ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/07/2003

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 24), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים