ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/07/2003

צו פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (החלת הזכאות למעון יום),התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים