ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/05/2003

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים