ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/07/2003

חוק לתיקון חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית ), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים