ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/05/2003

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כספים/65172
ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים
19/05/2003

פרוטוקולים/כספים/6517
ירושלים, ב' בסיון, תשס"ג
2 ביוני, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים
יום שני, י"ז באייר התשס"ג (19 במאי 2003), שעה 08:30
סדר היום
הצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, פרק ח: התקשורת, סעיפים 49, 50, 51
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
אבשלום וילן (ממלא מקום)
יחיאל חזן
אחמד טיבי
דוד טל (ממלא מקום)
איתן כבל
מיכאל נודלמן
ניסן סלומינסקי
מלי פולישוק-בלוך
איוב קרא
מוזמנים
אורי אולניק מנכ"ל משרד התקשורת
אסף כהן סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורת
עו"ד אריק רשף סגן היועץ המשפטי, משרד התקשורת
אמיר לוי סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
חיים פרננדס אגף תקציבים, משרד האוצר
מיה אלון אגף תקציבים, משרד האוצר
עו"ד גלי גרוס משרד המשפטים
עו"ד ציפי קלינבוים סגנית היועצת המשפטית, משרד הביטחון
מיטל מלכא מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד הביטחון
סרן עדי בן-שך הפרקליטות הצבאית, משרד הביטחון
אייל גבאי מנהל רשות החברות הממשלתיות
עו"ד רחל שפיצר הלשכה המשפטית, רשות החברות הממשלתיות
רון אילון סמנכ"ל כספים, בזק
עו"ד בשמת שלוש יועצת משפטית, בזק
עו"ד יואל נגרי הלשכה המשפטית, בזק
גבי
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
דקלה אברבנאל

הצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003,
פרק ח
התקשורת, סעיפים 49, 50, 51
היו"ר שלום שמחון
רבותיי, אני רוצה לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים. הדיון היום הוא בהצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004). הדיון היום הוא בפרק ח, סעיפים 49, 50, 51. אנחנו רוצים להתקדם בהקראת הסעיפים, בכוונה לסיום היום את הנושא.
אריק רשף
עלו שלוש דילמות משפטיות כמדומני, ועוד נושא של מדיניות, שנתבקשנו לגבש את דעתנו בהם. השאלה היא מתי הדברים יידונו. כוונתי לסעיף 49.

בישיבה הקודמת עלו שלושה נושאים שחייבו התייחסות. הראשון הוא הערה של עו"ד מלצר בנוגע לסעיף 4(א1)(1) – לעניין בעל רישיון כללי ייחודי. לטענתו המשמעות היא שיש כאן אפשרות להפעיל את סמכויות שר התקשורת בסעיף 4(ו).
לאה ורון
סליחה, נושא הישיבה הוא הפרטת בזק. העניין הזה נוגע לתקשורת הנייחת.
אתי בנדלר
הנושא שעו"ד רשף התחיל לדבר עליו יידון בשעה 09:30: פתיחת שוק התקשורת הנייחת.
רחל שפיצר
עצרנו בעמ' 316, בפסקה (6) בסעיף 49 – פסקה שעוסקת בתיקון סעיף 4ו(ג). אני קוראת את התיקונים המוצעים.
אורי אולניק
העניין הזה בכל זאת נוגע לוועדת קרול. זה "זנב" קטן שנותר מהדיון האחר, ואני מבקש שנמתין עמו לשעה 09:30.
היו"ר שלום שמחון
לא נחכה, נדון בו עכשיו.
אורי אולניק
אם כן אסביר זאת. סעיף 4ו עוסק בקרן השירות האוניברסלית. יש מפעילים שנותנים שירות רק באזור תל-אביב, למשל. אם מתברר שהמימון של השירות האוניברסלי גדול מאוד ורוצים להטיל אותו גם על מפעיל אזורי סקטוריאלי כזה, לפי הסמכות היום השר יכול לעשות זאת רק אם המפעיל הוא בעל רישיון כללי. הכוונה בתיקון היא שיהיה אפשר להטיל זאת גם על מפעיל שהוא בעל רישיון ייחודי.
מלי פולישוק-בלוך
איך קובעים את הקרן הזאת? לפי אחוז מסוים?
אורי אולניק
יש סעיף כזה כמעט בכל חוקי התקשורת בעולם אך בפועל ממעטים מאוד להשתמש במנגנון של הקרן הזאת. השימוש נעשה בעיקר במדינות גדולות מאוד, כמו קנדה, כי שם עלות השירות האוניברסלי היא אדירה.

בארץ עוד לא הפעילו ובצורה זהירה אני אומר שאני גם לא רואה שיפעילו אותו כל כך מהר. בכל זאת, אם יתברר יום אחד שהשירות האוניברסלי הוא נטל בל יתואר על בזק, יש סמכות למהלך כזה בחוק.
מיכאל נודלמן
מהו שירות אוניברסלי?
אורי אולניק
יש כמה מפעילים שאנחנו מחייבים אותם לתת שירות בכל הארץ, באותו מחיר. תעריפי הטלפון של חברת בזק, למשל, זהים בקריית שמונה, בתל-אביב ובאילת. תעריפי חברות הכבלים זהים גם הם במטולה, בתל-אביב ובנגב המערבי. יש חובה לספק את השיחה הסלולרית גם באילת וגם בערבה וגם בבקעת הירדן, מבחינת הרישיון של החברות. כל אלה קרויות "חובות אוניברסליות". לעומת זאת, חברה שמספקת אינטרנט לא חייבת לספק אותו בכל מקום; אין לה חובת שירות אוניברסלי.
אריק רשף
אני מבקש להעיר הערה. התיקון הוא שבמקום "בלבד" יבוא "או שניים", וזאת משום שאנחנו מקווים שהכבלים אכן ייכנסו ויהיו הגוף השני. וכשהשר משתכנע שנתקיימו התנאים, יש צורך בשניים ולא באחד.
רחל שפיצר
אני עוברת לקרוא את פסקה (7) בסעיף 49 – תיקון סעיף 13.
אייל גבאי
המשמעות היא שמה שנעשה עד היום על ידי שר התקשורת בלבד ייעשה כרגע לפי התנעה של ראש הממשלה, שר הביטחון, השר לביטחון פנים או כוחות הביטחון.
אתי בנדלר
אלה השירותים שיש ליתן – שירותי בזק לכוחות הביטחון. בעצם העלו את האינסטנצייה שרשאית לדרוש קבלת אותם שירותים.
אורי אולניק
עד היום הנושא היה בידי שר התקשורת. נענינו לבקשת רשות החברות ושירות הביטחון הכללי שהנושא יעבור לידי ראש הממשלה. הכוונה היא, וכך גם זה מופיע בפרוטוקול של ועדת השרים לענייני חקיקה, שבכל מהלך עתידי בעניין הזה מי שיעשה שימוע מול הגורם האזרחי שעליו רוצים להטיל חובה לפי סעיף 13 הוא הגורם המופקד על התחום, דהיינו שר התקשורת או רשות התקשורת שתבוא במקומו.
אבשלום וילן
מהו סעיף 13?
אורי אולניק
מכוח סעיף 13 ניתן להטיל על חברות התקשורת השונות חובות במישור הביטחוני, הייתי מכנה זאת. לחובות האלה יש לפעמים עלות כספית ולפעמים מתעוררים סכסוכים לא מעטים בנוגע למימון. אבל בסך הכול, מהניסיון של השנים האחרונות, החברות עבדות בשיתוף פעולה עם הגורמים הביטחוניים. ההוראות שניתנו לפי סעיף 13 זכו למימוש ולשיתוף פעולה.
מלי פולישוק-בלוך
הסעיף חל על כל החברות? כרגע דנים רק בבזק, אבל הוא חל על כולם?
רחל שפיצר
על כולם.

בפסקה (8) של סעיף 49 דנו בפעם הקודמת ולכן אמשיך לקרוא מפסקה (9).
לאה ורון
אבל פסקה (8) נשארה לדיון.
רחל שפיצר
פסקה (9) של סעיף 49 עוסקת בהוספת סעיפים עונשיים. אני קוראת את סעיפים 28ב ו-28ג המוצעים.
גלי גרוס
יש הבחנה מסוימת בין עברות שבהן האיסור כבר קבוע בחקיקה ראשית לבין עברות שבהן האיסור רק ייקבע בצו, והחוק רק מסמיך. במסגרת התיקון קבענו עכשיו שמרגע שהוצא צו לחברה, העברת השליטה בתוך החברה טעונה אישור השר. זה משהו שלא נקבע בצו, הוא נעשה אוטומטית מרגע שהוצא צו לחברה הזאת. לכן זאת העברה החמורה ביותר, היא העברה שבסעיף (א). העונש הוא שלוש שנים וקנס פי עשרה מהקנס האמור.
אתי בנדלר
מה סכום הקנס?
גלי גרוס
הסכום עצמו הוא 202,000 ש"ח ואפשר לקבוע קנס עד פי עשרה ממנו. אלה קנסות כבדים. אם העברה נמשכת אפשר לקבוע קנס נוסף של 10,000 ש"ח ליום, נדמה לי.
רחל שפיצר
לא, 1,300 ש"ח ליום.
אתי בנדלר
כלומר פי עשרה מ-1,300 ש"ח ליום. זה כסף קטן. כאן מדובר בעברה החמורה ביותר לפי חוק הבזק.
גלי גרוס
זה המקסימום שאפשר להטיל.

אחר כך יש רשימה של שלוש עברות אחרות, שגם הן מאוד חמורות מבחינתנו. העברה הראשונה היא מסירת פרטים לא נכונים מטעם מי שממלא בקשה לאישור, אישור הנדרש לפי סעיף (4)(א). לדעתנו זה משהו חמור מאוד, כי אנחנו בעצם מסתמכים על הפרטים שהאדם מסר כדי לתת לו אישור או כדי לבדוק אותו. העברה הזאת בעצם מקבילה לקבלת דבר במרמה במסגרת הדין הכללי, ונקבע לה עונש דומה פחות או יותר.
אתי בנדלר
כאן מוצע אותו עונש מאסר למי שמוסר פרטים לא נכונים, אך הקנס נמוך יותר.
גלי גרוס
כן. העברה השנייה שבמסגרת העברות החמורות יותר היא הפרת ההוראות שבסעיף 4ה, הקבוע כבר בחוק. לפי סעיף זה ברגע שנפסק השירות החיוני השר רשאי למנות ממונה שייתן הוראות כדי לוודא את המשך אספקת השירות החיוני. גם מי שמפר הוראות לפי הסעיף הזה עובר לדעתנו עברה חמורה מאוד.

העברה האחרונה היא גילוי מידע שנקבע בצו שאין לגלותו. אם מישהו פעל בניגוד להוראה הספציפית הזאת שניתנה לו בצו, גם זוהי עברה חמורה.

בסעיף קטן (ג) מדובר בהפרה של ההוראות הרגילות שקובעים בצו. מבחינתנו הן ברמת חומרה שווה, פחות או יותר. למשל, מי שמחזיק אמצעי שליטה צריך אישור, ומי שמפר את המגבלה הזאת צפוי למאסר של שישה חודשים או קנס של 202,000 ש"ח. גם כאן יש התייחסות לעברה נמשכת. מי שהמשיך לא לקבל אישור צפוי לקנס של 1,300 ש"ח ליום בכל יום שהעברה נמשכת.

העברה האחרונה היא עברה של העברת נטלים. כאמור, מי שמחזיק שליטה ומעביר שליטה בניגוד לאישור, הקנס הצפוי הוא הקנס החמור ביותר, קנס של שלוש שנים. אך כאן מטילים גם מגבלה פנימית כדי שמי שמעביר שליטה יבדוק שלאדם שלו הוא מעביר אותה יש אישור. כך רוצים לוודא שגם מערכת היחסים בין הצדדים תפתור חלק מהבעיות. לכן העברה הנמוכה ביותר מבחינת החומרה היא מי שהעביר שליטה בלי לוודא שלאדם שאליו הוא העביר את השליטה יש אישור.

סעיף 28ג מפרט עברה חמורה, לדעתנו, עברה של מי שהפר הוראות לפי סעיף 13. זה לא משהו שנקבע בצו, אלא אלה הוראות שניתנות בכתב לפי סעיף 13. מי שמפר אותן שווה למפר הוראות שניתנו בצו מבחינת דרגת החומרה.
רחל שפיצר
אני קוראת את סעיף 28ד.
גלי גרוס
זה סעיף שמקובל מאוד להכניס היום, גם בדיני עבודה וגם בחוקים מהסוג הזה. האנשים שעומדים לסמוך עליהם הם נושאי המשרה, והמטרה היא שהם יכוונו את פעולת התאגיד באופן שימלא אחר הוראות החוק. לכן קובעים שנושא המשרה הוא האחראי. אנחנו גם הופכים את הנטל וקובעים שאם הופרה הוראה חזקה שנושא המשרה הפר את החובות המוטלות עליו – אלא אם כן הוא הוכיח שעשה את כל שניתן כדי למנוע זאת.
רחל שפיצר
אני עוברת לקרוא את סעיף 50.
גלי גרוס
כמו שהסברנו בדיון הקודם, בזמנו קבענו שמי שמחזיק באמצעי שליטה בלי אישור אינו יכול להפעיל זכויות הצבעה וזכויות אחרות מכוח הסעיף הזה – למעט הזכות לקבל דיבידנד. אחרי חשיבה נוספת הגענו למסקנה שזה באמת לא סביר: היום החברה פועלת במסגרת כלשהי וכבר מוצא צו בנוגע לחברה, ולא ייתכן שהאדם יוכל להחזיק שלא כדין החזקות בבזק, למשל, ולקבל עדיין את הפרות הכלכליים.

אבל יש אנשים שרכשו היום מניות כשהם ידעו שהם יכולים לקבל דיבידנד. בכל זאת רצינו ליצור כאן איזון כלשהו, ולכן ההוראה החדשה הזאת – שמגבילה את הזכות לקבל דיבידנד – תחול רק על רכישות והעברות שיחולו אחרי תחילת החוק ולא על רכישות שכבר נעשות.
רחל שפיצר
אני קוראת את סעיף 51 לחוק.
איתן כבל
מה זאת אומרת "חוק התקנים"? צריך תקן להאזנה?
גבי
להפתעתנו מכון התקנים ניסה לעשות דבר כזה, בדרך מקרה זה הגיע אלינו, שלא יהיו אי הבנות.
אייל גבאי
בכך תם פרק הפרטת בזק.
היו"ר שלום שמחון
זה הזמן להסתייגויות, וחבר הכנסת טיבי בדיוק נכנס לדיון. יש רשימת הסתייגויות של חבר הכנסת טיבי ושל חבר הכנסת מח'ול. בבקשה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
אני מבקש לעיין רגע במסמך שהגשתי.
אתי בנדלר
אני מבקשת להבהיר. אנחנו מדברים על סעיף 49, פסקה (3) – שעוסקת בסעיף 4ד (עמוד 311). בעצם ההסתייגויות הרלוונטיות של חבר הכנסת טיבי הן הסתייגות 8 ואילך.
לאה ורון
לא, מהסתייגות 15 ואילך במסמך של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
כלומר מ"למחוק את 'ראש הממשלה'"? זה מתאים, לא? אם כך, בואו נמחק את ראש הממשלה, זה מקובל עליי. אני צריך לעשות את העבודה שלכם?
היו"ר שלום שמחון
אני לא יודע לאיזה ראש ממשלה אתה מתכוון.
אבשלום וילן
אולי חבר הכנסת טיבי יעלה את ההסתייגויות למליאה?
אחמד טיבי
לא, פה בוועדת הכלכלה צריך להעלות את ההסתייגויות.
לאה ורון
כך זה פה בוועדת הכלכלה וגם בתקנון הכנסת.
אתי בנדלר
לדעתי זה כך בכל הוועדות למעט ועדת הכספים.
אחמד טיבי
אתם רוצים שאתחיל לקרוא את הסעיפים? אגב, רוב ההצעות שלי הן לתיקונים סמנטיים, כמעט. אלה רוב ההצעות.
אתי בנדלר
אני מבקשת להבין: הטענה היא שרוב ההסתייגויות הן לדיבור בלבד והן לא מהותיות?
איתן כבל
כן, זה מה שהוא אומר.
אתי בנדלר
אם כן, יושב ראש הוועדה יודיע לי כמה הסתייגויות לדיבור הוא מאשר ואני אנסח. אני לא חייבת להיצמד דווקא להצעות של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
בסדר, אלא אם כן יש דברים מהותיים. מנהל הסיעה שלי יגיע מיד והוא יגיד לי אם יש דברים כאלה.
אתי בנדלר
בסדר, תוכל להציג רק את ההסתייגויות האלה.
דוד טל
לא ברור לי מדוע יש צורך באישור יושב ראש הוועדה הנכבד להסתייגויות לא מהותיות. אני יכול לרשום כמה הסתייגויות לא מהותיות שאני רוצה לרשום. אלה יהיו הסתייגויות לדיבור. ממילא הן לא יתקבלו כאן, ויעלו במליאה. שם אוכל לדבר ככל אשר אחפוץ.
אתי בנדלר
בלאו הכי בסופו של דבר מגבילים.
דוד טל
לא, הפעם האופוזיציה לא מתכוונת להביע רצון טוב ולעשות "פיליבסטר" עם המון סעיפים.
היו"ר שלום שמחון
זה נשבר אחרי שבע וחצי דקות. חבר הכנסת וילן יכול לספר כמה זמן קבעו לכל החוקים של החקלאות, זה בערך רבע מהספר ב-20 דקות.
דוד טל
חוק הכוסברה, למשל, נמשך שעה וחצי.
אחמד טיבי
בסעיף 52,
היו"ר שלום שמחון
אנחנו לא בסעיף 52. חבר הכנסת טיבי יכול לדבר עד הסתייגות 106 שלו. אם מקובל עליו מה שאמרה היועצת המשפטית, ניתן לה לנסח את ההסתייגויות.
אחמד טיבי
מקובל עליי, אלא אם יש דברים מהותיים.
היו"ר שלום שמחון
אם כן אנחנו דוחים את כל ההסתייגויות של חבר הכנסת טיבי מהצעה -115 עד הצעה 106.
אתי בנדלר
אם כן לא מקבלים את ההצעות לתיקון הסעיפים ולכן הן יהפכו להסתייגויות.
דוד טל
אני רוצה להצביע על זה. אני תומך בחבר הכנסת טיבי.
מלי פולישוק-בלוך
אבל אנחנו רוצים לתת לו אפשרות לדבר במליאה.
דוד טל
בכל מקרה הוא ידבר במליאה.
אחמד טיבי
ואם ההצעות יתקבלו, לא אדבר?
דוד טל
אדרבה, נקבל אותן והוא לא ידבר במליאה. כך נסתום לו את הפה.
אתי בנדלר
כל ההצעות שלו הן בקשות למחוק מילה כזאת או אחרת.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה שאעמיד להצבעה את ההצעות שלך?
אחמד טיבי
כן.
היו"ר שלום שמחון
טוב, אני מעמיד להצבעה את ההצעות של חבר הכנסת טיבי מהצעה 15 עד הצעה 106.
דוד טל
בכל הכבוד, אדוני, אתה רוצה שאצביע על משהו שלא ראיתי? רק משום שחבר הכנסת טיבי ערבי אני צריך להצביע נגדו? אני רוצה לקרוא סעיף סעיף.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה שאשלח את חבר הכנסת חזן להביא תגבורת?
דוד טל
שיהיו כאן בשעה 08:00.
אחמד טיבי
יש יתרון מסוים לאופוזיציה שבאה בזמן לישיבות.
היו"ר שלום שמחון
לצערי גם במבנה הזה אין רוב, גם בחדר הזה.
דוד טל
אז לא יהיה רוב. אבל לפחות נדע למה אנחנו מצביעים. יושבת כאן חברת כנסת חדשה, חברת הכנסת פולישוק-בלוך, היא תגיד שאנחנו אנשים לא רציניים – מצביעים על דברים שהם לא יודעים.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה חמש דקות כדי להבין מה אנחנו עושים כאן?
דוד טל
לא, אני רוצה לעבור סעיף סעיף.
מלי פולישוק-בלוך
העניין הוא שהמסתייג לא יודע על מה הוא מסתייג.
דוד טל
לא צריך להגזים.
היו"ר שלום שמחון
יש לך חמש דקות לדבר, חבר הכנסת טיבי, להסביר את ההסתייגויות שלך, ואחר כך אעלה אותן להצבעה.
אחמד טיבי
העיקרון המנחה של כל ההסתייגויות הוא להוציא את ראש הממשלה, או לבטל את ראש הממשלה, ולהשאיר בידי השר – לא בידי ראש הממשלה – את הסמכויות. לכן זאת הסתייגות מהותית ולא הסתייגות פשוטה.
דוד טל
אני מבקש להצטרף להסתייגויות הללו. הרעיון נראה לי בהחלט.
היו"ר שלום שמחון
אני מעמיד להצבעה את ההסתייגויות של חבר הכנסת טיבי. מי בעד?
דוד טל
כך, בצורה גורפת?
היו"ר שלום שמחון
שלושה הצביעו בעד; ארבעה הצביעו נגד.
אתי בנדלר
אנחנו מדברים על כל ההסתייגויות לפסקה (3).
אחמד טיבי
אבל הן עברו על חודו של קול, שמתם לב? זאת תהיה הידיעה: עמדת שלום שמחון עברה על חודו של קול. זה מה שיהיה בחדשות.
היו"ר שלום שמחון
ההסתייגויות לא התקבלו, הן עולות למליאה.
דוד טל
זה יהיה הדבר המרכזי באל ג'זירה הערב.
אחמד טיבי
למה באל ג'זירה? כאן יש לי שליטה יותר טובה.
דוד טל
זה נכון. אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לצרף אותי להסתייגויות הללו.
אתי בנדלר
בשמחה. כמובן הן ינוסחו אחרת. כשאני מנסחת הסתייגות לפסקה אחת אני לא מפרקת אותה להסתייגויות קטנות, זה ברור. מה גם שהסתייגויות חלופיות דינן כדין הסתייגות אחת לצורך זמן דיבור – ואני מפנה את תשומת הלב לכך. כלומר בסוף זה יהיה הרבה פחות ממה שמופיע כאן.
דוד טל
אבל בכל מקרה לא פחות מחמישים אחוז מסך כל ההסתייגויות.
אתי בנדלר
אני לא יכולה להבטיח את זה. אני מכינה את ההסתייגויות לפי חלוקה מהותית; אני לא מנסחת כל תיקון בנפרד.
דוד טל
אם כך נצטרך להוסיף עוד כמה הסתייגויות.
אתי בנדלר
יהיו מספיק הסתייגויות.
אחמד טיבי
בדיוק. אנחנו מתכוונים להקשות על הממשלה ועל הקואליציה לאשר את ההצעה, גם אם זה כרוך בבזבוז הזמן במליאה. אנחנו מתכוונים לזה. לכן ביקשנו את כל ההסתייגויות האלה. אני מקווה שהיועצת המשפטית לא תצמצם אותן בצורה מהותית.
אתי בנדלר
אני לא מצמצמת מבחינת המהות שום דבר. אני פועלת לפי טכניקה מקובלת בניסוח הסתייגויות. זה הכול.
היו"ר שלום שמחון
אני מבקש שנדבר עכשיו על עניין המשקיף. הישיבה הזאת תסתיים בשעה 09:30.
לאה ורון
הישיבה הבאה עוסקת בשוק התקשורת הנייחת.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נמצאים בעמוד 314, בפסקה (5). מר גבאי, בישיבה הקודמת נאלצת לנטוש אותנו לטובת ועדת הכספים החשובה – אף על פי שזאת ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים – ועלתה אז סוגיית המשקיף. לטובת חברי הוועדה הקמנו פורום מצומצם שנפגש בשעה 08:00 היום ודן בנושא הזה. נוסף על כך הנושא עבר בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה בכל הנוגע לחברות ממשלתיות דומות – מקורות, חברת חשמל ואחרים.

היו הרבה מאוד הסתייגויות בנושא זה בישיבה הקודמת ולכן אנחנו מבקשים שתאמר כמה מילים בעניין זה, מר גבאי, ונוכל להמשיך הלאה.
אייל גבאי
בחברות נסחרות יש מושג שנקרא "דירקטור חיצוני", דירקטור שלא מתמנה מטעם בעלי המניות אלא מטעם הציבור. הוא נועד לשמור על האינטרסים של הציבור. בחברות שעומדות לפני הפרטה, בייחוד בחברות התשתית הגדולות – בתי זיקוק לנפט, חברת חשמל, מקורות, תשתיות נפט, בזק – יש אינטרס של המדינה, שנשמר בחברות האלה גם אחרי ששולחים אותן להפרטה. אנחנו רוצים להגן על האינטרס הזה מצד אחד אך לא להתערב בניהול השוטף של החברה מצד אחר.

אפשרות אחת שעלתה היא לשמור דירקטור מטעם המדינה. אגב, ב"מניות זהב", שעכשיו בית הדין האירופי דן בעניינן, נהוג ששומרים זכויות הצבעה מסוימות למדינה. אולם חשבנו שזה לא נכון משתי סיבות: ראשית, אנחנו לא חושבים שאחרי ההפרטה המדינה צריכה להתערב בשאלה איזה שכר יש לשלם בחברה, למשל, או איזה הסכם יש להכין; החברה הולכת לחייה העסקיים ולא נכון שדירקטור מטעם המדינה יהיה מעורב בחיים העסקיים. שנית, מבחינת החובות התאגידיות, הדירקטור עלול היה להימצא בניגוד עניינים: כדירקטור יש לו חובות אל החברה, ואילו אנחנו מעוניינים שיהיה נציג שייצג אך ורק את האינטרסים של המדינה כפי שהם מוגדרים בחקיקה.

לכן קבענו מסלול של משקיף. המשקיף חסר סמכויות בניהול השוטף של החברה, אך כשיש פגיעה באינטרס חיוני של המדינה הוא יכול לעצור את הפעילות ולפנות אל השרים כדי שהיא תיעצר באופן קבוע.

למה המשקיף צריך להיות נוכח בכל הישיבות ולא רק בישיבות מסוימות? הסיבה היא שקשה לקבוע במצב מסוים אם נושא מסוים הוא נושא טהור, שאינו נוגע כלל לאינטרס חיוני, או הוא נושא מורכב וסבוך.
היו"ר שלום שמחון
דווקא בעניין הזה חבר הכנסת טיבי משוכנע. הוא לא הגיש שום הסתייגות. זה חלק מהנורמה.
אחמד טיבי
אני בטוח שזה יתקבל.
אייל גבאי
אתן דוגמה פשוטה ולא ביטחונית. נניח שבזק מחליטה להעביר את עבודת ניקיון המרכזות שלה לחברה איטלקית שקשורה למאפיה הסיציליאנית. זה בסך הכול ניקיון, נושא רגיל שלא היה עולה וצף במהלך הדברים הרגיל – אבל משמעותו היא שעל ידי חיבור פשוט כל אזרחי ישראל חשופים להאזנת סתר של גורם שמקורותיו עלומים. זוהי פגיעה בפרטיות של אנשי מדינת ישראל.

דוגמה אחרת שהבאנו בוועדת החוקה, חוק ומשפט היא מאגרי המים של מדינת ישראל; מי שעושה שם את שירותי הניקיון יכול לשפוך לשם נוזל כלשהו שפוסל את כל המאגרים או גורם למגפה. אלה דברים קטנים, אבל הם בחיי השגרה של החברה. לכן הנוכחות השוטפת של המשקיף היא חיונית. מצד אחר, כאמור, אנחנו רוצים שותפות שקטה: המשקיף לא מתערב בשום דבר אלא עד למועד שבו התגלה משהו לא בסדר. גם אז המשקיף יכול לעצור את הפעולה לעשרה ימים.
דוד טל
המשקיף יהיה נוכח בכל הוועדות? זאת משרה מלאה.
אבשלום וילן
מה קורה במקורות, למשל? החברה עדיין לא מופרטת. נציג השב"כ נמצא שם?
אייל גבאי
יש היום משקיף מטעם רשות החברות הממשלתיות. אך צריך לזכור שכל הדירקטורים מתמנים גם מטעם המדינה. כך גם נושאי המשרה.
אבשלום וילן
אני שואל רק על הנושא הביטחוני. הרי כל הדוגמאות כאן הן בגלל הרגישות הזאת.
היו"ר שלום שמחון
נכון לרגע זה הממשלה ממנה את רוב נציגי החברות, ולכן אין בעיה. היא נמצאת שם בשליטה מלאה ממילא.
אמיר לוי
כשהממשלה עצמה ממנה דירקטור מטעמה אין לה חשש שהוא יעשה פעילות שתפגע בביטחון המדינה. לעומת זאת, אם בעל מניות פרטי, שלא בהכרח יודעים מיהו, ממנה את הדירקטור – לא תמיד יודעים מה האינטרסים שלו.
אייל גבאי
זאת בדיוק הנקודה. היום יש לנו ביטחון מסוים, לא מוחלט; אבל כששולחים את החברה מהחיק החם של הממשלה ושל רשות החברות – עד כמה שהם אוהבים אותנו – אל המגזר העסקי, רוצים להישאר עם ביטחון מסוים. היום ממנים את כל הדירקטורים והמנכ"ל עובד אצלנו ואנחנו רוצים להשאיר עוגן אחרון למדינה בהמשך – המשקיף. ממאה אחוז דירקטורים של המדינה עוברים למשקיף. אני חושב שהאיזון כאן נכון.
אבשלום וילן
אני מודה שאני מבין את הרעיון, אבל אני לא מרגיש נוח אתו. הולכים להפרטה אבל משאירים כאן מין "אח גדול" שצופה. גם חברת אסם, כמו כל חברה פרטית אחרת, חשופה להרעלות ולסיכונים. יש שם "אח גדול"?
היו"ר שלום שמחון
ראשית מדובר רק בחברות שקשורות לתשתיות לאומיות: מים, חשמל, אנרגייה, תקשורת. אלה החברות החשובות בסופו של דבר, שלמדינת ישראל יש עניין להניע אותן. חבר הכנסת וילן לא היה בישיבה הקודמת אבל כאמור הקמנו צוות משנה והצוות נפגש לישיבה לפני הדיון כאן. עמדתי האישית הייתה שיש להגביל את סמכויות המשקיף עד למינימום האפשרי. נכון שלא כך סברו חבריי, ולא משנה מה היו הנימוקים.

אני סברתי שצריך לצמצם את הופעות המשקיף רק לנושאים שקשורים לרכישת ציוד, חמרה ותכנה – כך גם בדירקטוריון וגם בוועדת המשנה. אני מבין שזה פחות או יותר מה שחבר הכנסת וילן אומר כרגע.
אייל גבאי
אני רוצה לשאול: אילו השארנו 7% או 5% בידי המדינה, ואילו קבענו שמשום כך למדינה יש זכות למנות דירקטור – המצב היה טוב יותר? הרי אז היו צועקים כאן שאני מתערב.
היו"ר שלום שמחון
כאן קובעים את המשקיף בחוק.
אבשלום וילן
מה שהיה קורה הוא שהיה מתמנה חבר מרכז ליכוד. מדובר כאן על פיקוח לאומי בחברות תשתית לאומית. אני לא בטוח שהפתרון שהמוצע כאן, משקיף בדירקטוריון, פותר את הבעיה. זה לא הפורום, אני לא יכול לדון בזה, אבל לדעתי יש אפשרות להגיע לדברים אחרים. לדעתי זהו פתרון עסקי לא טוב שגם לא פותר את הבעיה.
אייל גבאי
זאת הנקודה. לא נתנו כאן הגנה של מאה אחוז. אין הגנות מוחלטות. אני שם את זה על השולחן. אבל יש כאן אינטרסים שצריך לאזן ביניהם – אנחנו רוצים להתקדם מהבחינה העסקית, מהבחינה הכלכלית. אנחנו רוצים להגיע להפרטה של חברות תשתית, ואיננו רוצים להיות מעורבים בחיים העסקיים שלהן. הגענו לאיזון כלשהו עם המערכת הביטחונית. אינני יכול לומר שהוא נותן הגנה מוחלטת למערכת הביטחונית. אינני יכול לומר שנוח לדעת שבקצה השולחן יושב אדם שמסתכל על כל מה שעושים בחברה. אבל במגוון האפשרויות שהיו בידינו – למשל האפשרות לשמור דירקטור מכוח ההחזקה במניות – אני חושב שבחרנו באפשרות הטובה יותר. אילו היה דירקטור כזה הוא היה צריך להצביע על אישור הדוחות הכספיים של החברה, ואיש אינו רוצה שהמדינה תצביע על אישור הדוחות הכספיים שלו.
היו"ר שלום שמחון
הישיבה הבאה אמורה להתחיל בעוד כמה דקות. גמרנו להקריא את פרק המשקיף בישיבה הקודמת, ונתחיל בעוד חמש דקות דיון בנושא פתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת. בסוף הישיבה ההיא – ואני אומר את זה לנציגי הקואליציה – תהיה הצבעה בעניין המשקיף.
אתי בנדלר
לא רק בעניינו, תהיה הצבעה על כל הפרק הזה.
היו"ר שלום שמחון
אני רק מודיע זאת מראש כדי שתהיו מאורגנים ולא תזדקקו לעזרתי כדי לנצח את חבר הכנסת טיבי, זה לא יכול לחזור בכל פעם. ההצבעה תהיה בשעה 11:30.
דוד טל
אבל משהו לא ברור לי בעניין המשקיף. מר גבאי, למשקיף אין בעצם אחריות? הוא לא דירקטור?
אייל גבאי
חס וחלילה, יש לו אחריות כבדה, יש לו אחריות כעובד מדינה – אחריות שהוא לא יכול להתחמק ממנה. האחריות שלו חמורה יותר מהאחריות שאנחנו מטילים,
מלי פולישוק-בלוך
היא אחריות מסוג אחר.
אבשלום וילן
אבל בהפרטת אל-על למשל, ההחלטה הזאת תחזור אליכם כבומרנג. חבל שלא קראת את הטור של סבר פלוצקר ביום שישי האחרון, מר גבאי.
אייל גבאי
קראתי.
אבשלום וילן
היה שם כל מה שאמרנו לך בישיבה. לדוגמה: ישראייר היא חברה פרטית; אבל באל-על יהיה משקיף. מה ההבדל ברמה הביטחונית?
אייל גבאי
אילו היה לי כלי משפטי שמאפשר תיקון היום, הייתי מעדיף שבאל-על יהיה מנגנון של משקיף. אבל לא היה דבר כזה ולכן נאלצנו ליצור דברים כאלה ואחרים, את "מניית הזהב". אלה פתרונות מדרגה שנייה.
מלי פולישוק-בלוך
כלומר אתה מעדיף משקיף ולא "מניית זהב", מר גבאי?
אייל גבאי
משקיף הוא רק פרט אחד מכל החקיקה. אני מעדיף את החקיקה על פני "מניית זהב".
דוד טל
אני מבקש את רשות הדיבור. בתחילה הבנתי מדבריו של מר גבאי שלמשקיף יש אחריות. עכשיו אני מבין אחרת. לדעתי יש לו אחריות רבה: נניח שאדם ממונה כמשקיף והוא מחמיץ ישיבת דירקטוריון כלשהי שבה נופלת החלטה שפוגעת בביטחון המדינה. אם המשקיף לא היה בדיון, הוא לא מסב את תשומת לבו של השר הממונה או של ראש הממשלה לנושא הזה – ואז ההחלטה מתקבלת ומתקדמת.
אייל גבאי
הנוכחות של המשקיף ואישורו או אי-אישורו אינם פוגעים באחריות של החברה לקיים את הוראות החקיקה. גם אם המשקיף לא היה ולא הניף דגל אדום זה לא אומר שלחברה מותר לפעול כך. נכון שהמשקיף צריך להיות עם אצבע על הדופק כדי לא להגיע למצב שבהיסח דעת החברה תפגע באינטרסים. אבל אנחנו לא גורעים מאחריות החברה לקיים את החקיקה.
דוד טל
אז אתה מייתר עכשיו את המשקיף, מר גבאי.
איתן כבל
בדיוק. הוא לא יותר ממשגיח כשרות בבסיס צבאי.
מלי פולישוק-בלוך
אתה יודע איזה כוח יש למשגיח כשרות?
איתן כבל
זה בגלל הפריירים שנמצאים במטבח.
אייל גבאי
ראשית למשקיף יש הכוח לעצור את ההחלטה למשך עשרה ימים.
איתן כבל
אבל הנחת העבודה היא שהמערכת ממילא מחויבת על פי כל דין. היא יודעת שהיא מחויבת לפעול לפי הדין, לפי הסמכויות שלה בכל הנושאים. אם יש ריח של פגיעה בביטחון המדינה, חלילה, היא צריכה לפעול לפי הכללים. אם היא לא פועלת כך, יש כאן המון סעיפים – שמכפילים את העונשים.
אייל גבאי
החברה בהחלט צריכה לפעול כך. אי אפשר לדעת. אדם מבחוץ לא יודע מה קורה.
איתן כבל
אם כך אין צורך במשקיף. אפשר לצלם את הדיונים בווידאו ולהעבירם למטה השב"כ – אני אומר את זה בצחוק, כמובן.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טיבי אומר שזה קורה ממילא.
אייל גבאי
האם אנחנו רוצים שנושא תמים כמו ניקיון יעלה, ותהיה בחירה לא נכונה וחברת "שלג שחור", נניח, תנקה את המרכזות? אנחנו לא יודעים אם זה עניין ביטחוני או לא, אנחנו לא יודעים איפה עובר הגבול. צריך לשבת בדיונים כדי לדעת.
איתן כבל
זה מה שמטריד אותי: הרי לא בטוח שגם המשקיף יודע איפה הגבול. לפעמים ג'וק נראה לו כמו עדר פילים דוהר. המשקיף כל הזמן ייבהל מכל פעולה שעתידה להתבצע בדירקטוריון, כדי שלא ידרסו אותו. כך מתחילים לפגוע בעבודה השוטפת.
אייל גבאי
לכן הסמכות העליונה נתונה בידי השרים, והם נכנסים לתמונה בתוך זמן קצר.
איתן כבל
אנחנו במדינה "שושואיסטית", מדינה במצור. אין היום מי שלא היה בטירונות עם מישהו, שלא היה, שלא יודע. רק נוגעים – וכבר מוצאים דירקטור שהיה אלוף, שהיה תת-אלוף, שהיה מח"ט. כל המערכת מלאה באנשים כאלה. יש להם הבנה בנחיצות הביטחונית – אלא אם כן זה מישהו שעושה עברה ומתכוון במפגיע לפגוע בביטחונה של המדינה.
היו"ר שלום שמחון
אבל ניתנה כאן דוגמה איך חלק גדול מסודות הגרעין של ארצות-הברית זרמו לסין באמצעות החברות.
איתן כבל
אני מודיע לך שהשב"כ והכול, אם שואלים אותי, זה לא חסם. לדעתי הבעיה היחידה שעלולה לצוץ היא שגורם זר כלשהו ירכוש, בדרך כזאת או אחרת, שליטה ומניות.
אייל גבאי
אנחנו רוצים גם לאפשר להם דירקטורים.
איתן כבל
גם אם פעולה כזאת מתבצעת בחדרי חדרים בסופו של דבר היא צצה: יוצא תשקיף, למשל.
אייל גבאי
זאת לא חייבת להיות חברה נסחרת.
איתן כבל
שלא תהיה חברה נסחרת: אם מישהו רוצה שאחרים לא ידעו מה קורה אצלו, עלול להיווצר מצב כזה גם אם יושב שם משקיף. אם בעלים של חברה יודע מלכתחילה שהוא עומד לעשות פעולות שבכוונתו להעלים אותן מעיני הציבור, הוא יצליח בכך.
היו"ר שלום שמחון
שירותי הביטחון מבחינתם היו שומרים את החברות כל הזמן אצלם. אבל האוצר רוצה להפריט. אני מניח שנציג האוצר ניגש אל אנשי השב"כ, הציע להגדיל להם את התקציב בסעיף כלשהו בתנאי שהם יסכימו להפרטה הזאת. לכן יש התפשרויות.
אייל גבאי
לא, זה לא היה כך.
איתן כבל
זה היה "ליד".
אייל גבאי
אני חייב לומר שגם כוחות הביטחון מבינים את החשיבות של תהליך ההפרטה מבחינת האיתנות הכלכלית של מדינת ישראל. נכון שלא נותנים להם כאן הגנה של מאה אחוז; אבל נניח שנותנים להם הגנה של שלושים אחוז – גם את אלה צריך למחוק?
היו"ר שלום שמחון
אני שואל את מנכ"ל משרד התקשורת אם לדעתו ניתן להגביל את המשקיף באופן מסוים.
איתן כבל
אם מתבצעת כאן פעולה שפוגעת בביטחון המדינה – כל פעולה כזאת היא עברה על פי כל דין, קל וחומר פעולה של פגיעה בביטחון המדינה.
אחמד טיבי
אני מבקש לשאול שאלה את מר גבאי, לפרוטוקול: מה פירוש "עובד מדינה"? הוא מצה"ל, מהמשטרה, מהשב"כ? מה ההגדרה?
אייל גבאי
עובד מדינה הוא מי שמועסק על ידי ממשלת ישראל.
אחמד טיבי
מה יהיה כאן מהבחינה המעשית? אנחנו הרי מצביעים על דברים מעשיים.
אתי בנדלר
זה יכול להיות גם עובד משרד האוצר. לכאורה זאת יכולה להיות אפילו עובדת הכנסת.
אחמד טיבי
אולי יש כאן ניסיון להטעות את הכנסת. אם מתכוונים שזה יהיה נציג מערכת הביטחון יש לכתוב: "עובד מדינה (שירות ביטחון כללי)".
גלי גרוס
זה לא בהכרח.
אחמד טיבי
זה בהכרח.
איתן כבל
לסעיף המשקיף בנושא ביטחון ישלחו רפרנט מהאוצר? בגלל שהוא היה סמל מחלקה? אם הוא היה מ"פ – בסדר.
גלי גרוס
אולי ישלחו מישהו ממשרד ראש הממשלה?
אורי אולניק
אולי ישלחו אותי?
אתי בנדלר
בהחלט יכול להיות שיישלח מישהו ממשרד התקשורת שבקי במשמעות של המכשור האלקטרוני, למשל.
איתן כבל
את פותחת כאן פתח, עו"ד בנדלר. לדעתי כבר לא יהיה משקיף אחד, אלא כמה מומחים.
בשמת שלוש
אני היועצת המשפטית של בזק. חשבנו שאנחנו מוזמנים לדיון בוועדה המצומצמת והכנו גם מסמך.
היו"ר שלום שמחון
הישיבה הייתה, לא הגעתם בזמן.
בשמת שלוש
לא, הזמינו אותנו לשעה 08:30. אבל נגיד את הדברים עכשיו. ראשית אני מבקשת להבהיר שהתיקון בחוק החברות הממשלתיות בוועדת הכספים שונה בכמה נקודות מהתיקון כאן. ראשית הוא חל על חברה בהפרטה, הוא לא חל על חברה שאין למדינה שום מניה בה – כמו שמוצע כאן. והתיקון המוצע כאן רחב יותר, הוא חל גם על חברות שבשליטת החברה. כלומר יש סמכות למנות משקיף גם בחברות שבשליטת החברה, גם אחרי שלא תהיה למדינה שום מניה בבזק. זה לא היה בחוק האחר.
אחמד טיבי
משקיף ב-YES, למשל.
בשמת שלוש
נכון. הכנו הצעה לתיקון. הדברים היו מוסדרים בצורה מאוד מפורטת, והשב"כ אינו מודאג בנוגע לסלקום או בנוגע לחברות הכבלים או לכל חברת תקשורת אחרת.

ההצעה שלנו דומה למה ששמעתי מפי יושב-ראש הוועדה כאן: "המשקיף יוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו אשר על סדר יומן עניינים הנוגעים לעניינים הביטחוניים בצו הבזק, להוראות לפי סעיף 13 לחוק הבזק, או להוראות לפי סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי". אנחנו מוסיפים שהאחריות לזימון המשקיף לישיבות ולדיונים אלה חלה על החברה, כמובן. "המשקיף יקבל את כל החומר המופץ לדירקטורים של החברה לקראת הישיבות המפורטות לעיל".

כמו כן הצענו הצעה, לבקשתה של עו"ד לחמן-מסר, בשאלה איך ידעו שלא "עובדים" על המשקיף: "המשקיף יקבל את סדר היום של כל ישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו". הוא יקבל את סדר היום, ויוכל לוודא שהוא אכן מוזמן לדיונים הרלוונטיים.
אחמד טיבי
אם הוא לא יקבל, הוא ידע בצורה אחרת.
בשמת שלוש
כמו כן אנחנו מבקשים לבטל את תחולת הסעיף בנוגע לחברות שבשליטת החברה.
היו"ר שלום שמחון
תודה. מנכ"ל משרד התקשורת, יש לכם התנגדות לניסוח שמציעה כאן היועצת המשפטית של בזק?
אורי אולניק
אני נוהג כבוד בהצעות חוק ממשלתיות. האחראי לסעיף הזה הוא מר גבאי, ואני מבקש שהוא ישיב.
אייל גבאי
זאת בדיוק הנקודה. אם אנחנו חושבים שהחברה רוצה לפעול בהתאם להוראות החוק וגם תפעל כך – אין שום בעיה; לא צריך את המשקיף. אבל אם חוששים ממצב שבו בהיסח דעת, אולי שלא בתום לב, או במצב כזה או אחר, החברה שלא תפעל בהתאם להוראות,
איתן כבל
אם כך משקיף אחד לא מספיק. צריך עשרה משקיפים, כדי לוודא. צריך מישהו שיקבל את החומר הגולמי של הדיון, ואחר כך יביא אותו לפענוח.
אייל גבאי
בפער בין אפס אחוז למאה אחוז יש אמצע.

הראיתי איך באמצעות סעיף הניקיון אפשר להכניס המון דברים אחרים. אפשר להרחיב בדוגמאות האלה עד אין סוף. אי אפשר לצמצם – להגיד מה נוגע לסעיף 11 ומה לא נוגע לו. לפי ההצעה של בזק נותנים לחתול לשמור על השמנת. הוא יקבע מה נוגע לסעיף 11 ומה אינו נוגע לו.
היו"ר שלום שמחון
בהנחה שההצעה של בזק תעלה כהסתייגות של אחד מחברי הכנסת ותעבור בוועדה, הממשלה מתכוונת למשוך את הצעת החוק?
אייל גבאי
נגיד את זה בצורה החריפה ביותר: הממשלה לא תפריט את בזק.
איתן כבל
בגלל הסעיף הזה? נסחפת.
אייל גבאי
אני יודע מה אני אומר. אני עוסק בהפרטת בזק כבר חצי שנה. הממשלה לא תפריט.
דוד טל
אני חושב שהוא צודק לגמרי. זה לב לבו של כל העניין. ראו את מקרה זאבי.
אתי בנדלר
לצורך העניין חשוב מאוד לעמוד על ההבדלים בין ההצעה במסמך לבין ההצעה לתיקון חוק החברות הממשלתיות, אם יש הבדלים כאלה. אני חושבת שזה רלוונטי לחברי הוועדה. אם הנוסח המקביל התקבל בנוגע לכל יתר החברות הממשלתיות, האם חברי הכנסת ירצו לסטות מהנוסח הזה רק בנוגע לבזק – שכפי שנאמר לנו היא חברה בעלת חשיבות ביטחונית אסטרטגית ראשונה במעלה?
אייל גבאי
אני מבקש להגיב לדברי היועצת המשפטית של בזק. גם שם וגם כאן הסעיף יחול על החברות אחרי שהן יופרטו. ההסדר המיוחד חל על כל החברות שעוזבות את הממשלה גם כשלא נשארת לממשלה מניה בהן.
איתן כבל
כלומר זה לשנים?
אייל גבאי
כן.
אתי בנדלר
בזק היא בעלת חשיבות אסטרטגית ביטחונית ראשונה במעלה, אז קל וחומר.
אייל גבאי
חברת חשמל, בז"ן, "מקורות", בזק – אני לא חושב שאפשר להפריז בחשיבותן.
איתן כבל
אני מבקש לשאול עוד שתי שאלות. ראשית, אני עדיין לא מבין למה מדברים על החברות הבנות; האם יש חשש שהלוויין יימכר לאל ג'זירה?
גלי גרוס
ראשית כמו שהסברנו קודם מדובר בסעיף מסמיך. לראש הממשלה ולשר התקשורת יש אפשרות למנות משקיף בחברות שהן בשליטת בזק.
איתן כבל
אני מוכן לחתום על זה כבר עכשיו: לא יהיה מקום שיוותרו עליו. לדעתי זה בכלל בהסכמי השכר הכלליים.
גלי גרוס
אני בכלל לא בטוחה שלא יוותרו על כלום.
אבשלום וילן
יש 3,000 חברי מרכז.
יחיאל חזן
חבר הכנסת וילן, עזוב את חברי המרכז.
אבשלום וילן
לא אעזוב עד שאתה לא תעזוב אותם.
אייל גבאי
המשקיף חייב להיות עובד מדינה.
אחמד טיבי
אולי עובד מרכז המדינה.

חבר הכנסת שמחון, אני משתדל לקבל את רשות הדיבור, אני מצביע ומצביע.
היו"ר שלום שמחון
נשמע את חבר הכנסת טיבי ואחר כך אציע את ההצעה שלי לסיכום.
אחמד טיבי
נציג החברות הממשלתיות היה כל כך משכנע בדבריו עד שהשתכנעתי שהמשקיף הזה יהיה גם בפרטנר וגם בסלקום. חשוב מאוד שהדברים החשובים שאמר נציג החברות הממשלתיות, שאי אפשר להתעלם מהם, יהיו תקפים גם בנוגע לחברות אחרות. תארו לכם שפרטנר וסלקום ימשיכו להתנהל בלי משקיף?
יחיאל חזן
אתה צודק.
מלי פולישוק-בלוך
הוא לא צודק, זה לא אותו דבר - - -
יחיאל חזן
הוא צודק.
אחמד טיבי
סליחה, מה אמרת?
מלי פולישוק-בלוך
אמרתי שזה לא אותו דבר, זה לחלוטין לא אותו דבר.
אחמד טיבי
לא, מה הסיפה של המשפט שאמרת?
מלי פולישוק-בלוך
אני חוזרת בי מהעניין. אני אומרת שזה לא אותו דבר.
אחמד טיבי
תקשיבי, סליחה, זאת הפעם השנייה שאת מתייחסת לחברי הכנסת.
היו"ר שלום שמחון
לא שמעתי מה היא אמרה.
אחמד טיבי
תקשיב. אני רוצה שהיא תקשיב טוב, כדי שהיא תלמד איך לעבוד בכנסת.
מלי פולישוק-בלוך
לא, למדתי,
אחמד טיבי
תקשיבי, ואל תתחצפי: זאת פעם שנייה שאת חוזרת על המילה "הם לא מבינים". יש אנשים שמבינים יותר ממך בדברים האלה. ההתנשאות הזאת שלך כלפי חברי כנסת מש"ס מאז תחילת הקדנצייה,
מלי פולישוק-בלוך
ש"ס?
אחמד טיבי
כלפי חברי כנסת מזרחיים וכלפי חברי כנסת אחרים – צריכה להסתיים. אני בז לסגנון שלך, קצת צניעות לא תזיק לך.
מלי פולישוק-בלוך
זהו?
אחמד טיבי
תודה רבה. יש אנשים אחרים שהם דוקטור, אבל לא כמוך. קצת צניעות לא תזיק לך, "הם לא מבינים".
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טיבי, ברשותך, אתה רוצה לסיים את הדברים שלך?
אחמד טיבי
הסתפקתי בדברים האלה.
מלי פולישוק-בלוך
הוצאת את הקיטור היומי.
אחמד טיבי
תצטרכי לחזור בך הרבה, בכל פעם שתחזרי על משפטים כאלה. זה מאוד לא צנוע.
היו"ר שלום שמחון
חברת הכנסת חזרה בה, בהגינותה, זה בסדר.

אני רוצה להציע הצעה לטובת סעיף המשקיף: יש הצעה של בזק, שמאפשרת את פעולת המשקיף בדרך סבירה לעניות דעתי וגם לעניות דעתם של חברים אחרים בוועדה, כך אני מבין. לצדה יש הצעת הממשלה. אם נקבל הודעה רשמית מראש השב"כ או מראש הממשלה שלפיה קבלת הצעת בזק בנושא המשקיף תמנע את הפרטת בזק, נוכל לשקול את העניין.
דוד טל
למה להכביד על הממשלה בנושא חשוב כל כך?
איתן כבל
היה ויכוח.
דוד טל
קודם כול כך מעכבים את כל החוק. מר גבאי אמר שאם זה יקרה בזק לא תופרט. אני חושב שהוא אמר את המקסימום שאפשר לומר.
היו"ר שלום שמחון
אני מעריך מאוד את מר גבאי, אני חושב שהוא הכניס רוח חדשה לרשות החברות הממשלתיות, אבל בנושא חשוב כל כך, שבו יש לחברי הכנסת מה לומר, אני רוצה לשמוע זאת.
דוד טל
אפשר לבקש את חוות דעתו של נציג השירות?
היו"ר שלום שמחון
קיבלתי אותה. ישבתי אתו. אבל עכשיו אני רואה את התיקון שבזק מציעה, ואני מבין שהוא מכיל פחות או יותר את מקסימום הפריטים האפשריים. המשמעות של הסעיף הזה היא שההפרטה בשוק החופשי תוגבל מצד אחד; אך מצד אחר מנהל רשות החברות אומר שבגלל שינוי כאן לא יופרטו החברות כלל. אם נקבל הודעה מוסמכת מראש השב"כ שבה ייאמר לוועדה, ליושב ראש הוועדה, שבלי הסעיף הזה לא תהיה הפרטה של בזק – בסדר, אסתפק בזה.
ניסן סלומינסקי
ואם לא?
היו"ר שלום שמחון
אם לא, אפשר לקבל את ההצעה של בזק.
ניסן סלומינסקי
תהיה הצבעה?
היו"ר שלום שמחון
ודאי.
ניסן סלומינסקי
כלומר ייתכן שגם אם לא תתקבל הודעה ברורה כזאת של ראש השירות הצעת הממשלה תעבור.
היו"ר שלום שמחון
ודאי. אבל אני יכול למנוע מחברי הכנסת להציע הצעה?
ניסן סלומינסקי
הדברים הוצגו כאילו יש רוב בוועדה לקבל את הצעת בזק, אלא אם כן תתקבל הודעה. לא בטוח שיש רוב בוועדה לכך.
מלי פולישוק-בלוך
איך קבעת?
היו"ר שלום שמחון
אני לא יודע לומר שיהיה רוב בוועדה. אני יודע להגיד שלממשלה יש רוב בוועדה.
אייל גבאי
אני חייב לומר שאני לא מבין משהו: מה הפחד הגדול מנוכחות המשקיף?
איתן כבל
אותה שאלה אפשר לשאול להפך: מה הפחד הגדול שלא יהיה משקיף? זה מתקזז.
גבי
כך המניות ייסחרו ב-100% בבורסה ולא יודעים מה מקבלים.
איתן כבל
אני טוען שמי שרוצה "לקמבן" ולרמות – יעשה את זה ממילא.
מלי פולישוק-בלוך
צריך להקשות עליו.
איתן כבל
זה להקשות? כל דבר הופך להיות נכס אסטרטגי. למה לא הכבלים? אם תהיה כניסה לכל אחד לכבלים? הסבירו, זה בסדר שמסבירים, אני לא מוכרח לקבל. יש ויכוח בינינו.
ניסן סלומינסקי
אז נצביע. זה נושא שאין ויכוח, נושא ביטחון המדינה יקר גם לך.
איתן כבל
אני מתנצל שאני לא דואג לביטחון המדינה. אפשר להלשין עליי.
ניסן סלומינסקי
לא,
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת כבל.
איתן כבל
יש מי שבעד ביטחון המדינה ויש מי שנגד. אתה יודע איזה דברים עשו פה בשם ביטחון המדינה, דברים שאחר כך התחרטנו עליהם, כי מישהו פחד לשאול את השאלות?
היו"ר שלום שמחון
מספיק. מר אמיר לוי יהיה הדובר האחרון בעניין הזה ונעבור לישיבה הבאה. הוא מבקש לומר מילה אחת בנוגע לתיקון המוצע על ידי בזק.

הבנתי שראש השירות נמצא בלוויה. לא נקבל ממנו תשובה עכשיו. נמתין בעניין הזה עד שתהיה תשובה. בכל מקרה תהיה הצבעה בוועדה. אני לא יכול למנוע ממישהו להציע הצעה. נכון לרגע זה ההצבעה מתוכננת לשעה 11:30. אבל נאמר כאן שראש השירות נמצא בלוויה.
גבי
לא אמרתי.
היו"ר שלום שמחון
זה בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים להסכים רק בינינו. אם חבר כנסת מגיש הסתייגות בשעה 11:30, אצטרך להצביע עליה.
איוב קרא
מה הקשר לראש השירות? תצביע כאן וזהו.
אמיר לוי
אם ראש השירות יודיע שבלעדי הסעיף הזה הממשלה תמשוך את הצעת החוק,
איוב קרא
אז יהיה הסעיף הזה. מי שלא רוצה ביטחון למדינה, זה בעיה שלו. תהיה הצבעה ונצביע על מי שבעד שיהיה ביטחון למדינה ומי שלא.
אמיר לוי
חברי הכנסת ביקשו לבדוק שוב את הנושא, נעשה בדיקה ונחזור.
איתן כבל
אני מחוץ לקונצנזוס, אני יוצא.
היו"ר שלום שמחון
עוד מעט יהיה סעיף כזה גם בוועדות הכנסת.
אמיר לוי
אני מבקש להעיר שתי הערות, ראשית בנוגע לסעיף עצמו: הסברתי בדיון הקודם ששיקול הדעת, זכות הווטו, ניתנו כדי להגביל את המשקיף לראש הממשלה. ראש הממשלה, בבואו להחליט אם להטיל זכות וטו על החלטה של הדירקטוריון, ישקול מן הסתם שיקולים נוספים מעבר לשיקולי הביטחון. צריך להביא את זה בחשבון. זה נעשה מתוך מטרה לאזן במשהו את החששות של חברת בזק או את החששות של מי שחושב שלא תהיה הפרטה. אני מבקש שתנסו להאמין שגם אנחנו רוצים בהפרטה, הרי את הצעת ההחלטה הזאת הביאה הממשלה בסופו של דבר, ולא בזק.
שנית, לעניין הצעת בזק
בסעיף האחרון בזק מציעה לבטל את תחולת הסעיף בנוגע לחברות שבשליטת החברה – כלומר להוציא את בזק בין-לאומי את חברת YES ואת חברת פלאפון.
היו"ר שלום שמחון
את זה אפשר לשקול.
אמיר לוי
אם הצעת בזק תתקבל, אם תהיה החלטה שזה אפשרי, זה יהיה כמובן בלתי סביר. המשמעות היא שיהיה אפשר להוציא פעילות מחברת בזק, להקים חברות בנות ולהעביר אליהן את כל האינטרסים החיוניים.
איתן כבל
אתם משכנעים אותי יותר ויותר. פלאפון היא חברה אחת, יש עוד חברות כאלה. מה ההבדל?
אייל גבאי
מחר תקום חברת "בזק דומסטיק".
איתן כבל
ברור לי. נשאלה כאן השאלה: למה לא חברות אחרות? ההפרטה היא על מנת שבזק תהיה חברה ככל החברות, על פי כל הכללים האחרים.
דוד טל
יש בה חיוניות.
איתן כבל
מה ההבדל בין פלאפון לבין סלקום?
ניסן סלומינסקי
מה ההבדל בין אל-על לישראייר? אבל באל-על יש מניית זהב.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת סלומיאנסקי, מספיק. נצביע בשעה 11:30, בהנחה שמישהו יגיש את ההצעה של בזק כהסתייגות לוועדה עד השעה הזאת. לעומת זאת, אם נקבל את חוות דעתו של ראש השב"כ שקבלת ההצעה הזאת בוועדה תביא לאי-הפרטת בזק – אני אפנה באופן אישי לחבר הכנסת שיציע את ההסתייגות ואבקש ממנו להסיר אותה. אבל לא יותר מזה.

תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים