ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/11/2003

הצעת חוק פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (תיקון - הרכב המועצה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים