ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/11/2003

היבטים במיגון אישי ובמיגון כלי רכב - עמ' 171 בדו"ח בדו"ח 54א' של מבקר המדינה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים