ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/12/2003

סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - תיקון חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/74662
ועדת הכלכלה
08.12.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7466
ירושלים, כ' בכסלו, תשס"ד
15 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 104
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ג בכסלו התשס"ד (8 בדצמבר 2003), שעה 10:00
סדר היום
סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
מוזמנים
גלית אסף-שנהר רכזת חקלאות אגף תקציבים, משרד האוצר
יעל ארנון רפרנטית חקלאות אגף תקציבים, משרד האוצר
יוסי גורדון אגף תקציבים, משרד האוצר
גלעד ריקלין רכז אגף תקציבים, משרד האוצר
אמיר אסרף אגף תקציבים, משרד האוצר
חנה פרנקל,עו"ד לשכה משפטית, משרד האוצר
שבתאי לוי מנהל תחום המחירים, משרד התעשייה והמסחר
חנה טירי,עו"ד לשכה משפטית, משרד התעשייה והמסחר
רוני נויבואר,עו"ד משרד המשפטים
שרון ברנשטיין משרד המשפטים
איריס רש,עו"ד מחלקה משפטית, איגוד לשכות המסחר
אדית הנדל איגוד לשכות המסחר
ניר קנטור אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים
רונן רגב תחקירן ראשי, המועצה לצרכנות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר


סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004
(תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003
– תיקון חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
היו"ר שלום שמחון
סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
חנה פרנקל
התיקונים בחוק הפיקוח כוללים 3 תיקונים עיקריים שנבעו מהצורך ומהפרקטיקה של היישום של החוק. הראשון בהם הוא הרחבה של הגדרת המחיר העולה על המחיר הקובע של המצרך או השירות המפוקח. המטרה של התיקון הזה היא לתת ביטוי לכל הרכיבים ולכל הפרמטרים שמרכיבים היום מחיר כלכלי. המציאות בשטח היא כזאת שגם אם היה לנו מחיר של שירות או מוצר מפוקח, אז גופים עסקיים יכלו די בקלות לעקוף אותו על ידי שינויים.
היו"ר שלום שמחון
אפשר יהיה למכור את זה באריזה אחרת?
חנה פרנקל
אנחנו לא מדברים על ההיבט של הצרכן, אלא אם הרעו את תנאי האשראי או תנאי האספקה של המצרך. היתה יכולה להיות סיטואציה בה הם היו יכולים להגיד שהם מורידים מהמחיר המפוקח אבל מריעים את תנאי האשראי, ואז השאלה היא אם המכלול של כל השינויים שמחד מטיבים אבל מאידך מרעים זה שינוי או הטבה במחיר. אנחנו מציעים להרחיב את ההגדרה של המחיר.

בחוק הפיקוח יש 3 רמות פיקוח, האחת דרקונית ביותר שממש משנים את המחיר או את שיעור העלאה, השנייה זה שמצלמים את מחיר השוק ואז כל בעל עסק שרוצה לשנות את המחיר המפוקח צריך להגיע לשרים בבקשה, ורמה שלישית זה רמת פיקוח שאז צריך לדווח על מחירים מסויימים שהשרים נקבו בצווים.
אתי בנדלר
כמה מצרכים מפוקחים היום במסגרת החוק?
חנה פרנקל
מדובר בעשרות.
חנה פרנקל
ראינו עסקים מורכבים שיש להם כמה תחומי פעילויות. הפיקוח על אותם מחירים הוא מאוד מורכב . אין לנו את החלוקה הפנימית של סוגי הפעילויות, לכן יש חשש של סבסוד צולב בין אותם תחומי פעילות. אין את רמת השקיפות והבקרה הנאותה בתוך הפעילות של הגוף שתאפשר את הפיקוח. אנחנו מציעים שרק אם היה צורך חיוני יצביעו על סוגי מוצרים או שירותים שבהם תידרש רמת דיווח או הצגה חשבונאית של אותן פעילויות של העסק בצורה שתתן שקיפות ובקרה טובה יותר על הפיקוח.

התיקון השלישי נובע מהפרקטיקה. כיום יש חובה לספק כל מידע שהמפקח דורש. יש סנקציה על מי שמוסר מידע כוזב. בפועל מה שקורה הוא שהמון גופים לא מסתכנים בהצגת מידע כוזב, הם פשוט מעכבים את המידע הזה אצלם. אנחנו הוספנו איזו שהיא סנקציה על מי שנמנע למסור את המידע. עונשו יהיה קטן יותר מאשר מי שמוסר מידע כוזב, שזה שנה במקום שנתיים.
היו"ר שלום שמחון
איך זה נוגע ל"תנובה"?
גלית אסף-שנהר
בגלל שמפקחים על המוצרים שלהם. זה נוגע לכל המוצאים המפוקחים.
אתי בנדלר
אולי יוכלו להורות להם לעשות חשבונות נפרדים לחלב, ללבן, לקוטג'.
חנה פרנקל
הכוונה היא לחטיבות פעילות, לא למוצרים.
שבתאי לוי
אנחנו בעד התיקונים. מאז ומתמיד התייחסנו לתנאי אשראי כחלק מהמחיר. עד היום לא הרגשנו צורך לדרוש הנהלת חשבונות נפרדת, אבל אני חושב שבמקרים מסויימים זה יכול להיות חיוני.
היו"ר שלום שמחון
כמה מוצרים נמצאים בפיקוח במדינת ישראל?
שבתאי לוי
המשרד שלנו מפקח על 30 -40 מוצרים. משרד התעשייה והמסחר מפקח על רוב השירותים שנמצאים בפיקוח. כמובן שיש את המשרדים הנוספים.
היו"ר שלום שמחון
אפשר לקבל את הרשימה של המוצרים? אנחנו נבקש מהאוצר לישיבה הבאה את רשימת המוצרים המפוקחים ואת חלוקתם לפי משרדים.
איריס רש
אם יש אפשרות למסור את המידע, אז אין כל סיבה לדרוש מערכת חשבונית נפרדת כי זה רק הטלת עלויות נוספות. אפשר לדרוש את כל המידע לגבי מוצר מסויים ולקבל אותו.
ניר קנטור
אנחנו מתנגדים לשלושת הסעיפים. יש פה עלויות נוספות על היצרנים. יש כבר היום בחוק את כל מנגנוני הפיקוח הנדרשים. אותו יצרן צריך לדווח. יש הגדרות מאוד מחמירות איתו מה קורה אם הוא לא מעביר את הדיווחים. אין ספק שזה יועיל מבחינת המדינה, אבל אם ממילא היום נדרש ממנו להעביר את הדיווחים אז למה צריך עוד.

גם ההגדרה של המחיר הופכת להיות מאוד רחבה, כאשר ההגדרה היום מכילה את הנושא של תנאי אשראי. ההרחבה של ההגדרה תעשה איזה שהוא סרבול מבחינת תנאי ההתקשרות. אם יש לנו לקוח שהוא מאוד בעייתי אז נעדיף לא למכור לו את המוצרים.
אתי בנדלר
אתה מדבר מנקודת עמדתו של מוכר?
ניר קנטור
מנקודת מבטו של מוכר. ברגע שאני אראה שהלקוח מסוכן כיוון שיש לו רקורד בעייתי בבנקים אני אמנע מלמכור לו.
חנה פרנקל
אתה אומר שנקבע. זה לא עניין של נקבע. צריך להסכים מה המטרה של החוק. המטרה של החוק היא לפקח על התנהגות מונופוליסטית, כאשר בשורה התחתונה זה גם מטיב עם הצרכן. אין חולק שכל התנאים האלה הם חלק מהמחיר. זה לא שתהיה קביעה מה הם תנאי הערבות או תנאי הפיקדון. Once קבעת שמוצר מסויים ראוי שיהיה מפוקח צריך לקחת את מכלול הפרמטרים, כאשר תנאי האשראי זה חלק אינטגרלי.
רונן רגב
אנחנו תומכים בתיקון ומברכים עליו. אנחנו נתקלים לא מעט פעמים בסיטואציות של עסקים שנדרש מהם מידע לצורך פיקוח על מחירי המוצרים או שירותים והם פשוט לא נותנים אותו. בחלק מהמקרים זה אפילו לא נדרש במידה מספקת. יש גם את הנושא של חשש להעמסה של עלויות. ברור שכשיש לעסק שני מוצרים, האחד בפיקוח והשני לא, התמריץ הכלכלי הוא להעמיס כמה שיותר עלויות על המוצר בפיקוח.
נציג הלשכה המשפטית באוצר
קיימת חשיבות לברר ולוודא כיצד הדברים מתנהלים גם לגבי מוצרים שלא בפיקוח. קיים חשש וחשד שמועמסות עלויות של ייצור או של גורמים אחרים על המחיר המפוקח. לא תהיה אפשרות למי שקובע את המחיר ללכת לוודא מה העלויות הנכונות של המחירים המפוקחים והמחירים הלא מפוקחים. ייתכן שאנחנו לא נקבל את הנתונים הנכונים כאשר אנחנו קובעים את המחיר המפוקח. ללכת להוציא גורמים כאלה ואחרים מתוך החוק זה דבר שהוא קשה, שהוא בלתי אפשרי, לכן על השרים שקובעים יש שורה של הוראות בחוק.
אתי בנדלר
איך תינתן ההוראה? איך הציבור ידע שמדובר בהוראה פלילית?
גלעד ריקלין
לא מדובר בגופים קטנים, אלא במונופולים גדולים.
היו"ר שלום שמחון
מה תהיה הטכניקה?
גלעד ריקלין
יש ועדות מחירים שמתכנסות.
היו"ר שלום שמחון
מה אני צריך לעשות כדי לבדוק את הנס קפה של "עלית"? מה אני עושה כדי לראות אם יש הפרדה בין הבמבה..?
גלית אסף-שנהר
השאלה מה מפוקח.
היו"ר שלום שמחון
אתה עולה על האוטו ונוסע ל..?
לאה ורון
לא הוזמנו לדיון חברות הדלק. אני מבקשת שיתאפשר לגורמים הנוספים להביע את העמדה שלהם.
חנה פרנקל
תיקון חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 95. בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (1) בסעיף 1 – (א) בהגדרה "מחיר", בסופה יבוא "לרבות תנאי הספקה או אשראי, וכן כל תנאי אחר, שקבעו השרים, שיש בו כדי להשפיע על מחירו של מצרך או על שכר של שירות, לרבות תנאי פיקדון או ערבות הדרוש במישרין לשם הספקת המצרך או השרות;
אתי בנדלר
למה הכוונה במילים "שקבעו השרים"?
חנה פרנקל
תנאי ההספקה או האשראי נתפסים כחלק מהמחיר. כל רכיב אחר זה שיקול דעת של השרים.
ניר קנטור
באיזה סוג עסקאות מדובר?
חנה פרנקל
כל עסקה של הספקה או שירות.
ניר קנטור
אני לא מבין על איזה סוג שירות כן מדובר.
גלעד ריקלין
ערבות שבתי זיקוק דורשת מחברות דלק.
היו"ר שלום שמחון
אתם מתנגדים?
ניר קנטור
כן.
היו"ר שלום שמחון
אתם צריכים למצוא את הדרך באמצעות איזה שהוא חבר כנסת להביע את ההתנגדות שלכם.
חנה פרנקל
אם מעונות יום דורשים ערבויות או פקדונות מראש, אז זה בהחלט רלוונטי מה גובה הערבות או הפיקדון לצרכן הבודד.
ניר קנטור
הדוגמה שלך היא דוגמה שונה מהדוגמה שהוצגה קודם.
חנה פרנקל
זה סמכות שהיא בשיקול דעת. אני לא אומרת שמחר יתחילו לפקח על תנאי הערבות או הפיקדון במעונות יום. אני רק הבאתי דוגמה של שירותים נוספים.
רוני נויבואר
במעונות לקשישים, לדוגמה, יש ביטוי מאוד משמעותי לפיקדון שניתן, שהוא הרבה פעמים מאוד גבוה והוא נשחק עם השנים.
אתי בנדלר
זה אומר שהתיקון מאוד חשוב. מה שאתה מנסה לתקוף זה את שיקול הדעת שיופעל מתי להביא את זה בחשבון או לא, ואז כמו שיקול דעת מינהלי זה יהיה נתון לתקיפה משפטית.
ניר קנטור
יש פה את העניין של הצרכן מצד אחד, ומצד שני את העניין של חברות הדלק שצריכות להתחרות או דברים מהסוג הזה, שאז זה כבר התערבות במסחר. זה לא משפיע על המחיר הסופי, להבדיל ממה שנאמר פה.
חנה פרנקל
ודאי שכן.
היו"ר שלום שמחון
הנימוקים שאתה מביא הם כרגע לא מספקים. אתה יכול לחשוב על נימוקים אחרים לדיון הבא.
חנה פרנקל
(ב) בהגדרת "מחיר העולה על המחיר הקובע", אחרי "לרבות תנאי הספקה או אשראי יבוא "או תנאי אחר שקבעו השרים לפי ההגדרה "מחיר", וכן שינוי בתנאי מהתנאים האמורים," ובמקום "בהשוואה לתנאים האמורים" יבוא "בהשוואה לתנאי או לתנאים כאמור"; (2) אחרי סעיף 29 יבוא: 29א(א) בלי לגרוע מהוראות חוק זה, רשאים השרים, אם ראו כי קיים צורך חיוני בכך משיקולים של טובת הציבור, לשם השגת מטרות הפיקוח לפי פרקים ה' או ו', לקיים מערכת חשבונאית נפרדת בין מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין, הכל כפי שיורו; לעניין זה, "מגזר פעילות" – תחום שבו מתבצעת פעילות הנוגעת, במישרין או בעקיפין, למצרך או לשירות. (ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיו כלליות או מיוחדות לאדם מסויים או לסוגי מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות.
אתי בנדלר
נניח שאנחנו מדברים על הוראה שנוגעת למגזר פעילות במשק, או סוגי מצרכים שנוגעים ליצרנים שונים, האם אתם מצפים שההוראה תהיה אישית או שאתם חושבים שהיא תהיה הוראה כללית? אני חושבת שראוי לפרסם אותה בצורה של חקיקת משנה, דהיינו בצו.
חנה פרנקל
זה מה שיקרה.
אתי בנדלר
הדברים צריכים להיאמר.
חנה פרנקל
ככל שיהיה לחיוב אופי יותר מחייב וכללי הוא יהיה בצו, אבל אם הוא יהיה פרטני אז אין טעם לפרסם.
אתי בנדלר
אני מציעה שייאמר מפורשות שהוראות כלליות וכן הוראות המתייחסות לסוגי מצרכים, שירותים או למגזרי פעילות יהיו בצו.
חנה פרנקל
אני חושבת שזה מצמצם, כי הרבה פעמים פיקוח של מצרך מאוד מסויים אנחנו מפרסמים בצו.
אתי בנדלר
אני מציעה לכתוב "מבלי לגרוע מהוראות חוק זה, רשאים השרים, אם ראו כי קיים צורך חיוני, להורות בצו למי שחל עליו.." אני מציעה שבישיבה הבאה תביאו הצעת נוסח.
היו"ר שלום שמחון
אם לא, אז זה יהיה כמו שאתי הקריאה עכשיו.
איריס רש
מהמילים "להורות למי שחל עליו צו לפי סעיף 12" משתמע כאילו זה חל גם על קמעונאים, כשלמעשה הפיקוח נוגע ליצרנים. צריך, אולי, לחדד את זה בצורה יותר ברורה.
היו"ר שלום שמחון
את יכולה להסביר לי למה את מתכוונת?
איריס רש
צריך לחדד או להבהיר שזה לא חל על קמעונאים.
חנה פרנקל
החוק הזה לא הולך אחרי הגדרות של יצרן, משווק, קמעונאי, אלא על מוצר. הוא יכול לתפוס כל חוליה. זה יכול לתפוס גם ספק לספק.
איריס רש
אבל פה הקמעונאי לא קשור לקביעת המחיר.
אמיר אסרף
ודאי שכן.
אתי בנדלר
האם על סמך ההוראה הזאת יכולים השרים לבוא לשופרסל ברחוב אגרון ולהגיד להם לנהל מערכת חשבונאית נפרדת למצרכים כאלה וכאלה? האם זאת התוצאה?
חנה פרנקל
הסמכות ניתנת כשיש צורך חיוני שהוא לטובת הציבור.
אמיר אסרף
אם קיים צורך חיוני בכך אז זה שיקול של טובת הציבור.
אתי בנדלר
האם הכוונה שלכם היא להורות לשופרסל ברחוב אגרון לנהל מערכת חשבונאית נפרדת?
אמיר אסרף
לכאורה לא, כי זה לא חיוני.
אתי בנדלר
הפיקוח מתחיל בייצור, בשיווק עד שהוא מגיע למוכר האחרון של זה, ולכן יכולים השרים להורות לקמעונאי מסויים, במקום מסויים..
גלית אסף-שנהר
גם היום מותר להם לפקח ולדרוש מאותו שופרסל את הנתונים.
שבתאי לוי
גם אריזה של 1 קילוגרם נתונה לפיקוח מחירים. אנחנו אף פעם לא יורדים לרמת הקמעונאי.
אתי בנדלר
לכאורה, מבחינה משפטית יכולה להתעורר בעיה, אבל ברמה הפרקטית התשובות הן די משביעות רצון, כי קשה להאמין שניתן יהיה להפעיל את שיקול הדעת ולקבוע שיש כאן צורך חיוני..
שבתאי לוי
אנחנו מניחים שישנה תחרות בין הקמעונאים. לא נלך לפקח על כל קמעונאי וקמעונאי. הפקחים שלנו עוברים בין החנויות לבדוק אם המחיר לצרכן נשמר, אבל אף פעם הם לא יידרשו הנהלת חשבונות נפרדת.
חנה פרנקל
בכל החוק הזה אין שום החרגה בסעיף מסויים, במוצרים מסויימים.
היו"ר שלום שמחון
אפשר להחריג את הקמעונאים?
אמיר אסרף
זה לא עניין שהוא נטפל מחר בבוקר לסופר באגרון כי הוא עצבן אותו ביום שישי עם העיתון.
היו"ר שלום שמחון
אם העמדה שלכם לא מתקבלת בנושא מסויים, אז יש לכם כלי נוסף להשתמש בו מול מה שאתם קוראים לו מונופול.
גלית אסף-שנהר
2 שרים צריכים להפעיל שיקול דעת.
שבתאי לוי
אין לנו שום נגיעה למונופולים קטנים ומקומיים. יכול להיות בעל מכולת ביישוב מבודד שיש לו מונופול באותו מקום. אנחנו לא נחיל עליו פיקוח. גם הממונה על ההגבלים העסקיים לא מתעסק עם מונופולים כאלה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו בישיבה הבאה נקרא את הסעיף השלישי. אנחנו ניתן הזדמנות לגופים להשמיע את עמדתם. אם התאחדות התעשיינים ורשתות המסחר ירצו להעביר בכתב את עמדתם הם יוכלו. אם לא תשכנעו אני אתמוך בעמדת הממשלה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים