ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/07/2003

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 23), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים