ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/07/2003

השפעת הקרינה הנוצרת משימוש בטכנולוגיות שונות ולאורך זמן על בריאות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים