ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/12/2003

ביטול יח' הפיקוח של משרד החקלאות והבריאות (פיקוח על הצומח והחי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים