ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/09/2003

תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (תיקון), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/718115
ועדת החינוך והתרבות
29.9.03

פרוטוקולים/ועדת חינוך/7181
ירושלים, כ"ז בתשרי, תשס"ד
23 באוקטובר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 79
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שני, ג' תשרי התשס"ד (29 בספטמבר 2003), שעה: 09:00
סדר היום
תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (תיקון), התשס"ג-2003 –
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי, יו"ר
אורי יהודה אריאל
יוסי שריד
מוזמנים
אורי אולניק מנכ"ל, משרד התקשורת
עו"ד דנה עברי-עומר לשכה משפטית, משרד התקשורת

עו"ד יורם מוקדי מנהל מנהלת הסדרת השידורים לציבור,
המועצה לשידורי כבלים, משרד התקשורת

עו"ד יהב דרורי מנהלת הסדרת השידורים לציבור,
המועצה לשידורי כבלים, משרד התקשורת

עו"ד עמית ריינהרט המועצה לשידורי כבלים, ערוץ BBC Prime

עו"ד ז'אנה קרני לשכה משפטית, רשות השידור

עו"ד ליאור פורת יועץ משפטי, YES

דנה אלטבאואר אלה תקשורת

אלעד דרורי מנהל מוקדי שידור, מתב דיגיטל

עו"ד לימור סולומון המועצה לשלום הילד
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מזכירת הוועדה
דלית אזולאי
קצרנית
דרורה רשף
תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (תיקון), התשס"ג-2003 –
היו"ר אילן שלגי
שלום ובוקר טוב לכולם, שנה טובה. אנחנו מתבקשים היום לאשר תוספת, או תיקון, לתקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים. יש לי כמה שאלות, אבל אני חושב שיהיה טוב אם קודם משרד התקשורת יציג את בקשתו ואז יהיה לנו יותר קל להתייחס. אז בבקשה, מר אולניק.
אורי אולניק
בוקר טוב לכולם ותודה ליושב ראש הוועדה שהסכים לכנס את הוועדה בזמן פגרה. התקנות האלה אמורות להיכנס לתוקף באחד באוקטובר ומהטעם הזה ביקשנו דיון דחוף.

לאחר שפורסמו טיוטות התקנות וערב כניסתן לתוקף, קיבלה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מספר פניות ממספר ערוצים שמשדרים בארץ, חלקם הרבה שנים וחלקם מאז שהתחילה התחרות בין הכבלים ו-YES. קיבלנו פניות כתובות מנומקות מערוץ הולמרק ומערוץ BBC Prime, ובשתי הפניות האלה הייתה טענה שהתקנות האלה מטילות על הערוצים הנ"ל חובת השקעה מאד גדולה, כדי שהם יעמדו בחובת הסימון.

מה שמיוחד בערוצים האלה הוא שהם משודרים גם בפלטפורמה האנלוגית וגם בפלטפורמה הדיגיטלית. ההבדל בין הפלטפורמה הדיגיטלית לאנלוגית בהקשר לחובת הסימון, בא לידי ביטוי בקלות של שינוי של סימונים בתוך הפלטפורמה הדיגיטלית, לעומת הקושי הטכנולוגי היחסי שיש לגבי הפלטפורמה האנלוגית. גם ערוץ BBC Prime וגם ערוץ הולמרק טענו שמעצם טבעם מדובר בערוצים בעלי תוכן שמתאים לכל המשפחה. אין בהם סרטים מבעיתים או תוכניות שלא עומדות בסטנדרט או שיש בהן חשש לפגיעה בקטינים או פגיעה בשלום הציבור מבחינת התוכן. הם ביקשו שלגבי הפלטפורמה האנלוגית יינתן להם פטור והם לא יצטרכו להשקיע את הסכום שהם חייבים להשקיע בסימון בכל תוכנית ותוכנית. לא הייתה להם בעיה עם חובת הסימון בפלטפורמה הדיגיטלית.
יוסי שריד
כמה עוד ערוצים יש בפלטפורמה האנלוגית?
יורם מוקדי
ארבעים וחמישה, יחד עם ערוץ 2, ערוץ 10 ואחרים.
יוסי שריד
כלומר, אם משנים – אין לי עדיין שום עמדה אם רוצים לשנות – זה יחול לגבי ארבעים וחמישה ערוצים?
יורם מוקדי
לא.
אורי אולניק
לא.
היו"ר אילן שלגי
מדוע לא? האם התוצאה לא אומרת שייהנו מזה גם האחרים?
יוסי שריד
איך זה יכול להיות?
יורם מוקדי
כי יש הרבה ערוצים שמופקים ונארזים בישראל ולגביהם אין שום כוונה לתת פטור. כלומר, הנטל הוא כבד אבל זו הוראת החוק וזה גם הכיוון שהוועדה הלכה בו במושב הכנסת הקודם.
יוסי שריד
אז מה ההבדל בין אנלוגי אל"ף לאנלוגי בי"ת?
היו"ר אילן שלגי
שאלה שידורי חוץ?
יורם מוקדי
יש משדרי חוץ שפטורים לגמרי. אלה משדרי חוץ שההבדל היחידי הוא שמולבש עליהם תרגום. לכן, הם הופכים בעצם לאיזשהו יצור ביניים.
היו"ר אילן שלגי
כלומר, ברור שהתקנות האלה תחולנה רק לגבי שני אלה?
יורם מוקדי
אך ורק לגבי שני אלה, או לדומים אם יהיו אחרים מהסוג הזה.
אורי אולניק
אני רוצה לדייק לגבי שאלתו של חבר הכנסת שריד. לא כתוב בטיוטת התקנות שהבאנו שהן חלות אך ורק לגבי הערוצים הולמרק ו- BBC Prime, אבל נכון להיום הגוף המפקח, שהוא זה שצריך להמליץ לשר האם לתת פטור – כפי שאנחנו מבקשים לעשות בתיקון תקנה 7 שמובאת בפניכם – נתן המלצה שלמיטב ידיעתי ניתנת אך ורק לגבי שני הערוצים הנ"ל.
דינה עברי-עומר
אני גם אסביר מדוע, אם אפשר. הכוונה היא שהפטור הזה, או האפשרות לסמן בצורה שונה, יחולו רק לגבי משדרים זרים, שלולא התרגום הם היו נחשבים משדרי-חוץ. משדרי-חוץ זו הגדרה שקיימת כבר בתקנות וכבר לגביה יש איזשהו פטור שנקבע בסבב הקודם של התיקון והתקנות. במובן זה אנחנו רק מרחיבים משהו שכבר היה קיים – משדרי-חוץ – ואנחנו רק משנים את ההגדרה של משדרי חוץ וכוללים בה משדרים זרים שלולא תורגמו היו נחשבים משדרי חוץ.
יוסי שריד
אז למה הם לא נחשבים מניה וביה?
דינה עברי-עומר
המחשבה הייתה שמשדרי חוץ מסוימים שמדובבים בארץ ומתורגמים פה בארץ, לא אמורים להיחשב משדרי-חוץ, משדרים זרים. יחד עם זאת, לגבי ערוץ BBC Prime וערוץ הולמרק הסתבר לנו שהתרגום נעשה כבר בחו"ל ואנחנו מקבלים אותם כבר עם תרגום. זו הסיבה.
היו"ר אילן שלגי
יש לי שאלה לגבי תקנה 3(ב), אלא אם כן טרם סיימת את ההקדמה שלך.
אורי אולניק
עכשיו אני רוצה להציג את התקנות.
היו"ר אילן שלגי
בואו נלך אחת אחת. בואו נתחיל בראשונה.
אלעד דרור
אני חייב להוסיף את ערוץ TCM, שעונה על אותם קריטריונים בדיוק. הוא גם ערוץ-חוץ, הוא מתורגם בחו"ל ומשודר בצורה אנלוגית.
אורי אולניק
אנחנו לא קיבלנו כל פניה מערוץ TCM ואני לא יכול להתייחס אליו כרגע.
היו"ר אילן שלגי
ברשותכם, נקרא תקנה ונתייחס אליה.
אורי אולניק
מה שאנחנו מבקשים בתקנה 3, נקרא לזה "שינוי פורמט של הסימון". תקנה 3 אמורה לתת איזשהו סוג של גמישות לגבי סוג הסימון. במקום שהוא יהיה דווקא בפינה הימנית, למשל, הוא יכול להופיע על גבי כתובית או על גבי שקופית, כפי שיורה הגוף המפקח – בעניין הזה אנחנו מדברים על המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין.
יורם מוקדי
הכוונה היא, כמובן, רק לאותם ערוצים שלא יקבלו פטור.
היו"ר אילן שלגי
זה מובן. התיקונים לתקנות 7 ו-8 מדברים בפטור. והתיקון לתקנה 3(ב) מדבר על המקרים שלגביהם אין פטור ואז הגוף המפקח יהיה מוסמך לקבוע – לפי הצעתכם – אם זה יופיע במדריך השידורים, או בתחילת המשדר בכתובית או שקופית. ושאלתי היא, מדוע שזה לא יהיה מצטבר – הן במדריך השידורים והן בתחילת המשדר בכתובית או שקופית?
יורם מוקדי
יכול להיות מצב שבו – מדריך השידורים הכוונה היא גם ל-EPG?
אתי בנדלר
EPG לא רלוונטי לגבי שידורים אנלוגיים.
דינה עברי-עומר
למשל, יש לנו את תקנה 3(א)(2) הקיימת, שקובעת שלגבי משדר חוץ המשודר בישראל בשיטת שידור אנלוגית הסימן יופיע כפי שיורה הגוף המבקר במדריך שידורים בלבד. אז פה הוספנו משהו מעבר למה שקבוע, כי בעצם לגבי משדר חוץ יכול הגוף המפקח לבוא ולקבוע שזה יסומן רק במדריך השידורים. אנחנו, לגבי משדר זר שנחשב משדר חוץ, הוספנו שתי חלופות נוספות: או במדריך השידורים, או בתחילתו של המשדר בכתוביות או בשקופיות.
היו"ר אילן שלגי
האם לא נכון יהיה לומר שההורה הממוצע, שרוצה לבדוק מה יופיע בטלוויזיה, בודק את לוח המשדרים, מחפש שם את הסימון ולפי זה הוא יאמר לילד: אני ממליץ לך לא לראות, או אינני מרשה לך לראות. לעומת זאת, בתחילת השידור, לא תמיד ההורה יושב עם הילד.
דינה עברי-עומר
אני חושבת שאפשר לחלוק. יש הורים שלא רואים את מדריך השידורים ודווקא פותחים טלוויזיה ודווקא רואים את מה שמופיע שם.
אתי בנדלר
אז אם כך, למה לא כפי שהציע היושב ראש, גם וגם?
לימור סלומון
אני חושבת שהבעיה הפוכה מכפי שהצגת אותה, כי במדריך השידורים אנחנו יודעים שיש היום בעיה ואין סימון. כי החוק מנוסח ככה שהוא לא מחייב את העיתונים לפרסם את מה שהערוצים מעבירים להם וברוב ערוצי השידורים אין סימון.
היו"ר אילן שלגי
זאת אחריותנו לתקן.
לימור סלומון
בוודאי. זה אחד התיקונים שצריך לעשות לחוק עצמו, אבל אני חושבת שאי אפשר להסתפק רק במדריך השידורים, צריכה להיות כתובית ואני לא רואה בעיה למה לא לשים כתובית או שקופית. צריך לחייב לשים אחת מהן, אם אי אפשר לסמן טכנית.
עמית ריינהרט
מבחינה טכנית, לא כל ערוץ יכול להשתמש בכתוביות כדי להציג את הסימן או אפילו אזהרה מילולית. חלק גדול מהתוכניות מתחילות – קחו, לדוגמה, סיטקומים כמו Friends – בדיאלוג. אין התחלה. זה לא סרט שרצות בו כתוביות על המסך ואז אפשר לשים, במשך השלושים שניות או פרק הזמן שדורשות התקנות, כתובית מלל, כי ישר מתחיל הדיאלוג. התוכנית נפתחת בדיאלוג.
יוסי שריד
אפשר לפני הדיאלוג לשים את זה. תמיד יש מקום שזה מתחיל, לא?
עמית ריינהרט
הפריים הראשון הוא דיאלוג.
יוסי שריד
נו, אז מה?
היו"ר אילן שלגי
יש לי, ברשותכם, שאלה מקדימה. אני יוצא מנקודת הנחה שסיימתם את חובת ההיוועצות. כי בשבוע שעבר כשדיברנו זה היה עוד בתוכנית.
אורי אולניק
בהחלט. תראה, לגבי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, נאמר לי על ידי מנכ"ל הרשות שהטיוטה מקובלת עליו - - -
אתי בנדלר
זו לא היוועצות אם זה רק המנכ"ל.
היו"ר אילן שלגי
רגע. עורכת דין בנדלר, מה את יכולה לומר לנו על הליך ההיוועצות. איך הוא אמור להתקיים?
אתי בנדלר
המועצה עצמה צריכה לאשר את זה. לא המנכ"ל, זה ברור. זה כמו שלהבדיל, יושב ראש ועדת החינוך והתרבות לא מוסמך לאשר לבד את התקנות, אלא אם כן הוא יושב כאן בישיבת ועדה.
אורי יהודה אריאל
זה לא להבדיל.
אורי אולניק
מהשרה לימור לבנת שממונה על משרד החינוך והתרבות, לא קיבלנו כל התייחסות לטיוטת התקנות.
דינה עברי-עומר
- - -
אורי אולניק
השר אהוד אולמרט הראיתי לו בישיבה שקיימתי אתו את טיוטת תיקון התקנות והיא מקובלת עליו. גברת דורית ענבר, שהיא יושב ראש המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, למעשה כל התיקונים האלה נעשו לבקשתה. זה הגוף המפקח שבשל רצונו אנחנו מתקנים את התקנות.
אתי בנדלר
כן, אבל השאלה אם זה נדון במועצה.
אורי אולניק
זה על פי המלצת המועצה, התיקונים האלה.
אתי בנדלר
אז בסדר.
אורי אולניק
לגבי מנשה סמירה, היו"ר החדש, קיימתי ישיבה אתו ועם מוטי שקלאר ושניהם מסרו לי – אמנם בעל פה ולא בכתב – שהטיוטה הזו מקובלת עליהם.
היו"ר אילן שלגי
האם יש פה קיום של חובת ההיוועצות?
אתי בנדלר
אם הוועדה תחליט היום לאשר את התקנות האלה, אני מציעה שהאישור ייכנס לתוקפו רק לאחר שנקבל הודעה בכתב שהושלם הליך ההיוועצות הראוי.
אורי אולניק
מה, אני לא קיימתי את חובת ההיוועצות?
דינה עברי-עומר
אבל פה אני חייבת להתייחס. ההיוועצות קוימה. פנינו לכל הגופים שעמם אנחנו מחויבים לקיים היוועצות על פי החוק ובגלל לוח הזמנים הדוחק גם קצבנו מועד. תשובות בכתב לא קיבלנו, מבחינתנו הליך ההיוועצות - - -
אתי בנדלר
דינה, השאלה היא אם הייתה היוועצות או לא הייתה היוועצות.
דינה עברי-עומר
הייתה היוועצות.
אתי בנדלר
הרי כשאת פונה אלי לקיים אתי היוועצות ואני לא מתייחסת, זה לא פוטר אותך, זה לא הליך היוועצות. השאלה היא אם ההיוועצות קוימה. אתם יכולים להגיד שהתייעצתם, אוקי, שלום.
דינה עברי-עומר
ההיוועצות קוימה.
אורי אולניק
אני אומר עוד פעם: לטעמנו, חובת ההיוועצות קוימה.
אתי בנדלר
קוימה במלואה?
אורי אולניק
קוימה במלואה.
יוסי שריד
אולי תתנו לנו מושג – אתם אומרים שמדובר בהוצאות גדולות. מה זה הוצאות גדולות?
עמית ריינהרט
הבעיה בשידור אנלוגי עולה בגלל שהשידור בערוצים בינלאומיים – ערוץ BBC משודר לכמאה טריטוריות ואין סיגנל נפרד לערוץ לישראל. לכן, על מנת להחדיר את הסימנים, צריך להוסיף סיגנל נפרד לערוץ BBC, אחרת הסימנים הישראליים ייראו בכל מאה הטריטוריות בהן משודר הערוץ. הנתונים שקיבלנו מערוץ ה-BBC לגבי עלות – סיגנל נוסף לערוץ זה לשנה בסביבות 3,250,000 ₪, 450,000 פאונד, כי צריך לשריין טרנספונדר על לוויין נפרד לקיבולת לשידור, על מנת שהסימון הישראלי יופיע רק בשידור בישראל. כשלושה מיליון ₪ בשנה לערוץ. עד כמה שערוץ BBC Prime רואה בישראל קהל-יעד חשוב, זה יהפוך את שידור הערוץ בישראל לבלתי כלכלי.
היו"ר אילן שלגי
זאת העלות הנוספת של מה?
עמית ריינהרט
זאת העלות הנוספת על מנת לשדר את ערוץ BBC Prime בנפרד לישראל. אותו ערוץ משודר לכמאה טריטוריות ולכן, אם אתה מכניס, בשידור אנלוגי ממרכז השידור בלונדון את הסימון על פי התקנות הישראליות, הוא נצפה בכל המדינות.
היו"ר אילן שלגי
אוקי. עכשיו, בואו נחזור בבקשה לשני דברים. אל"ף, שמעתי פה שהיום החוק לא מחייב את העיתונים לפרסם את הסימונים. האם אתם מצפים מאיתנו, מהוועדה, שניזום חקיקה בעניין, או שאתם יכולים להסדיר את זה.
ליאור פורת
החוק עוד לא מחייב את העיתונים לפרסם את המשדרים. ישנם עיתונים שלא מפרסמים משדרים של גופי שידור.
קריאה
אנחנו, למשל, ראינו בדאגה רבה את העובדה שידיעות אחרונות לא מפרסם את לוח התוכניות של ערוץ 10, אבל מה לעשות? הוא לא מפרסם. מה אני יכול לעשות?
יוסי שריד
אין עליהם שום חובת פרסום.
היו"ר אילן שלגי
אני לא רוצה לחייב עיתון כזה או אחר לפרסם את השידורים, אבל אם הוא מפרסם, אני חושב שצריך שיהיה מחויב בהוספת הסימונים. אז האם משרד התקשורת יכול ליזום תיקון כזה בחקיקה? מה מונע מכם לעשות את זה? סדר עדיפויות? לחץ עבודה?
אורי אולניק
אני לא רוצה להגיע לסיבות שהן תירוצים לפני שאנחנו בטוחים שאנחנו מסכימים לתוכן של הבקשה.
היו"ר אילן שלגי
אז תסביר לי מה יכול להיות לא ראוי בבקשה כזאת.
אורי יהודה אריאל
אתה מבקש זמן לחשוב? תן לו זמן.
אורי אולניק
עלתה שאלה, אני לא מודע לאספקטים שלה מבחינת העלויות של העיתונים – מה זה אומר מבחינתם, האם צריך בגלל זה אולי יותר עמודים ללוח השידורים, נניח? לא יודע מה המשמעות של זה.
לימור סלומון
הרי זו הייתה כוונת המחוקק בחוק סימון ושידור, שהם כן יפרסמו.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו יכולים לצפות לתשובה תוך שבועיים?
אורי אולניק
כן.
היו"ר אילן שלגי
אוקי. בסדר גמור. תודה.
יוסי שריד
העיתונים, כדרכם, יתנגדו. מה, הם צריכים כאב ראש?
היו"ר אילן שלגי
כן, אבל אם המשרד לא ייזום כזו חקיקה, ייתכן שאנחנו ניזום אותה.

בואו נחזור לסעיף 3(ב). מה תהיה העלות הנוספת או מה יהיה הקושי אם אנחנו נרצה שהסימון יהיה גם בלוח השידורים וגם בכתובית או שקופית בתחילת המשדר?
עמית ריינהרט
אני לא יודע מבחינת העלויות, אבל מבחינת BBC – הם יצטרכו להחליף את התוכנה של התרגום וגם כאן השאלה תהיה מה העלות והאם זה יהיה כלכלי מבחינתם. לכן, להשאיר את הנושא לשיקול דעת השר ושאנחנו נציג בבקשה שנגיש למשרד את כל הנתונים, אני חושב שזה פתרון. השר יוכל להחליט האם ראוי - - -.
יוסי שריד
כל המשדר של ה- BBC Prime, כולו בא מבחוץ?
עמית ריינהרט
כל השידורים מגיעים מלונדון למרכזי השידור של הכבלים בארץ.
יוסי שריד
יש אינטרוונציות מקומיות, או אין שום דבר?
עמית ריינהרט
אין. התרגום נעשה על ידי ה-BBC.
לימור סלומון
איך קשורה השקופית לתרגום?
עמית ריינהרט
ההצעה היא לשים את הסימון או האזהרה במלל בכתובית או בשקופית. מבחינה טכנית, זה יוצר בעיות בחלק גדול מהמשדרים שמתחילים בדיאלוג וכל משפט – במהלך דיאלוג, כשמסתיים משפט אחד, המסך מתנקה ועולה כתובית חדשה. אי אפשר גם להראות ברצף את הסימון. צריך לעשות שינוי של כל התוכנה ושל התרגום.
יוסי שריד
לא ברצף. הודעה מקדימה, לא ברצף.
דנה אלטבאואר
אני מחברת "אלה תקשורת". אנחנו המייצגים של ערוץ הולמרק בישראל. החל מהאחד באוקטובר ערוץ הולמרק ישים כתובית במשך עשר שניות – כפי שצוין במכתב לשר התקשורת.
יוסי שריד
טוב מאד. סימן שזה אפשרי.
דנה אלטבאואר
כמו כן ניתן למדריכי השידורים את הסימון.
היו"ר אילן שלגי
זאת אומרת שלכם אין קושי לצרף לזה שקופית.
דנה אלטבאואר
אני חושבת שההבדל בינינו לבין ערוץ ה-BBC Prime זה שה Feed שלנו הוא אכן ישראלי, למרות שהוא משודר לחלוטין מחו"ל, כולל התרגום.
יוסי שריד
לא הבנתי. מה ההבדל?
היו"ר אילן שלגי
מדוע הם יכולים ואתם לא?
עמית ריינהרט
החלופה הזאת הוצגה בפנינו, בדקנו את הנושא. מבחינה טכנית התוכנה פשוט שונה וגם האופי של התוכניות. אני לא יודע כיצד מתחילות מרבית התוכניות, האם זה סרטים?
דנה אלטבאואר
רוב התוכניות הן סרטים.
עמית ריינהרט
ברגע שזה מתחיל בדיאלוג – לפני הדיאלוג יש פרומו בדרך כלל.
יוסי שריד
עזוב את הדיאלוג.
עמית ריינהרט
אין קטע של כותרות.
יוסי שריד
בסדר, אז יש תוכנית שמתחילה בדיאלוג. השאלה היא אם יש סיבה נוספת מלבד הדיאלוג. מה ההבדל?
עמית ריינהרט
מבחינה טכנית, הם צריכים לשדרג את התוכנה. לפחות ערוץ ה-BBC.
יורם מוקדי
המטרה של התקנות היא לתת שיקול דעת. נקודת המוצא שלנו, לפחות, היא שערוץ ה-BBC לא יקבל פה פטור מלא ולא ישדר שום דבר. הכוונה היא שהוא ייתן פתרון, או בכתוביות או בשקופית. יכול להיות מצב שבו לגבי חלק מהתוכניות הוא יקבל פטור מסיווג, כיוון שבמילא אין סיווג כללי – רוב התוכניות של BBC Prime, אגב, הן בסיווג כללי שמתאים לכל המשפחה. אנחנו, במועצה, דווקא מייחלים לכך שילדי ישראל דווקא יראו את ערוץ BBC Prime. הצרה היא, אולי, שלא רואים אותו מספיק. אבל, אין כוונה לתת לו פטור, קטגורית, לפחות על פניו, אלא אם כן ניווכח שיש פה מגבלה טכנית. מטרת התקנות היא לתת שיקול דעת לגוף לראות עלויות מול תועלות ולראות אם באמת יש טעם להטיל את המטלה הזאת.
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה להציע לחבריי, חברי הוועדה, איזשהו פתרון ביניים. יש פה הצעה של היועצת המשפטית שלא מדברת על הצטברות של שתי הדרישות, אלא נוסח שאומר שהסימון יופיע במדריך השידורים "וכן ככל שהדבר ניתן, כי מידע בדבר סיווגו יוצג בתחילתו... בכתובית או שקופית". כלומר: יהיה בלוח השידורים וכאשר ניתן יהיה גם בכתובית או שקופית.
יוסי שריד
אני אגיד לך, זה בסדר גמור, רק במציאות לא יהיה, לא זה ולא זה. כדי לסיים את הישיבה זה בסדר, אבל בחיים – זה לא יקרה. בלוח המשדרים כן, אבל אין שום חובה על העיתונים לעשות את זה ופה – יגידו שזה לא ניתן ולא יעשו את זה.
יורם מוקדי
יש לוח משדרים, רק הוא איננו בעיתונים. הוא ישנו כאשר אתה פותח את המסך או בפרסומים.
דינה עברי-עומר
לא, אין באנלוגי.
יוסי שריד
את זה אף אחד לא רואה.
יורם מוקדי
לכן, על ידי זה, אנחנו עושים הצטברות, אם כי מאפשרים שיקול דעת.
יוסי שריד
ההצטברות היא כזו שבפועל לא יקרה כלום. אבל בסדר, אני גם לא החסיד הכי גדול של כל הסימונים האלה, ככה שאני יכול לשתוק בעניין. למה זה נקרא שידורים מזיקים? למה זה לא יכול להיקרא שידורים מסווגים או מסומנים? מזיקים?
ליאור פורת
זה סעיף 4 בחוק.
אתי בנדלר
השאלה היא איזה סוג של שידורים.
יוסי שריד
שידורים מזיקים לא צריך לשדר.
אורי אולניק
קודם כל אני מודה שלב התיקון שאנחנו מבקשים היום, מבחינת התקנות, הוא התיקון של תקנה 7. זו התקנה שהיא הכי משמעותית בעינינו, מבחינת הבקשה. אם הוועדה פה מביעה דאגה מיוחדת שמא בערוץ BBC Prime השקופית הזו לא תוכל להחליף – קשה לי - - -
יוסי שריד
מה שמציק לנו זה רק עניין השוויון פה בין הערוצים, לא שום דבר אחר. זה לא שיש לנו חשש מי יודע. יש איזה ערוץ שכל פעם שאני עובר עליו, אני רואה שיש בו איזה דרשות דתיות נלהבות. מבחינתי הוא שידור מזיק יותר מכל השידורים האלה. לא יודע, לפי דעתי צריך לסמן אותו. כן. יש שידורים בעלי אופי מיסיונרי מובהק, גם של יהודים וגם של נוצרים ואת זה צריך לסמן בתור שידורים מזיקים. את זה היית צריך אתה להביא, אילן.
היו"ר אילן שלגי
אני מסכים לכל מילה שלך. יש לנו, הרי, אג'נדה משותפת בחלק מן הדברים.
יוסי שריד
בגלל זה מזיקים – מזיקים על פי מה? על פי מי? על פי איזה קריטריון? למי זה מזיק בדיוק?
אורי אולניק
תראה, התקנות האלה הוצגו בכנסת הקודמת.
יוסי שריד
כן, כן. ברור.
יורם מוקדי
מכוח סעיף בחוק שקוראים לו "שידורים מזיקים" – סעיף 4(א).
יוסי שריד
כן, אני לא מעורר עכשיו את השדים האלה מרבצם, אבל מזיקים? אני לא יודע.
היו"ר אילן שלגי
טוב. האם הייתם מעדיפים שאנחנו נאשר רק את תיקון תקנות 7 ו-8 ותחזרו אלינו עם התיקון של תקנה 1, או שכאן במקום נסכם על התוספת, כפי שהקראתי כעת?
אורי אולניק
אני חושב שהתוספת, כפי שהקראת כעת, בהחלט נראית לנו.
היו"ר אילן שלגי
אז כך נעשה.
יוסי שריד
אני הייתי שם שם סימן אזהרה.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו נאשר את התקנות בשינוי היחיד שבתקנה 3 (ב), ששם ייאמר: "3(ב)(3) לגבי משדר כאמור בתקנה 7(א1) שלא ניתן לפיה פטור לגביו, כי הסימן יופיע במדריך השידורים וכן ככל שהדבר ניתן כי מידע בדבר סיווגו יוצג בתחילתו של המשדר בכתובית או בשקופית כפי שיורה הגוף המפקח".

בסדר, רבותיי?
אורי אולניק
מדוע עברת ללשון יחיד מלשון רבים?
היו"ר אילן שלגי
כי אתם כתבתם "כתוביות" ואחר כך כתבתם "שקופית".
יורם מוקדי
לא. כתוביות זו לשון חוק שקיימת והכוונה היא - - -
היו"ר אילן שלגי
יהיה כתוביות. בסדר גמור. עוד משהו אתם רוצים מאתנו היום?
אורי אולניק
יש לנו את תקנות 7 ו-8.
היו"ר אילן שלגי
כן. תקנות 7 ו-8 להקריא. אנחנו נאשר אותן כפי שהן הוגשו. "(א1) השר רשאי, לפי המלצת הגוף המפקח, לפטור מחובת הסימון לפי החוק משדרים בערוץ, כולם או חלקם, המשודרים בישראל בשיטת השידור האנלוגית, ואשר לולא תורגמו היו נחשבים משדר חוץ וזאת בהתחשב במאפייניהם של משדרים כאמור".

ותיקון תקנה 8: "3. האמור בתקנה 8 לתקנות העיקריות יסומן (א), ואחריו יבוא: '(ב) קדימות למשדר אשר לולא תורגם היה נחשב משדר חוץ, יהיה פטור מחובת הסימון הקבועה בחוק'".

חבר הכנסת שריד, חבר הכנסת אריאל, מקובל עלינו?
אורי יהודה אריאל
מקובל.
יוסי שריד
כן.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה. אישרנו פה אחד. שנה טובה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה
09:40.

קוד המקור של הנתונים