ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/07/2003

1. תקנות הבטחת הכנסה(הוספת תקנות 5א ו - 10א) התשס"ג 2003 2.תקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות להוראת ביצוע) (תיקון לתקנה 6) התשס"ג 2003, 1. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) (תיקון תקנה 5 א') התשס"ג- 2003, 2. תקנות הביטוח הלאומי(הגדרת הכנסה נכה) (תיקון תקנה 1א) התשס"ג 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים