ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/11/2003

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - סעיף 17 - חובת יוזם ניסוי רפואי בבני האדם (מחקרים רפואיים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים