ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/07/2003

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים