ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/06/2003

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' ___), התשס"ג-2003, סעיף 52 להצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים