ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/12/2003

סעיף 96 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - תיקון פקודת המכרות

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/76522
ועדת הכלכלה
22.12.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7652
ירושלים, י"ט בטבת, תשס"ד
13 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 115
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ז בכסלו התשס"ד (22 בדצמבר 2003), שעה 10:00
סדר היום
סעיף 96 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון פקודת המכרות
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
שאול צמח סגן הממונה על התקציבים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכרסעיף 96 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים
2004(תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003- תיקון פקודת המכרות
היו"ר שלום שמחון
סעיף 96 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון פקודת המכרות. בקשה לחלוקה לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת. הוועדה קיימה דיון ב-19 בנובמבר בנושא הזה. שמענו את כל הצדדים. הבנו שיש בעייתיות מסויימת עם הנתונים.
שאול צמח
אנחנו בדקנו את הנתונים כפי שהוצגו בוועדה על ידי חברות הכרייה. נוכחנו לדעת שיש אי התאמה בין הנתונים הכספיים או הדוחות הכספיים ובין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לא הצלחנו למצוא עד לרגע זה את ההסבר לזה, לכן נמשיך את הבדיקה ונראה מה הם הנתונים הנכונים. לפי זה נראה אם אנחנו ממשיכים עם ההצעה כפי שהיא, או שאנחנו מכניסים תיקונים בהצעה בהתאם למצב הענף בפועל. זאת הסיבה שביקשנו מהוועדה לדחות את הדיון בנושא הזה למועד מאוחר יותר, שהוא מועד שיתואם בין אגף התקציבים לוועדה.
לאה ורון
כשהמשמעות של דחיית הדיון היא שאותו סעיף לא יוכל לבוא למליאת הכנסת ביחד עם הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004.(תיקוני חקיקה).
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נציע לפצל את החוק הזה מחוק ההסדרים. הוא ישוב לשולחן הוועדה אחרי הפיצול.
מלי פולישוק-בלוך
למה לא לנצל את ההזדמנות ולבטל אותו לגמרי?
היו"ר שלום שמחון
אם הוא יחזיר אותו בחזרה עדיף שהוא יהיה פה, כי אנחנו כבר התחלנו ללמוד את הנושא.
אתי בנדלר
ההליך שאגף תקציבים מבקש מהוועדה לבצע הוא הליך לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת, שאומר כדלקמן: "הוועדה רשאית בכל עת, על פי יוזמתה, להביא לפני הכנסת הצעה שהכנסת רשאית לדון ולהביא בפניה רק חלק מחוק שהועבר לוועדה. הצעה כזאת תחשב כקריאה ראשונה חדשה של חלק החוק". הוועדה מחליטה להביא בפני המליאה לאישור את בקשתה לחלק את הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 באופן שסעיף 96 לא ייכלל בנוסח שיובא לקריאה שנייה ושלישית. אם המליאה תאשר את זה, הוא ייחשב כאילו הוא עבר שוב קריאה ראשונה.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד פיצול?

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – 0
נמנעים – 0
מלי פולישוק-בלוך
אני בעד ביטול החוק. מצב השוק הוא כזה שאי אפשר להטיל מס נוסף על אנשי המכרות. זה לחנוק עוד יותר את מי שבקושי מתפרנס במדינת ישראל.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו החלטנו על הפיצול. אנחנו נעביר את זה למליאה לאישור.

הישיבה ננעלה בשעה 10:22

קוד המקור של הנתונים