ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/11/2003

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 6), התשס"ד-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים