ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/07/2003

ישיבה משותפת: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ועדת החינוך והתרבות והוועדה לזכויות מעמד הילד בנושא: האיום על חיסול השירות המונע לבריאות התלמיד במוסדות החינוך ופיטורי מאות אחיות בריאות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים