ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/11/2003

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשס''ד-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים