ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/12/2003

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 26), התשס"ד-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים