ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/09/2003

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הארכת תוקפו של הסדר הסעות ברכב מסחרי ממוגן נגד ירי, תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס ) (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הפחתת הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מגיל 18 לגיל 17 לצורך כשירות לקבלת רישיון טיס פרטי

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/7147ועדת הכלכלה -2-
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.

פרוטוקולים/כלכלה/7147
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"ד
9 באוקטובר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון


פרוטוקול מס' 72

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, ג' בתשרי התשס"ד (‏29 בספטמבר, 2003), שעה 10:00
סדר היום
1. תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הארכת תוקפו של הסדר הסעות ברכב מסחרי ממוגן נגד ירי

2. תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הפחתת הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מגיל 18 לגיל 17 לצורך כשירות לקבלת רשיון טיס פרטי
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
אבשלום (אבו) וילן
יחיאל חזן
אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד עדה וייס - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה
עו"ד צביה בלאו - לשכה משפטית, משרד התחבורה
יואב לבנה - ממונה תקינה, מינהל התעופה האזרחית, משרד התחבורה
נחום גבאי - מפקח על התעבורה – יו"ש, משרד התחבורה
עתניאל שנלר - יועץ חיצוני לתעבורה, משרד התחבורה
עו"ד בני רובין - משרד המשפטים
שאול מרידור - משרד האוצר
אברהם פריד - יו"ר ארגון המוניות הארצי
חיים עטר - יו"ר ארגון המוניות בירושלים
אהרון כהן - סגן יו"ר איגוד נהגי המוניות ת"א גוש דן
שמואל מלכיס - מנהל המחלקה הכלכלית, איגוד חברות הביטוח
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
שחר אלון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתתקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2003
בדבר הארכת תוקפו של הסדר הסעות ברכב מסחרי ממוגן נגד ירי
היו"ר שלום שמחון
אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא הראשון שעל סדר היום הוא תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2003.
עדה וייס
ככלל, תקנה 84א לתקנות התעבורה אוסרת הסעה בשכר ברכב מסחרי. בגלל מצוקת הרכב הממוגן ביש"ע, בעיקר לצורך הסעות שנדרשות על-פי חוק – הסעות תלמידים לבית-הספר והסעות של החינוך המיוחד – לפני שנתיים קבעו תקנה מיוחדת בהוראת שעה, שברכב מסחרי אחוד ובלתי אחוד שהוא ממוגן ירי מותר להסיע בשכר ביהודה ושומרון לתקופה של שנתיים.
אבשלום (אבו) וילן
מה זה "רכב אחוד"?
עדה וייס
"רכב מסחרי אחוד" מוגדר בתקנה 1 לתקנות התעבורה.
היו"ר שלום שמחון
כלומר, לתת רישיון להסיע בשכר למי שיש לו רכב ממוגן.
עדה וייס
זה היתר להסיע בשכר. היום פג תוקפן של השנתיים ואנחנו מבקשים להאריך את זה לשנתיים נוספות.
אברהם פריד
בפעם שעברה הבנתי את המצוקה שיש בשטחים והסכמנו אבל אני מוטרד מהעתיד, לאור הניסיון שלי.
היו"ר שלום שמחון
חשבתי שאתה מוטרד מכך שלא פותרים את המצוקה בשטחים.
אברהם פריד
המצוקה הולכת ומחריפה. אגיד לך מה קורה בסוף: נהגי מוניות שאומנו ולמדו ומשלמים על היותם נהגים ציבוריים הולכים ונדחקים הצידה על-ידי כל מיני גורמים שנכנסים בהוראות שעה. למשל במשך שנים רבות אנחנו התרענו בפני משרד התחבורה על סתם טנדרים שהתחילו להסיע אנשים בגלל המצוקה אך אותם טנדרים לאט-לאט מוסדו בחוק והיום הם לא רק מסיעים אלא דוחקים אותנו הצידה באותן הוראות שעה וכל מיני עניינים, כשלנו כבר אסור להסיע והם היחידים שמיועדים להסעות.

הבאתי את זה כדוגמה, לא כדי לסתור את דברי גברת עדה וייס, אני מסכים איתה שבאמת שם צריך. אני מקווה שבעקבות הוראות השעה האלה לא יבואו יום בהיר אחד ויגידו: הכשרנו רכב והוא כבר עובד 4 שנים, הוא הוכשר רק לזה והוא צריך להסיע, וכך המרכיבים הכלולים בתחבורה הציבורית יילכו ויידחקו פעם נוספת הצידה. זאת ההערה שלי כנהג מונית.
היו"ר שלום שמחון
אבל אתם לא מתנגדים להארכת הוראת השעה.
אברהם פריד
אנחנו לא נתנגד כי תמיד הלב שלנו עם מה שקורה שם אבל חשוב גם שהלב שלכם יהיה אתנו. כאשר יגיע הזמן יהיה עליכם לחשוב היטב ולשקול האם אלה שקיבלו היתר להסיע בהוראת שעה יילכו הביתה או שהם יהפכו להיות גורמי תחבורה ציבורית לגיטימיים, ואז נעלה מ-10,000 ל-14,000 ומ-14,0000 ל-20,000. יש היום 50,000 מוניות וטנדרים שעוסקים בהסעות. זה מגיע עד לכדי אבסורד, וכבר ביקשתי את עזרתה של גברת עדה וייס. אני מרשה לעצמי להביע את המצוקה שאולי תבוא בעתיד בפני שולחן הוועדה.

נהגי המוניות עסקו במשך שנים בהסעות ובהתקשרויות עם מוסדות, עם עיריות, עם מפעלים ועם גורמים שונים כי אי אפשר להתפרנס רק מהסעות מזדמנות. בשלב מסוים בשנה האחרונה מישהו פירוש את התקנות כך שפתאום נזרקנו הצידה ממכרזים. מישהו נתן פירוש כאילו אי אפשר להשתתף במכרז להסעות. למה? כי ההוראה אומרת שנהג המונית צריך להפעיל מונה. אנחנו מסכימים להוראה הזאת אך תפקידה להגן על הנוסע המזדמן ולא על המנהל החכם והגדול שיושב בתפקיד מסוים ומחפש את הנסיעה הזולה. אנחנו צריכים להיות חלק מכל גורמי התחבורה האחרים ושיאפשרו לנו להשתתף במכרזים להסעות כאלה. אוסרים עלינו להציג הצעות ולהשתתף במכרזים, אפילו כבר לא בודקים אם ההצעה שלנו זולה או לא זולה ומאפשרים לנו להסיע רק בהפעלת מונה. איפה ההיגיון כאן? אני לא מבין.
אתי בנדלר
נדמה לי שבישיבה קודמת הוועדה ביקשה ממשרד התחבורה לשקול לתקן את התקנות בהיבט הזה.
עדה וייס
הוועדה ביקשה לקבל את עמדת משרד התחבורה ואת עמדת משרד המשפטים בעניין הזה.
היו"ר שלום שמחון
קיבלנו את העמדות הללו?
עדה וייס
לא.
נחום גבאי
אני המפקח על התעבורה ביהודה ושומרון. אני רוצה להבהיר שמדובר בכלי רכב שפועלים אך ורק ביהודה ושומרון.
היו"ר שלום שמחון
זאת לא הטענה של מר פריד. מר פריד העלה חשש מפני האפשרות שהסדר זמני שחוזר על עצמו, עוד שנתיים ועוד שנתיים, יהפוך להיות הסדר קבוע. משרד התחבורה לא השמיע כאן שום הצהרה שהעניין הזה הוא זמני ושאין כוונה להכשיר אותו בעתיד.
נחום גבאי
אשמח מאוד עם ימגנו מוניות כדי שיוכלו לפעול ביהודה ושומרון. ברור שהמצב הוא זמני. אין למשרד התחבורה שום כוונה להמשיך במצב שהוא לכאורה לא נורמלי. לצערי הרב אנחנו נמצאים במצוקה קשה מאוד וחֶסֶר גדול מאוד באוטובוסים ממוגני-ירי. אנחנו נאנסנו להוציא את התקנה הזאת בגלל שצריך להעביר אחיות ממקום למקום ולהסיע נכים ממקום למקום ביהודה ושומרון בלבד. הרכבים האלה לא פועלים ולא פעלו מעולם בערי מדינת ישראל אלא אך ורק ביהודה ושומרון. אין שום כוונה לגלוש מפעילות ביהודה ושומרון. נשמח מאוד אם ארגון בעלי המוניות ימגן מוניות ויחליף את הרכבים האלה אבל אף בעל מונית לא יסכים לעבוד ביהודה ושומרון.
חיים עטר
התחלנו לעשות את זה ונהגי מוניות כן נכנסים ליהודה ושומרון. אני מכיר חברים שלי שהמוניות שלהם ממוגנות והם כן עושים הסעות כאלה.
אהרון כהן
אני מתנגד לעניין הזה מפני שבפועל אותם רכבים שמקבלים היתר לנסוע ביהודה ושומרון נכנסים לתל-אביב ומסיעים תלמידים ונוער. הם ממש כמו מוניות. צריך להגביל אותם, ממש הגבלה רצינית.
אבשלום (אבו) וילן
זה עבירה על החוק.
אהרון כהן
לא יתכן שאנחנו המוניות נהפכים לסתם פרייבטים ואילו הן, חברות ההיסעים, מתחילות לעבוד בתל-אביב, להסיע ילדים בימי שישי ושבת. העניין הזה לא יתכן. כאשר נותנים להם אפשרות להסיע בשכר, הם משתוללים בכל הארץ. אין על זה פיקוח.
אתי בנדלר
זה בוודאי בניגוד לתקנות. זאת שאלה של אכיפה. אתה למעשה שואל איך משרד התחבורה אוכף את התקנות.
אהרון כהן
משרד התחבורה לא נותן מענה לעניין הזה.
אבשלום (אבו) וילן
כתוב במפורש בתקנות שמותר להסיע רק משטחי יהודה ושומרון לישראל ובחזרה. ההגדרה ברורה. אסור להם לעבוד בתוך הארץ.
אהרון כהן
אבל הם עושים את זה.
אבשלום (אבו) וילן
אם אתה מדבר על חאפרים – צריך לאכוף את התקנות ולהגיש נגדם תביעות.
היו"ר שלום שמחון
זה לא עניין של חאפרים. חברת ההיסעים תרצה לקחת למשל ילד לקוי למידה מיהודה ושומרון אל בית-ספר במרכז הארץ.
אבשלום (אבו) וילן
זה בסדר, ואחרי זה ממרכז הארץ בחזרה ליהודה ושומרון. אבל אם הנהג צריך להמתין, אסור לו לעבוד בתוך הארץ. מר אהרון כהן אמר שתוך כדי ההמתנה הם עושים כל מיני הסעות מזדמנות. איפה המפקח על התעבורה ביהודה ושומרון?
נחום גבאי
הרכבים האלה דרושים לנו ביהודה ושומרון. כאשר הם עובדים ביהודה ושומרון הם מרוויחים יותר מאשר לו היו עובדים בישראל. אם אותו רכב עובד במדינת ישראל, הוא מפסיד.
אבשלום (אבו) וילן
לא זאת היתה השאלה. שאלתי, אם הוא צריך לחכות כמה שעות - - -
נחום גבאי
אז הוא יושב וממתין. אם הוא לוקח נכה לבית-חולים לקבל טיפול הוא יושב וממתין.
אבשלום (אבו) וילן
אומרים נהגי המוניות שבינתיים אותם נהגים עושים קצת עבודה מהצד שהיא לא חוקית. השאלה היא איך אתה מטפל בזה.
נחום גבאי
אין דבר כזה.
אבשלום (אבו) וילן
אדוני היושב-ראש, אני חושב שלמרות שלבי בפירוש לא נמצא עם המתיישבים ביהודה ושומרון, אני חושב שמהבחינה הזאת עמדתי הפוליטית ידועה, אני חושב שזה אסון לציונות, אבל לא יכול להיות מצב שלא ייגנו על ילדים ושאנשים יהיו חשופים לירי. לכן אני חושב שצריך לאשר את התקנות האלה לשנתיים נוספות, ובמקביל לבדוק ברצינות את כל הטענות שמעלים פה נציגי ארגון נהגי המוניות, לטפל בהן ולאכוף את החוק.
היו"ר שלום שמחון
מה שמטריד את מנוחתם של נהגי המוניות הוא שכתוצאה מהמצב הזמני יתפתח בעתיד שירות מוניות מיוחד ביהודה ושומרון. זאת אומרת, הארכת התקנות לשנתיים ולעוד שנתיים, וכנראה שזה יוארך בעוד שנתיים כל עוד המצב המדיני לא ישתנה, תגרום לכך שבסופו של דבר יתפתח שירות שיקבל הכשר רטרואקטיבי בעתיד. ארגוני המוניות מסבים את תשומת לבנו אל התופעה הזאת. אני אומר את זה כבר פעם שנייה אך לא שמעתי שום תשובה ממשרד התחבורה. כנראה שמישהו במשרד התחבורה חושב על האפשרות הזאת בסופו של דבר.
אבשלום (אבו) וילן
אפשר להאריך את התקנות בשנה, במקום בשנתיים, ונהגי המוניות יכולים להתארגן פוליטית ולחסום את זה.
אהרון כהן
נכון, אני בעד זה.
חיים עטר
כמו שאמרת, הכול באמת יקבל בעוד 2-3 שנים גושפנקה ממשרד התחבורה. מסתבר שהם כבר סדרו לעצמם קווי שירות בין הישובים. אכן עכשיו מתחילים למגן מוניות, ואני מוכן להעביר למפקח רשימה של מוניות שמוגנו ושעושות הסעות בשטחי יהודה ושומרון, ובכל זאת לא מאפשרים למוניות הממוגנות להשתתף במכרזים האלה.

אני מבקש להציע להגביל אותם ברישיון הרכב שלהם, שיוכלו להסיע נוסעים בשכר רק בשטחי יהודה ושומרון. המפקח על התעבורה טוען שהם לא יעבדו ברחבי הארץ. אני מציע שיגבילו אותם בתנאיי הרישיון, פרט להיסעים ביהודה ושומרון.
אתי בנדלר
אבל זה הסעות מיהודה ושומרון אל ערי הארץ ובחזרה.
חיים עטר
אם נהג כזה לוקח נוסע מבית-חולים הוא יכול להביא אישור מסודר, ואוצ'ר, שהוא מביא ילד מבית-החולים אל עופרה ובחזרה. זה קיים.
עדה וייס
אין שום כוונה להאריך את התקנות מעבר לצורך. אם בעוד שנתיים לא יהיה צורך, הן לא תוארכנה.
היו"ר שלום שמחון
לא זאת היתה השאלה. השאלה היתה האם במשרד התחבורה מקיימים דיונים על מה שיקרה אחרי התקופה הנוכחית, מה יקרה עם כל אותן חברות הסעה שמסיעות כרגע ביהודה ושומרון. הרי אנשים השקיעו כסף, קנו מכוניות, כעת הם מתפרנסים מהסעת תלמידים ונוסעים שונים. מכיוון שחברת הסעות כזאת נכנסה להשקעות גדולות אני מניח שמשרד התחבורה לא מתכוון שבעתיד היא תסיים את תפקידה אם נניח מחר בבוקר "לא עלינו" ראש הממשלה יעשה שלום.
עדה וייס
הרכב הזה לא מיועד להסיע בשכר. אנחנו לא מתכוונים לאפשר להם.
היו"ר שלום שמחון
את לא עונה על השאלה שלי. מה התכניות לגבי אותן חברות הסעה, לגבי אותם אנשים שמסיעים בשכר? מה יקרה להם יום אחרי האינתיפדה?
עדה וייס
הם יפסיקו להסיע בשכר. הם יחפשו פרנסה אחרת.
נחום גבאי
הם יעסקו בהסעות מיוחדות בלבד.
היו"ר שלום שמחון
יכול להיות שהנושא הזה לא עלה כלל לדיון על שולחנו של שר התחבורה?
אילן ליבוביץ
מכיוון ששר התחבורה כנראה לא רואה שהמצב יפתר כל-כך מהר אז די לצרה בשעתה.
חיים עטר
זה הבעיה שלנו, לכן תמיד זה נדחה.
היו"ר שלום שמחון
יש לי שתי הצעות. בנושא הקודם, שבו אנחנו מחכים לחוות הדעת של משרד התחבורה ומשרד המשפטים, אנחנו נבקש שעד שבוע לאחר פתיחת מושב החורף של הכנסת אנחנו נקבל את עמדת המשרדים. ממילא כמדומני אנחנו אמורים לעסוק בעניין בהיבט אחר. אנחנו נבקש את עמדתכם בנושא הזה.
אתי בנדלר
אנחנו מדברים על השתתפות במכרזים להסעות מיוחדות מבלי להפעיל מונה.
לאה ורון
הישיבה תתקיים ביום 21 באוקטובר. אנחנו מבקשים לקבל את העמדה עוד לפני כן כדי שנוכל לדעת מה עמדת המשרדים טרם הישיבה.
היו"ר שלום שמחון
מתוכנן דיון ב-21 באוקטובר בשעה 12:00. אנחנו נשמח לקבל את עמדת משרדי התחבורה ומשרד המשפטים כמה ימים לפני כן.

עניין שני, אני פונה לחבר הכנסת אילן ליבוביץ, האם אתה לא מתנגד לכך שהתקנות האלה יוארכו רק בשנה אחת ולא בשנתיים כפי שמבקש משרד התחבורה?
אילן ליבוביץ
אני לא מתנגד.
אתי בנדלר
בתקנה 1, במקום "ארבע שנים מיום פרסומן" יבוא "שלוש שנים מיום פרסומן". זה מה שהוועדה מוכנה לאשר בשלב הזה.
היו"ר שלום שמחון
הצבעה על תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשס"ב-2001 (תיקון), התשס"ג-2003,
בשינוי
"שלוש שנים" במקום "ארבע שנים"

בעד – 2
אין מתנגדים
אין נמנעים
התקנות נתקבלו.
היו"ר שלום שמחון
ההחלטה כבר נתקבלה והצבענו. עכשיו אני יכול לשמוע את מר שנלר ככל שירצה.
עתניאל שנלר
רציתי לומר שאין קשר בין השאלה שהעלו החברים המכובדים מענף המוניות לבין הנושא שעל סדר היום. אין מוניות ממוגנות ירי ביהודה ושומרון כי אי אפשר למגן רכב קל. אפשר למגן רכב כבד, כשעלות המיגון היא שוות ערך לעלות רכישה של שתי מוניות. לכן איש לא עושה הסעות פרטיות במוניות ביהודה ושומרון או מחוץ ליהודה ושומרון. מדובר על רכבים של מועצות אזוריות שמסיעים תלמידים, תלמידים מיוחדים, אנשים שזקוקים להסעה, זה הכול.
היו"ר שלום שמחון
שנת הלימודים נפתחה כבר לפני חודש. למה אתם נזכרים רק עכשיו? הרי זה לא רלוונטי. הרי במילא המסיעים האלה כבר זכו במכרזים ואתם באים לבקש את אישור ועדת הכלכלה באופן רטרואקטיבי.
עדה וייס
לא בדקתי את התאריך אבל זה נשלח כבר בתקופת הקיץ יחד עם תקנות רבות נוספות.
היו"ר שלום שמחון
לא משנה. אני מבקש שלקראת השנה הבאה זה יהיה בתקופת הקיץ. אם יקרה פנצ'ר והאינתיפדה תימשך, תעשו את זה לפני המכרזים. אנחנו מסכמים שאם תידרש הארכה נוספת בתקנה הזאת בשנה הבאה, תבואו לוועדה לפני פתיחת שנת הלימודים.

תודה.


תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003
בדבר הפחתת הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מגיל 18 לגיל 17 לצורך כשירות לקבלת רשיון טיס פרטי
היו"ר שלום שמחון
אנחנו עוברים לנושא הבא: תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הפחתת הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מגיל 18 לגיל 17 לצורך כשירות לקבלת רשיון טיס פרטי.
צביה בלאו
מדובר ברשיון טיס פרטי שהכשירויות הדרושות לו, על-פי תקנה 87 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), הן שלאדם המבקש מלאו 17 שנים, שהוא קורא ומדבר עברית ודרישות נוספות. אחת הדרישות היא שהוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון שניתן לו על-פי תקנות אלה.
אתי בנדלר
מה ההבדל בין אלחוטאי טיס רגיל לבין אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון?
צביה בלאו
את זה יסביר מר יואב לבנה ממינהל התעופה האזרחית.
יואב לבנה
כדי ללחוץ על מיקרופון בשמים צריך רשיון. לכל טייס פרטי ולכל טייס מסחרי יש רשיון שהוא מוציא במשרד התקשורת.
אתי בנדלר
זאת אומרת שאם אני רוצה לארגן שירה בציבור באוויר עם מיקרופון אסור לי?
יואב לבנה
את לא יכולה, אלא אם כן תוציאי רשיון.

מותר לכל אדם בישראל, ובכל העולם, בהתאם לאמנת שיקגו לקבל רשיון טיס פרטי בגיל 17. אבל מצד שני יש פגם בתקנות כי את התעודה הזאת של רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מרשים לו לקבל בארץ רק מגיל 18. אין הגבלה כזאת באמנת שיקגו ואנחנו רוצים ליישר קו.
אתי בנדלר
האם באמת יש בארץ בעלי רשיון טיס מתחת לגיל 18?
יואב לבנה
כן. זה מותר מגיל 17. יש אנשים שיש להם הרבה זמן והרבה כסף והם מממשים את הזכות.
היו"ר שלום שמחון
כמה כאלה יש?
יואב לבנה
אני לא יודע בדיוק אבל יש עשרות בני נוער שיש להם זמן וכסף והם לומדים בבתי-ספר לטיס, מוציאים את כל הרשיונות והופכים לטייסים פרטיים.
אתי בנדלר
כדי להיות בעל רשיון טיס אתה בעצם זקוק להיות גם בעלי רשיון לאלחוטאי טיס לרדיו-טלפון?
צביה בלאו
כן.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהדברים האלה עומדים היום ממש בסתירה זה לזה.
אילן ליבוביץ
כלומר, היום אדם יכול לקבל רשיון טיס בגיל 17 אבל הוא לא יכול לממש אותו כי אין לו רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון. למה הורידו את זה לגיל 17?
צביה בלאו
לא הורידו. זה היה קיים. מאז ומתמיד היתה סטייה כזאת.
בני רובין
איך עשו את זה עד היום?
יואב לבנה
אני מניח שלא מימשו את האופציה הזאת עד גיל 18, או שטסו בניגוד לחוק. על-פי החוק אי אפשר היה לממש את רשיון הטיס הפרטי בגיל 17 בגלל העדר התעודה הזאת. החוק מאפשר את זה, האמנה הבין-לאומית מאפשרת אך החוק במדינת ישראל הגביל.
לאה ורון
הוא קיבל את רשיון הטיס בגיל 17 ולא יכול היה לטוס בארץ בגלל העדר רשיון האלחוטאי לרדיו-טלפון ואז אולי הוא טס בחוץ-לארץ.
היו"ר שלום שמחון
כמה טייסים פרטיים יש בארץ?
יואב לבנה
יש בסך הכול 6,000 מחזיקי רשיונות טיס אזרחיים, מסחריים ופרטיים.
אתי בנדלר
האם עדיין חיוני בכלל לקבל רשיון לאלחוטאי טיס לרדיו-טלפון?
יואב לבנה
אי אפשר לטוס ללא רשיון כזה.
צביה בלאו
מכוח התקנות, תקנה 87 מחייבת: "אדם יהיה כשיר לקבל רשיון טיס פרטי אם מלאו לו 17 שנה", ואחד התנאים הוא: "אם הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון שניתן לו על-פי תקנות אלה".
אתי בנדלר
אני שואלת שאלה אחרת. יש רשימה ארוכה של מקצועות שמחייבים קבלת רשיון כדי להיות באוויר, כפי שהוגדר כאן. השאלה היא האם הקדשתם מחשבה לשאלה האם יש באמת צורך במתן רשיון לכל אחד מן המקצועות האלה.
יואב לבנה
ולו בשביל להתיישר עם האמנה הבין-לאומית. למה לא?
אתי בנדלר
כי אתה אומר שלאלחוטאי טיס גם עבור עצם ההחזקה במיקרופון, אפילו אם זה לא לרדיו-טלפון, צריך היום רשיון. השאלה היא האם יש לכך באמת מקום.
צביה בלאו
זה מוגדר גם בתקנה 162, כל הנושאים שחייבים להיות בקיאים בהם. למשל בקיאות מעשית ברדיו-טלפון, במיוחד במניעת הפרעות. כל הדברים האלה חשובים.
אתי בנדלר
ולאלחוטאי טיס רגיל?
יואב לבנה
אין אלחוטאי טיס. המקצוע הזה נמחק והוא קיים רק בתקנות. בחודש הקרוב אנחנו נמחוק אותו. הארגון הבין-לאומי מחק את המקצוע הזה. פעם היו אלחוטאיי טיס.
אתי בנדלר
נווט טיס עדיין קיים?
יואב לבנה
יש עוד חיה כזאת.
אתי בנדלר
כי גם לעניין הזה עדיין צריך להנפיק רשיונות.
יואב לבנה
מנפיקים. יש מעט מאוד. גם אל-על הוציאו את כל הנווטים האחרונים שהיו בשירות.
אתי בנדלר
וטכנאי טייס?
יואב לבנה
זה מקצוע שעדיין קיים.
אתי בנדלר
מדוע בתקנה 2 דוחים את תחילת התקנות? מדוע "תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן"?
צביה בלאו
זה על-פי הנחיה של גברת עליזה רוזן ממשרד המשפטים.
אתי בנדלר
אני חושבת שאין צורך בכך במקרה הזה. זה יכול להיות מיד עם פרסום התקנות. אז לא צריך בכלל תקנה של תחילה.
צביה בלאו
בסדר, נתקן.

(קוראת את תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003 – תקנה 1 [תיקון תקנה 161])

השר ליברמן יהיה השר החותם.
אתי בנדלר
אגב לפני שתי כנסות, אולי יותר, הוגשה הצעת חוק הטיס. אז אתם הודעתם לכנסת שחוק הטיס הנוכחי הוא מיושן וארכאי וצריך לעשות בו רביזיה משמעותית מאוד.
יואב לבנה
הוא מיושן וארכאי אך הוא עדיין בשימוש.
אתי בנדלר
איכשהו זה נדם.
לאה ורון
דנו בהצעת החוק פעמיים והחילו עליה דין רציפות. אשר על כן בכנסת הזאת חייבים להביא הצעת חוק חדשה, אי אפשר להחיל עליה שוב דין רציפות.
אתי בנדלר
אם אינני טועה, התחלנו לדון בזה בתקופה שיושב-ראש הוועדה היה חבר הכנסת אבי יחזקאל וראינו שהיו פגמים רבים מאוד בהצעה.
לאה ורון
איפה זה עומד? איפה עומדת הצעת חוק הטיס?
צביה בלאו
אני לא יכולה להגיד במדויק מה קורה עם זה.
לאה ורון
יש לכם כוונה להכין הצעת חוק טיס חדשה?
צביה בלאו
כן, יש כוונה כזאת. זה עולה מחדש.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשס"ג-2003. אין מתנגדים ואין נמנעים.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים