ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/12/2003

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים) (תיקון), התשס"ד-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/75282
ועדת הכלכלה
9.12.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7528
ירושלים, כ"ז בכסלו, תשס"ד
22 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 108
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שלישי, י"ד בכסלו התשס"ד ( 9 בדצמבר 2003 ), שעה: 11:30
סדר היום
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים) (תיקון)
התשס"ד-2003
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
דוד טל
אליעזר כהן
מוזמנים
עו"ד חגית אייזנמן - הלשכה המשפטית, המשרד לתשתיות לאומיות
עו"ד זאב גרוס - הלשכה המשפטית, המשרד לתשתיות לאומיות\

עוזי מרדכי - מהנדס איגוד תעשיות המתכת, התאחדות התעשיינים
עו"ד רועי דגן - יועץ משפטי, תדיראן מוצרי צריכה
בני גולדשטיין - מנכ"ל תדיראן מוצרי צריכה
סורין לוי - סמנכ"ל תדיראן מוצרי צריכה

נעמה בר-גד - מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר
ראובן קמחי - מנהל תמיכת מותג, קריסטל מכונות ומוצרי חשמל
דורון עמיר - מנכ"ל חברת אקון טק
ישראל פלוך - אחים סקאל
עדי פרי - מנהל מחלקת יבוא, טורנדו ר.ע. מוצרי צריכה

רונן רגב - תחקירן ראשי, המועצה לצרכנות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אושרה עצידה
תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים) (תיקון)
התשס"ד-2003
היו"ר שלום שמחון
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים) (תיקון), התשס"ד-2003. עו"ד זאב גרוס, בבקשה.
עו"ד זאב גרוס
התקיימו דיונים עם נציגי היצרנים בנושאים שונים. אנחנו סיכמנו טבלה של COP, דהיינו מקדמי יעילות, והתקדמות במהלך השנים עד שנת 2011 עם בדיקה מחדש שתתקיים בשנת 2009. התקנות נוסחו והוכנס גם אלמנט של דירוג אנרגטי שזה דבר שהוא מקובל גם באירופה. התקנות יצאו בשבוע שעבר לעיון כל הגורמים לפני משלוח למשרד המשפטים.

התקנות המקוריות קובעות שמקדם יעילות 3 ייכנס לתוקף בראשון לינואר 2004, וזו הבעיה שעמדה בפני כל היצרנים ובגלל זה באו בפני כבוד הוועדה. אנחנו מבקשים לדחות את המועד הזה בשנה בכדי לבצע את השלמת התקנת התקנות החדשות.
דוד טל
למה צריך לדחות את זה לשנה?
עו"ד זאב גרוס
אם הוועדה תקבע מועד קצר יותר אז בבקשה. אנחנו כיום במצב שהפצתי את הנוסח המתוקן לכל הגורמים כאשר מדובר בעשרה גורמים שקיבלו את התקנות והם צריכים להעיר עליהם. אני ביקשתי שזה ייעשה תוך חודש. זה מכניס אותנו לתחילת ינואר. עד שאנחנו נסיים את הניסוח יעברו עוד שבועיים ואז אני מעביר את זה למשרד המשפטים.
אתי בנדלר
זה ייקח יותר משבועיים כי אם תהיינה הערות תצטרך לשקול אותן.
עו"ד זאב גרוס
כן. אני מעריך שאני יכול להעביר את זה למשרד המשפטים לקראת סוף פברואר או אמצע מרץ. יהיו לפחות עוד שני סיבובים במשרד המשפטים וזה גם כן ייקח זמן וכך יוצא שאנחנו לקראת המחצית השנייה של השנה. אני מקווה שברבעון השלישי של 2004, הוועדה תוכל לדון בזה. אני לוקח לעצמי קצת מקדם ביטחון מבחינת לוח הזמנים.
היו"ר שלום שמחון
מר רגב, אתה בוודאי מתנגד לעניין.
רונן רגב
אני קודם כל מופתע. כל המידע שנמסר כרגע הוא מידע חדש לגמרי שלא הגיע אלינו. בעבר משרד התשתיות הזמין אותנו לכל הישיבות או לדיונים בנושא הזה. פתאום זה נעלם לחלוטין. אנחנו לא קיבלנו את התקנה החדשה. לא קיבלנו הסבר שמבקשים לדחות את השלב הבא בגלל שיש תקנה חדשה. לא צירפנו אותנו לישיבות האלה למרות שמשרד התשתיות עצמו מודה שיש פה עניין צרכני מובהק. הוא גם העביר אלינו פרטים מדהימים לגבי הנושא הזה. העברתי אליך העתק עם הרבה מאוד נתונים על האינטרס.
היו"ר שלום שמחון
כן, קיבלתי.
רונן רגב
מדובר על תקנה שהמהלך הכולל שלה לפי הערכה שלהם, אמור לחסוך כ-700 מיליון שקל לציבור הצרכנים. לא מדובר בחיסכון מבוטל.
היו"ר שלום שמחון
אני חוזר לדיון הקודם שהיה לנו בנושא הצמיגים. מדווח לנו עכשיו חבר הכנסת דוד טל שהעוזר שלו עשה בדיקה אצל פנצ'רים מאכרים, ובחמישה מקומות שבהם הוא היה נמצאו מנהלים מקצועיים.
רונן רגב
זה מאוד בעייתי שיש פה איזשהי בחירה סלקטיבית מתי כן פונים לארגוני הצרכנים ולנציגי הציבור להשתתף בדיונים האלה ומתי לא. האינטרס של ציבור הצרכנים בנושא הזה לא פחת.

אנחנו העלנו בפני משרד התשתיות ובפני היצרנים, גם בוועדה הזו, דרישה מאוד מאוד בסיסית שעומדת בבסיס התחרות וזה משפר את הגילוי לצרכנים. ליצור חובה שכל פרסומת למזגן תכלול גם את מקדם היעילות האנרגטית שלו.
היו"ר שלום שמחון
ישנן שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לא לקבל את הדחייה של השנה אלא לעשות את זה פחות מזה. בכל מקרה, תהיה בישיבה הזו דחייה. לא נעלמה מעיני הוועדה בישיבה הקודמת העובדה שהשוק המקומי בין היתר נשען על כוח אדם שצריך לתכנן אותו מראש. בישיבה הקודמת הבהרנו שאין לנו בתקופה הזו עניין ללכת למהלך שיקשה על החברות שעוסקות בשוק המקומי ויאלץ אותן להביא תקנים ממקומות אחרים על חשבון עובדים מהשוק המקומי. הבהרנו את העניין הזה באופן ברור. אני לא פותח עכשיו דיון מחדש. אנחנו צריכים להחליט עכשיו האם הארכה שתהיה היא ארכה של חצי שנה או של שנה כפי שהוצע כאן על ידי שר התשתיות. אני מציע שנתמקד בנקודה עצמה ושלא נפתח את הדיון.
רונן רגב
לדעתנו, אם יש כבר דחייה אז צריך לקצר את זה ככל הניתן כי הנזק הוא נזק מתמשך לציבור הצרכנים, הוא לא נפסק. אבל יש פה עניין של איך מתבצע הדיון. התחיל פה מהלך של הפיכת הדיון ליותר ציבורי. גם הוועדה בסיכום בישיבה הקודמת דרשה נתונים. אולי הוועדה קיבלה נתונים, אנחנו לא יודעים. הוצגו פה איומים על זה שיהיו פה פיטורים המוניים. אתה סיכמת בישיבה הקודמת שאתה רוצה לקבל נתונים איך נערכו מ-2000 עד 2004 לנושא הזה. לא ברור איך פתאום מתקופה של עשר שנים שבהן צריך להיערך, מ-2000 ועד 2010, הם כן מסכימים ל-2005. כלומר, יש פה הרגשה שאולי זה כן יותר עניין של משא ומתן של לדחות את זה בעוד ועוד חודשים. צריך שההחלטה בסופו של דבר תתקבל על סמך נתונים שקופים שיוצגו כאן.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להיות הגון בעניין. אין מבחינתי צורך לעשות משהו שאני לא אוכל ליישם אותו גם בפעם הבאה. אם אני קובע את זה לחודש יולי שהוא שיא העונה אז זה לא רלוונטי, אני עושה מעצמי קרקס, הם יבואו לבקש ממני דחייה. ולכן בכל מקרה, אני יכול לדבר רק על החורף הבא. אנחנו יודעים בדיוק מתי מתחיל החורף הבא ואלו הם התאריכים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. אנחנו יכולים להסתדר פה כדי להגיע לאותה תוצאה. אפשר למתוח את הדיון עכשיו ולהסביר למה יש פה קומבינציה, או משהו כזה, ממילא לא נרד לעומק העניין. אם יש משהו עקרוני שמחייב אותנו לדחיית התקנות האלה אז אני מוכן לשמוע אותו. אם לא, מבחינת לוח הזמנים זה נראה לי בהחלט סביר. אני לא אעשה משהו שיגרום להם ללכת הביתה בשיא העונה שלהם.
דוד טל
אדוני היושב ראש, אני חושב שפרק הזמן של שנה שאנחנו נותנים להם הוא די והותר. אם נכון מה שנאמר פה שמדובר על סכום של 700 מיליון שקלים אז מדובר בהרבה מאוד כסף לציבור הצרכנים. אבל, אני מוכן גם ללכת לקראת ולו רק שייאמר כאן שלא תשמע שום טענה נוספת לדחייה נוספת. זאת אומרת, 2005 זה 2005 ומזה אנחנו לא חוזרים. אם אנחנו דוחים את זה אז זה בתנאי שלא תישמע טענה בשנת 2005 שרוצים לדחות את זה לשנת 2006.
עו"ד זאב גרוס
משרד התשתיות היה מוכן לעמוד בכך שזה יהיה בראשון לראשון 2004. אנחנו באנו לקראת הבקשה של היצרנים ובקשת הוועדה שעמדה על המצוקה של היצרנים המקומיים. אנחנו בדעה שאנחנו שיפרנו את המצב בהרבה.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טל מבקש באופן ברור התחייבות של היצרנים שלוח הזמנים שנקבע פה הוא לוח הזמנים ושאין להם כוונה בתואנות של פיטורים או של היערכות או שינויים ארגונים, לבקש דחייה נוסף. זה כמובן יירשם בפרוטוקול, אם אכן תבוא בקשת דחייה כזו.
ראובן קמחי
עם כל הכבוד לייצור המקומי צריך לראות העובדה שהיבואנים מספקים בערך פי 5 ממה שהייצור המקומי נותן. היצרנים המקומיים מייצרים היום בחוץ לארץ והם מביאים את זה לארץ תחת שמם. "אלקטרה" פתחה מפעל בסין והיא מייבאת את זה לארץ.

מדאיגה אותי העובדה שאנחנו לא מסתכלים על העסק כעסק כולל. אנחנו מדברים על יעילות. יש מיליון דרכים להשיג את היעילות הזו. באירופה אף אחד לא מדבר על אנרגיה, גם ארצות-הברית לא מדברת על אנרגיה. היא קונה בסין את כל התוצרת שהיא זקוקה והיא לא מדברת על אנרגיה בכלל. אפשר להשיג את היעילות אם ישנו את סוג הגז.
היו"ר שלום שמחון
ראובן, אתה יבואן. אני רוצה למקד את הדיון. בדיון הקודם למדנו על יעילות אנרגטית והדיון עכשיו הוא לא על העניין הזה. מה שעמד ביננו לבין אישור התקנה הזו זה מועד הדחייה ומחויבות של היצרנים המקומיים.
ראובן קמחי
השוק הזה הוא פרוץ לכל עבר מאחר והאנשים שעוסקים בזה הם אנשים שבאים לשלושה חודשים, מתקינים את המכשיר ובזה גמרו את העסק. כלומר, אנשים לא מקצוענים, אין הרשאה לנושא הזה.
דוד טל
מר קמחי, זה כבר מאחורנו. התקנות האלה צריכות להיכנס בשנת 2004 ויש בקשה שהן לא תיכנסנה לתוקף ב-2004 אלא בשנת 2005 משום שזו אולי גזירה שלא תוכלו לעמוד בה ובגלל סיבות אחרות. אנחנו ברוב טובו של היושב ראש, מסכימים לקבל את זה. אני אומר שאני מסכים לקבל את זה ולו רק שלא תשמע טענה בשנת 2005 לדחות את זה ל-2006.
ראובן קמחי
אין פה נציג של משרד העבודה, אבל אני אומר שהמצב הוא בכי רע. כשאנחנו מדברים על החלפת סוג גז אנחנו מדברים על לחצים של 450 PSI ואני לא מאמין שטכנאי מהשורה מסוגל - - -
לאה ורון
ראובן, האם יש לך קושי כלשהו עם מועד הדחייה שמוצע פה לוועדה לאשר?
ראובן קמחי
אני לא מאמין שאנחנו נגיע למקדם 3 האמיתי הזה כי מכון התקנים יודע היום שלמקדם 3 הזה הוא לא מסוגל להגיע. האפשרות האמיתית היא באמת לשנות את הגז ואז אפשר לעשות את זה יפה מאוד. אבל, צריך אז סוג אחר בכלל של אנשים שיעסקו במטריאה הזו.
היו"ר שלום שמחון
נציג "תדיראן", בבקשה.
בני גולדשטיין
התקנה החדשה, העדכון כפי שהוא מובא בפניכם, מבחינתנו הוא בסדר גמור. ראשון לראשון שנת 2005 הוא מועד שמקובל עלינו ונערכנו לקראתו.
עדי פרי
באירופה וביפן עובדים על תקן שמדרג את היעילות האנרגטית כאשר הצרכן יכול לבדוק. המידע מובא לחלוטין בפני הצרכן כי צריכת האנרגיה, היעילות, מסומנת היום, ובעתיד זה ידורג גם כן בדרוג מספרים. אם צרכן רוצה להשקיע יותר כסף ולקנות מזגן עם מקדם יעילות של 2.8 או 3.2 אז שישקיע ויקנה.
היו"ר שלום שמחון
הצרכן ממש מבין בזה.
עדי פרי
על כל מזגן בחנות יש תווית אנרגיה והנתונים מופיעים. התקן קבע בכוונה שהמדבקה על מזגנים תהיה בצבע צהוב ובולט, במקום גלוי. יש מספר נתונים שצריכים להיות עליה.
היו"ר שלום שמחון
האם אדם שגר בשיכון המזרח מבין בזה?
עדי פרי
אדם בשיכון המזרח מבין אם האוטו נוסע 18 ק"מ לליטר או 24 ק"מ לליטר או 3 ק"מ לליטר? הוא מבין, הוא יודע. הוא גם יודע כמה ביטוח הוא משלם על האוטו.

אנחנו עובדים עם המפעלים הגדולים ביותר בסין לייצור מזגנים. מפעל מספר אחד של מזגנים מייצר 4.5 מיליון מזגנים, ומספר שתיים מייצר 4 מיליון מזגנים. השלישי מייצר קצת פחות מזה. כולם עובדים עם גז ידידותי לסביבה, גז 410A, ולא עם COP 3.
דוד טל
אדוני היושב ראש, בעיקרון אני מתנגד לדחיות כאלה. אתה הצעת לי משהו וקיבלתי את זה. אבל אם אנחנו חוזרים אחורנית - - -
היו"ר שלום שמחון
בשביל זה אני אומר שאני לא פותח את הדיון. כרגע אני מדבר רק על הראשון לראשון 2005, דחייה של שנה. הויכוח התקיים גם בישיבה הקודמת ואמרו לי שיש גם כל מיני מחויבויות בינלאומיות וכן הלאה. לא נחזור חזרה על הדיון. האם יש לכם בעיה עם דחייה לשנה, האם אתם רוצים להציע שנתיים או ארבע שנים?
ראובן קמחי
אני מדבר על יבוא מסין. היום הם הספקים מספר אחד בעולם. 20 מיליון מכשירים יוצאים ממפעלים מסודרים. בשביל שיבואן סביר יוכל להניע את התהליך, הוא צריך לפחות שנתיים.
היו"ר שלום שמחון
כלומר, אתה מציע את הראשון לראשון 2006.
ראובן קמחי
אמת. אפשר להכין שני דברים, גם לשפר את הגז וגם להכין מערך של אנשים שיהיה מסוגל לתחזק את זה. יש צורך במערכות הכשרה, הדרכה והרשאה.
היו"ר שלום שמחון
ההצעה של היבואנים היא ראשון לראשון 2006. המקומיים מסתפקים בראשון לראשון 2005.
דורון עמיר
אני מנכ"ל יבואני מיציבושי. אני מסכים לשנתיים.
לאה ורון
האם אתה מסכים או שגם אתה מבקש שנתיים?
דורון עמיר
מבקש גם שנתיים. "מיציבוישי" היא יצרנית מהגדולות בעולם, אנחנו מדברים על ליגה אחרת, מוצר פרמיום שמגיע מיפן. אני הייתי בטוקיו כדי לדון שם איך אנחנו מעלים ל-3. הם לא מכירים את זה בשום מדינה בעולם. הם לא הצליחו להבין למה מדינת ישראל הגיעה דווקא ל-3. למה לא ל-2.8, למה לא ל-3.2?

התווית הזאת היא ברורה. זה גם טוב לצרכנים. אתה כצרכן מחליט אם אתה רוצה מזגן, מקרר או תנור ברמה שהמחוקק החליט שהוא ברמה A , B או C, ואז התחרות פתוחה לכולם. אם אני מצליח להביא מזגן A אז הצרכן כנראה ישלם יותר. אם הוא רוצה מוצר יותר זול, בבקשה. הכל פתוח.

לדעתי, אם תחליט על שנה, עוד שנה יבואו אליך, לא יעמדו בזה, והתנאי היחידי הוא מעבר לגז חדש. אף יצרן לא יעמוד בזה.
עו"ד זאב גרוס
עמדת המשרד המקצועי היא שיש היום בהחלט יכולת ליבואנים להביא מזגנים שה-COP שלהם הוא במינימום 3, לפחות. הם יכולים להביא גם מזגנים יותר טובים. אם היבואנים רוצים "לדפוק" את היצרנים המקומיים אז אין בעיה. יש תקנה כבר בתוקף, אין שום בעיה בעולם להיכנס לדרישה של COP 3 בראשון לראשון 2004. אנחנו באנו לקראת הייצור המקומי, אנחנו מוכנים לדחות את הכניסה הזו עד שנת 2005, גם שהיבואנים ירגישו שהם יכולים לעבוד עם דברים שהם מכירים, גם נושא של דירוג אנרגטי עם כל המדבקות, עם הכל. הם מסוגלים לעמוד בכל דבר. הם כבר היום יכולים לעשות את הדבר הזה. אם היבואנים רוצים להציב את המצב אז אין בעיה. החל מהראשון לראשון 2004 ייכנס מינימום COP 3 ואחר כך יחיו היצרנים המקומיים.
ראובן קמחי
מי קבע ש-COP יותר טוב מ-EER לדוגמא?
עו"ד זאב גרוס
זאת התקנה הקיימת.
היו"ר שלום שמחון
שר התשתיות פנה לוועדה וביקש ארכה של שנה. היצרנים המקומיים לאור בקשתו של חבר הכנסת טל, אמרו שמבחינתם זוהי בקשה לדחייה סופית, ואנחנו רשמנו את זה לפנינו. אתם באים ואומרים עכשיו שאתם רוצים דחייה של שנה נוספת. כלומר שזה יהיה עד 2006. הנקודה כרגע היא לא סוג הגז. יושבים פה שלושה חברי כנסת והם צריכים להכריע כרגע בין שתי אפשרויות, להסתפק בבקשת משרד התשתיות לאשר ארכה לראשון לראשון 2005, או להיענות לבקשת היבואנים ולתת דחייה של שנה נוספת.
אתי בנדלר
אם הוועדה מוכנה לאשר הצעת שר לתקנות או לחקיקת משנה בתיקונים, למעשה היא אומרת במילים אחרות: אנחנו לא מאשרים את התקנות, אלא אם כן יסכים השר לשינוי הזה והזה. אם מדובר בקיצור תקופה, אין ספק שהשר יסכים. אם הוא הסכים לדחות עד 2004 הוא היה מסכי ם לדחייה של ששה חודשים.
היו"ר שלום שמחון
האפשרות השנייה לא עומדת.
אתי בנדלר
לא קיימת בכלל. שאלתי בשקט את חברי האם יש איזשהו סיכוי שהשר יסכים לדחייה של שנתיים, הוא אומר לי לא. זאת אומרת שהאפשרות היא שאם השר לא יקבל את זה אז זה ייכנס כבר לתוקף.
דוד טל
כמה שוק מיזוג האוויר מגלגל בשנה?
עדי פרי
300 אלף מזגנים, מתוכם 100 אלף מיובאים.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת כהן, בחודש דצמבר 2000 הייתה פה ישיבה ובישיבה הזו ראש הוועדה נתן איזשהי הבטחה שבאיזשהו שלב כאשר יבואו התקנות המקוריות הם יוכלו לערער. הדיון הקודם ב-2003 היה כתוצאה מהערעור הזה. אם אנחנו משאירים את המצב עם איזשהו פתח מהסוג הזה אז אנחנו מזמינים עכשיו את בקשת הדחייה הבאה. אני מציע לנו לאשר את בקשת הארכה. אני רוצה לבקש שהטענות יושמעו במשרד התשתיות.
אליעזר כהן
בנושאים טכניים יש כל הזמן חידושים, אי אפשר לא להיות מודע לכך.
עו"ד זאב גרוס
הדברים הופצו לאיגוד לשכות המסחר כדי שהוא ייצג את היבואנים. אנחנו נשמח מאוד לקבל את ההערות של כולם. נשב עם כולם.
היו"ר שלום שמחון
האם זה בסדר?
דוד טל
מבחינתי זה לא בסדר. אני מוכן ללכת אחרי היושב ראש, אבל כפי שאמרתי לך, ההצבעה שלי מותנית בכך שזה לא יוארך עוד הפעם ב-2005. זאת אומרת, זה יהיה ב-2005 ולא מעבר לכך. לא תשמע בהמשך שום טענה אחרת על כך שרוצים להאריך את זה ל-2006, 2007 ו-2008. לדעתי זה מאוד לא רציני ולכן אני לא יכול להצביע על דבר כזה.
רונן רגב
אני רוצה להתייחס לנושא ההיערכות של עוד שנתיים. הייתה כבר היערכות של ארבע שנים, זה מה שכבר דובר עליו.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים היום שנה, לא מאשרים שנתיים.
רונן רגב
אנחנו מבקשים שהוועדה תעסוק בהרחבת חובת הגילוי. כמו שנאמר אין כיום מידע בידי הציבור.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו פנינו ליצרנים המקומיים והם אמרו שהם מסתפקים בתאריך הזה. זאת אומרת, עוד שנה לא יהיה פה דיון נוסף על הדבר הזה. אבל, היבואנים אמרו פה שמבחינתם זה לא פרק זמן שמספיק. משרד התשתיות הודיע שהוא יקשיב להם וישמע את הטענות שלהם ככל האפשר. אני יודע שהמהלך הזה הוא מהלך של הרבה שנים. מבחינתנו, אנחנו נאריך את השנה הזו.
רונן רגב
אני מדבר על חובת גילוי של מקדם היעילות האנרגטית ופרסומו. אם אנחנו רוצים שהצרכן הישראלי יהיה מודע יותר לנושא הזה, יתחיל לבחור את המזגנים בין היתר על סמך הנתון הזה, צריך לשפר את הגילוי ואת החשיפה של המידע.
עו"ד זאב גרוס
התקנות החדשות כוללות את נושא הדירוג האנרגטי. הדבר הזה יופיע במדבקה כמו שאנחנו מציעים על מקררים, כמו שמופיע כיום באירופה. כל החומר הזה יהיה כבר.
רונן רגב
בסדר, אבל אני מדבר בנוסף על דירוג גם על חובת גילוי בפרסום.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נביא את זה לידי ביטוי בעת שיובאו התקנות. שאם הוא לא יביא את זה, אנחנו נביא את זה לידי ביטוי.
אתי בנדלר
ככל שיש סמכות לוועדה בחוק המסמיך. אני לא יודעת אם הוועדה יכולה להתנות אישור תקנות בכך שבפרסומות מסחריות יופיעו דברים מסוימים. צריך לבדוק בחוק המסמיך.
בני גולדשטיין
לא כל המזגנים מיובאים. יש הרבה מזגנים שמיוצרים בישראל. בעקבות הדחייה הזו שמיועדת לראשון ראשון 2005, אנחנו נכנסים להשקעות גדולות, ואנחנו מעמידים את המוצרים החדשים בדיוק בזמן. כך שאם באיזשהו שלב תתבצע פה דחייה אז ייגרמו לנו נזקים גדולים.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים היום את הראשון לראשון 2005, אני לא יודע על איזה דחייה אתם מדברים?
בני גולדשטיין
הייתה הערה שאולי נדון עוד הפעם ונאריך בעוד שנה. אני רק אומר, אנחנו לוקחים את השנה הזו כטאבו ומתחילים להשקיע השקעות גדולות. לכן, אם יתברר פתאום בעוד זמן שיש דיון בהארכה, אז אנחנו למעשה נכנסנו למהלך סרק.
היו"ר שלום שמחון
אני רק רוצה להזכיר למר גולדשטיין שמה שקרה עכשיו הוא בעקבות פנייה שלכם.
בני גולדשטיין
אנחנו מבקשים שלא יהיה מצב שיאריכו בעוד שנה, הווה אומר מעל לראשון לראשון 2005. אנחנו נכנסים כרגע להשקעות.
סורין לוי
קודם כל, אני רוצה להבהיר שיש לנו יצור לא מבוטל בארץ. כל היחידות הגדולות מיוצרות בארץ. השגת ה-COP היא בעייתית יותר ביחידות הגדולות. שנית, אני רוצה לומר לכם שאנחנו כבר יישמנו שלב ראשון של התקנה הקיימת של COP 2.6. שינינו את כל הליין של המוצרים והשקענו במעבדות חדשות. אבל ה-2.6 הוא עדיין לא באכיפה, והוא לא יהיה גם במהלך 2004. במכון התקנים אין מעבדות. השלב הראשון של התקנה לא יושם.
עו"ד זאב גרוס
אנחנו מקווים שהמעבדה של מכון התקנים תהיה מעודכנת ברבעון הראשון של 2004 ואז אנחנו נפעל מול המכס בכדי לגרום לכך שאף אחד לא יביא לכאן מזגנים שלא יצליחו לעבור את ה- - -
ראובן קמחי
אם המכון לא בנוי לזה, אין אמצעי בדיקה, אז מה עשינו?
סורין לוי
אנחנו השקענו בשלב ה-2.6 ואם מחליטים עכשיו על שלב נוסף - - -
היו"ר שלום שמחון
אני מציע לאשר את הדחייה הזו לראשון לראשון 2005. נכון לרגע הזה עמדת הוועדה כעת היא שלא יהיו דחיות נוספות. עם זאת, ברור שלא ניתן לצפות את כל הנסיבות שייתכן ויתפתחו במשך השנה, לכן ברור שלא ניתן להתחייב כפי שלא ניתן להתחייב לגבי שום נושא עתידי. אני לא יכול להתחייב על דבר מהסוג הזה. העמדה שלנו עכשיו היא ברורה, הראשון לראשון 2005, נקודה. אני לא מהנדס גז ואני לא יודע מה יהיה אם מחר בבוקר יגידו שרק עם הגז אפשר לעשות את זה.
דוד טל
אדוני היושב ראש, עיני לא צרה ביבואנים ואם הם יעשו עסקים טובים אז זה יהיה בסדר. אבל, אני חושב שלנו יש קודם כל מחויבות לשוק המקומי שלנו. כתוצאה מתהליכים שאנחנו מניעים, נכנסות חברות להשקעות. "אלקטרה" במקרה הזה כבר נכנסה להשקעה, מנכ"ל "תדיראן" אומר שהוא עתיד להשקיע כסף בשנה הבאה. מאוד חשובים לי דברי נציג הצרכנים ש-שזה חיסכון של 700 מיליון שקל לצרכנים. עם כל הכבוד לאהדה שיש לי ליבואנים באשר הם, אני לא יכול להעמיס על העסקים פה במדינה עומס שהוא לא הוגן. "תדיראן" ו"אלקטרה" לא יכולות להתחרות לא עם קריסטל ולא עם "מיציבושי" מפני שיש להם עומסים שונים כמו שראינו שקרה בדואר, למשל. העמיסו עליהם מכשירים חדשים, זה עוד כמה מיליונים שלא נופלים על מתחרים אחרים. זה לא הוגן לעשות את זה לשוק שלנו. האם אנחנו רוצים שיפטרו עוד אנשים?
עדי פרי
ציבור היבואנים מעסיק הרבה מאוד אנשים. בחברת "טורנדו" מתפרנסות כ-800 משפחות. אנחנו גם כך משלמים 12% מס ביבוא שלא משלמים ביצור המקומי. זה לא באותם תנאים של תחרות.
היו"ר שלום שמחון
אף אחד לא נגד היבואנים, אני יודע שאתם מפרנסים כאן משפחות וכן הלאה. הוויכוח המקצועי היה צריך להיות במישור אחר. הוויכוח המקצועי בניכם הוא חלק מתהליכים שנמשכים כבר הרבה שנים והוא צריך להיות במשרד התשתיות. אני הקראתי את הסיכום שלי מתוך כוונה שלא תהיינה דחיות נוספות, אלא אם יקרה משהו דרמטי. אם יהיה אירוע דרמטי, אני אקרא לחברים ואני אומר להם שקרה משהו דרמטי, אבל נכון לרגע זה זה לא נראה כך.
דורון עמיר
הדגש צריך להיות על אי בקשת דחייה ואני באמת לא רוצה להישמע ציני מהיצרנים המקומיים. אני יכול להתחיל להביא ממחר בבוקר מזגן עם גז חדש, יעילות 3. שיהיה ברור שהמזגן יעלה יותר כסף לצרכן הישראלי. אנחנו יכולים לעמוד בזה, מאוד יהיה מעניין לראות מי יבקש את הדחייה עוד שנה. אני יכול לעמוד בזה, אין לנו שום בעיה.
דוד טל
האם אתם מסכימים ל-2004?
עדי פרי
לא, כי זה לא מעשי.
אתי בנדלר
התקנה היא רק שינוי תאריך.
היו"ר שלום שמחון
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2 - 1. בתקנה 2 לתקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים), התשס"א-2000, בתקנה משנה (א)(3), במקום "מיום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)" יבוא "מיום כ' בטבת (1 בינואר 2005 )"."

עמדת הוועדה כעת היא שלא יהיו דחיות נוספות, נקודה.
דוד טל
היא גם עמדת משרד התשתיות, כן?
קריאה
כן.
היו"ר שלום שמחון
עם זאת, ברור שלא ניתן לצפות את כל הנסיבות שייתכן ויתפתחו במשך השנה. לכן ברור שלא ניתן להתחייב כפי שלא ניתן להתחייב לגבי שום נושא עתידי.
אתי בנדלר
האם מישהו יכול היום להתחייב לגבי משהו עתידי שלא יקרה בשום פנים ואופן?
היו"ר שלום שמחון
מי בעד? מי נגד? אין. התקנות אושרו, תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים