פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/707515
ועדת החינוך והתרבות
27.8.2003

פרוטוקולים/ועדת חינוך/7075
ירושלים, ג' באלול, תשס"ג
31 באוגוסט, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 71
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
מיום רביעי, כ"ט באב התשס"ג (27 באוגוסט 2003) בשעה 10:10
סדר היום
מחירי ספרי הלימוד.
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי – היו"ר
מרינה סולודקין
גילה פינקלשטיין
אורי אריאל
יוסי שריד
מוחמד ברכה
מוזמנים
מיכאל רצון – סגן שר התמ"ת
צבי הנדל – סגן שרת-החינוך והתרבות
לאה רוזנברג – סמנכ"לית המנהל הפדגוגי, משרד החינוך
יאיר סמוכה – סגן סמנכ"לית המנהל הפדגוגי, משרד החינוך
בנימין לוי – מנהל המחלקה לאישור ספרי לימוד, משרד החינוך
אביגדור דנן – לשכה משפטית, משרד החינוך
תמי ויצמן – מנהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך
רבקה שאודר – עוזרת סמנכלית ומנהל מנהל פדגוגי, משרד החינוך
שמואל דהן – דובר משרד החינוך
יעל פרבר – מקשרת בין משרד החינוך לבין הכנסת
שוקי שי – מפקח על המחירים, משרד האוצר
צביה דורי – מפקחת על המחירים, משרד התמ"ת
רני בנדר – יועץ תקשורת סגן שר התמ"ת
גלית אבישי – מנכ"ל המועצה לצרכנות
רונן רגב – אחראי על התחקירים, המועצה לצרכנות
יעקב אגמון – סמנכ"ל השלטון המקומי
ארז פרנקל – יו"ר ארגון ההורים הארצי
אבי נחמני – מועצת תלמידים ארצית
שירין גבאי – יו"ר מועצת תלמידים ארצית
אמנון בן-שמואל – מנכ"ל התאחדות הוצאות הספרים בישראל
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
שרון רפאלי


מחירי ספרי הלימוד
היו"ר אילן שלגי
בוקר טוב. לפנינו היום טקס פתיחת שנת-הלימודים, ותוך כדי זה אנחנו גם מנסים במאמצים משותפים להתגבר על הקשיים בפתיחת שנת-הלימודים במשא ומתן בין משרד החינוך לבין הסתדרות המורים.

נושא שהוא בהחלט חשוב ועלה לסדר היום בתחילת השבוע הוא נושא ספרי הלימוד והפיקוח על מחיריהם. קצת מצער המצב ששני משרדי ממשלה מאשימים זה את זה באחריות למחדל, אבל בעצם אין מחלוקת שיש פה איזשהו מחדל. אין צורך שניכנס להיסטוריה של החקיקה ושל הצווים השונים בשאלה מי אחראי על הפיקוח; בכל מקרה המדינה אחראית, הממשלה היא זו שצריכה למנוע אי-קיום של צווים, וככל הנראה זה המצב. לפי סקר שנעשה ונתונים שהוצגו בידי המועצה לצרכנות ומשרד המסחר והתעשייה, מסתבר שמשרד החינוך והתרבות קיבל מחירים ממוציאים לאור ופרסם אותם כפי שהם; מנהלי בתי-ספר קיבלו חוזרי מנכ"ל שבו פורטו מחירים מרביים לספרים, אבל בהודעות של מנהלי בתי-הספר להורים ולתלמידים באשר לרשימות ספרים לא נכללו המחירים האלה ברוב המקרים, ועל כל אלה גם חנויות הספרים מפקיעות מחירים במקרים רבים. מי שכמובן סובל ומשלם יותר הם ההורים, שפירושו – הציבור הרחב. את זה אנחנו בוודאי לא יכולים לקבל. אני לא בטוח שנצליח למנוע את המצב הלא-רצוי הזה כבר למען הימים הקרובים – הלוואי שכן – אבל בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד מהדברים ולשפר אותם אם לא לשנה זו, הרי למען שנת-הלימודים הבאה.

אני מבקש מסגן שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חבר-הכנסת מיכאל רצון, אחר-כך את הגברת גלית אבישי, מנכ"לית המועצה לצרכנות.

הצטרף אלינו סגן שרת-החינוך והתרבות, חבר-הכנסת צבי הנדל. אנחנו פתחנו ואמרנו שחבל שיש מצב לא רצוי: לא טוב שמשרדי ממשלה מטיחים האשמות זה בזה, אבל כנראה יש הסכמה שהמצב באשר למחיריהם של ספרי הלימוד והפיקוח עליהם אינו טוב.
צבי הנדל
אין הסכמה. חד וחלק.
היו"ר אילן שלגי
נשמע בבקשה את סגן השר רצון, בבקשה.
מיכאל רצון
בוקר טוב לכולם. אני מסכים עם צבי הנדל שלא צריך להאשים, הדברים האלה הם בכלל לא לעניין, התקשורת אוהבת להפוך את הדברים מעצם העניין להטחת האשמות כאלה ואחרות. העובדות הן עובדות, ואיתן צריך להתמודד. העובדה היא שמחירים ספרי הלימוד אינם בפיקוח. ב- 27 במרס יצא צו של שרת החינוך בנושא המחירים; היא אחראית לזה על-פי החוק. קביעת המחיר כפי שהיא נעשית כרגע היא מחדל, לדעתנו, ולכן הצגנו את הדברים. קובעים מחיר על-פי מחיר שקובעת הוצאה לאור; אז מה הוצאה לאור תקבע? היא תקבע מחיר שטוב לתלמידים או טוב להוצאה לאור? טוב להורים או טוב להוצאה לאור? ברור שהיא קובעת את המחיר שנכון לה וטוב לה, ושולי הרווח יותר גבוהים מעלות ההוצאה של הספר. לפני מספר ימים ראיתי מודעות בעיתונים על מבצע של החברה למשק וכלכלה – כלומר רשויות מקומיות – עם משרד החינוך לחבילה של 40% הנחה. הם מפסידים אם הם עושים הנחה של 40%? זו הראיה הפשוטה ביותר. אם הם עושים 40% הנחה זה אומר שהם מרוויחים 80% ועדיין נשארו להם שולי רווח. אם מוציאים ספר לשוק יוצרים מונופול, וממילא עושים עסקה על כל השוק; אז מה החוכמה לעשות עסקה של 40% הנחה? זה לא כל-כך ברור לי. ממילא נתת מונופול למי שהוציא את הספרים האלו. צריך היה לפעול אחרת בעניין הזה: צריך היה לצאת במכרזים עם ההוצאה לאור, צריך היה לפעול לפי שיטת נוסחת סוארי שפועלת ולקבוע את עלות ההוצאה לפי איזשהו מרכיב של רווח כפי שמקובל לעשות. נדמה לי שהגברת צביה דורי, שנמצאת פה, ואני מציע שנשמע גם אותה, היא המומחית בעניין הזה; היא ראש מנהל סחר פנים במשרד התמ"ת וגם המפקחת על המחירים. יש כללים לעניין הזה, והיא זו שיודעת ויש לה הכלים לפעול כדי לקבוע את המחירים כפי שצריך. נדמה לי, שאם קראתי נכון בפרוטוקול שלך שאת כבר ביקשת שיעבירו את הנושא לטיפולך כדי שתוכלי לקבוע את המחיר. משום מה עד היום זה לא הסתייע, ואינני מבין למה, בעיקר לנוכח טענתה של מנכ"לית משרד החינוך שקובעת שאין למשרד החינוך הכלים לעשות זאת. אם אין למשרד החינוך הכלים לעשות זאת, אז אני אומר כרגע שבמשרד התמ"ת יש הכלים לעשות את זה. יודעים לעשות את זה, ועושים את זה במוצרים אחרים וכדאי שנעשה את זה. יתר-על-כן, אחרי שכבר נקבעו המחירים של ההוצאה לאור איש לא פיקח עליהם, וכשהתפרסמו המחירים להורים הם התפרסמו ברובם בלי מחיר. הורה שהלך לקנות ספר בחנות לא ידע מה המחיר. אני אמרתי ברובם, לא אמרתי בכולם אף על פי שבכל הבדיקות שערכנו לא היו מחירים.
בנימין לוי
תדייק, ברשימת הספרים של בתי-הספר, לא בחוזר המנכ"ל.
גילה פינקלשטיין
בחוזר המנכ"ל יש.
מיכאל רצון
אמרתי ברשימת הספרים. אני יודע.
היו"ר אילן שלגי
גם אני אמרתי את זה בתחילת הדיון.
מיכאל רצון
אני לא מטיח האשמות, אני רק מציג את העובדות.

לפי חוזרי המנכ"ל, משרד החינוך טיפל בעניין. אני לא אמרתי שמשרד החינוך לא טיפל בעניין.
יוסי שריד
איפה הבסיס החוקי? איפה החוק?
גילה פינקלשטיין
מנהלי בתי-הספר מתבקשים לדאוג שברשימת הספרים המופצת לתלמידים לכל גיל יצוין שם הספר המבוקש ולידו המחיר המירבי.
יוסי שריד
לא. זה חוזר המנכ"ל, אני שואל איפה החוק.
היו"ר אילן שלגי
יש צו פיקוח בחתימת שרת-החינוך ממרס 2003.
יוסי שריד
למה משרד החינוך קיבל את זה? משרד החינוך יודע לפקח על מחירים?
קריאה
כן.
מיכאל רצון
חבר-הכנסת שריד, גם כשאתה היית שר החינוך זה היה אצלך.
יוסי שריד
לא. אני לא פיקחתי על מחירים.
מיכאל רצון
אבל זה היה באחריותך.
יוסי שריד
לא, תסלח לי.
מיכאל רצון
אני סולח לך, אבל זה ככה. זה שהעניין לא ידוע לך זה לא אומר שהעובדה לא נכונה.
היו"ר אילן שלגי
יוסי, יש פה צווים על היתר להעלאת ספרי לימוד לא בחתימתך, אבל בחתימת שר-החינוך אמנון רובינשטיין. כלומר, זה דבר שנמשך כבר שנים.
מיכאל רצון
בוודאי. עם העובדות אין מה להתווכח.
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש רבותיי, בואו ננסה לא להיכנס לסימטאות של הנושא.
מיכאל רצון
אני אומר שוב. אני לא אומר שמנכ"לית משרד החינוך לא הוציאה חוזרים ממחירים ולא עשתה את הטיפול הדרוש. משרד החינוך עבד נהדר. אבל זה לא הגיע להורים, וזה מה שחשוב. זה הגיע לחנויות במחירים מופקעים, מחירים שגם לא דומים למחירים המומלצים שנכתבו בחוזר המנכ"ל.
מוחמד ברכה
גם המומלצים היו גבוהים. מראש היו גבוהים.
מיכאל רצון
כן, ועוד הופקעו מעבר לכך. בעניין הזה לא היה פיקוח. מדובר על סכום עתק: 500 מיליון שקלים בסדר גודל של מחירת ספרים. אפשר להתמודד עם זה בכמה דרכים. היום העלה בפניי חבר-הכנסת מיכאל איתן רעיון להכניס את כל החומר הלימודי הזה לאינטרנט ואפשר יהיה למשוך את הספרים האלה מתוך האינטרנט.
אורי יהודה אריאל
בתנאי שתספק לכל תלמיד אינטרנט, אז לא תהיה לו בעיה.
מיכאל רצון
קודם כל, למי שיש, אפשר?

שוחחתי אתמול עם מנכ"ל משרד התמ"ת שהיה מנכ"ל עיריית ירושלים. בעיריית ירושלים עשו כל שנה מבצע שבמסגרתו הדפיסו ספרים, ועשו מבצע משותף לכל בתי-הספר בעיריית ירושלים ומכרו ספרים למזרח ירושלים ולבתי-ספר במחירים מצחיקים.
צבי הנדל
בעיקר למזרח ירושלים.
מיכאל רצון
בעיקר, נכון.
צבי הנדל
מסיבות נוספות, חוץ מהוזלת המחיר.
מיכאל רצון
צבי, אבל אם עושים למזרח ירושלים עושים גם למערבה, לא?
צבי הנדל
כן, נכון.
מיכאל רצון
אפילו לגוש קטיף אפשר לעשות את זה. את זכויות היוצרים אפשר לרכוש ולשלם להם. זה בוודאי היה עולה מעט.

לסיכום, אפשר לטפל בזה בלי ויכוחים. אני מבין מכל מה שקראתי בהודעות לתקשורת ומשיחות ששמעתי בתקשורת שאפשר לפתור את הבעיה הזו בישיבה משותפת של צוות משרד החינוך, צוות שלנו. יש ברשותך בעיה תקציבית שבוודאי צביה תעלה אותה. לא מדובר בהרבה כסף, זה מעט מאוד כסף, אבל צריך להעביר את זה ולטפל בזה טיפול מסודר. משרד התמ"ת מוכן לקחת על עצמו את הטיפול של הפיקוח, של קביעת המחיר וגם את הסנקציות הנדרשות אם יהיו כאלה שיחרגו מהמחירים הללו. תודה רבה.
היו"ר אילן שלגי
הגברת גלית אבישי, בבקשה.
גלית אבישי
מדובר בפרשה שנחשפה בפעם הראשונה בדו"ח ביקורת המדינה בשנת 1998. שם מצא מבקר המדינה שספרים מאושרים אוטומטית אף על פי שהם מצויים בפיקוח, ויש הליך מאוד מסודר ומובנה איך מפקחים על מחירים של מוצר בפיקוח. משרד החינוך אישר את דרישת הוצאות הספרים אוטומטית.
צבי הנדל
איך את יודעת?
גלית אבישי
זה כתוב גם בדו"ח מבקר המדינה. אני יכולה לומר חד-משמעית שעל כל מה שאני אומרת יש אסמכתאות ברורות, ויש הודעה מפורשת של משרד החינוך, כך שאני מקווה שלפחות על העובדות אנחנו לא נתווכח.
אורי יהודה אריאל
יהיה ויכוח. תסמכי על החברים פה.
היו"ר אילן שלגי
דיברת על שנת 98'. בואי נעבור לשנת 2003.
גלית אבישי
המצב ב- 2003 דומה למצב שהיה בשנת 98'. אני אומרת את זה באחריות וחד-משמעית. זאת-אומרת שבפועל מחירי הספרים גבוהים בצורה ניכרת. סביב הפיקוח נבנה מארג שלם של הוראות מנכ"ל מסדירות כדי לדאוג שהספרים שאמורים היו להיות בפיקוח ובמחיר ראוי. ההוראות האלה אומרות למשל, שבתי-הספר יפרסמו רשימות ספרים שלצידן מחירי הספר. ב- 99% מבתי-הספר ברשימות שמופצות לתלמידים אין מחירים! בתי-הספר מתעלמים מחוזר המנכ"ל. נוסף לכך, בחלק ניכר מהרשימות – ממוצע של 50% ובחטיבות העליונות 100% - יש ספרים רבים שאינם מאושרים בכלל, ואין עליהם פיקוח. כלומר, בית-הספר מחליט על דעת עצמו בניגוד להוראות מנכ"ל לכלול את הספרים האלה ברשימה שלו. התשובה לשאלה למי יש הסמכות היא חד-משמעית: הסמכות נכון להיום בידי משרד החינוך, והחוק מאוד מפורש ומאוד ברור, אי-אפשר לראות את זה אחרת.
מיכאל רצון
גם אם יגידו את זה עוד כמה פעמים בתקשורת, זה לא ישנה את העובדה הזאת.
צבי הנדל
בזה דווקא אני מסכים איתך.
גלית אבישי
החוק מסמיך את השר האחראי על התחום.
יוסי שריד
איפה החוק? תקראי את החוק.
גלית אבישי
הסמכות לפיקוח על המחירים על-פי החוק לפיקוח על מחירי מצרכים---
יוסי שריד
זה לא החוק. זה מה שאתם כותבים על החוק. איפה החוק?
גלית אבישי
החוק לא נמצא אצלי כרגע. אני מצטטת מהחוק. סעיף 1 בחוק מגדיר: "השרים לעניין תחום כלשהו, השר הממונה על אותו תחום יחד עם שר האוצר, ובאין שר ממונה על אותו תחום – שר התעשייה והמסחר". רק כשאין שר הממונה על אותו תחום. גם בפועל זה מתקיים כך.

מה שמטריד אותי בשאלה זה שלקחו את זה באמת לסמטה צדדית של "מי אחראי". הסיפור הזה נמשך משנת 98'. זאת אומרת, שמשנת 98' ההורים משלמים יותר על מחירי ספרים. במקום לנסות להתמקד בבעיה ולפתור אותה אנחנו עוסקים כאן בשאלת סמכות, בעוד הסמכות ברורה לחלוטין. אני מציעה שקודם כל נאתר את הליקויים, נחשוב איך פותרים את הבעיה, אבל גם איך יוצרים מארג אכיפה לצד ההוראות המסדירות כדי שזה לא יחזור על עצמו, וכל מנהל בית-ספר או כל חנות ספרים באותה שרשרת שבסופו של דבר מגיעה לפתחם של ההורים יידעו שאם הוא עובר על החוק יש לזה מחיר.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה. סגן השר, חבר-הכנסת צבי הנדל.
צבי הנדל
בוקר טוב. יש היום שני סוגים של ספרים: יש ספרים לא חדשים שנכנסו למעגל בתי-הספר, והם מתעדכנים אחת לשנה בוועדת מחירים שבראשה עומד איש משרד האוצר ושותפים ממשרד התמ"ת, והם מאשרים או לא מאשרים. בשנה שעברה לא אושר כי לא הייתה אינפלציה. השנה אושרה העלאה כלשהי, אבל זה הצו שעליו מדובר ששרת-החינוך ושר-האוצר חתומים עליו; הסוג השני הם ספרים חדשים שעכשיו נכנס לשוק, ועליו כל הדיון. בכל בבית-ספר תל-אביבי שהוא הממוצע האולטימטיבי של כל בתי-הספר בארץ תמצא ספרים חדשים בהיקף שלא עולה על 2%. כלומר, אני לא מזלזל ב- 1% או 2% מהספרים, אבל צריך לדעת שכל המלחמה הזאת סובבת סביב אחוז עד 2% מהיקף כל הספרים שהילד מחזיק בילקוטו. על הספרים הקיימים, לא משרד החינוך עושה את העידכונים, אלא יש צוות. גם לגבי הספר החדש, אני מסכים עם עמיתי סגן השר, ואני מסכים עם הגברות הנכבדות, ראוי שיהיה מטופל בידי משרד התמ"ת. הוא עד היום לא היה, ועל זה אין חילוקי דעות. אחרי שבדקתי את החומר זה נכון.

בעיה אחרת היא שיש ספרים והוצאות ספרים שמוציאים חומרים שלא מקישים לאישור משרד-החינוך. משרד-החינוך לא מאשר אותם, ולא יודע עליהם. יש בתי-ספר או הורים שרוכשים אותם בעיקר באקסטרני. מדובר בעיקר על העולם האקסטרני, כמו תשובות לבגרות וכל מיני תרגולים במתמטיקה. הם נרכשים בעיקר בידי האקסטרני ובשכבות הגבוהות – בכיתות י"א, י"ב – לא תמצא את זה בדרך כלל בבית-ספר יסודי או בחטיבות הביניים, אלא ככל שעולים בשנות הלימוד; לקראת הבגרות יש כל מיני כאלה שלא מביאים את זה לאישורנו. אסור לרכוש את הספרים האלה, ויש בתי-ספר שלא סרים למשמעתנו. גם להם יש הורים, גם אצלם יש כסף, ואני לא מזלזל בזה, אבל צריך לדעת את האמת.

יש פיקוח על ספרים בבתי-הספר, וזה נמצא בכללים מאז ומעולם. חלק מהמטלות של המפקח על בית-הספר היא זו. גם פיקוח על ספרים, גם פיקוח שלא יוחלפו ספרים בתדירות גבוהה יותר מחמש שנים, אלא אם כן יש אישור מיוחד בגלל שינוי בתכנית הלימודים. זה כלל שנשמר כבר הרבה זמן. עומדים על כך שלא יוחלפו ספרים כדי שאפשר יהיה למחזר את הספרים או להחליף את הספרים וכדומה. על פיקוח מחירים בחנויות לא היינו אחראים, לא נהיה אחראים, לא הגיוני שידרשו את זה. מה לנו ולפיקוח בחנויות? חיפשתי בנרות ולא מצאתי שהוטל על משרד החינוך לפקח על מחירים של ספרים בחנויות. אבל אם תאירו את עיניי אני אתנצל, אבל עדיין אעמוד על דעתי שאין בזה שום היגיון וזה צריך להיות אצל מי שמפקח על מחירים בכל המוצרים. על החנויות לא פיקחנו, על בתי-הספר פיקחנו.
לגבי פעולות המשרד בעניין המחירים
יש סוגייה אחת שנכנסה בפעם הראשונה לחוזר מנכ"ל, ודווקא היום תוקפים אותה. היא הוכנסה לפני הרעש הגדול. בחוזר מנכ"ל גם בתקופתו של שריד וגם לפניו הייתה רשימת ספרים מאושרת עם מחיר מקסימלי לידו. אבל לא כל המנהלים היו מספיק ערים, וכשפרסמו להורים את רשימת הספרים המאושרת, לא תמיד רשמו ליד זה את המחיר המקסימלי.
גלית אבישי
תמיד לא רשמו.
צבי הנדל
אני מבין שאת עברת את כל המנהלים, בדקת, ואלה הנתונים.
גלית אבישי
זו הסטטיסטיקה.
צבי הנדל
הסטטיסטיקה, כן.

יש הוראות בחוזר המנכ"ל שמחייבות לפרסם ברשימת הספרים שיופיע לידם מה שמופיע בחוזר מנכ"ל כדי שזה יגיע לבסוף גם להורה. מה שלא הבנת סגן השר, במקביל עשו עסקה עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, והוציאו מכרז שבו הצליחו להגיע להורדת מחירים ניכרת בסדרי גודל של 40%.
מיכאל רצון
זה בדיוק חוסר ההיגיון שבעניין.
צבי הנדל
אני הבנתי, תאמין לי.

ברוך השם שהמכרז הזה נמצא, הוא מצוין. נכון שהוא מראה שאפשר היה להוזיל, אבל גם אתה מבין, שאחד המרכיבים הגדולים במחיר של ספר הוא כשהוא חושב שהוא לא יצליח למכור יותר מאלף ספרים. ברגע שהוא ניגש למכרז, ויש לו מחויבות או הבנה שהוא יהיה מסוגל למכור עשרות אלפי ספרים – הרי זה המרכיב המרכזי. לכן צריך להסתכל על הפרופורציות.

פעולה נוספת של המשרד הוא האיסור להחליף ספרים במשך 5 שנים, ועל בסיס זה הפרוייקט החדש, החלפת ספרים, שהתחיל בקרטוע מסוים, כי ודאי שכשמתחילים פרוייקט חדש לא כולם מבינים ולא כולם נכנסו לתהליך. הוא התחיל לקראת שנת הלימודים, ואין לי ספק שבשנת תשס"ה הפרוייקט הזה שהמשרד מסבסד אותו לששת העשירונים התחתונים – זה לא לכולם – בסדר גודל של 20-25 מיליון שקל בתוספת תשלום של בין 240-280 שקל להורה שכולל את כל סל הספרים במחיר הזה בתוספת החזרת הספרים הישנים – אין לי ספק שהפרוייקט הזה צריך להיות הצלחה אדירה אף על פי שהתחיל קשה כמו כל דבר חדש. זה בהיקף עצום, יש המון בתי-ספר, אבל זה יעלה על דרך המלך.

בשביל הפתיחה אמרתי את כל מה שאני יכול להגיד. אני מבקש מידידי ד"ר סמוכה להשלים אותי. תודה.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו באמת קצרים בזמן. היות שאחרי סגן השר רצון השלימה הגברת אבישי, אחרי סגן השר ישלים ד"ר סמוכה.
יאיר סמוכה
נתקן את העובדות. מזה 20 שנה, אחת ל- 4 שנים משרד החינוך יוצא במכרז להפקת ספרי לימוד. ספרי הלימוד האלה מופקים בעבור המשרד ובתנאי המשרד הספרים מתומחרים. כתוב בדיוק איך נקבע מחיר הספר. כל שנה יוצאים בין 80 ל- 120 ספרים במתכונת הזאת. זה למעלה משני שליש מספרי הלימוד החדשים.
מיכאל רצון
אני מציע שתבדוק את עצמך.
יאיר סמוכה
אני בדוק עד הסוף. אני אחראי על כל מילה שאני אומר. הספרים האלה הם הספרים הזולים ביותר; התקורות נמוכות מאוד וגם הרווח של המו"ל מוגבל.
צבי הנדל
אני רוצה להעיר ששכחתי להגיד את זה. לזה התכוונתי כשאמרתי שהעובדות אינן מדויקות.
יאיר סמוכה
בתנאי המכרז יש תמחור. הבעיה היא כאשר יש מו"ל פרטי. הוא מוציא ספר חדש ביוזמתו, הוא לא פונה אלינו.
יוסי שריד
מה זה מו"ל פרטי?
יאיר סמוכה
מט"ח, מל"מ, וכן הלאה.
צבי הנדל
יש מו"לים ציבוריים שזכו במכרז.
אורי יהודה אריאל
הוא מתכוון שהיוזמה היא פרטית. זו לא הזמנה שלהם.
יאיר סמוכה
אני לא יודע אם הוא ימכור 1000 או 2000 ספרים, ואני לא מתחייב. לכן היינו לוקחים ספר כזה, משווים אותו לספר דומה שלנו וקובעים את המחיר. אני מדגיש שוב: כל ספר שיצא, ואני הכנסתי לרשימה הזו נשלח לאלי דורי שהוא מנהל מחלקת ייצור באגף לתכניות לימודים. הוא היה בודק על-פי תנאי המכרז ומאשר לי את המחיר. מעולם לא הכנסתי מחיר של ספר בלי לקבל את אישורו. נכון שהייתה עמימות כי יצאתי לחל"ת וחזרתי, וכמה ספרים חמקו דרך האצבעות. גם אותם נוכל לאתר ולהכניס למנגנון החדש בעזרת משרד המסחר והתעשייה.
היו"ר אילן שלגי
רבותיי, אני מבקש להבהיר שכדי לפתור את הבעיה אנחנו צריכים להסתכל על זה בטווח הרחוק ובטווח הקרוב. מובן שבטווח הרחוק יש הסכמה שהאחריות צריכה לעבור למשרד התמ"ת כי להם יש הכלים לפקח; אבל זה לא יקרה מהיום למחר.
אורי יהודה אריאל
החוליות האלה של משרד החינוך שמפקחות---
היו"ר אילן שלגי
שנת הלימודים עומדת להיפתח---
יוסי שריד
כולם כבר קנו.
היו"ר אילן שלגי
הרוב קנו. אנחנו יכולים לבקש ממשרד החינוך שאת אותם פרטים שהיו בחוזר המנכ"ל ולא הגיעו לידיעת רוב ההורים יפורסמו במודעות, באתר האינטרנט של משרד החינוך כדי שהורים יוכלו לבוא לחנות ולומר: "על הספר הזה אני אמור לשלם כך, ולא יותר". אפשר לעשות את זה גם היום.
צבי הנדל
כיוונת לדעת גדולים. זה באינטרנט וזה בפרסום.
היו"ר אילן שלגי
חבר-הכנסת ברכה, בבקשה.
מוחמד ברכה
דווקא בתקופה הזו של קיצוץ בקצבאות ילדים ומצוקות חברתיות הדבר האחרון שצריך לצפות לו לקראת שנת הלימודים הוא הפקעת מחירי ספרים. הנזק בקצבאות היה על משפחות ברוכות ילדים, ואז הם צריכים יותר ספרים כי יש יותר ילדים ויותר כיתות, ונוצר אבסורד שאנשים לא שולחים את הילדים שלהם לכיתה א' משום שאין מספיק תקציב. משפחה חרדית, לא ערבית. זה לא מתקבל על הדעת. הצעתו של היושב-ראש צריכה להתקבל בברכה ולהתבצע מיד. צריך להנחות את הנהלות בתי-הספר ולחייב בתקנה או בהנחיה כלשהי שליד שם הספר יהיה גם המחיר. יש גם מקום שוועדת חינוך תיפול בין הסגן הזה לבין הסגן ההוא, ולא יודעים מי מפקח. אנחנו רוצים תשובה מהממשלה. אתם הממשלה, אתם לא יכולים לגלגל את כל המחלוקות ואת אי-ההבנות שביניכם.
היו"ר אילן שלגי
נכון מאוד.
מוחמד ברכה
הנושא של פיקוח על המחירים נדרש אף על פי שאני מסכים שהמחירים נקבעים בצורה מוגזמת לכתחילה. יש גם נוהג פסול שלפעמים מכניסים שינויים לא משמעותיים בספר מסוים כדי לפסול את הספר שהודפס בשנה הקודמת, ואנשים יקנו ספרים חדשים ואי-אפשר להעביר מאח לאח את אותו ספר. בשביל משפחות גדולות זה דבר איום ונורא.

יש צורך לפקח גם על הדפסות פיראטיות של ספרי לימוד. יש כמה גורמים ששוקדים על הכנת הספר – אני חושב שד"ר סמוכה יכול לאשר את הדברים – וכל מיני גורמים פרטיים מדפיסים את הספר בהדפסה פיראטית, ואפילו מבקשים מחיר מופקע.

לגבי השאלת הספרים, אני מצפה מסגן שרת-החינוך להגיד לוועדה איך הוצאו 25 מיליון שהוקצבו להשאלת הספרים.
היו"ר אילן שלגי
ברשותך, נחזור לזה בסוף. השאלה שלך היא נכונה, אבל כעת אנחנו מנסים לטפל בבעיה אקוטית מאוד.
מוחמד ברכה
משרד החינוך עשה דבר שלא ייעשה. הוא הקציב את הכסף, והודיע לבתי-הספר ב- 1 ביולי אחרי שבתי-הספר יצאו כבר לחופשה, ואז בהרבה בתי-ספר אי-אפשר היה לממש את תכנית השאלת ספרי הלימוד אף על פי שההחלטה קיימת, נדמה לי, ממרס---
היו"ר אילן שלגי
חבר-הכנסת ברכה, אנחנו מדברים עכשיו על הפיקוח על המחירים. השאלה זה נושא ששווה ישיבה בפני עצמה.
מוחמד ברכה
אבל אנחנו 3 ימים לפני פתיחת שנת-הלימודים.
היו"ר אילן שלגי
חבר-הכנסת שריד, בבקשה.
יוסי שריד
הסוסים האלה כבר ברחו מהאורווה. יחד עם זה אני לא מתנגד, כמובן, שיהיו מודעות ויהיה פרסום באינטרנט. אני חושב שהיה רצוי מאוד שמשרד החינוך או משרד התמ"ת ידאגו שרשימות מוסמכות של מחירים יהיו בכל חנות וחנות, וכאשר הם באים לקנות יש רשימה והם יכולים להסתכל ברשימה ולדעת כמה הם צריכים לשלם.

אני עקבתי אחר הוויכוח בין משרד התמ"ת לבין משרד החינוך, ואף על פי שאני לא ידוע כסנגור מובהק של משרד החינוך בימים אלה, אני חשבתי שגרסת משרד החינוך היא גרסה נכונה. לא העליתי על דעתי שבמשרד החינוך יש יומרה לפקח על מחירים. פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. משרד החינוך יכול לפקח על מחירים? משרד החינוך לא יכול לפקח על מחירים, ואין שום סיבה שהוא יתמחה בפיקוח על מחירים. עוד מעט תהיה עוד סיירת; כבר יש סיירת אחת לענייני המנהלים. כבר הצלחתם לגייס אנשים לסיירת? היא כבר מלאה?
יאיר סמוכה
עוד לא פרסמנו את המכרז.
יוסי שריד
אגב, גם סגן שר התמ"ת לא צריך במקרה הזה לפחות לתלות את הקולר בצווארה של התקשורת אם כי ראוי לעשות את זה מפעם לפעם, אין לי שום בעיה קונספטואלית עם זה. אבל אם יוצאים בפרסום וכתוב "המחדל המתמשך של משרד החינוך ממשיך" אז אי-אפשר לבוא בטענות מה התקשורת תעשה עם זה, אם "המחדל המתמשך של משרד החינוך ממשיך". למה צריך לכתוב: "המחדל המתמשך של משרד החינוך ממשיך"? אם הוא מתמשך, סימן שהוא ממשיך. אז לפקח על מחירים אולי אתם יודעים, אבל עברית בכל-זאת נשאיר במשרד החינוך אף על פי שגם שם זה לא מי-יודע-מה.

אני רוצה לספר לנוכחים סקופ: משרד החינוך גם לא יכול לפקח על תוכנם של הספרים, לא רק על מחירם. זו גם-כן העמדת פנים שאין לה כיסוי. אומרים: "משרד החינוך קורא את הספרים". אגב, משרד החינוך לא קורא שום ספר, כי משרד לא קורא ספרים---
צבי הנדל
למה אתה אומר את זה? יש אנשים שזה תפקידם.
אורי יהודה אריאל
הוא שוב בתחום העברית, עכשיו הוא עובר לתוכן.
יוסי שריד
הבניין לא קורא. אי-אפשר לקרוא את כל הספרים, ולא ברור לגמרי אם נחוץ שפקיד יקרא ספר ויחליט אם זה נכון או לא נכון, אם ראוי או לא ראוי. בעיקר משום שלא עומדים בכלל בעומס. זו רק העמדת פנים.
מיכאל רצון
אז מי מאשר תוכן פדגוגי?
יוסי שריד
זה שוק מופקע. כל מי שרוצה מדפיס, מפרסם, מוכר.
מיכאל רצון
אבל לבית-ספר מישהו מחליט על הספרים.
יוסי שריד
משרד צריך לדעת שכאשר הוא לא מסוגל לעמוד במה שהוא מחויב להתפרק מסמכויות. אני בשעתו הצעתי שמשרד החינוך לא יעמיד פנים כאילו הוא יכול לקרוא את הספרים, ואנחנו ננהיג מה שנהוג במדינות מתוקנות לא בהכרח צנזורה מראש, אלא צנזורה בדיעבד; השוק הוא שוק חופשי, אף אחד לא מפקח על שום דבר, הספר יוצא, שלח לחמך על פני המים. מי שרוצה אותו וחושב שיש בו פגם מסב את תשומת-הלב לפגם הזה – זה מה שנקרא בכל המדינות המפותחות צנזורה בדיעבד – ואחר כך משרד החינוך מוצא טעם. היה דבר הסתה, היה דבר פגיעה בנשים או במיעוטים---
יאיר סמוכה
בדיוק כך אנחנו נוהגים.
יוסי שריד
מה זאת אומרת כך אתם נוהגים?
יאיר סמוכה
זה שונה.
יוסי שריד
זה שונה? יפה מאוד.
בנימין לוי
אפשר להתייחס לדברים של כבוד שר-החינוך לשעבר?
היו"ר אילן שלגי
יכול להיות. אבל יש לי רושם שלא יישאר לנו זמן.
יוסי שריד
אם זה שונה זה נהדר. לא ידעתי שזכיתי להצלחות כאלה. מכל מקום, אני חושב שמשרד המסחר והתעשייה צריך לעסוק בזה, ואני לא חושב שזה צריך לקחת הרבה זמן. על-פי ההחלטה הזו, המנגנונים קיימים. אפשר לפקח על זה ממחר בבוקר.
גלית אבישי
צריך שינוי של החוק.
יוסי שריד
החוק לא אוסר את זה.
מרינה סולודקין
אני חושבת שהדמוקרטיה הישראלית עובדת. הציבור כעס ובצדק, ואנחנו מבינים למה עכשיו. המצב הכלכלי לא משתפר, ההתייקרות של ספרי הלימוד הוא תהליך לא רצוי בזמנים שלנו. אני אישית מעדיפה מס על ירושה ומתנות מול התייקרות של ספרי לימוד, אבל בממשלה יושבים אחרים.
צבי הנדל
בממשלה גם את יושבת.
מרינה סולודקין
בקואליציה. אבל אני לא מסכימה עם כל דבר.

שמענו היום על חלוקת תפקידים מצוינת, ואנחנו יכולים לתקן עכשיו ומיד את כל התהליך, וזה טוב מאוד. שמעתי ממר צבי הנדל על החלפת ספרי הלימוד, וזה מצוין. אני ראיתי את זה באשקלון: הבת שלי למדה בבית-ספר שלא הייתה בו החלפת ספרים, ובן שלמד בבית-ספר שמחליפים ספרים. זה נוח מאוד, הגיוני מאוד. צריכים להרחיב את הפרקטיקה הזו לכל בתי-הספר.
צבי הנדל
עלא-כיפאק. מילה טובה למשרד החינוך. זכיתי!
מרינה סולודקין
נו, בטח.
היו"ר אילן שלגי
חבר-הכנסת אריאל, בבקשה.
אורי יהודה אריאל
רק הערה אחת. אני מציע שהיושב-ראש ירשום לעצמו שבעוד חמישה חודשים יבקש ממשרד החינוך לראות איך הוא מאורגן כבר – לא מתארגן – לשנה הבאה.
היו"ר אילן שלגי
זה כבר כתוב, תכף תשמע.
אורי יהודה אריאל
כיוונתי לדעת גדולים. מה שקורה פה כולם מסכימים. צריך שהכל יהיה מאורגן לתשס"ה בכל בתי-הספר.
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש סליחה מכל אלה שלא יוכלו לדבר היום כי אמרנו שנסיים ב- 9:45. יש לנו ישיבה חשובה מאוד ב- 10:00 ועוד פגישה חשובה מאוד לפני 10:00. לכן אני מבקש סליחה. אנחנו נקיים ישיבה נוספת. אני אקריא את מה שאנחנו, חברי-הכנסת, נחליט עליו:

"הוועדה קוראת לממשלה להעביר האחריות לקביעת מחירי הספרים והפיקוח עליהם למשרד התמ"ת לאלתר".

"הוועדה קוראת למשרד החינוך לפרסם כבר השבוע את המחירים המירביים הן באינטרנט והן במודעות". יעלה קצת כסף, אבל יחסוך להורים כסף.

"הוועדה דורשת ממשרד החינוך למנוע החלפת ספרים במחזוריות של פחות מ- 5 שנים ולקדם את נושא השאלת הספרים והרכישה המרוכזת שלהם.

"הוועדה תחזור ותידרש לנושא ספרי הלימוד לפרטיו במועד קרוב לקראת תשס"ה."
גילה פינקלשטיין
אילן, מנהלים לא יודעים שליד שם הספר הם צריכים לכתוב את מחירו, ועובדה שיצא חוזר מנכ"ל, והם לא כותבים את המחיר.
היו"ר אילן שלגי
חברי-הכנסת, מי בעד ההצעה הזאת? כולם בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה, רבותיי.

הישיבה ננעלה ב- 9:50

קוד המקור של הנתונים