ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/06/2003

סגירת נופשונים לילדים עם פיגור בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים