ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/09/2003

צו שירות לאומי בהתנדבות (תכנית נסיונית לבנים) (הוראת שעה) התשס"ג - 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים