת - החוק לא מתייחס לנושא של אוטומטים למכירת
סיגריות, צריך להכניס את זה פנימה.
לאה ורון
איך אתה מציע לאכוף את זה?
יאיר קורח
אין לי הצעה. צריך לחשוב על העניינים האלה. או להפסיק את העניין הזה של אוטומטים, כי הם
יוצרים עיוות לעומת אותם המכולות ואותם הקיוסקים. צריך לתקן את העיוות הזה עם הגשת החוק.

הנושא השני וחשוב מאוד שהוא יעלה פה. יש הרבה מאוד מכולות בשכונות מצוקה שבהם האבות והאמהות או המשפחות שולחות את הילד לקנות סיגריות. לא תמיד הילד הוא בן 18 או 16, לפעמים הוא בן 10. במסגרת החוק הזה, אין אנחנו פותרים את הבעיה הזו.
איוב קרא
אין לי בעיה, שלא ימכרו. מה שייך למצוקה ילד למכולת. זה יכול להיות ברמת-אביב ג'.

הערה ראשונה - נמצא פתרון. הערה שניה - כבר יש פתרון.
יפעת בויאר
העמדה שלנו במועצה כבר נשמעה כאן בועדה כמה וכמה פעמים. אני רוצה לחזור ולהגיד, ראשית
שיובהר לכל, אני חושבת שהמועצה חושבת שסיגריות מזיקות לבני הנוער וכמובן שהתודעה היא מניעה של כל ניסיון של עידוד ושידול קטינים לרכוש סיגריות. אם זה בדרך של פרסומות גלויות או סמויות ואם זה בדרכים אחרות.

אנחנו לא בטוחים שהצעת החוק הזאת תביא לידי כדי למנוע בני-נוער מלעשן. ראשית, ההצעה באה על איסור מכירה בדרכים אחרות שבני-נוער שיבואו וישיגו את הסיגריות. לא כל דבר צריך לבוא ולאסור בחוק. עיקר הדרך שצריך לפעול לדעתנו בסוגייה הזאת היא בדרך של הסברה. מעבר כמובן לשאלות שהועלו כאן שזה שאלת אכיפה, שאני שמה אותם בכוונה בצד, כי לא בהכרח זאת השאלה שצריכה להוביל. אבל יש כאן סכנה, פשוט אף אחד לא יתייחס בכלל לעסק הזה, לרבות בני-נוער. המסר שמועבר, זה לא אסור לעשן, המסר שמועבר זה לא טוב לעשן, המסר שמועבר הוא אסור למכור לבני-נוער.
גלעד ארדן
זה לא שולל. למה לא תגידו אנחנו מקבלים את זה, אבל היינו רוצים גם לראות מסעי הסברה
לבני-הנוער.
יפעת בויאר
היינו רוצים להתחיל עם הניסיון של הסברה.
גלעד ארדן
עד שלא תקבלו מסע הסברה, אז גם זה לא בסדר כצעד. אני באמת לא מבין את העמדה.
איוב קרא
אז למה לא התנגדת למכירת אלכוהול.
יפעת בויאר
יש הבדל.
היו"ר שלום שמחון
אני לא מבין, אתם תומכים בהצעת החוק הזאת.
גלעד ארדן
המועצה לשלום הילד לא תומכת בה. מחר תהיה כותרת בעיתון שהמועצה מתנגדת למניעת עישון
לקטינים.
היו"ר שלום שמחון
המועצה לשלום הילד לא תומכת בהצעתו של חה"כ איוב קרא.
יפעת בויאר
אני יכולה לבוא ולהגיד שאם תהיה כותרת כזאת, זה לא נכון.
גלעד ארדן
אבל זה מה שיקרה.
יפעת בויאר
אני חוזרת ומדגישה שבוודאי שהמועצה בעד למנוע כל עישון בקרב בני-נוער בכל צורה שהיא.
אם החוק הזה היה עוזר למניעת עישון בקרב בני-נוער, גם היינו בעדו. ממחקרים ובדיקות שלנו, אין קשר ישיר בין הפחתת העישון בקרב בני-נוער לבין איסור כזה שמונע. אנחנו בודאי ובודאי בעד כל פעולה.
דוד טל
אדוני היו"ר, אני שומע מה שהמועצה לשלום הילד אומרת, ויכול להיות שיש טעם בדברים
שלה, אם כי אני לא רואה איך זה מסתדר.

אבל אני רוצה לומר שאנחנו צריכים לדעת שהחוק הזה גם אם יתקבל, אני מקווה שהוא יתקבל, גם אם לא נשנה מקצה לקצה את דפוסי הקניה והשימוש בסיגריות, אבל זה יעשה משהו. ז"א, שיש איזשהו תהליך של בשלות של הדבר הזה. אם אתה זוכר, פעם כולנו עישנו, היו מעשנים בחדרים, היו מעשנים במטוסים, לאט לאט נכנס בתרבות של בני-אדם התחיל להיכנס הנושא הזה של עישון.

חבר שפגשתי, הגיע מארה"ב, אמר לי: כשאני היום מעשן אם ברחובות ארה"ב, ברחוב, באוויר הצח, מסתכלים עלי כמו איזה מרעיל בארות. גם אם לא נצליח לאכוף זה, אגב אני לא בטוח שזה צריך לאכוף את זה בכל מאת האחוזים. אבל זה יהיה איזשהו תהליך של חינוך אולי, תהליך כזה או אחר שלאט לאט זה ייטמע גם במוסדות החינוך במדינה וגם בכלל בתרבות הישראלית. בסופו של יום, גם אם לא נשיג את מאה האחוז, אם נבדוק את זה בעוד חמש או עשר שנים אני מניח שיהיו הישגים לא מבוטלים עם הנושא הזה.
היו"ר שלום שמחון
במסגרת ההערכות של הממשלה לקיצוץ הבא, היא כבר מתרגמת בתקציב הבא של חודשיים, אז
אחד הדברים זה מיסוי הסיגריות. אם הממשלה מתכננת העלאה על מסים לסיגריות, זה אומר שהיא מתכננת להיטיב את ההכנסות שלה, לא כתוצאה מזה שיפסיקו לעשן, אולי כתוצאה מזה שימשיכו לעשן.
משה לוי
אדוני היו"ר, לפי דעתי כמו שאנחנו רואים היום יש חוק נגד מכירת אלכוהול לקטינים, ז"א שלא
בני 18 שנה, ועדיין הקטינים משיגים אלכוהול. יש חוק לאיסור מכירת סמים לשימוש בסמים, אנחנו רואים שבני-הנוער כן משתמשים בסמים וכן יש מכירה של סמים.

בעצם בן נוער שהוא בן 17 או 17.5 ועדיין אין לו 18, שירצה להשיג סיגריה, יקנה אותה בדרך כלשהי. ז"א, החוק הזה הוא לא בתכל'ס, בפועל הוא לא יהיה פעיל. לא חשוב מה יהיה כתוב, אם זה סעיף ב' שהמעודד לעישון הוא צפוי לשלושה חודשים מאסר, החוק נכון להיום לא פועל. ז"א, כפי שאמרו במועצה לשלום הילד, כל עוד אין הסברה בבתיה"ס ובמוסדות החינוך על החוק הזה ועל הנזקים שנגרמים מהעישון, החוק הזה לא יעבוד. זה בעצם סתמי.
דוד אדמון
אני יושב פה בועדה כבר שנים רבות במסגרות הנציגות שלי, נשיא האיגוד הבינלאומי לפרסום
וקודם כחבר האיגוד הישראלי לפרסום.
והנושא הזה בודאי עובדות הכנסת הותיקות יודעות שכבר זה היה בועדה לא פעם. הבעיה שלי בקטע הזה היא מחולקת לשניים. קודם כל, אני תומך בעקרון אבל היו כאן חוקים שצריך היה לבדוק אותם אם הם עומדים במבחן הביצוע מפני שלאחר שנחקקו, לא עמדו במבחן הביצוע. וזה עושה פלסתר מהחוק.
היו"ר שלום שמחון
אם נניח במקום מאסר היה קנס.
דוד אדמון
אותו דבר. אני מעדיף שזה יהיה קנס כי זה יותר מרתיע מאשר מאסר.

אני רוצה להתייחס לחוק שאנחנו כאן חוקקנו. דהיינו פרסומת לאיסור פרסומת. וכפי שאתם יודעים עד היום, חוברות בינלאומיות שנכנסות ארצה יש בהם מודעות על סיגריות ואין כל קשר לחוק הישראלי האוסר עליהם. ואף אחד לא יכול לתלוש את עמודי הסיגריות מאותם מאות אלפי עיתונים זרים שנכנסים בכל השפות ארצה. אותו דבר בטלוויזיה, אתם יכולים כולכם לראות בערוצי הספורט, מותגים רב-לאומיים, ואנחנו לא יכולים לסגור את הטלוויזיה או לסגור את הערוצים בפני אותו חוק.

בני בן 17.5 ולצערי הרב הוא מעשן. לא יכולתי למנוע ממנו ושאלתי אותו, תגיד לי בביה"ס פעם אחת שיעור אחד, מורה אחד, אמר לך שזה מזיק לבריאות? הוא אמר, לא. אפילו בבתיה"ס לא עוסקים בדבר חשוב זה.

אנחנו פה מחוקקים חוק, שהוא לצערי הרב יהיה קשה מאוד לעמוד במבחן הביצוע. ואני מציע גם כן להתחיל לאט לאט, כי בסופו של דבר, אם אתם מתחילים עם חייל בן 17.5 שייגש לשקם לקנות. אני מציע לחוקק את החוק על קנסות בלבד ולא על מאסר ומגיל 17 ולא מגיל 18.
היו"ר שלום שמחון
זה מה שמשרד המשפטים מציע דרך אגב, על הקנסות.
אילנה מישר
עם הקנס מקובל עלינו.
היו"ר שלום שמחון
חה"כ קרא אתה מקבל את הגישה של ללכת לברירת קנס ולא למאסר?
איוב קרא
אני פתוח לשינויים. אני סה"כ רוצה את טובת הילד. לא באתי פה לענות מישהו או להביא
לאווירה עכורה או משהו כזה. אנחנו רוצים את טובת הילדים. מה שינחה אותנו משרד המשפטים עם הגורמים השונים.
עמוס האוזנר
החוק הזה בעצם בניגוד למה שנשמע כאן הוא פחות מהפכני ממה שאפשר לחשוב מכיוון
שהוראות דומות כבר קיימות היום. והבולט שביניהם מצויה בתקנות שאוסרות על עידוד קטינים להתחיל לעשן משנת 1992 ואושרו בועדה הזאת. והתקנות האלה אוסרות על פרסומת שמטרתה לעודד קטינים להתחיל לעשן.
היו"ר שלום שמחון
מי ממונה על אכיפת התקנות?
עמוס האוזנר
הממונה על הגנת הצרכן שנמצא כאן.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה שתבדוק בבתיה"ס את פחי האשפה כל יום, כדי לדעת כמה בדלי סיגריות אוספים שם
ביום.
גלעד ארדן
נניח שהחוק הזה נכנס לתוקף, מי ממונה על אכיפתו?
אתי בנדלר
המשטרה.
גלעד ארדן
יש לי ניסיון עם הנושא של דיסקים מזויפים, אין היום למדינה, אין לה את כח האדם ואת
האנשים לעשות את זה. השאלה האם אולי, מישהו הציע פה, אפשר באמת לקבוע שהעיריות הם אלו שיקבלו את הסמכות לאכוף את זה? גם יכניסו כסף לעיריות ויהיה להם באמת מוטיבציה לאכוף את זה.
עמוס האוזנר
החוק הזה לכן איננו כל-כך מהפכני והאבחנה הזאת שעליה חלקה המועצה לשלום הילד בין
מבוגרים לבין קטינים, כבר מופיעה בחוקים מסוימים, כמו באמת החוק הזה שהוזכר קודם של הגבלת הפרסומת למוצקי טבק ועישון. כולל בנושא הזה של המכונות האוטומטיות, כאשר לשר הבריאות כבר כיום יש סמכות שעדיין לא נעשה בה שימוש, לקבוע איפה יוצגו המכונות האלה. כך שסמכות כזאת קיימת.

השאלה שאנחנו כרגע צריכים באמת להתמודד איתה היא קודם כל באמת מה תהיה האכסניה, זו שאלה נכונה. ואני לא רואה סיבה להבדיל בין זה ובין האלכוהול. הסמכות היא של החוק הבסיסי. הסמכות היא ככל הוראות חוק עונשיות.

ניתן לתת גם סמכות לרשויות המקומיות. אני חושב שההצעה של חה"כ ארדן היא הצעה שבהחלט יש מקום לחשוב עליה. יש פס"ד בנושא הזה של חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים של השופטת פרוקצ'יה בשבתה בביהמ"ש המחוזי בי-ם, והיא קבעה שהסמכות היא בראש ובראשונה למשטרה, אחריה באות הרשויות המקומיות ובשלב השלישי כמובן קיים בעל המקום שהאחריות היא עליו.
גלעד ארדן
בשדה התעופה בהונגריה לקחו לי את הדרכון במקום עד שלא הלכתי להוציא כסף מהכספומט
ושילמתי במקום את הדוח. גם ברכבת שם זה אותו דבר. פעמיים נתפסתי על עישון.
עמוס האוזנר
מותר לומר מקצת שבחו של אדם בפניו, אז חה"כ טל הוא לא רק נאה דורש, גם נאה מקיים.

כי כשהוא היה יו"ר ועדת העבודה והרווחה והעביר אצלו את ההרחבה של הגבלת עישון במקומות ציבוריים, גם שם הושמעו טענות, כגון "אבל לא כולם יצייתו לזה". אז בוודאי שלא כולם מצייתים לזה. אבל יחד עם זאת, מאז שעבר החוק ההוא לפני כשנה וחצי, באמת משרד הבריאות יכול להצביע על ירידה בשיעור העישון. לכן גם כאן האכיפה לא תגיע למאה אחוז, יכול להיות שהיא לא תגיע, עדיין תהיה ירידה בעישון של בני-הנוער.
אלי (תלמיד)
אני רציתי לשאול את חה"כ שהציע את החוק, יש חוק נגד אלכוהול, אני בתור אחד שהוא קטין
מתחת לגיל 18, רואה עד כמה לא אוכפים אותו באמת. ויש גם חוק נגד עישון במקומות ציבוריים, שאני בתור אחד שנמצא בקניונים ובחנויות, שגם החוק הזה שאפילו האבטחה של קניון לדוגמא, לא אוכפת אותו. השומר עצמו הולך עם סיגריה ומעשן בתוך הקניון.

איך אתם רוצים לעצור מוכר בקיוסק שאין שוטר שנמצא על-ידו, אין מישהו שעוקב אחריו ובודק אותו, שהוא לא ייתן לילד את קופסת הסיגריות ויעשה את הרווח שלו?
היו"ר שלום שמחון
אם הקניון יהיה כמו בשדה התעופה, פינת עישון סגורה.
אשר גרנר
אני ממש מודה לאלי למה שהוא אמר. אחת הנקודות שאנחנו באים ומעירים שהרשויות
המקומית יעסקו בעניין. אני מודיע לכם שהרשויות המקומיות בנושא האכיפה, נמצאים על פי פחת. אין אפשרויות היום לרשויות המקומיות לאכוף היום מצב זה, כל מערך האכיפה היום הוא בעייתי מאוד. ונכון, יש חוק הגבלת העישון, אבל המימוש לא נאכף כלל.
גלעד ארדן
למה הוא לא ממומש?
אשר גרנר
כי אנחנו מסתובבים ואנחנו באים למקומות ציבוריים, אנחנו רואים שבהרבה מקומות יש
אחריות לאנשים, גם אם זה לא באכיפה, יש מודעות.
איוב קרא
צריך למצוא את הדרך איך אנחנו יכולים להפוך להיות גורם מרתיע בחוק הזה.
אשר גרנר
אנחנו לא מתנגדים לחוק ולתיקונים. הדיונים היו משותפים למשרד הפנים, משרד הבריאות,
משרד המשפטים ועוד משרדים נוספים.

אני בא לציין שמשרד הבריאות ציין בזה, שזה יותר בחוק הדקלרטיבי, החוק ההצהרתי לאסור, אבל מבחינת אכיפה תהיה בעיה. כמו שלא אוכפים היום בהרבה מקומות את נושא רישוי עסקים שזה לא לטעמי, אבל יש לנו בעיה מפני שאין עדיפות במדינה היום בנושא של אכיפה. בצו רישוי עסקים לא מופיע חנויות לממכר טבק, מופיע מסעדות, מופיע קיוסקים.
היו"ר שלום שמחון
אומר שר הפנים אברהם פורז, בדיון שהתקיים על הצעת החוק הזו, "אדוני היו"ר חברי חה"כ, ועדת
השרים לענייני חקיקה, החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בתנאי שחה"כ קרא יסכים להצעת חוק ממשלתית, חוק ממשלתי שמכין משרד הבריאות בנושא. הצו המורה למנוע את האפשרות של קטינים לקנות סיגריות ובכך להתמכר אליהם בגיל צעיר לפני שעמדו על דעתם, היא הצעה ראויה."

את זה אומרת ועדת השרים לענייני חקיקה. אני רוצה להבין אם ועדת השרים לענייני חקיקה אומרת שהיא מתכוונת לחוקק כזה, שהצעה הזאת היא ראויה, אז היא מתקבלת, איך היא התכוונה לאכוף את מה שהיא התכוונה?
אשר גרנר
משרד הבריאות.
היו"ר שלום שמחון
משרד הבריאות רוצה לעשות הצעה חוק דקלרטיבית, אני לא מבין.
אשר גרנר
משרד הבריאות אמר שהוא מודע שיש בעיה אכיפתית, אנחנו גם אמרנו את זה. יש בעיה
רצינית בנושא אכיפה.
היו"ר שלום שמחון
יש לכם בעיה אבל זה המקום. נגדיר את זה נכון שלצורך הביצוע של החוק הזה יידרשו X ימים.
דוד טל
אדוני היו"ר, אני רוצה להעיר כאן ברשות היועמ"ש שלנו.
אני לא יודע מה קורה בעיריות אחרות, אני יכול לדבר על מה שקורה בעירי שלי, ראשל"צ, גם הייתי פעם חבר מועצת העיר שם, ואני יודע שלפקחים של עיריית ראשל"צ יש אגף רציני ומאוד מאוד גדול, המשטרה האצילה סמכויות בנושאים מסוימים כאילו הם שוטרים לכל דבר ועניין בנושאים הספציפיים שציינו. אני חושב שגם בנושא הזה נאמר, מעבר לאכיפה רגילה שצריכה להיות של המשטרה, ואנחנו יודעים שאכיפה לא תהיה במאת האחוזים, ומעבר לאכיפה שתהיה של הפקחים בעירייה, שאם יאצילו עליהם את הזכויות האלה, הם גם יעשו את זה.

אני חוזר על דבריו ואומר שבכל אופן זה איזשהו תהליך שאנחנו מתחילים אתו ואנחנו לא צריכים לבקש לראות את כל מאת האחוזים שהיום אנחנו משיגים במאה אחוז אכיפה, זה לא יהיה מאה אחוז אכיפה. לו רק יצוין שדברים כאלה הם בעצם איזשהו תהליך שהולך ומתגבש בתוך החברה הישראלית. וכבר השגנו משהו, לא צריך את כל מאת האחוזים.
היו"ר שלום שמחון
מה שאני הצעתי וזה גם מה שאני יציע בסיכום, שעד הישיבה הבאה שתעסוק בהצעת החוק הזאת,
שתגבשו ביחד עם חה"כ קרא את הנוסח המוסכם עליכם ביחד אתו. ואנחנו בדיון הבא נתחיל לעסוק במה שהסכמתם.
ענת אסיף
בכל זאת, אם יורשה לי לבחור מתוך רשימת ההערות בכל זאת שתי הערות עקרוניות.

הצעת החוק הזאת כוללת, סעיפים שקשורים לעידוד או לשידול קטין לעשן. משרד המשפטים מאוד מאוד מתנגד לסעיף הזה. זה סעיף שהוא לא קשור למכירה. אם אני מבינה נכון הוא מכוון לנושא של פרסומות, כמו שגם אמר עו"ד האוזנר וגם אני מוסיפה ואומרת, הנושא של פרסומות לקטינים ופרסומות לטבק בכלל, כבר מוסדר היום בחקיקה. ולעשות עבירה פלילית כל-כך רחבה של עידוד לעשן שזה יחול גם על סיטואציות כמו קטין שמציע לחבר שלו סיגריה, זה פשוט עבירה פלילית שלא עומדת בשום מבחני חוקיות ובהירות. ואנחנו מתנגדים ומבקשים למחוק אותה מהצעת החוק.

יש גם אזכור של העידוד בסעיף קטן (ג) וההערה הזאת חלה גם לגבי הסעיף הקטן הזה. זו הערה מהותית ראשונה שהיה לי חשוב להגיד.

הנושא השני, הוזכר כאן נושא המכונות האוטומטיות. כמו שאנחנו קוראים את הצעת החוק, הניסוח של אדם לא ימכור, או בעל עסק לא ימכור, לא יחול על מכונות אוטומטיות, כמו שזה כתוב עכשיו, כי מכונה זה לא אדם, ואי אפשר לגלגל את האחריות ככה.

כשחשבנו על הנושא הזה בישיבות הפנים הבין מקצועיות שעשינו לקראת הדיון הזה, בדקנו קצת דגמים מחו"ל, מה עושים עם מכונות אוטומטיות. מה שלמדנו משם, זה שיש מקומות שבכלל אסור לשים מכונות אוטומטיות. יש מקומות שמותר לשים מכונות אוטומטיות רק במקומות שלקטינים אסור להיכנס אליהם שזה אין במדינת ישראל. בארצות רבות בחו"ל לקטינים אסור להיכנס לפאבים ולמקומות כאלה, אסור לכם בכלל להיכנס. ולכן ההצעה הזאת היא לא תתפוס כאן, כי אין מקומות שלקטינים ממש בהגדרה, כמעט, אולי במקומות של הימורים לא חוקיים, שאז בטח אנחנו לא יכולים להתייחס לזה בחוק.

הדגם הנוסף שמצאנו ונראה לנו לחלוטין לא מספק, זה לשים את המכונות רק במקומות שבהם יש מישהו שיכול כל הזמן לראות מי קונה.
היו"ר שלום שמחון
את ההצעה שלכם תעבירו ליועמ"ש של הועדה. תתקיים פגישת עבודה יחד אתך ועם חה"כ קרא
ונביא לנוסח שהוא נוסח סביר. הצעת החוק שלו תעבור. השאלה מה יהיה הנוסח הסופי שלה.
אתי בנדלר
רק בהקשר הזה של המכונות, מבקשת לדעת, סעיף 7 ב' לחוק הגבלת הפרסומת במוצרי טבק
לעישון קובע, לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. האם שר הבריאות מתכוון לעשות שימוש בסמכות הזאת?
ענת אסיף
זה בדיוק הפתרון שהתכוונו להציע, שלגבי המכונות האוטומטיות יותקנו תקנות שגם יענו על
הצורך של הקטינים. והיה חשוב לי להגיד את זה עכשיו, כי זה מן הסתם לא יבוא לידי ביטוי בנוסח שאנחנו נביא להצעה, כי זה לא יהיה תיקון בחקיקה ראשית אלא תקנות.
אילנה מישר
אני הכנתי טיוטת תקנות ואנחנו בחלק מהמקרה שימדדו אותה לאכוף, זה חלק מהחבילה.
אתי בנדלר
יש כאן הצהרה של משרד הבריאות ששר הבריאות עומד לעשות שימוש בסמכות שניתנה
לפי סעיף 7ב' לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון ביחס למכונות. ולכן בוודאי שאין צורך להתייחס בחוק המוצע.
אילן לוי
אני מפעיל מכונות אז הגענו להסכמה, זה היה כשבניזרי היה שר הבריאות, שנרחיק את המכונות מבתי הספר, 300 מטר.
זאב פרידמן
אני רוצה להוסיף נקודה חשובה בנושא של בתיה"ס וזה נוגע גם לעניין של האכיפה.
המועצה לצרכנות בהחלט מברכת על זה, אבל אני רוצה לספר על מקרים שהגיעו למועצה של מכירת סיגריות בודדות בקיוסקים במחירים מופקעים במצב שילדים הגיעו לחובות של מאות שקלים. הפונים אלינו בד"כ עושים את זה בעילום שם משום שהם מפחדים שיבולע לילדים שלהם או שהם פוחדים לקנות וזה מסביר את התופעה. לא רק את החומרה שלה, אלא גם לחייב מנגנון של אכיפה שיופיע בחוק. וזה לא צריך להיות מנגנון אכיפה שהוא יהיה לקחת להקים איזה גוף, למרות שזה יכול להיות דבר חשוב, אבל אפשר גם לעשות את זה גם במנגנון של דיווח לועדה מה עשיתם בפרק זמן של שנה.
אריאל בלידשטיין
רק לתמוך פה בעמדה של מכירת סיגריות בודדות, זו תופעה שהתרחבה מאוד בשנה, שנה וחצי
האחרונות. חברות הטבק הבינלאומיות הביעו את דעתם בשיווק של החברות הבינלאומיות, אנחנו מחויבים שלא לקדם מכירת סטיקים סיגריות בודדות, וזה בא בעיקר לענות על שווקים מתפתחים שרוב המכירה נעשית בסיגריות בודדות ולא כמו בישראל, שלרוב המכירה נעשית בקופסאות. זה נגיש מאוד לילדים, אנחנו ממליצים להכניס לתוך העניין הזה של החוק, את איסור מכירת סיגריות בודדות.

דבר שני, אנחנו תומכים בחוק של חה"כ איוב קרא.
זאב פרידמן
אדוני היו"ר, אנחנו פנינו למשטרה וביקשנו את ההתערבות שלהם.
משה לוי (תלמיד)
במידה והחוק מתקבל, איך יכול להיות דבר כזה? לפי איזה סעיף אתם יכולים להעמיד או
המשטרה יכולה להעמיד לדין או להטיל קנס, ואנחנו יודעים ששיטת הקנסות בארץ לא עובדת. ז"א, כל עוד אתה לא פגעת בישראלי. זה אותו דבר כמו תאונות דרכים, אתה נותן קנס, כל עוד אתה לוקח לו את האוטו, הוא ממשיך לנסוע במהירות מופרזת. הקנס בארץ לא יעבוד. רציתי לשאול, איך אתה יכול להעמיד לדין בן-אדם שבעצם כאילו הציע סיגריה לחבר שלו, לפי איזה חוק?
גלעד ארדן
מה שאתה רואה כרגע זה לא חוק גמור, זה תהליך איך נחקק חוק. בין היתר גם הנציגים של משרדי
הממשלה, מצביעים על בעיות בחוק, כמו הבעיה שאתה העלית עכשיו, באמת העלתה את זה נציגת משרד המשפטים. וכנראה שבנוסח הסופי של החוק שהוא יעבור ויכנס לתוקף, זה ירד הנושא של השידול. אז מה שאתה שואל כרגע זה שאלה נכונה, אבל זה שאלה שהיא על חוק שהוא עוד לא גמור. זה רק על התהליך כרגע.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע סיכום לחלק הזה של הישיבה. שעד הישיבה הבאה יובאו הנוסחים המתאימים,
תקיים ישיבת עבודה עם חה"כ איוב קרא כדי שאנחנו נוכל להתקדם עם הצעת החוק.

בכל מקרה אנחנו רואים בהצעת החוק הזאת, הצעה חשובה ואנחנו ערים שצריכים להיות בה עוד תיקונים בלא מעט נושאים. צריך לקחת בחשבון גם את התעודה של האחריות. בסה"כ להמיר את המאסר בקנס ולהחליט על איזה גופים להטיל אחריות אכיפה כדי שהחוק הזה יהיה אכן משמעותי.

תודה רבה.

אנחנו חוזרים לעניין המועדים בצו הקודם. אני הבנתי שני דברים. ולכן גם ביקשתי שתהיה התייחסות מחוץ לועדה כדי לראות אם להגיע להסכמות. הבנתי שלוח הזמנים של שמונת החודשים הוא מאוד בעייתי. מנגד אמרתי גם קודם שחלק מהדברים נלקחו בחשבון בגלל שממילא זה התעכב בתוך הועדה.
דוד טל
אני חשבתי שיש מקום לנסות להגיע לאיזשהו איזון. אני מוכרח לומר שבשלב מסוים אפילו
נטיתי לקבל את עמדת נציגי היבואנים משום שלא היו לי את הכלים ואין לנו את הכלים לבדוק ולבחון האם באמת הפרק הזמן הזה הוא כזה קריטי. ולא רציתי שיווצר מין מצב כזה של באמת חקיקה כמו בשוק והגם שנציג משרד הבריאות הסכים לעלות בחודש אחד נוסף, מעבר לשמונה החודשים.

אני סברתי מלכתחילה למצוא את הדרך באמצע לחודשיים, אבל אני מוכרח לציין היות ואני כאן רגיש לנושא הזה, שאנחנו נמצאים כאן עם אנשי האוצר, ובמקרה הזה היתה איזה שהיא קובלנה כנגד משרד הבריאות, שהיו הסכמות עם משרד הבריאות לגבי ארבעה חודשים נוספים. והיו הסכמות שכאלה. אני חושב שהסכמות צריכים לקיים. אבל היות ובסופו של יום, לא אנשי הבריאות ולא אנשים אחרים קובעים בנושא הזה, אלא חבר הכנסת, חשבתי לנכון שחודשיים נוספים מעבר לשמונה חודשים, יהיה איזשהו איזון בקטע הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים