ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/10/2003

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני משפחותיהם)(תיקון)התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים