ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/06/2003

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה) התשס"ג 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים