ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/09/2003

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה מועדפת באבטחה), התשס"ג-2003, חוק הביטוח הלאומי (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים