ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/12/2003

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004(תיקוני חקיקה),התשס"ד-2003 סעיפים 109-עסקאות גופים ציבוריים, 113-העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים