פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/6804ועדה משותפת כספים + פנים ואיכות הסביבה -5-
להצ"ח התכנית להבראת כלכלת ישראל
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.


פרוטוקולים/ועדת הפנים/6804
ירושלים, י"ז בתמוז, תשס"ג
17 ביולי, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון


פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה
להצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003
‏יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ג (‏15 ביולי, 2003), שעה
סדר היום
1. תוספת לפרק ג': איחוד רשויות מקומיות
נכחו
חברי הוועדה: אברהם הירשזון (יו"ר ועדת הכספים) – היו"ר
יורי שטרן (יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה)
אלי אפללו
דניאל בנלולו
יצחק הרצוג
ואסל טאהא
אהוד יתום
יעקב ליצמן
ניסן סלומינסקי
משה גפני (מ"מ)
מוזמנים
שר הפנים אברהם פורז
חה"כ רוחמה אברהם
חה"כ חיים אורון
חה"כ אחמד טיבי
חה"כ עסאם מח'ול
חה"כ אורית נוקד
חה"כ איוב קרא
יחזקאל לביא - מנהל האגף לאסטרטגיה, משרד הפנים
אנה חזן - ס/מנהל מינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים
אלכס אלטר - משרד הפנים
עו"ד צחי בר-ציון - לשכה משפטית, משרד האוצר
ערן פולק - אגף התקציבים, משרד האוצר
ברוך יפה-נוף - אחראי על תקציבים, משרד העבודה
גיורא רוזנטל - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
דוד עמר - סגן יו"ר מרכז השלטון המקומי
נועה בן-אריה - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי
שמואל ריפמן - יו"ר מרכז המועצות האזוריות
אמנון זך - ראש מועצת אזור
מארק בסין - ראש מועצת בני עיש
מאיר דהן - מועצה מקומית בני עיש
בת-שבע אפרים - סגן ראש מועצת בני שמעון
מיכאל עופר - ראש מועצה אזורית ברנר
זמיר בן-ארי - ראש מועצת גבעת שמואל
מורד קלפה - מנכ"ל מועצת גבעת שמואל
צחי פרץ - גזבר מועצת גבעת שמואל
עדי מינץ - מנכ"ל מועצת יש"ע
עלי ריאן - ראש מועצת כבול
משה ספקטור - ראש מועצת מכבים-רעות
יוחנן גיל - מ"מ ראש מועצת פרדסיה
זאב ובר - מזכיר מועצת פרדסיה
יוסי מלכה - ראש מועצת צורן
דובי סנדרוב - ראש מועצת קציר-חריש
ייעוץ משפטי
מרים פרנקל-שור
מנהל הוועדה
טמיר כהן

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003
תוספת לפרק ג'
איחוד רשויות מקומיות
היו"ר אברהם הירשזון
אני פותח את הישיבה בנושא איחוד רשויות מקומיות. הישיבה הקודמת הסתיימה באקורדים צורמים. מאז אני שח לומר שניהלתי שיחות עם שר הפנים.
שר הפנים אברהם פורז
יותר משיחות. גם חיבוקים.
היו"ר אברהם הירשזון
אני מקדם בברכה את שר הפנים להמשך הדיון. אדוני שר הפנים, בבקשה.
שר הפנים אברהם פורז
רבותי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אם בדרך כלשהי בדבריי בישיבה הקודמת השתמעה פגיעה בחברי הכנסת, באמינותם, באינטגריטי שלהם או בנאמנות שלהם לבוחרים אז אני מצטער מאוד. לא זאת היתה כוונתי.

כל מה שאמרתי הוא שאני יודע שמופעלים לחצים גדולים מאוד על חברי הכנסת, וזאת אמת, ואני מקווה מאוד שחברי הכנסת, גם בנושאים האלה כמו בנושאים חשובים אחרים, יפעלו לפי שיקול-דעת ענייני.

אם מישהו נפגע מהערה כלשהי שהערתי בישיבה הקודמת אין לי אלא להצטער על כך ולהביע בכך את התנצלותי.
היו"ר אברהם הירשזון
אני מודה מאוד לאדוני.
שר הפנים אברהם פורז
עם היושב-ראש אני התחבקתי כבר. אני מזמין כל אחד שרוצה להתחבק אתי, המזכיר שלי יתאם את התור. חיבוקים לאחר תיאום מראש ...
היו"ר אברהם הירשזון
אני מבקש מחבר הכנסת יורי שטרן, יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, לומר את דבריו.
יורי שטרן
אני שמח מאוד שאנחנו חזרנו לדיון ענייני. הייתי אצל שר הפנים מייד אחרי הישיבה הקודמת ואני רוצה לחזור למה שאמרתי גם אז. ההתנגדויות וההסתייגויות מהתכנית, יש כאלה שהן רק עניין אישי מאוד או פרטני מאוד אבל יש דברים עקרוניים ומהותיים מאוד. החיפזון פה הוא מהשטן. לכן, כמה שיותר תשומת לב לכל מה שאנשים אומרים כך יותר נכון אנחנו נקבל פה החלטות קשות.

אני חושב שצירוף הזמנים הלא טוב, שאנחנו לקראת הבחירות ברשויות המקומיות ואנחנו דנים בסוגית האלה ומטרטרים את כל המערכת העירונית, זה פשוט דבר שקרה. אם נוכל להימנע ולמצוא הסדר, שפרט למקרים מסוימים שבהם אפשר להחליט בקלות יחסית, את כל השאר נעשה בקצב לא מואץ אלא בדיון מעמיק, כך נעשה טוב לנושא ולמרקם העירוני העדין של מדינת ישראל.
היו"ר אברהם הירשזון
אני מודה מאוד לאדוני. חבר הכנסת הרצוג.
יצחק הרצוג
קודם כול, אני שמח שיש פה הודנה, ואני מברך את כולם. אני גם שמח לראות את נציגי מרכז השלטון המקומי, ראשי הערים, וכמובן את שר הפנים.
ניסן סלומינסקי
בינתיים נרצח מישהו הבוקר.
יצחק הרצוג
אדוני השר, הנושא הזה הוא נושא אמיתי ורציני מאוד, אין על כך שום עוררין. אתה מוביל פה נושא שחובק המון פנים של החברה הישראלית, לטוב ולרע. יש דברים נכונים ויש דברים לא נכונים. אבל דבר אחד היה ברור לנו גם בדיונים קודמים, שיש פה מכלול שנקרא "נושא חדש". את זה אני אומר גם ליושב-ראש.

זה נושא שיש בו מכלול. אם אתה מסתכל בהמלצות, וגם בהמלצות של הוועדות הפנימיות, יש שורה ארוכה של וריאנטים שנראים כנושא חדש. הרי בסופו של דבר אתה תביא את הצעת החוק המבושלת בהתבסס על ההחלטות המתוקנות.

לכן אני מציע, כהחלטה ראשונה, עכשיו שהמצב רגוע יותר והדיון ענייני יותר, להעביר לוועדת הכנסת את הנושא החדש ולאחר מכן להחליט על לוחות זמנים סבירים הרבה יותר, שלא פוגעים בהליך הבחירות שמתקיים בימים אלה.

אני רוצה לשמוע את התייחסות היושב-ראש לעניין הנושא החדש.
היו"ר אברהם הירשזון
תודה רבה לך, חבר הכנסת הרצוג. אני רוצה להתייחס לנושא הזה.
אחמד טיבי
לפני שאתה עונה, אדוני, אני רוצה לציין שכבר הגשתי בקשה לוועדת הכנסת.
אלי אפללו
אני רוצה להגיד משהו.
אהוד יתום
אם אתה פותח את הדיון אז גם אני רוצה לדבר.
היו"ר אברהם הירשזון
אני לא פותח את הדיון.

אני מבקש לומר, כהמשך לדיון הקודם, אנחנו שמענו את דעת היועצת המשפטית שאמרה שאם חבר ועדה או חבר כנסת מבקש להצביע על הנושא כנושא חדש, אני חייב להעביר את זה לוועדת הכנסת. אני יודע שכמה חברים ביקשו להעלות את זה כנושא חדש. אני מבקש מכל חבר ועדה שביקש להעלות את זה כנושא חדש להעביר את הבקשה בכתב ליועצת המשפטית ואנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת לדיון. לאחר שוועדת הכנסת תחליט את החלטותיה אנחנו נחזור ונדון בוועדה הזאת.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, ההתנצלות של שר הפנים היא רק לחברי הכנסת או גם לראשי הרשויות?
היו"ר אברהם הירשזון
חבר הכנסת גפני, השר אומר שהוא מתנצל גם בפני חברי הכנסת וגם בפני כל אחד מאנשי הציבור, ואין זה משנה אם ראשי רשויות או אנשי ציבור אחרים, שנפגעו מהעניין. הוא מתנצל על כך.
משה גפני
אני מודה לאדוני.
שר הפנים אברהם פורז
רבותי, אני רוצה לומר כמה דברים.
לעניין טענת נושא חדש
הבאתי ליושב-ראש הוועדה טבלה השוואתית בין ההמלצות שאושרו על-ידי הממשלה ותואמות במדויק את מה שהיה בקריאה הראשונה לבין כאלה שהיו בהן שינויים. אני אניח את זה כאן בתום הישיבה. אני מציע, לפחות לדידי יותר הגיוני שמי שטוען שמה שמוגש כעת לא זהה למה שהיה בקריאה הראשונה, שלפחות הטענה תיטען לגבי הרשויות שאכן ההחלטה לגביהן שונתה. לא נראה לי שהגיוני לטעון טענת נושא חדש על כל מה שהוא זהה לחלוטין למה שהוגש בקריאה הראשונה. זה דבר אחד.

הדבר השני, יש לנו עוד שני נושאים שכרוכים באיחוד הרשויות והם נושאים חשובים מאוד. הם צריכים להידון ולהיות מוכרעים פה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, לקבוע דיון בהקדם.

הנושא הראשון הוא נושא הסגנים. כפי שאתם רואים, בהצעת החוק הממשלתית, בסעיף 4, הממשלה הציעה להפחית באופן משמעותי את מספר הסגנים ברשויות המקומיות. זה לא שייך לשאלת האיחוד. כמובן שיש לזה משמעות כי אם שתי רשויות מתאחדות אז יכול להיות שהעירייה גדלה ואז יש יותר סגנים אבל אני חושב שהפרמטרים צריכים להידון בפני הוועדה.

הנושא השני, בסעיף 10 להצעת החוק, כפי שאתם יודעים, אנחנו הגשנו למעלה מ-30 מקבצים של איחודים בחקיקה אבל זה לא סוף הדרך. סעיף 10 להצעת החוק הממשלתית אומר שהשר רשאי להכריז על איחוד רשויות ואז לקצר את תקופת הכהונה מ-5 שנים ל-3 שנים. זאת אומרת, אם ראש רשות מקומית נבחר היום ל-5 שנים, אנחנו מבקשים תיקון חקיקה שיאמר שאם שר הפנים יחליט שהוא רוצה לאחד רשויות מקומיות – זה לא עכשיו, זה בשלב היותר רחוק – שר הפנים יהיה רשאי במקרה כזה לקצר את תקופת הכהונה ל-3 שנים. זה כדי לאפשר לנו מקצה שיפורים, בהנחה שלא כל האיחודים שאני רוצה ייצאו לפועל עכשיו, ומתוך הנחה נוספת שיכול להיות שבמהלך השנים, לאור הניסיון שאנחנו נצבור, אנחנו נרצה לבצע איחודים נוספים למטרות חיסכון, כפי שהסברתי בישיבה הקודמת.

אני לא יודע מה סדר הדברים שיקבע היושב-ראש אבל אני מניח שעל שני הסעיפים הללו אין טענת נושא חדש כי הם לא נדונו בכלל. הם צריכים להידון בוועדה במועד קרוב.
היו"ר אברהם הירשזון
אדוני השר, אני מודה לך מאוד על ההערות שלך. אני חושב שהן נכונות. אנחנו נקבע בשבוע הבא ישיבה נוספת לדון בנושא הסגנים.
שר הפנים אברהם פורז
וגם בנושא השני שציינתי.
אלי אפללו
הייתי רוצה אחר-כך לומר דבר מה.
אהוד יתום
אם אתה אז גם אני.
היו"ר אברהם הירשזון
אנחנו נדון בנושא הסגנים בשבוע הבא, זה בהחלט נכון.

הנושא השלישי שהעלית, אנחנו נדון בו בשבוע הבאה או בכל אופן לפני הפגרה, זה ברור. בהחלט יכול להיות שאנחנו ניעתר לבקשה הזאת, בתנאי שזה יהיה באישור הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה. אבל כל זה בשבוע הבא. אני לא פותח דיון עכשיו.
אלי אפללו
יש לי הערה לסדר. האם ההצעה על הסגנים כבר מונחת בפנינו? זאת שאלה.
היו"ר אברהם הירשזון
זאת לא שאלה. כאשר ייפתח הדיון בנושא אני אגיד לך בדיוק מה מונח בפנינו. אנחנו לא נעסוק בזה היום. אני יודע מה מונח בפנינו, אני יודע שיתקיים דיון בנושא הזה ותוכל לשאלות שאלות. היום אנחנו לא דנים בזה.

רבותי, אני נועל את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים