ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/05/2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים - הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס”ג-2003, פרק ח`: תקשורת4
ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים
26.5.03

פרוטוקולים/כספים/6621
ירושלים, י"ט בסיון, תשס"ג
19 ביוני, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 11
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים
יום שני, כ"ד באייר התשס"ג (26 במאי 2003), שעה 9:45
סדר היום
הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, פרק ח': תקשורת

א. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 49(2), סעיף 4(א1)(1) לפי בקשת חה"כ דוד טל בעניין מתן שירותי גישה לאינטרנט

ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 53 לפי בקשת חה"כ אחמד טיבי וחה"כ דוד טל למתן פטור מהאגרה למחזיקי מקלטי טלוויזיה בבתי חולים, בית הבראה או מועדון קשישים.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
אבשלום וילן
יחיאל חזן
אחמד טיבי
דוד טל
מיכאל נודלמן
מלי פולישוק בלוך
איוב קרא
מוזמנים
אמיר לוי סגן הממונה על תקציבים, משרד האוצר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפה קרינצה
ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 53 לפי בקשת חה"כ אחמד טיבי וחה"כ דוד טל למתן פטור מהאגרה למחזיקי מקלטי טלוויזיה בבתי חולים, בית הבראה או מועדון קשישים.
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. האוצר לא מתנגד לפטור בבתי החולים. הדבר היחיד שהוא מבקש, שזה לא יהיה בחקיקה, אלא בתקנות.
דוד טל
לא.
אחמד טיבי
עד פה.
אתי בנדלר
אני רוצה לציין שגם הפטורים לעיוורים 100%, למקבלי הבטחת הכנסה ולשאר הסקטורים הנזקקים ביותר, הפטורים קבועים בתקנות.
דוד טל
אני רוצה לנמק.
היו"ר שלום שמחון
בשביל ההגינות, אני רוצה לצרף את חבר הכנסת יחיאל חזן להסתייגות שלכם.
דוד טל
אנחנו מקבלים באהבה וברצון. אני מבקש להצביע על ההסתייגות.
אחמד טיבי
יש ישיבת מליאה ב-10:00. בשבוע שעבר הייתה הסתייגות, היא נדחתה לשבוע הזה רק לשם הצבעה, לכן אני מבקש להצביע עכשיו.
היו"ר שלום שמחון
ההצעה מדברת על מקלטי טלוויזיה בבתי חולים, בתי הבראה או מועדון קשישים. מדובר פה על שלושה מרכיבים.
לאה ורון
אני מבקשת להפנות את תשומת לבך, שכתבת "או" אתה בטח מתכוון "ו".
דוד טל
הכוונה היא ל"ו". אני מבקש לתקן, ו' החיבור. אני מבקש להצביע.
היו"ר שלום שמחון
ההצבעה תתקיים בדקה ל-10:00. חה"כ קרא ביקש התייעצות סיעתית, מה אני יכול לעשות.
אחמד טיבי
אתה עושה צחוק מניהול הישיבה.
דוד טל
לא יכול להיות שחברי כנסת יושבים כאן, מחכים.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הבקשה לדיון מחדש בנושא מקלטי הטלוויזיה?

הצבעה
בעד: 3
נגד: 4
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה, הדיון נפל.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים