ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/07/2003

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תגמול בגין שירות מילואים חד יומי), התשס"ג-2003, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 63), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים