ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/11/2003

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 סעיפים 27,26 -פיצוי הגזזת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים